Banky.cz Banky.cz Články Daně Daň z nabytí nemovitosti platí kupující

Daň z nabytí nemovitosti platí kupující

Daň z nabytí nemovitosti platí kupující
19.9.2016, Daně

Daň z nabytí nemovitosti (do 2014 "daň z převodu nemovitosti") ve výši 4% platí od 1/11/2016 kupující. Proč došlo ke změně? A klesnou prodejní ceny nemovitostí také o 4%?

Do 31/10 prodávající, od 1/11 kupující

Daň z nabytí nemovitosti

Rozhodným momentem změny je datum podání návrhu na vklad na katastr (nikoliv datum podpisu kupní smlouvy, smlouvy o úschově či složení peněz do notářské úschovy). Není-li smluvně dohodnuto jinak, pak daň z nabytí nemovitosti při podání návrhu na vklad na katastr do 31/10/2016 platí prodávající (a tak jako tak je kupující ručitelem). Od 1/11/2016 platí daň kupující a institut ručitele je zrušen.

Výpočet daně

Základem daně je 100% prodejní ceny nemovitosti (zmíněné v kupní smlouvě) nebo 75% tzv. směrné hodnoty nemovitosti, určené finančním úřadem (cena v místě obvyklá), přičemž se vždy bere vyšší ze dvou výše zmíněných hodnot (aby nedocházelo k účelové manipulaci s prodejní cenou v kupní smlouvě a tím ke krácení daně). Pokud by kupní cena byla nižší než směrná hodnota FÚ, je možné odhad FÚ nahradit znaleckým posudkem, vyhotoveným na naše náklady.

Výše daně činí 4% a přiznání je třeba podat k místně příslušnému FÚ (dle lokality nemovitosti, ne dle našeho bydliště) do 3 měsíců od konce měsíce, ve kterém byl proveden vklad práva na katastru.

Proč změna?

Institut ručitele v roli kupujícího, ručícího za zaplacení daně prodávajícím (zavedeno NOZ 2014), byl poměrně nešťastný, neboť stát tak přesouval další svou odpovědnost na občany (kdyby prodávající pochybil/stát si to neuhlídal, tak to milý kupující platíš ty), i když to v praxi bylo poměrně dobře řešitelné (část peněz ve smlouvě o úschově byla rovnou vyčleněna jako záloha na daň a z úschovy putovala přímo na účet FÚ, takže se nikdy nedostala do rukou prodávajícího). Důvodová zpráva novely zákona však přichází s odlišným argumentem: „prodávající nemá motivaci platit, protože už nemovitost nevlastní, peníze si může schovat a stát mu nemá co obstavit, na rozdíl od kupujícího, kterému právě nabytý majetek obstavit lze“.

Smysluplnost daně

Daň z nabytí nemovitosti má své četné odpůrce i zastánce. Kladem je bezesporu efektivita výběru daně a jednoznačná pravidla hry, znemožňující ze své podstaty téměř jakékoliv nelegální krácení či úniky (např. na rozdíl od daně z příjmu). ČR má také poměrně nízkou míru majetkových daní (což je dáno částečně historicky dobou bývalého režimu, kdy „nikdo neměl nic, aby všichni měli stejně“). Odpůrci vytýkají této dani její výši (4% se zdá být hodně, dříve to byly 3%), nemravnost (daň za nic) a dvojí zdanění (nemovitost kupujeme z již jednou zdaněných peněz).

Daně

Sníží se ceny nemovitostí o 4%?

Přenesením daňové povinnosti z prodávajících na kupující by teoreticky mělo dojít k plošnému poklesu cen nemovitostí o 4% (a tedy i k poklesu inkasa daně o 4%). Praxe ovšem bude spíše podobná efektu drobných změn v oblasti DPH, kdy každé snížení sazeb o několik málo procent nevedlo k poklesu cen pro spotřebitele, ale k růstu marží prodejců.

Solidarita na poli bydlení

Moderní sociální stát bere bohatým a dává potřebným. Toto je všeobecně přijímaný princip přerozdělování zdrojů ve společnosti, neboť vyspělý stát by se jistě měl starat o ty, kterým se v životě ne vlastní vinou dařilo hůře. Nejvíce je to u nás vidět na zdravotnictví, důchodech (v obou případech všichni dostávají stejně, nezávisle na vlastních odvodech do systému), daních a sociálních dávkách (výše příjmová skupina obyvatel dotuje níže příjmovou skupinu spoluobčanů). Doba regulace nájmů je naštěstí pryč (majitelé bytů byli nuceni dotovat ze svého bydlení historicky privilegované skupině obyvatel, kterou nešlo z nájmu vypovědět). Má však být pokračovatelem solidarity na poli bydlení právě daň z nabytí nemovitosti?

Na této dani se v roce 2015 vybralo 11 mld. Kč. Doplatky na bydlení, rostoucí téměř geometrickou řadou a dotující převážně předražené ubytovny, činily v minulém roce 12 mld. Kč. Zatímco dříve se danili bohatí (majitelé nemovitostí, kteří prodávali), nově se budou danit odpovědní (převážně mladé rodiny, které se chtějí vymanit z kruhu nájemního bydlení a investovat do své budoucnosti). Vláda má ve svém programovém prohlášení podporu mladých rodin. Jeden rok proto zavede dotované státní půjčky (které svým objemem příliš nepomohou a navíc jsou i přes svůj název „dotované“ dražší, než komerční úvěry v bankách – viz článek Stání půjčka na bydlení), aby druhým rokem navýšila cenu vlastního bydlení o 4%? Řešením by mohlo být např. osvobození od daně z nabytí nemovitosti pro každou rodinu pro první nákup nemovitosti do SJM.

ANKETA k článku "Daň z nabytí nemovitosti platí kupující"

Je správné, aby daň platil kupující?
Počet odpovědí: 123

KOMENTÁŘE k článku Daň z nabytí nemovitosti platí kupující

19.11.2016 19:32:57

proč???, Komentoval(a): jiří Tihelka

Nevidím ani jeden smysluplný důvod proč státu platit tuto daň, když si vezmu kolikrát je vše zdaněné od připsání mého platu za svou vykonanou práci ve státě v kterém žiji na vlastní účet. Vše je moc pěkně zdaněné a daň z další daně a poplatku atd.Je to nesmysl. Za další je to okrádání občanů , státu dáme peníze a on nám co? Odezdám daň z ničeho komu? a co za ní dostanu? další daň z nemovitosti a platu zase za rok? Mluvilo se teď o braní bohatým a darováním chudým, proč se rozlišují tyto zkupiny a stát tvrdí co tvrdí.odezdám daň ale potřebným se nedostane a ba naopak lidé bez práce, sundají jim dávky, protože se o nás stát starat nechce. Nelíbí se mi to a je to akorát tak na petici kterou smetou zase ze stolu..Nebuďme ovečkami !

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Kdy lze příjem z prodeje nemovitostí osvobodit a kdy nikoliv

Kdy lze příjem z prodeje nemovitostí osvobodit a kdy nikoliv

17.8.2019, Daně, Autor: Lukáš Taragel

Při prodeji nemovitosti vzniká příjem, který obecně podléhá dani z příjmů. Samozřejmě nikdo nechce platit daně, zvlášť pokud se jedná o prodej nemovitosti, kdy se obvykle jedná o relativně vysokou finanční částku. Proto se může vyplatit splnit podmínky pro osvobození od daně a tím se legálně vyhnout placení daně z příjmů.

Prodejte cenné papíry tak, abyste příjem nemuseli danit

Prodejte cenné papíry tak, abyste příjem nemuseli danit

18.7.2019, Daně, Autor: Lukáš Taragel

Obchodování s dluhopisy, podílovými fondy či akciemi v dnešní době není záležitostí jen právnických osob, ale také běžných občanů. Pokud plánujete prodávat cenné papíry, je vhodné mít základní přehled o zdanění příjmů plynoucích z cenných papírů. Ideální je splnit podmínky a docílit toho, aby byly tyto příjmy osvobozeny. V opačném případě bude nutné tyto příjmy danit.

Jak na daňový odpočet úroků z hypotéky

Jak na daňový odpočet úroků z hypotéky

6.6.2019, Daně, Autor: Lukáš Taragel

Pokud splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete využít zaplacené úroky jako nezdanitelnou položku a snížit si tak odvod daně. Lze tak učinit po skončení kalendářního roku prostřednictvím daňového přiznání, které si podáte sami, popřípadě prostřednictvím ročního zúčtování daně, které zpracuje zaměstnavatel.

Daň z příjmu za rok 2018

Daň z příjmu za rok 2018

22.1.2019, Daně, Autor: Petr Jermář

Letos se zvýšily daňové slevy za první dítě a školkovné. Kdo, kdy a kam je povinen podat přiznání k dani z příjmu za rok 2018? O jaké položky je možné snížit daňový základ?

Konec super-hrubé mzdy?

Konec super-hrubé mzdy?

12.3.2018, Daně, Autor: Petr Jermář

Od roku 2019 se možná zruší super-hrubá mzda a zavedou se 2 sazby pro daň z příjmu (19% a 23%). Kdo a kolik na malé daňové reformě ušetří? A komu se naopak daně zvýší? Poradíme, jak spočítat čistou mzdu.Rychlé odkazy

Banky v ČR