Banky.cz Články Politika Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb

19.12.2016 Politika

EET rozděluje společnost podobně jako zákaz kouření v restauracích (zhruba dvě třetiny pro, jedna třetina proti). Jde o narovnání podnikatelského prostředí, omezení šedé ekonomiky a zlepšení výběru daní nebo jen o další zbytečnou zátěž podnikatelů?

REKLAMA
REKLAMA

Podnikání v tuzemsku nemá na růžích ustláno. Půlstoletí komunismu v mnoha lidech hluboce zakořenilo představu něčeho nekalého. Byrokracie, dotacemi pokřivené prostředí či neustále se měnící legislativa a sazby daní komplikují život především OSVČ a menším firmám. Přitom mikro a malé firmy (do 10/50 zaměstnanců) dávají práci zhruba polovině ekonomicky aktivních lidí. Stát by měl za tímto sektorem vidět partnera pro spolupráci a ne se jej snažit zadusit přemírou regulace. Na druhou stranu by mělo být pro podnikatele standardem nekrátit daně a nezaměstnávat pracovníky na černo.

Krácení daní

Ve všech odvětvích jsou podnikatelé poctiví i nepoctiví. Bohužel v restauračním businessu je značná kumulace těch méně čí více nepoctivých, což v konečném důsledku poškozuje (dobré) jméno celého sektoru stravovacích zařízení a náleven. Nejvíce ovšem trpí poctiví hostinští, kteří řádně platí daně a potýkají se tak s nekalou konkurencí. Jak se krátí daně?

DPH a daň z příjmu/zisku

Dle statistik Ministerstva financí tvoří 80% hospod neplátci DPH. Plátcem DPH se stává automaticky ten, kdo má roční obrat (tržby) nad 1 mil. Kč. Tedy 80% hospod v tuzemsku oficiálně deklaruje, že má měsíční tržby menší než 83 500 Kč. Denně od hostů nevyberou ani 2 800 Kč?

Aktuálně činí minimální mzda 9 900 Kč (od ledna 2017 to bude 11 000 Kč), s odvody za zaměstnance (tzv. super hrubá mzda) je celkový minimální náklad na 1 zaměstnance 13 266 Kč. Ani ty nejmenší hospody se bez min. dvou číšníků a dvou kuchařů (na střídání) neobejdou, to máme přinejmenším 53 064 Kč. S nájmem a energiemi se pod 20 000 Kč nedostaneme a jsme rázem na 73 064 Kč. Obvykle třetina z tržeb jde na nákup surovin (28 000 Kč) a už jsme s tržbami nad 100 000 Kč. A stále nám chybí amortizace zakoupeného zařízení a zisk provozovatele restaurace či jeho vlastní plat. I kdyby si podnikatel nevyplácel ani korunu, měl nulové životní náklady (přespával v hospodě, nejedl a nemusel jezdit autem nakupovat suroviny), musel by platit min. odvody na zdravotním a sociálním pojištění (3 795 Kč). S tržbami menšími než 105 000 Kč nejde tedy mini restauraci provozovat ani teoreticky. Přitom 80% českých hospod to evidentně v reálu zvládá za méně než oficiálně přiznaných 83 500 Kč.

V lepším případě je hospoda rozepsaná na dva a více provozovatelů (jeden má kuchyň sudé dny, druhý výčep liché dny, atd.), aby se každý ročně vešel pod 1 mil. Kč. Dochází tak pouze ke krácení DPH. V horším případě se nepřiznávají všechny tržby a mimo DPH se krátí i daň z příjmu/ze zisku a sociální/zdravotní odvody podnikatele.

Odvody za zaměstnance

Běžný účet s bonusem 3 000 Kč

Z hrubé mzdy zaměstnance musí zaměstnavatel platit navíc sociální (25%) a zdravotní (9%) pojištění. Lze si jen těžko představit, že by všichni číšníci a kuchaři byli ochotni pracovat za minimální hrubou mzdu 9 900 Kč (čistého 8 811 Kč;odvody činí 11% a daň 15%, ale nuluje jí sleva na dani na poplatníka), kterou většina restaurací oficiálně vykazuje. Ani s potenciálním tringeldem. Obvykle se k minimální mzdě fasuje ještě zhruba 8 000 Kč na ruku bokem. A zde zaměstnavatel krátí odvody (2 720 Kč) stejně jako zaměstnanec (880 Kč + daň z příjmu dle individuálních daňových slev). U 4 zaměstnanců, nutných pro provoz mini restaurace, činí celkové krácení odvodů 14 400 Kč měsíčně. Všichni jásají do momentu, než zjistí, že zaměstnancům na deklarovanou minimální mzdu nedá banka nikdy hypotéku a zaměstnavatel nedosáhne díky optimalizovanému daňovému přiznání na provozní úvěr.

Je EET opravdu nutná?

Mezi 80% hospod, které nejsou plátci DPH, jsou jistě i menší podniky, kde mohou mít roční tržby do 1 mil. Kč, podnikají čestně a uživí se (sezónní provozovny, malé pivnice, podniky s velmi omezenou otevírací dobou, obsluhou a sortimentem). Ale bohužel se zdá, že přinejlepším polovina restauračních zařízení tržby krátí. Jak má pak ve stravovacím businessu podnikat poctivec, když čelí nekalé konkurenci, která krátí daně a odvody měsíčně za desítky tisíc korun?

Stát má obecně do života lidí zasahovat co nejméně a pouze tam, kde došlo k tržnímu selhání. Restaurační business, kde krátí daně min. polovina provozoven, je silným příkladem selhání, které si žádá nápravu. Můžeme diskutovat o tom, jestli zavedení EET bylo nejlepším možným řešením, ale nějakou nápravu to chtělo. Podobně deformovaným prostředím je trh s ojetými auty (více než 50% ojetin má stočený tachometr), kde na rozdíl od hospod všem přijde normální, že by se něco mělo podniknout (např. uzákonit stáčení tachometru coby trestný čin). U ojetých aut je totiž okrádán přímo zákazník. U hospod trpí stát, což mnohým na první pohled uniká a necítí přímý dopad na svou peněženku.

Náklady na EET a snížená sazba DPH na 15%

Náklady na zavedení EET se podstatně liší dle toho, zdali již restaurace používá infomační systém (IS) evidující nejen tržby, ale obecně celý chod podniku, či nikoliv. Bez takového systému upřímně moc rozumně podnikat nejde, nejedná-li se o rodinný podnik či opravdovou mini provozovnu se sortimentem končícím u desítky s utopencem. Nejde jen o užitečné statistiky pro provoz restaurace. Stejně jako provozovatel hospody krátí daně státu, tak i číšníci na place mnohdy krátí tržby provozovateli. Proto je v zájmu podnikatele dobrá evidence. Připojit EET na existující informační systém je otázkou 5-10 000 Kč/kasa (stát poskytne jednorázovou slevu na dani 5 000 Kč/podnikatel). Implementace celého IS bude dražší. Samotný provoz EET vyjde obvykle na několik stokorun měsíčně (dle velikosti provozovny/počtu kas).

Současně se zavedením EET dochází ke snížení DPH z 21% na 15% na jídlo a nealko. Nepředpokládám, že by se našla jediná restaurace, která by toto promítla do snížených cen pro zákazníky (naopak většina hospod zdražuje). Rozdíl v DPH automaticky znamená pro provozovatele o 6% vyšší tržby. Jen tak. Budeme-li uvažovat min. možné měsíční tržby spočtené výše kolem 100 000 Kč s 50% podílem jídla/nealka, přilepší se pan hostinský o 3 000 Kč měsíčně. Skokově zdražující hospoda nemůže mít problém s vícenáklady na EET. Spíše doposud krátila tržby a neměla by na řádné placení daní a odvodů.

Zavírání hospod a zdražování

Běžný účet bez poplatků

Na legislativních změnách (zavedení EET a snížení sazby DPH na 15%) by restaurace měly naopak mírně vydělat. Proč tedy chce tolik hospod zavřít či zdražit? Nemálo provozoven zaniklých koncem listopadu opět otevřelo pod jiným IČ začátkem prosince. Zde je snaha se odstřihnout od problematické minulosti. Kdyby se té samé hospodě tržby z měsíce na měsíc zvýšily o desítky či stovky procent, bylo by to asi velmi podezřelé (přestože finanční správa vyhlásila skoro-amnestii a tvrdí, že po tomto cíleně nepůjde).

Další kapitolou jsou srdceryvná interview do médií provozovatelů hospod v menších městech, jak jim to doposud pěkně klapalo, kuchyň byla psaná na manželku, výčep na syna a jak se dařilo obcházet DPH a držet ceny pro štamgasty nízko. Připomíná to vtip finančních úřadů o vietnamských večerkách, kdy v pondělí prodává pan Dong, v úterý pan Vong a ve středu pan Čong (ty čeká EET 3/2017). Smutné je, že u hospod přichází krácení daní všem na tolik normální, že se to už ani nesnaží skrývat a ještě o tom dávají rozhovory na kameru.

Omezování svobody podnikání?

Třetina lidí se kvůli zavedení EET hněvá a hovoří o omezování svobody podnikání a riziku úniku informací (nemá moc co uniknout, výši tržeb musí každý veřejně deklarovat jednou ročně ve výsledovce na rejstříkovém soudu). Na základě kalkulací výše se ovšem spíše zdá, že se jedná o omezování svobody krácení daní. 

ANKETA k článku Elektronická evidence tržeb

Souhlasím se zavedením EET?

Počet odpovědí: 154

KOMENTÁŘE k článku Elektronická evidence tržeb

Přidejte nový komentář

Vliv na peněženku, Komentoval(a): Amper77

29.12.2016 14:02:02
Vliv na peněženku nedochází spíše autorovi.

Vliv na peněženku, Komentoval(a): Jarda

2.1.2017 15:04:49
Vliv na čí peněženku? Toho kdo doteď krátil daně?

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Snížení mimořádné valorizace důchodů

28.4.2023 Politika

Valorizace důchodů je velmi jednoduše procentuální navýšení všech důchodů. Stát valorizaci uskutečňuje každý rok. Průběh a výše valorizace jsou pak ukotveny v zákonech. Ačkoli existují jasně daná pravidla, dochází k neobvyklým situacím, jaké nastaly například letos, kdy byla valorizace novelou zákona snížena. Více informací naleznete v našem článku.

Maláčová chce zrušit slevu na dani pro ženy v domácnosti

5.10.2019 Politika

24 840 Kč – tolik činí roční sleva na dani z příjmu pro pracujícího muže za manželku v domácnosti. Podle Maláčové (ČSSD) si tyto peníze rodiny nezaslouží. Neměla by levice naopak rodiny podporovat a navrhovat např. společné zdanění manželů?

ČSSD opět upřednostnila seniory před rodinami s dětmi

23.3.2019 Politika

Zatímco průměrný důchod letos přesáhl 13 000 Kč a každoročně výrazně roste, nejčastěji vyplácená rodičovská činí necelých 8 000 Kč. Podle Maláčové v pořádku. Proč při dělení eráru vždy ostrouhají rodiny s dětmi?

Kupujete nový byt? ČSSD k Vám nastěhuje sociálně slabé

14.9.2018 Politika

ČSSD před komunálními volbami oprášila koncept desátku pro developery, kteří by museli přenechávat část nových bytů obcím pro sociálně slabé. Tvrdě pracovat a splácet hypotéku? Levice Vám k tomu přidá prima sousedy. 

Odbory chtějí zkrátit pracovní dobu

2.5.2018 Politika

Odbory požadují zvýšení minimální mzdy na 13 700 Kč, prodloužení zákonné dovolené na 5 týdnů a zkrácení týdenní pracovní doby na 37,5 hod. Rozumné požadavky vedoucí ke všeobecnému blahu zaměstnanců nebo levicový populismus?

Z naší bankovní poradny

Spoření, inflace a znehodnocení celoživotních úspor

2.1.2024 Spoření

Dobrý den, inflace rychlým tempem ničila naše celoživotní úspory. Bude i nadále bit ten, kdo si celý život spořil? Jak hodně letos úrokové sazby u spořicích účtů poklesnou? Děkuji

Dobrý den,

za vysokou inflaci v posledních letech mohly tyto 3 faktory:

situace ve světě (covid, války, narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů a nedostatky zboží/surovin)minulá vláda neustále uplácející voliče dárečky (nekonečné dávky a podpory pro všechny) - vrhnutím velkého množství peněz do ekonomiky se všechny peníze znehodnotilycentrální banka a její měnová politika, resp. bývalý prezident, který si vybral a jmenoval aktuální složení rady ČNB (banka upřednostnila ekonomický růst před razantnějším tlumením inflace)

Letos se očekává další propad inflace ze současných 7,3% až na 2-3%. Úrokové sazby spořicích účtů budou tento trend velmi pravděpodobně kopírovat, tedy dojde k propadu úroků na spoření ze současných 6% třeba na polovinu. 

Poučení pro příště? Nevolit populisty (ani do parlamentu ani na hrad), kteří neustále slibují rozdávání peněz všem. Je samozřejmě vždy lákavější volit někoho, kdo slibuje vyšší dávky, dotace, důchody a snadná řešení komplikovaných problémů. Žádný oběd ale není zadarmo a tuto hostinu zaplatili především střadatelé v podobě znehodnocených celoživotních úspor. 

Bude i nadále bit ten, kdo si celý život spořil? V roce 2025 nás čekají další volby do Poslanecké sněmovny a většinu dle aktuálních preferencí mají bohužel populisté. 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Vysoká inflace a měnová reforma

Dobrý den, nyní máme v ČR inflaci 16%. Jestli stoupne nad 20 % (predikce centrálních bankéřů ohledně inflace v poslední době byly vždy chybné a podstřelené - spíše se mi zdá že, se jednalo o zbožná přání, než odhady) a propíše se tento stav do očekávání lidí, začne se geometricky zvedat rychlost peněz v ekonomice, dle mého názoru - pak již nepomůže ani razantní zvýšení úrokových sazeb a kvantitativní stahování za cenu velké recese - v tomto případě konec měny a nějaká forma měnové reformy není nereálná. Zajímalo by mně, kde bere autor odpovědi jako ekonom takovou víru, že se měnová reforma nemůže nikdy stát, když tento scénář se u mnoha zemí v historii u ničím nepodložených měn stal. Jestliže se měnová reforma (dle autora) stát v žádném případě nemůže, v čem je dle jeho slov "strašení takovými nesmysly" nebezpečné? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

měnová reforma (tak jak ji známe z období komunismu) nebyla nástrojem ke snížení inflace. Jednalo se o cílené okrádání obyvatelstva. Zjednodušeně řečeno, komunisté nejprve všem (chudým i bohatým) vše sebrali (pomocí znárodnění firmy, pomocí měnové reformy peníze). Následně pak z těchto peněz financovali provoz nefungujícího státu až do pádu v roce 1989. 

Inflace se řeší jinými nástroji - úrokové sazby, kurz měny, fiskální politika. První dva nástroje má v gesci centrální banka, třetí nástroj náleží vládě/parlamentní většině. Pro snížení inflace je třeba držet vysoké úrokové sazby, silný kurz koruny a mít restriktivní fiskální politiku (co nejnižší deficit). Těmito nástroji si poradíte s libovolně vysokou inflací. Měnová reforma s tím nemá nic společného. 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Práva zaměstnanců

Dobrý den, myslíte, že nová vláda bude stranit zaměstnavatelům a zavedou možnost výpovědi i bez udání důvodu pro zaměstnance? Nebo nějaké omezování práv zaměstnanců?

Dobrý den,

vláda koalic SPOLU a PirSTAN bude představovat demokratickou a prozápadně orientovanou vládu. Charakteristickým rysem demokratických západních států jsou nejvyšší možná práva zaměstnanců. Přestože mnozí demagogové šíří mezi lidmi strach ze západní demokracie a spásu hledají ve východních autokraciích, na otázku "kde se mají zaměstnanci lépe/kde mají zaměstnanci větší práva" existuje velmi jednoduchá odpověď. Na jedné straně máte země jako Čína, Rusko, KLDR, Venezuela a na straně druhé Německo, Francii a Británii. Rozdíl v právech zaměstnanců, v jejich životní úrovni, péči (zdravotnictví, ekologie, sociální politika) a materiálním zabezpečení je propastný. 

Témata jako "výpověď bez udání důvodu" nebo "délka výpovědní lhůty" nejsou v ČR vůbec aktuální. Naopak, od roku 2015 trpí ČR permanentním nedostatkem zaměstnanců. Nezaměstnanost je dlouhodobě pod přirozenou úrovní, máme více volných pracovních míst než je registrovaných uchazečů na úřadech práce. Zaměstnavatelé si svých zaměstnanců velmi váží neboť dobře ví, že náhrada se za každého odcházejícího pracovníka hledá velmi těžko. Výpovědní lhůta 2 měsíce je pro mnohé zaměstnavatele naopak příliš krátká (dostanete od zaměstnance výpověď na konci měsíce, další měsíc sháníte nového pracovníka a když se Vám zadaří, máte pouhý 1 měsíce na předání práce/zaučení, což ne vždy stačí). 

Od nové vlády se tak spíše dočkáme rozšiřování práv zaměstnanců (flexibilní a zkrácené úvazky, podpora zaměstnávání seniorů a invalidů, podpora matek po rodičovské, atd.), neboť v ČR chybí přinejmenším 0,5 mil. pracovníků napříč všemi obory. A chceme-li dostat více lidí do pracovního procesu, musíme podmínky zatraktivnit. 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Pojmy ve slovníku

Kupní síla

Kupní síla je termín, který často slyšíme v souvislosti s ekonomikou země, osobními financemi nebo měnovou politikou. Ale co to vlastně znamená, a proč je tak důležitá? V tomto článku se podíváme na základy kupní síly a její dopad na každodenní život.

Co je to kupní síla?

Definice: Kupní síla vyjadřuje množství zboží a služeb, které můžete koupit za určité množství peněz. S růstem inflace, když ceny zboží a služeb stoupají, klesá kupní síla peněz.

Měřítko: Často se měří v reálných platech, které jsou upraveny o inflaci, aby odrážely skutečnou hodnotu peněz.

Faktory ovlivňující: Mezi hlavní faktory patří inflační sazby, měnová politika, celková produkce země a mezinárodní obchodní vztahy.

Důsledky změn v kupní síle
Pro domácnosti

Výhoda: Při rostoucí kupní síle si lidé mohou dovolit více zboží a služeb, což vede ke zvyšování životní úrovně.

Nevýhoda: Pokles kupní síly může znamenat, že domácnosti budou muset šetřit nebo se vzdát některých výdajů.

Pro podniky

Výhoda: Rostoucí kupní síla může vést k vyšší poptávce po produktech a službách, což může stimulovat růst.

Nevýhoda: Klesající kupní síla může znamenat nižší prodeje a tím pádem i nižší zisky.

Pro ekonomiku

Výhoda: Stabilní nebo rostoucí kupní síla může podporovat ekonomický růst a stabilitu.

Nevýhoda: Rychle klesající kupní síla může signalizovat hospodářskou krizi nebo recesi.

Porozumění kupní síle je klíčem k pochopení širšího ekonomického kontextu a jeho dopadu na naše osobní finance. Správné monitorování a reakce na změny v kupní síle může pomoci jednotlivcům i podnikům lépe se přizpůsobit ekonomickému prostředí.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena