Banky.cz Články Daně Daň z nabytí nemovitosti platí kupující

Daň z nabytí nemovitosti platí kupující

19.9.2016 Daně

Daň z nabytí nemovitosti (do 2014 "daň z převodu nemovitosti") ve výši 4% platí od 1/11/2016 kupující. Proč došlo ke změně? A klesnou prodejní ceny nemovitostí také o 4%?

Do 31/10 prodávající, od 1/11 kupující

Daň z nabytí nemovitosti

Rozhodným momentem změny je datum podání návrhu na vklad na katastr (nikoliv datum podpisu kupní smlouvy, smlouvy o úschově či složení peněz do notářské úschovy). Není-li smluvně dohodnuto jinak, pak daň z nabytí nemovitosti při podání návrhu na vklad na katastr do 31/10/2016 platí prodávající (a tak jako tak je kupující ručitelem). Od 1/11/2016 platí daň kupující a institut ručitele je zrušen.

Výpočet daně

Základem daně je 100% prodejní ceny nemovitosti (zmíněné v kupní smlouvě) nebo 75% tzv. směrné hodnoty nemovitosti, určené finančním úřadem (cena v místě obvyklá), přičemž se vždy bere vyšší ze dvou výše zmíněných hodnot (aby nedocházelo k účelové manipulaci s prodejní cenou v kupní smlouvě a tím ke krácení daně). Pokud by kupní cena byla nižší než směrná hodnota FÚ, je možné odhad FÚ nahradit znaleckým posudkem, vyhotoveným na naše náklady.

Výše daně činí 4% a přiznání je třeba podat k místně příslušnému FÚ (dle lokality nemovitosti, ne dle našeho bydliště) do 3 měsíců od konce měsíce, ve kterém byl proveden vklad práva na katastru.

Proč změna?

Běžný účet bez poplatků

Institut ručitele v roli kupujícího, ručícího za zaplacení daně prodávajícím (zavedeno NOZ 2014), byl poměrně nešťastný, neboť stát tak přesouval další svou odpovědnost na občany (kdyby prodávající pochybil/stát si to neuhlídal, tak to milý kupující platíš ty), i když to v praxi bylo poměrně dobře řešitelné (část peněz ve smlouvě o úschově byla rovnou vyčleněna jako záloha na daň a z úschovy putovala přímo na účet FÚ, takže se nikdy nedostala do rukou prodávajícího). Důvodová zpráva novely zákona však přichází s odlišným argumentem: „prodávající nemá motivaci platit, protože už nemovitost nevlastní, peníze si může schovat a stát mu nemá co obstavit, na rozdíl od kupujícího, kterému právě nabytý majetek obstavit lze“.

Smysluplnost daně

Daň z nabytí nemovitosti má své četné odpůrce i zastánce. Kladem je bezesporu efektivita výběru daně a jednoznačná pravidla hry, znemožňující ze své podstaty téměř jakékoliv nelegální krácení či úniky (např. na rozdíl od daně z příjmu). ČR má také poměrně nízkou míru majetkových daní (což je dáno částečně historicky dobou bývalého režimu, kdy „nikdo neměl nic, aby všichni měli stejně“). Odpůrci vytýkají této dani její výši (4% se zdá být hodně, dříve to byly 3%), nemravnost (daň za nic) a dvojí zdanění (nemovitost kupujeme z již jednou zdaněných peněz).

Daně

Sníží se ceny nemovitostí o 4%?

Běžný účet s bonusem 2 000 Kč

Přenesením daňové povinnosti z prodávajících na kupující by teoreticky mělo dojít k plošnému poklesu cen nemovitostí o 4% (a tedy i k poklesu inkasa daně o 4%). Praxe ovšem bude spíše podobná efektu drobných změn v oblasti DPH, kdy každé snížení sazeb o několik málo procent nevedlo k poklesu cen pro spotřebitele, ale k růstu marží prodejců.

Solidarita na poli bydlení

Moderní sociální stát bere bohatým a dává potřebným. Toto je všeobecně přijímaný princip přerozdělování zdrojů ve společnosti, neboť vyspělý stát by se jistě měl starat o ty, kterým se v životě ne vlastní vinou dařilo hůře. Nejvíce je to u nás vidět na zdravotnictví, důchodech (v obou případech všichni dostávají stejně, nezávisle na vlastních odvodech do systému), daních a sociálních dávkách (výše příjmová skupina obyvatel dotuje níže příjmovou skupinu spoluobčanů). Doba regulace nájmů je naštěstí pryč (majitelé bytů byli nuceni dotovat ze svého bydlení historicky privilegované skupině obyvatel, kterou nešlo z nájmu vypovědět). Má však být pokračovatelem solidarity na poli bydlení právě daň z nabytí nemovitosti?

Na této dani se v roce 2015 vybralo 11 mld. Kč. Doplatky na bydlení, rostoucí téměř geometrickou řadou a dotující převážně předražené ubytovny, činily v minulém roce 12 mld. Kč. Zatímco dříve se danili bohatí (majitelé nemovitostí, kteří prodávali), nově se budou danit odpovědní (převážně mladé rodiny, které se chtějí vymanit z kruhu nájemního bydlení a investovat do své budoucnosti). Vláda má ve svém programovém prohlášení podporu mladých rodin. Jeden rok proto zavede dotované státní půjčky (které svým objemem příliš nepomohou a navíc jsou i přes svůj název „dotované“ dražší, než komerční úvěry v bankách – viz článek Stání půjčka na bydlení), aby druhým rokem navýšila cenu vlastního bydlení o 4%? Řešením by mohlo být např. osvobození od daně z nabytí nemovitosti pro každou rodinu pro první nákup nemovitosti do SJM.Bezplatná finanční poradna

ANKETA k článku Daň z nabytí nemovitosti platí kupující

Je správné, aby daň platil kupující?

Počet odpovědí: 125

KOMENTÁŘE k článku Daň z nabytí nemovitosti platí kupující

Přidejte nový komentář

proč???, Komentoval(a): jiří Tihelka

19.11.2016 19:32:57
Nevidím ani jeden smysluplný důvod proč státu platit tuto daň, když si vezmu kolikrát je vše zdaněné od připsání mého platu za svou vykonanou práci ve státě v kterém žiji na vlastní účet.
Vše je moc pěkně zdaněné a daň z další daně a poplatku atd.Je to nesmysl.
Za další je to okrádání občanů , státu dáme peníze a on nám co?
Odezdám daň z ničeho komu? a co za ní dostanu? další daň z nemovitosti a platu zase za rok?
Mluvilo se teď o braní bohatým a darováním chudým, proč se rozlišují tyto zkupiny a stát tvrdí co tvrdí.odezdám daň ale potřebným se nedostane a ba naopak lidé bez práce, sundají jim dávky, protože se o nás stát starat nechce.
Nelíbí se mi to a je to akorát tak na petici kterou smetou zase ze stolu..Nebuďme ovečkami !

Inflace, Komentoval(a): Josef

14.11.2021 19:54:26
Převedením daně na kupujícího, není ničím limitována cena prodeje, to vede k nevídané inflaci trhu s nemovitostmi, stavebnictví a služeb okolo.

RE: Inflace, Komentoval(a): Petr Jermář

14.11.2021 22:30:44
Dobrý den, dovoluji si připomenout že daň z prodej nemovitosti (později daň z nabytí nemovitosti) byla zrušena již v roce 2020 (se zpětným účinkem od 12/2019). V letech 1993-2013 ji platil prodávající, později v letech 2014-2019 kupující. Se současnou inflací v závěru roku 2021 to nemá nic společného.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Další zdražování na obzoru: vláda chce zvýšit DPH. Co podraží právě vám?

28.6.2023 Daně

Musíme šetřit, rozhodla vláda, a představila lidem vládní konsolidační balíček. Ještě jej ani nestihla formálně schválit, a už naznal několika změn. Stabilně se zatím drží navrhované změny v dani z přidané hodnoty. Ta (až na drobné výjimky) poroste. A tím zrychlí růst už tak dost vysoké inflace. Podívejme se, co se brzy zdraží i vám.

Daň z prodeje nemovitosti

22.2.2023 Daně

Prodali jste nemovitost. Kdy musíte příjem z prodeje zdanit, a kdy se dani naopak vyhnete?

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2022?

1.2.2023 Daně

Máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu za rok 2022? Jaké daňové slevy můžete čerpat? Poradíme, jak správně vyplnit daňové přiznání a nepřipravit se o případný daňový přeplatek.

Daň z nemovitosti na rok 2023

11.1.2023 Daně

Kdo musí platit daň z nemovitosti? Kdo musí, a kdo naopak nemusí na finanční úřad s přiznáním k této dani?  Do kdy je nutné daňové přiznání podat, na jaký formulář jej vyplnit a kam ho poslat? Jak vysoká je daň z nemovitých věcí, do kdy a jak se platí? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek už pro vás máme připraveny.

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2023: Víte, kolik si připlatíte?

9.1.2023 Daně

Změnit trvalý příkaz a navýšit částku, kterou každý měsíc posíláte na sociální a na zdravotní pojištění. To čeká od tohoto roku podnikatele, kteří platí minimální zálohy. U každého ze zmíněných pojištění se minimální měsíční platba zvedne zhruba o 100 korun. Za rok si tak oproti loňsku připlatíte téměř 2 500 korun.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

Akcie

Akcie symbolizují majetkový podíl v určité společnosti a patří mezi oblíbené investiční nástroje mnoha lidí. Když se rozhodneme investovat do akcií, můžeme očekávat atraktivní výnosy, ale musíme si být vědomi i možného rizika. Jakou roli hrají akcie v investičním světě a co bychom měli vědět?

1. Podstata a význam akcií

Co to je: Akcie reprezentují část vlastnictví v organizaci či firmě.

Kategorie akcií: Rozlišujeme mezi několika typy akcií, mezi něž patří základní, upřednostněné nebo ty, které nevyplácejí dividendy.

Finanční benefity: Majitelé akcií mohou profitovat z dividend, tedy podílu na zisku dané firmy.

Majetková a kontrolní práva: Držitelé akcií mívají často možnost hlasovat o klíčových rozhodnutích společnosti.

Obchodovatelnost: Díky burzovnímu obchodování mohou být akcie rychle prodány či zakoupeny.

2. Možná rizika a šance spojená s akciemi

Fluktuace cen: Hodnota akcií může v krátkém čase výrazně vzrůst či poklesnout v reakci na různé faktory.

Dlouhodobý pohled: Mnozí považují investice do akcií za strategii s dlouhodobým výhledem, která může v průběhu let přinést značný zisk.

Rozložení investic: Efektivní strategie často spočívá v rozložení investic mezi různé akcie, což snižuje riziko závislosti na výkonu jedné společnosti.

Výzkum a informovanost: Rozhodující je detailní zkoumání finanční situace a tržního postavení společnosti před nákupem akcií.

Neustálé učení: Aktuální informace a znalost trhu jsou nezbytné pro informované investiční rozhodování.

V investičním světě akcie představují nástroj, který může přinést významné výnosy. Přestože je s nimi spojeno určité riziko, vhodná strategie a informovanost mohou minimalizovat potenciální ztráty a maximalizovat zisky.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena