Banky.cz Slovník Žádost o stavební povolení

Co je to Žádost o stavební povolení

REKLAMA

Definice Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení se podává ke stavebnímu úřadu k udělení jeho souhlasu se zahájením realizace stavebního záměru. K žádosti se přikládá zejména územní rozhodnutí nebo územní souhlas, popřípadě veřejnoprávní smlouva, která je nahrazuje. Dále se přikládají potřebná stanoviska dotčených orgánů a osob a projektová dokumentace, která musí být zpracována oprávněnou osobou a musí být vybavena stanovisky dotčených orgánů.
V případě splnění zákonných požadavků stavební úřad vydá stavební povolení, ve kterém uvede případná omezení, či povinnosti stavebníka. Stavební povolení musí být fyzicky umístěno na stavbě. Na viditelném místě rovněž visí stavebním úřadem vydaná cedulka "Stavba povolena".

Odchod do důchodu: Co potřebujete vědět

Odchod do důchodu: Co potřebujete vědět

28.6.2024 Spoření

Zvažujete odchod do důchodu, ať už řádného, nebo dřívějšího, ale nejste si jisti, kdy na něj máte nárok a co k jeho vyřízení potřebujete? V našem článku se dozvíte vše podstatné o podmínkách pro přiznání starobního důchodu, předčasného důchodu a předdůchodu. Také o výpočtu jeho výše a možnostech přivýdělku. Poradíme vám také, jak si co nejlépe zajistit finanční prostředky na stáří a jak se na důchod připravit jako OSVČ.

✅Typ úvěru: Nová hypotéka
✅Úrok: od 4.79%
✅Hodnota nemovitosti: 3 800 000 Kč
✅Doba splácení: 30 let
✅Výše úvěru: 3 200 000 Kč
✅Měsíční splátka: 16 770 Kč

Dotazy k Žádost o stavební povolení

Jak zasíťovat pozemek

19.1.2020 Reality
Máme možnost koupě pozemku bez sítí, které jsou v dostupné vzdálenosti. Zasíťování však bude trvat nějakou dobu (ČEZ x měsíců). Zde máme obavy nezkolaudování domku do 24 měsíců od uzavření hypotéky. Jsme před rozhodnutím: A - zda vzít hypotéku na pozemek a v klidu udělat sítě a poté druhou hypotéku na stavbu RD nebo B - uzavřít hypotéku, která pokryje pozemek i stavbu RD s rizikem, že nestihneme kolaudaci do 24 měsíců. Chtěli bychom si vzít hypotéku na pozemek (pro stavbu RD) a tímto pozemkem také ručit. Následně si pak vzít hypotéku na stavbu RD. Bylo by možné druhou hypotéku ručit RD, který v době sjednání hypotéky vlastně ještě nemáme? Mockrát děkujeme za odpověď. Dobrý den, elektřina (ČEZ) je ještě to nejjednodušší, máte-li přípojku do 50 m (stačí zaplatit poplatek za rezervovaný příkon, např. 3x20A = 10 000 Kč, postavíte elektroměrný sloupek (cca 10 000 Kč) a distributor Vás musí do 12 měsíců připojit (o nic dalšího se nestaráte). Kanalizace, voda a plyn jsou daleko výživnější, neb je řešíte zcela ve své režii a nejsou zde žádné pevné lhůty, do kdy Vás musí distributor připojit. Do hry mimo stavebního úřadu (který musí dodržovat platné zákony a nemůže Vás při splnění podmínek odmítnout) vstupuje Rada města, která Vám musí schválit věcné břemeno na vaše přípojky v obecním pozemku (před žádostí o územní souhlas). U vstřícné obce resp. rozumných místních politiků není problém, ale taktéž můžete narazit na neochotu nebo žádosti o úplatek, a pak Vám pod různými záminkami mohou stavbu blokovat třeba roky. Taktéž je rozdíl mezi stavbou samotných přípojek (stačí územní souhlas) a prodlužováním páteřních sítí (nutné stavební povolení/více razítek - kanalizace je pak vodním dílem, které neschvaluje stavební úřad ale vodoprávní úřad).  Máte-li hlavní řády vedeny přímo kolem pozemku (ve vzdálenosti pár metrů) a vstřícnou Radu města, pak spíše přípojky realizovat do 24 měsíců stihnete. V případě chybějících hlavních řádů a neochotné Rady města bych raději počítal více let.  Stavba (RD) je nedílnou součástí pozemku (nemůžete ručit pozemkem jedné bance a stavbou druhé bance). Budou-li obě hypotéky u stejné banky (na pozemek a na stavbu), pak není problém (na stavbu se čerpá překlenovací úvěr, který se po kolaudaci mění v řádnou hypotéku). Doporučuji náš článek Jak na zasíťování pozemku: Elektrická přípojka ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Věcné břemeno na přípojky sítí

