Jistotní účet - Jistotní účet
banky Sberbank CZ

Vypořádání obchodujednorázový poplatek za vypořádání obchodu, % z převáděné částky
-
Úrok 1 mil. Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 1 mil. Kč
-
Úrok 3 mil. Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 3 mil. Kč
-
Měna účtuměny, ve kterých je možné vést jistotní účet CZK
Ostatnídalší informace o produktu
-

Expertní hodnocení Jistotní účet

V našem porovnání jistotních účtů se Sberbank umístila na spodní pozici kvůli vyššímu procentu z celkové částky za transakci a vyššímu úroku. Určitě najdete výhodnější jistotní účet.

  • forma advokátní a notářské úschovy do doby převodu majetku a platby
  • bezpečný obchod pro obě strany
  • Vyšší úrok z deponované částky za vypořádání obchodu
  • Vyšší poplatek za úschovu peněz
  • Možnost jen v CZK

Popis produktu Jistotní účet

28.2.2022: Banka aktuálně pod vlivem geopolitické situace přerušila poskytování služeb pro klienty. 

Sberbank je moderní univerzální banka s širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro fyzické osoby, podnikatele, malé a střední firmy i velké společnosti. Pro spokojenost klientům přicházejí s FÉR produkty, které mají jasné ceny a podmínky a velkou konkurenční výhodou jsou transparentní úrokové sazby. Jedním z produktů je Jistotní účet.

Jistotní účet Sberbank funguje jako tzv. vázaný účet, podobně jako notářská nebo advokátní úschova. Hlavní účel jistotních účtů spočívá v tom, že finance určené k danému obchodu se uloží na bezpečném místě v bance do doby, než kupující nebo prodávající strana splní konkrétní podmínky k tomu, aby mohly být finance druhé straně vyplacené. Nejčastěji se využívá ke koupi a prodeji nemovitostí. Peníze od kupujícího jsou na jistotním účtu uloženy do doby, než se dokončí převod nemovitosti.

Jistotní účet Sberbank plní tedy hlavní funkci vypořádání obchodu mezi dvěma stranami, obvykle k prodeji nebo nákupu nemovitosti. Kupující zaplatí na jistotní účet dohodnout sumu za byt, dům, pozemek, chalupu nebo jinou nemovitost, případně i vypořádání převodu podílu v bytovém družstvu. Může se jednat o platbu za automobil, cennosti nebo cokoli s vyšší hodnotou. Ta zůstává uschovaná pro prodávajícího do doby, než kupující doloží, že došlo k převodu nemovitosti nebo jiné věci.

Jistotní účet Sberbank je tedy jistota pro prodávajícího, že kupující tuto částku opravdu má, a naopak pro kupujícího, že si prodávající nenechá peníze a dům nebo byt by na něj nepřevedl. Je to obdobné jako notářská nebo advokátní úschovna, s tím rozdílem, že prostředníkem výměny/ obchodu je banka.

Díky tomu budou finance zabezpečeny do doby, než dojde ke splnění ve smlouvě dohodnutých podmínek (vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí apod.). Po splnění všech stanovených podmínek jsou peníze vyplaceny prodávajícímu. Za tuto službu si Sberbank účtuje poplatek nebo procento z částky, která má být a účtu uložena.

Jde tedy o zvýšení právní jistoty pro kupujícího i prodávajícího při realizaci obchodu a vyrovnání časového nesouladu mezi datem uzavřením kupní smlouvy, zápisem do katastru nemovitosti a převodem peněz. Výhodou je, že vklady na vázaném (jistotním) účtu jsou pojištěny v souladu se zákonem o bankách. Sberbank si za tuto službu účtuje jednorázový poplatek podle výše vkladu a složitosti situace.

Jistotní účet Sberbank funguje jako tzv. vázaný účet podobně jako notářská nebo advokátní úschova. Smysl spočívá v tom, aby byly peníze určené k určitému obchodu uloženy na bezpečném místě do doby, než kupující či prodávající strana splní podmínky k tomu, aby mohly být vyplacené.

Tímto se vyřeší možná rizika při nákupu a prodeji nemovitosti spojená s převodem vysokých částech za prodej domu, bytu, pozemku apod., kdy by jedna ze stran porušila dohodnuté podmínky.

Při prodeji nemovitosti je Sberbank jistotní účet jednoduchou a cenově výhodnou alternativou k advokátní nebo notářské úschově. Kupní cena, nebo její část, je deponována do doby, kdy jsou splněny podmínky, na kterých se smluvní strany dohodly. Zvyšuje takto bezpečnost obchodu pro obě smluvní strany.