Banky.cz Slovník Zastoupení zahraniční banky

Co je to Zastoupení zahraniční banky

REKLAMA

Definice Zastoupení zahraniční banky

Zastoupením neboli reprezentací zahraniční banky se rozumí organizační složka zahraniční banky, která na území ČR nepodniká a ani neuzavírá obchody. Reprezentace zahraniční banky pouze zprostředkovává styk mezi zastupovanou zahraniční bankou a českými orgány a institucemi. 

Může poskytovatel bezplatné poradenství, propaguje zastupovanou zahraniční banku. Činnost na českém bankovním trhu smí vykonávat jen tehdy, když byla zaregistrována Českou národní bankou (registrace však není licenčním řízením, jde o pouhé zapsání do seznamu, po splnění základních formálních náležitostí).

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena