Banky.cz Slovník Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení

REKLAMA

Definice Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení se podává ke stavebnímu úřadu k udělení jeho souhlasu se zahájením realizace stavebního záměru. K žádosti se přikládá zejména územní rozhodnutí nebo územní souhlas, popřípadě veřejnoprávní smlouva, která je nahrazuje. Dále se přikládají potřebná stanoviska dotčených orgánů a osob a projektová dokumentace, která musí být zpracována oprávněnou osobou a musí být vybavena stanovisky dotčených orgánů.
V případě splnění zákonných požadavků stavební úřad vydá stavební povolení, ve kterém uvede případná omezení, či povinnosti stavebníka. Stavební povolení musí být fyzicky umístěno na stavbě. Na viditelném místě rovněž visí stavebním úřadem vydaná cedulka "Stavba povolena".

Stavební řízení bude rychlejší. Poslanci schválili nový stavební zákon

28.7.2021 Reality

Rychlejší a bez nutnosti chodit na úřad. Takové má být zanedlouho vyřizování stavebního povolení. Poslanci totiž v polovině července schválili nový stavební zákon, který stanovuje přísnější lhůty na vydání stavebního povolení a počítá i s digitalizací celého řízení. Platit má od července 2023.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena