Banky.cz Banky.cz Realitní slovník Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí


Definice Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí je výsledek rozhodovací činnosti v rámci územního řízení stavebního úřadu o konkrétním záměru. Stavební úřad zde na návrh rozhoduje zejména o povolení umístění stavby nebo změně využití území, popřípadě o dělení a scelování pozemků, o změně vlivu užívání stavby na území nebo o vytvoření ochranného pásma kolem stavby či pozemku. Při vydání rozhodnutí se posuzuje především soulad územně plánovací dokumentací. Pro záměry menšího rozsahu či některé méně podstatné změny postačí územní souhlas.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 2.18 %

Články o Územní rozhodnutí

Jak na zasíťování pozemku: Vodovodní a kanalizační přípojka

Jak na zasíťování pozemku: Vodovodní a kanalizační přípojka

30.7.2021, Reality

…lizačního řadu (byť o jediný metr) je vodním dílem, kterépodléhá složitějšímu papírování a povolování. Místoúzemního souhlasu budete žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení. Oúzemní rozhodnutí a stavební povolení budete žádat Vodoprávní úřad (častosoučástí odboru životního pr…

Hypotéka na pozemek

Hypotéka na pozemek

27.10.2017, Hypotéka

…odinného domu, bytového domu neboobjektu pro individuální rekreaci. Banka si tuto skutečnost ověří tím, že si odVás vyžádá stavební povolení, územní rozhodnutí, územní souhlas nebo existenciregulačního či územního plánu, z čehož lze využití pozemku vyčíst. K pozemkumusí být také zří…Banky v ČR