1.2.2019 Reality
Dobrý den, řeším obdobný problém jako v tomto příspěvku. Mám rozjednanou hypotéku, ale nechtějí mi povolit čerpání z toho důvodu, že nemáme zřízeno věcné břemeno na inženýrské sítě. Odpad i vodu máme na vlastním pozemku řešené pomocí ČOV a studny, jedná se tedy pouze o energie. Aktuální stav je takový, že všechny strany podepsaly Smlouvu o smlouvě budoucí, díky čemuž byl vydán Územní souhlas se stavbou vedení. Tento jsem předložila bance a ta mi řekla, že to neakceptuje, protože ve smlouvě mám napsáno Čerpání podmiňuje: "Předání originálu výpisu z katastru nemovitostí k Zástavě, ze kterého bude patrný zápis zřízení věcného břemene vedení inženýrských sítí přes pozemek parc.č.: XX a parc. č.: XXX, ve prospěch Zástavy (tj. můj pozemek)." Což by znamenalo zatížit dva cizí pozemky a tím je znehodnotit. V době podpisu smlouvy s bankou jsem ještě nevěděla, jak to s břemeny na energie chodí a že čekací doba na připojení může být i více jak rok a půl, což je i v našem případě. Prosím o radu na koho se obrátit a jak postupovat. Kvůli chování banky mám finanční problémy a budu muset stavbu pozastavit. Děkuji. Dobrý den, přípojky inženýrských sítí jsou majetkem toho, kdo je postavil. Přípojku NN (elektřina) staví distributor, tedy věcné břemeno se zřizuje ve prospěch distributora (ČEZ, EON, PRE). Naopak přípojky plynu, vody a kanalizace si stavíte přímo Vy (plyn můžete následně za úplatu převést na distributora, ale voda/kanalizace zůstává Vám) a věcné břemeno se zřizuje ve Váš prospěch, resp. ve prospěch Vaší parcely.  Distributor elektřiny je povinen Vás připojit do roka od podání žádosti, splníte-li všechny podmínky - uhradíte cenu za přípojku (500 Kč x hodnota A hlavního jističe pro 3F) a zřídíte si na vlastní náklady sloupek pro elektroměr). Plyn/voda/kanalizace je zcela ve Vaší režii - distributor Vám pouze schvaluje projekt (má na to 30 dnů) a na Vás následně je si vyřídit územní souhlas a sehnat si stavební firmu.  Územní souhlas (přípojky) a stavební povolení (případné prodloužení hlavního řádu) je podmíněno podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena pro všechny cizí pozemky, přes které Vaše přípojky povedou (u prodloužení hlavních řádů též plánovací smlouvou, která řeší převod řádů na distributora). Věcné břemeno lze do katastru zapsat až po zhotovení geometrického plánu na již provedenou stavbu.  Banka tak podmínkou výše říká, že Vám nepůjčí na nezasíťovaný pozemek. Řešením je nejdříve pozemek zasíťovat a až následně čerpat úvěr. Nebo můžete zkusit jinou banku, které bude stačit územní souhlas bez samotné realizace stavby.  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Přípojky na inženýrské sítě

4.5.2016 Reality
Dobrý den, s přítelem žádáme o hypotéku, rozestavěná stavba, s přípojkami, po dostavbě se připojíme na infrastrukturu, která není obecní, připojení je ošetřeno ve stavebním povolení, jsou uzavřeny smlouvy s dodavateli a provozovateli sítí, dále je to i ošetřeno dle zákona o vodohospodářství a kanalizacích. Banka požaduje jako podmínku uvolnění peněz věcné břemeno v prospěch našeho pozemku, tvrdí, že standartní smlouvy s provozovatelem nestačí, co kdyby nás majitel nepřipojil, ale toto je již řešeno zákonem. Člověk, který naší žádost vyřizuje, si toto nenechá vysvětlit ( pochybení z jeho strany je více) Máme nějakou možnost řešení, třeba nadřízeného apod.? Nechce se nám podstupovat celý ten zdlouhavý proces znovu, u jiné banky. Děkuji. Dobrý den, ohledně přípojek na inženýrské sítě, elektřina a plyn jsou ve vlastnictví distribučních společností (ČEZ, RWE, atd.), které s připojením obvykle nedělají vůbec žádný problém (není-li kapacitní omezení v daném místě). Naproti tomu voda a kanalizace bývají obvykle ve vlastnictví obce, kde o každé přípojce rozhoduje obecní rada - a zde může být komplikací nespočetně (od drobnějších poplatků v řádu desetitisíců coby příspěvek na infrastrukturu obci, přes méně či více otevřené žádosti o úplatek až po zlomyslné "prostě Vás nepřipojíme a máte smůlu"). Zatímco elektřina a plyn jsou plně transparentní (podáte žádost a PDS Vám obratem sdělí závazné podmínky připojení), voda a kanalizace mohou být velkou loterií (obec má mnoho odborů, jednou se nechce schvalovat stavebnímu úřadu, podruhé odboru majetku a investic, potřetí to neprojde obecní radou, počtvrté rada obce padne v důsledku neshody politické koalice, atd.). Věcné břemeno na přípojky se vkládá po realizaci přípojek a naopak ve prospěch provozovatele distribuční soustavy (PDS). Tady po Vás banka chce ne úplně logickou věc. Jinak obecně smlouvy o připojení nestačí - je třeba mít platný územní souhlas (bez něho má pozemek menší hodnotu, a proto se banka zdráhá hypotéku poskytnout). Ve vlastním zájmu doporučuji realizovat přípojky co nejdříve. ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena