Banky.cz Realitní slovník Převod vlastnického práva

Realitní slovník

Definice Převod vlastnického práva

Převodem vlastnického práva dochází k převedení vlastnictví k věci na jinou osobu. Základem převodu je projev vůle spočívající v uzavření kupní smlouvy v případě úplatného převodu, nebo darovací smlouvy v případě bezúplatného převodu, popřípadě smlouvy o směně věcí. Není-li sjednáno jinak, dochází k převodu vlastnického práva okamžikem uzavření smlouvy. Jde-li o věc zapsanou ve veřejném seznamu jako je například rejstřík ochranných známek nebo katastr nemovitostí, dochází k převodu vlastnického práva teprve zápisem do tohoto seznamu. K převodu nemovité věci dochází po rozhodnutí katastrálního úřadu, ale zápis je proveden s účinností zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 3.28 %