Banky.cz Články Peníze Změny od července, které se dotknou našich financí

Změny od července, které se dotknou našich financí

Změny v zákonech
1.7.2024 Peníze

Červenec přináší řadu změn, které ovlivní finance mnoha lidí. U penzijního spoření se mění pravidla pro státní příspěvek. Zaměstnavatelé musí nově evidovat všechny zaměstnance s DPP. Nově se zavádí status zranitelného zákazníka a hromadné žaloby. Digitální občanka a plná moc budou v mobilu. Zvýší se příspěvky na péči. Milostivé léto umožní odpustit penále z dluhů na zdravotním pojištění. Změny čekají i zahraniční zaměstnance, pro mnoho z vás budou důležité změny stavebního zákona. Podívejte se na detailní přehled červencových změn.

REKLAMA

Penzijní spoření/připojištění

Od července se mění pravidla pro státní příspěvek k penzijnímu spoření. Nově bude činit 20 % z vašich úspor, ale pouze pro částky od 500 Kč do 1 700 Kč. Abyste dosáhli na minimální příspěvek 100 Kč, musíte spořit alespoň 500 Kč měsíčně. Maximální příspěvek se zvyšuje na 340 Kč při úložce 1700 Kč a více.

Státní příspěvek již nebude náležet lidem pobírajícím starobní důchod. Důchodcům, kteří jsou i nadále výdělečně činní (ale již pobírají důchod) zůstává možnost odečíst si celou úložku na penzijko od základu daně z příjmů. Rušit smlouvu se nemusí vyplatit ani těm z aktivních důchodců, kterým na penzijko přispívá zaměstnavatel.

Tématu se podrobně věnujeme v článcích: Penzijní spoření čekají 3 zásadní změny. Mají motivovat k ukládání více peněz a Penzijní spoření reaguje na ukončení státního příspěvku pro seniory od 1. července.

Dohody o provedení práce a pojistné

Odvody a daně v oblasti DPP zůstávají do konce roku 2024 beze změny. Novinky jsou administrativní a přicházejí postupně:

Od července 2024

Zaměstnavatelé musí nově evidovat všechny zaměstnance s platnou DPP a hlásit je České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Týká se to i dohod, ze kterých se neodvádí pojistné (příjem pod 10 000 Kč nebo žádný příjem). První hlášení musí být odesláno do 20. srpna 2024. Následně každý měsíc do 20. dne dalšího měsíce.

Změny od roku 2025

DPP bude rozdělena na klasické zaměstnání nebo zaměstnání malého rozsahu podle výše měsíčního příjmu. Výjimkou jsou DPP v režimu oznámené dohody, který lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele.

  • U oznámené dohody platí vyšší limit pro odvod pojistného (25 % průměrné mzdy, pro rok 2024 cca 10 500 Kč).
  • U ostatních (neoznamovaných) DPP půjde do 4 000 Kč o zaměstnání malého rozsahu (bez pojistného, srážková daň), nad 4 000 Kč se bude odvádět pojistné a platit zálohová daň.

Zaměstnanecké benefity

Novela zákona upravující DPP přináší od července změny i u některých zaměstnaneckých benefitů. Od ledna byl zaveden limit pro daňové osvobození benefitů ve výši poloviny průměrné mzdy (21 983 Kč). Nyní se toto osvobození vztahuje i na příjmy z účasti na neveřejných společenských akcích pořádaných zaměstnavatelem.

Dále platí, že příspěvek pro bývalé zaměstnance po odchodu do důchodu bude osvobozen od daně, pokud odpracovali alespoň tři hodiny ze směny (stejně jako u stávajících zaměstnanců).

Poslední změna se týká ocenění příjmu zaměstnance, který dá dítě do předškolního zařízení zřizovaného zaměstnavatelem. Příjem bude nově oceňován jako u mateřské školy podle školského zákona, což platí i pro lesní školky a podobná zařízení.

Nový institut v českém právu - zranitelný zákazník

Běžný účet

Od července mohou zdravotně znevýhodnění odběratelé elektřiny požádat o status zranitelného zákazníka. Kdo je zranitelným zákazníkem? Lidé, co potřebují její nepřetržitou dodávku elektřiny pro své zdravotnické prostředky.

Tento status poskytuje ochranu před rychlým odpojením elektřiny v případě finančních potíží, včasné upozornění na dluhy bez sankcí a právo na uzavření smlouvy o dodávce elektřiny

Institut zranitelného zákazníka zaručuje nepřetržitou dodávku elektřiny po dobu 3 měsíců od ukončení smlouvy s dodavatelem. Status platí 2 roky a pro jeho získání je třeba lékařské potvrzení. 

Další nový institut - hromadná žaloba

Od července se zavádí hromadné řízení, které umožní spotřebitelům a drobným podnikatelům řešit společné spory s podnikateli v rámci jednoho soudního řízení. Do řízení se musí aktivně přihlásit alespoň 10 poškozených osob. Hromadnou žalobu může podat pouze prověřená nezisková organizace zapsaná na seznamu Evropské komise. 

Tato organizace nese všechny náklady řízení, a v případě neúspěchu hradí i náklady žalovaného. Spotřebitelé nemají žádné povinnosti, ani odpovědnost za náklady. V případě úspěchu náleží neziskové organizaci odměna, kterou stanoví soud na začátku řízení. Odměna nesmí překročit 16 % z přisouzené částky nebo alternativně 2,5 milionu Kč při paušálním stanovení.

Digitální doklady - občanka a plná moc

Od července bude možné využívat digitální doklady v širším rozsahu. Nově bude možné používat elektronický občanský průkaz a další digitální dokumenty při styku s úřady a institucemi. Tato změna má za cíl zjednodušit administrativu a zvýšit komfort pro občany. 

Digitální občanka půjde od července využít na úřadech práce, finančních úřadech, krajích, obcích s rozšířenou působností, soudech, policii, živnostenských a katastrálních úřadech. K ověřovatelům se přidávají i některé banky, například Air Bank. Od ledna 2025 by se měly přidat zbývající obce, školy, zdravotní pojišťovny a další.

Spouští se také Registr zastupování, kde budou uloženy všechny plné moci. Díky němu budete moci digitálně udělit plnou moc například pro podávání daňových přiznání, vyřizování pošty nebo přepisu energií či auta.

Příspěvky na péči

Od července se zvyšuje příspěvek na péči pro osoby ve stupních II, III a IV. Nejvyšší navýšení se týká osob ve stupni IV s úplnou závislostí, které využívají péči mimo pobytová sociální zařízení.

Příspěvky na péči

Změny ve stavebním zákoně

Od července platí nový stavební zákon, který slibuje zjednodušení a zrychlení povolování staveb. Nově bude jeden proces pro umístění i povolení stavby, zrychlené řízení umožní získat povolení do měsíce a stavební úřady si samy vyžádají vyjádření od dotčených orgánů.

Běžný účet bez poplatků

Nové rozdělení staveb do čtyř kategorií může u některých zvýšit náklady na povolení, například u studní nebo malých čističek odpadních vod. MMR však nevylučuje úpravu poplatků.

Nová úprava také zjednodušuje nebo ruší některé požadavky na výstavbu, například na parkovací místa, oslunění nebo výšku rekreačních staveb. Dokumentace pro povolení záměru je jednodušší a méně rozsáhlá.

Do 30. června 2027 platí přechodné období, kdy si stavebníci mohou vybrat, zda využijí dosavadní nebo novou úpravu. Projekty nebude nutné kvůli novému zákonu překreslovat.

Podrobněji jste o chystaných změnách stavebního zákona psali v článku: Nový stavební zákon: Klíčové změny a jejich dopad

Odměna řidičům autobusů za čekání mezi spoji 

Změny přicházejí v oblasti spravedlivé odměny řidičům autobusů za čekání mezi spoji. Dohoda zachovává stávající pravidla pro čekací doby, přičemž minimální odměna se od 1. července 2024 bude vypočítávat jinak: z minimální mzdy. Odměna se zvyšuje na 140,60 Kč/hod (1,25násobek minimální mzdy). Doposud se vypočítávala z nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 5. skupinu prací. Jenže systém zaručených mezd se od ledna 2025 zruší, i když jen v soukromém sektoru.  

Milostivé léto pro zdravotní pojištění

Od července do listopadu 2024 probíhá akce Milostivé léto, která umožňuje odpuštění penále a exekučních nákladů z dluhů na zdravotním pojištění. Týká se pouze dluhů vymáhaných daňovou exekucí a fyzických osob, jejichž nedoplatky byly evidovány k 31. prosinci 2023. 

Pro odpuštění je nutné do 30. listopadu uhradit jistinu dluhu. Dlužníci s dluhem nad 5000 Kč mohou využít splátkový kalendář, pokud o něj požádají do 30. listopadu.

Podívejte se, jak vypadala dříve vyhlášená Milostivá léta

Zahraniční zaměstnanci - jejich nahlašování a nutnost pracovního oprávnění

Od července se mění způsob hlášení nástupů, změn a ukončení zaměstnání zahraničních zaměstnanců. Pro občany EU/EHP, Švýcarska a cizince s volným vstupem na trh práce (např. Ukrajinci s dočasnou ochranou) se nově používá Informační karta. Pro cizince, kteří potřebují pracovní oprávnění (držitele zaměstnanecké karty, modré karty apod.), je nutné použít tzv. Sdělení. Rozšiřuje se také skupina cizinců, kteří nepotřebují pracovní oprávnění.

REKLAMA

ANKETA k článku Změny od července, které se dotknou našich financí

Zaznamenali jste všechny změny v našem přhledu?

Počet odpovědí: 76

KOMENTÁŘE k článku Změny od července, které se dotknou našich financí

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Jak vložit peníze do bankomatu?

Jak vložit peníze do bankomatu?

8.7.2024 Peníze

V současné době se kromě bankomatů určených k výběru peněz setkáte i s bankomaty známými také jako vkladomaty, které umožňují vklad peněz. Vkladomaty fungují tak, že se po vložení hotovosti peníze automaticky propíšou na váš bankovní účet. Kde všude najdete bankomaty s funkcí vkladu a jak do bankomatu vložit hotovost?

Změny od července, které se dotknou našich financí

Změny od července, které se dotknou našich financí

1.7.2024 Peníze

Červenec přináší řadu změn, které ovlivní finance mnoha lidí. U penzijního spoření se mění pravidla pro státní příspěvek. Zaměstnavatelé musí nově evidovat všechny zaměstnance s DPP. Nově se zavádí status zranitelného zákazníka a hromadné žaloby. Digitální občanka a plná moc budou v mobilu. Zvýší se příspěvky na péči. Milostivé léto umožní odpustit penále z dluhů na zdravotním pojištění. Změny čekají i zahraniční zaměstnance, pro mnoho z vás budou důležité změny stavebního zákona. Podívejte se na detailní přehled červencových změn.

Nejbohatší Češi v roce 2024: Kdo mezi ně patří?

Nejbohatší Češi v roce 2024: Kdo mezi ně patří?

28.6.2024 Peníze

Podle Zprávy o světovém bohatství z poloviny roku 2024 je v Česku minimálně 34 tisíc dolarových milionářů. Statistiky také ukazují, že se počet českých dolarových milionářů od roku 2019 neustále zvyšuje. Kdo vládne žebříčku nejbohatších Čechů a jaký je zdroj bohatství Čechů, kteří se na tomto žebříčku pravidelně umísťují?

ČNB po zasedání bankovní rady snižuje úrokové sazby

ČNB po zasedání bankovní rady snižuje úrokové sazby

28.6.2024 Peníze

Česká národní banka oznámila další snížení úrokových sazeb. Dvoutýdenní repo sazba (2t repo), která ovlivňuje bankovní úvěry i vklady, klesla znovu o 0,5 procentního bodu: tentokrát na 4,75 %. Ve stejném rozsahu se snížila i diskontní sazba a sazba lombardní, vše s platností od 28. červan 2024.

Kapesné pro děti, aneb jak naučit děti finanční zodpovědnosti

Kapesné pro děti, aneb jak naučit děti finanční zodpovědnosti

25.6.2024 Peníze

Kapesné, zdánlivě obyčejná záležitost, hraje ve skutečnosti klíčovou roli v životě dětí. Nejde jen o peníze, ale o cenný nástroj, který pomáhá rozvíjet finanční gramotnost, zodpovědnost a samostatnost. Kapesné otevírá dveře do světa financí, kde se děti učí hospodařit, plánovat a rozhodovat o svých výdajích. Zároveň posiluje jejich sebevědomí a připravuje je na dospělost. Podívejte se, jak kapesné nastavit, jak jej dítěti vyplácet a jak pomáhat s případnými komplikacemi.

Z naší bankovní poradny

Nedostatek prostředků k platbě

10.9.2017 Běžný účet
Dobrý den, pokud bych měl u vás běžný účet, jaká je obvyklá praxe ve věci, kterou uvedu dále. Příklad ze života: klient má nedostatek finančních prostředků na běžném účtu. Aniž by si to uvědomil, prostě to přehlédl, zadá příkaz k úhradě na vyšší částku. Nemá žádný kontokorent, nic, co by umožnilo jít do mínusu. Co se stane dál? Bude vaším systémem nebo pracovníkem nějak včas upozorněn, nebo bude neprovedená transakce automaticky sankcionována ceníkovým poplatkem? Např. u jedné nejmenované banky to je 40 Kč. Děkuji mockrát za vyčerpávající informace mailem. Marcel Dobrý den, tuto situaci řeší každá banka trochu jinak. Jako vůbec nejlepší mi přijde platbu pozastavit do momentu, kdy bude opět na účtu dostatek prostředků. Tak postupuje např. Equa bank, která při nedostatku prostředků platbu neodešle, ale "zaparkuje ji" do sekce "budoucí platby" a v poznámce vidíte popis "čeká na dostatek prostředků na účtu". Jakmile peníze na účet dorazí, platba se automaticky odešle. Toto řešení poskytuje ochranu v případě, kdy by Vám někdo zcizil platební kartu a prolomil PIN - zloděj pak nemůže vybrat více, než máte na účtu. Jiné banky platbu odešlou a chybějící peníze vedou jako nepovolený debet s úrokem až 25% nebo si účtují jiné poplatky.  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Přeplatek na pojistném

20.3.2017 Pojištění
Vážení, v 11.listopadu 2016 jsem na poště Praha 14, 198 00 uhradil 199,- Kč jako platbu pojistného u AIG pojišťovna. Moje smlouva s pojišťovnou však byla zrušena, neboť jsem byl takřka 2 měsíce v nemocnici - a nemohl reagovat např. na upomínky. V současné době už měsíc pátrám po tom, kde a na jakém účtu skončila má platba 199,-Kč. Pošta mě odkazuje na pojišťovnu, tam mi ale řekli, že dle mého variabilního symbolu 7545005474 dnes již zrušený účet nevykazuje nedoplatek, resp. přeplatek. Vodítkem by mohl být můj omyl, na složence jsem uvedl č.konta 2018550408/2600, přičemž správné číslo konta mělo být 2018500408/2600. Žádám vás tímto o pomoc. Sice jde o titěrnou částku, avšak já se na celou věc začal dívat z principiálních důvodů. Pošta tvrdí, že platbu odeslala, pojišťovna tvrdí, že platbu neobdržela. Předem děkuji za radu či pomoc. Dobrý den, Pošta Vám nepomůže, ta jen provádí platby dle Vašich instrukcí (neví, komu a proč posíláte peníze). Je třeba případně kontaktovat přímo AIG pojišťovnu, sdělit jí, kolik a kam jste kdy poslal a požádat o vrácení přeplatku na pojistném. Pokud jste ale na složence uvedl špatné číslo účtu, pak peníze AIG pojišťovna vůbec neobdržela (a tudíž u Vás neeviduje žádný přeplatek) a peníze dostal někdo jiný (nebo cílový účet neexistoval a peníze se vrátily zpět Poště). A tady nastávají komplikace. Pokud byste platbu provedl ze svého bankovního účtu (což mimochodem nic nestojí na rozdíl od desítek korun za složenku), peníze by se Vám automaticky vrátily zpět na účet (v případě neexistujícího cílového účtu). Pokud by chybně zadaný cílový účet existoval, kontaktoval byste svou banku, která by následně vyzvala majitele cílového účtu k navrácení peněz. Obávám se, že 199 Kč poslaných přes Poštu složenkou takto nevypátráte. Založte si běžný účet u Equa bank (z pohodlí domova přes internet, banka smlouvu k podpisu pošle zdarma kurýrem), kde máte vše zcela zdarma (veškerý platební styk, platební karta, neomezené výběry z bankomatů všech bank, atd.) a bez jakýchkoliv podmínek. Platby provádějte z pohodlí domova přes internetbanking. A problém se zatoulanými penězi Vás již nepotká. ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Kam investovat úspory?

18.3.2017 Akcie a investice
Dobrý den! V první řadě bych chtěl Váš server, jako jeho dlouholetý čtenář, velice pochválit. Před zhruba třemi lety jsem začal pracovat v bankovním sektoru a našel jsem na těchto stránkách mnoho skvělých a hlavně lehce pochopitelných rad i zajímavostí a aktualit. Upřímně řečeno, rad ohledně bankovnictví není v ČR nikdy dost proto palec nahoru pro Váš server :). Každopádně bych se nyní na Vás rád obrátil s prosbou o radu. Po třech letech v bankovní branži se mi nahromadily nějaké peníze a rád bych je co možná nejrozumněji investoval (samozřejmě s co možná nejzajímavějším výnosem a nejnižším rizikem). Mám už dva spořící účty, stavební spoření, na důchodové si posílám maximální částku, a v poslední době se začínám zajímat o pole investičních fondů a případně i dluhopisů. Zde právě bych rád položil svoji otázku. Myslíte si, že je zajímavější investovat do investičních fondů (aktuálně zvažuji u ING) a rovněž jsem na Vašich stránkách zahlédl i inzerci investování do dluhopisů nemovitostí přes CEE Real Estate. Mohl bych Vás požádat, o radu, čemu nebo komu se na tomto ošemetném poli vyhnout a nebo naopak kde zapojit své prostředky? Předem velmi děkuji za odpověď a přeji krásný zbytek dne. Dobrý den, jsme rádi, že se Vám náš portál Banky.cz líbí.  Vaši otázku "Kam investovat úspory?" bych si dovolil přetransformovat do "Čeho chci v životě dosáhnout, kam směřuji?". Peníze nám pomáhají realizovat životní sny. Někdo by rád celý život cestoval, střídal pracovní místa, žil v nájmu a hromadil majetek pro zajištění klidného stáří. Další by chtěl velký domek se zahradou a vychovávat hromadu dětí. Dle životních priorit lze pak doporučit optimální nakládání s osobními financemi a vhodné investice. Já bych viděl jako první životní cíl zajištění vlastní střechy nad hlavou. Přestanete platit nájem, získáte ideální podmínky pro založení rodiny a zajistíte si klidné stáří. Nemáte-li doposud vlastní bydlení, není lepší volby než investovat všechny své úspory do koupě nemovitosti a zbytek doplatit hypotékou.  Jste-li již v další životní etapě (vlastníte nemovitost, rodina zajištěna), pak teprve lze doporučit "investování". Očekávaný výnos je vždy úměrný riziku. Neexistuje nic jako výnosná bezriziková investice. Nejbezpečnějším uložením peněz je vklad v bance, který je do ekvivalentu 100 000 EUR zcela bezrizikový (díky pojištění vkladů), ale také velmi málo výnosný (úrok cca 1%). O něco rizikovější je investice do nemovitosti na pronájem (očekávaný výnos cca 5%, ale nemusíte mít štěstí na dobré nájemníky). Pak jsou dluhopisy, které jsou rizikovější než nemovitosti a měly by tudíž poskytovat vyšší výnos (5-8%). Bohužel díky současné deformované situaci na tuzemském peněžním a nemovitostním trhu (nedostatek nemovitostí, přebytek peněz) nabízený výnos z dluhopisů podle mého již neodpovídá podstupovanému riziku a z pohledu drobného investora bych volil raději něco jiného. Nakonec máme akcie. Nejvyšší riziko, ale také nejvyšší možný výnos nad 10%. Investovat můžete buď sám (koupíte nemovitost, dluhopisy, akcie) nebo přes zprostředkovatele (koupíte nemovitostní, dluhopisový či akciový fond). Fondy jsou pohodlnější, ale také výrazně nákladovější (platíte % za správu aktiv, vstupní a výstupní poplatky). Tzv. finanční poradci a reklamy lákají na očekávané výnosy bez započtení nákladů. Výnos 3-5% může v prospektu vypadat dobře, ale už Vám neřeknou, že třeba polovinu Vám pak strhnou na poplatcích.  Když investovat, pak bych osobně volil raději přímý nákup aktiv na sebe než fondy. Dobré podmínky pro obchodování na kapitálových trzích má Fio banka (přívětivá aplikace připomínající internetbanking, nízké poplatky).  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Pojmy ve slovníku

100% Hypotéka

Půjčka, která pokryje celou koupi. Taková je 100% hypotéka. LTV této hypotéky je 100 %, což znamená, že vám banka půjčí peníze na celou odhadní cenu nemovitosti, kterou ručíte. Díky 100% hypotéce tak získáte dost peněz na nákup domu či bytu nebo například na výstavbu. Zároveň ale musíte počítat s vyšším úrokem než u menších půjček. Pro banky je totiž úvěr bez spoluúčasti klienta rizikovější, a proto jsou jeho podmínky přísnější. V současnosti navíc čeští poskytovatelé 100% hypotéky neposkytují. Česká národní banka totiž v roce 2016 zpřísnila podmínky pro získání hypotéky a jejich součástí bylo také ukončení 100% hypoték. Banky tak nabízí maximálně 90% hypotéky. Pouze u 5 % objemu poskytnutých půjček smí být LTV vyšší než 90 %. Přesto existuje možnost, jak pomocí půjčky na bydlení získat dost peněz na úhradu celé kupní ceny nemovitosti. V podstatě tedy můžete dosáhnout na 100% hypotéku. Jak na to? Musíte ručit více nemovitostmi. Kromě kupovaného bytu či domu to může být například nemovitost rodičů. Samozřejmě ale platí, že majitel této nemovitosti musí s ručením souhlasit. Díky ručení více nemovitostmi se zvýší hodnota zástavy. I při 90% či menším LTV tak získáte peníze na nákup vybraného domu či bytu. Banky navíc obvykle umožňují druhou nemovitost z hypotéky vyvázat, jakmile splatíte potřebnou část úvěru. Dál tedy ručíte pouze kupovaným domem či bytem. Další možností je dofinancovat hypotéku dalším úvěrem. Například úvěrem ze stavebního spoření. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Běžný účet

Běžný účet je základním produktem všech českých bank. Jedná se o základní účet pro platební styk, který slouží zejména pro ukládání peněz a peněžní transakce. V dnešní době je běžný účet nezbytný k základním finančním operacím a vyžaduje ho většina zaměstnavatelů k tomu, aby na něj svým zaměstnancům mohla zasílat výplatu. Jaké jsou funkce běžného účtu?Běžný účet plní několik základních funkcí: Vkládání a výběr peněz: Jednou z klíčových funkcí je vkládání peněz a jejich výběr.Bankovní převody: Prostřednictvím běžného účtu je možné provádět bankovní převody ve prospěch jiných lidí, úřadů nebo firem.Platby kartou: Se založením běžného účtu se pojí získání jedné nebo více platebních karet, které umožňují platit bezhotovostně.Placení výdajů: Pomocí běžného účtu je možné jednoduše zadat trvalý příklad, inkaso nebo SIPO.Bankovní identita: Se založením běžného účtu máte možnost využívat internetové bankovnictví, jež může posloužit i pro takzvanou bankovní identitu.Výhody běžného účtu„K hlavním výhodám běžných účtů patří bezpečnost, vložené peníze jsou totiž ze zákona pojištěny do výše ekvivalentu 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč). Nespornou předností je i skutečnost, že většina bank nabízí sjednání i vedení běžného účtu zdarma. Běžný účet je zárukou pohodlného placení i příjmu plateb. Získáte díky němu i dokonalý přehled o všech transakcích,“ říká Petr Jermář, specialista na finance z portálu banky.cz. Nevýhody běžného účtuBěžný účet je kromě výhod spojený i s několika nevýhodami. Patří k nim zejména skutečnost, že běžné účty zpravidla nebývají na rozdíl od spořicích účtů nijak úročeny. Setkat se můžete také s různými poplatky, například za výběr z bankomatů cizích bank nebo za výběr peněz v zahraničí. Jak vybrat běžný účet?V dnešní době takřka všechny banky nabízejí běžný účet zdarma, jinými slovy můžete získat běžný účet, jehož sjednání a vedení je zdarma. Na co se při výběru zaměřit, aby se vám podařilo vybrat nejvýhodnější bankovní účet? Úroková sazba: Valná většina běžných účtů v současné době žádný úrok nenabízí, výjimečně však můžete narazit i na běžné účty s úrokem, obvykle však velmi nízkým.Podmínky: Běžné účty se mohou lišit svými podmínkami, některé banky mohou mít například bezplatné vedení účtu podmíněno minimálními měsíčními výběry apod.Poplatky: Základní funkce jsou u běžných účtů zpravidla zdarma. Pokročilejší funkce ale mohou být spojené s poplatky.Dostupnost banky: V potaz byste měli při výběru vzít i dostupnost nejbližší pobočky zvolené banky a jejich bankomatů.Další produkty banky: Při výběru je dobré se zaměřit také na další produkty banky, ať už se jedná o spořicí účet nebo hypotéku.Mobilní aplikace a internetové bankovnictví: Ověřit byste si měli i to, zda banka nabízí mobilní aplikaci a internetové bankovnictví, které vám usnadní správu peněz.Podpora okamžitých plateb: Řada lidí od bankovního účtu vyžaduje podporu okamžitých plateb.Bonusy: Některé banky za založení běžného účtu nabízejí nejrůznější bonusy nebo slevy.Zákaznický servis: V případě, že se něco pokazí, oceníte kvalitní zákaznický servis dostupný 24/7. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena