Banky.cz Banky.cz Realitní slovník Věřitel

Věřitel


Definice Věřitel

Věřitel je osoba, které náleží plnění nějaké pohledávky od osoby dlužníka. Toto plnění může být peněžité ale i nepeněžité. Nesplněnou pohledávku může věřitel žalovat u soudu, rozhodnutím soudu pak získá vykonatelnou pohledávku, kterou může uplatnit v exekuci. V exekuci se osoba věřitele nazývá oprávněným.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 1.58 %

Dotazy v poradně k Věřitel

PF

#11260, Insolvence, Exekuce a insolvence, 17.9.2020

Dobrý den, měl bych dotaz týkající se ins. řízení. Je to 3 léta, co mi byla ukončena insolvence (dále jen "ins"). Ins. probíhala v období 2015 až 2017, kdy bylo uspokojeno 100% pohledávek přihlášených věřitelů. V letech 2012 a 2013 jsem způsobil škodu dopravní nehodou svému tehdejšímu zaměstnavateli, na kterého je v současnosti vyhlášen konkurs, podotýkám že vzniklá škoda byla částečně uhrazena z pojistné smlouvy o Odpovědnosti zaměstnance za škodu, dále mi byli tehdy prováděny srážky ze mzdy. Dnes 17.9 jsem obdržel dopis dopis od Ins. správce "Lechkovský & Backa" ve kterém mě informují o vyhlášení konkursu na tehdejšího zaměstnavatele, dále mně informují o tom že spravují pohledávky tehdejšího zaměstnavatele a že objevili, že tehdejší zaměstnavatel eviduje škodní událost ve výši 250.000 Kč, kterou po mně chtějí neprodlené uhradit a to do 5ti pracovních dnů. Maji právo se takto domáhat této pohledávky, která vznikla v období před zahájením ins řízení? Tehdejší zaměstnavatel měl prostor, kdy se mohl o pohledávku přihlásit ale neučinil tak. Mohu očekávat nějaké komplikace? Představa, že bych měl platit 250.000 Kč mně v celku děsí. Děkuji.

Dobrý den,

neboť ke vzniku této pohledávky došlo 2-3 roky před vaším osobním bankrotem, měl ji zaměstnavatel řádně přihlásit do insolvence. Doporučuji informovat ins. správce o této skutečnosti. I bez insolvence by byl tento dluh v roce 2020 pravděpodobně promlčen (pakliže jste nepodepsal uznání dluhu či pohledávka nebyla zaměstnavatelem vymáhána).

EB

#11256, exekuce, Exekuce a insolvence, 17.9.2020

Pokračování dotazu č. 11251: Věřitel si nic nerozmyslel, v rozsudku v roce 2016 od okresního soudu byl dovětek, že pokud by neproběhla jen jediná splátka, nastává exekuce. Ale spláceno bylo vše řádně, a tak by nás snad vyrozuměli, v té době vydání exekuce bylo už ke splátce asi 176 000 Kč (viz splátkový kalendář na datum 22.3.2017).

Dobrý den,

máte-li pocit, že jste byla poškozena a exekuce je proti Vám vedena neprávem, braňte se právní cestou. 

EB

#11251, Exekuce, Exekuce a insolvence, 17.9.2020

Pokračování dotazu č. 11245: Tady jde o to, že teď chce peníze exekutor. Při tom exekuce byla nařízena až 2.3.2017, splácet se při tom začalo již 9.1.2015 a v březnu 2016 nám byl vydán splátkový kalendář, to už měla stavební spořitelna na svém účtu téměř 3/4 dluhu a zbývalo doplatit 219 000 z celkového dluhu 650 000 Kč, přesto tedy exekutor vydal 2.3.2017 exekuční příkaz a chce peníze.

Dobrý den,

způsob vymáhání dluhu volí věřitel. Může se s Vámi domluvit na dobrovolném splátkovém kalendáři nebo může své pohledávky vymáhat soudní cestou (exekučně). Je tedy možné, že jste v letech 2015-2017 splácela dle dohodnutého splátkového kalendáře a věřitel 2017 změnil názor a rozhodl se zbytek dluhu vymáhat exekučně.

KB

#11247, Dluží mi peníze a vstoupil do insolvence, Exekuce a insolvence, 16.9.2020

Dobrý den, přihlásila jsem se do vzdělávacího centra pro studium na vysoké školy, zaplatila cca 27 000 Kč. Po dvou měsících, tedy 31.11. 2016 nám však bylo při výuce sděleno, že vše končí, protože v říjnu se oběsil jednatel. Přitom centrum mělo stovky studentů, cca 400, protože mělo připravovat na lékařské fakulty, právnické, ekonomické a farmaceutické, Žádali jsme okamžitě vrácení peněz, nic se však nedělo, až někdo dal 2. jednatelce insolvenci. Trestní oznámení nic neřešilo, jednatelka se nedostavovala k insolvenčnímu správci a ani její právní zástupce. Insolvenční správce nám uznal přihlášku na částku asi 21 000 Kč, skutečně nám však vyplatí cca 2 236 Kč, což je směšné, protože jsme si jako študáci vydělávali peníze po brigádách. Ale právník z ministerstva spravedlnosti mi napsal, že ten zbytek dluhu nezaniká a mám si sehnat právníka a zbytek po ní vymáhat. 

Dobrý den,

k insolvenci dochází obvykle v případě, kdy je právnická osoba předlužena (dluhy jsou vyšší než majetek) nebo fyzická osoba nestíhá splácet své závazky. V takové situace bývá běžné, že se dlužníkovi nepodaří uhradit 100% svých závazků. Úkolem ins. správce pak je příjmy v insolvenci přerozdělovat mezi všechny dlužníky. 

Nejprve je nutné si ujasnit, kdo Vám dluží peníze a kdo je v insolvenci (vzdělávací centrum - pravděpodobně právnická osoba NEBO jednatel - fyzická osoba). Dluží-li Vám peníze jednatel a ten je zároveň v insolvenci, pak po úspěšně ukončené insolvenci (podaří-li se mu během 5 let splatit min. 30% dluhů) bude zbytek dluhů prominut a nebude možné jej dále vymáhat. Nebude-li insolvence úspěšně ukončena a dluhy prominuty, bude možné zbylou dlužnou částku (navýšenou např. o zákonné úroky z prodlení) vymáhat soudní cestou (exekučně). V případě stovek věřitelů a nemajetného dlužníka s malými příjmy ale může být úspěšnost vymáhání nevelká. V životě se zkrátka může stát, že Vám někdo zpronevěří peníze a Vy jej z něj nedostanete ani soudní cestou, protože kde nic není, ani smrt nebere. 

EB

#11243, Exekuce na již uhrazený dluh?, Exekuce a insolvence, 16.9.2020

Dobrý den, syn dlužil stavební spořitelně za úvěr (asi 600 000 Kč), měl dva ručitele, jeden ručitel začal splácet ze svojí insolvence dluh, a to od 9.1.2015, pak oslovila stavební spořitelna nás (rodiče) jako dalšího ručitele, aby dostala celou částku splátky. My jsme tedy složili spořitelně na účet jednorázově na účet 300 000 Kč (březen 2016), z insolvence měli již od ručitele 240 000 Kč, pak teprve po složení 300 000 Kč nám dali splátkový kalendář na 6 000 Kč měsíčně, kalendář se dodržoval, protože bylo napsáno, že jen po jednom vynechání platby nastoupí exekuční titul, ale to se nestalo, protože vše bylo předčasně splaceno v 11/2019. Přesto syn má na výpisu z exekucí asi 550 000 Kč. Tento příkaz byl však vydán až 2.3.2017, tedy více než po dvou letech od začátku splácení úvěru stavební spořitelně. Od toho jsou přece ručitelé, aby byl po nich vymáhán dlužný úvěr a pak by přece byla další věc to po dlužníkovi vymáhat ale syn dal vůči nám i dalšímu dlužníku vše do pořádku, peníze nám vrátil, tak nevím, proč je na něj exekuce a ještě v takové výši. Děkuji za jakoukoliv informaci. Syn totiž nastoupil do nové práce a to by mu pracovní poměr dost zkomplikovalo.

Dobrý den,

byl-li dluh plně uhrazen (včetně penále a úroků) a věřitel ho nyní znovu vymáhá exekučně, jedná se pravděpodobně o administrativní pochybení na straně věřitele. Informujte stavební spořitelnu, že dluh již byl uhrazen. Nestáhne-li spořitelna exekuci a Vy jste přesvědčeni, že dluh byl v plné výši uhrazen, braňte se soudní cestou. 

Články o Věřitel

Která EET pokladna je pro vás jako živnostníka nebo podnikatele ta nejlepší?

Která EET pokladna je pro vás jako živnostníka nebo podnikatele ta nejlepší?

15.9.2020, Komerční sdělení

… když jsou právě otevírací hodiny v zákaznickém centru. Splnění všech povinností vůči státu již od 102Kč měsíčně? Je to možné!Zní to možná jako neuvěřitelná částka, alepředstavte si, že vám dokáže pomoci splnit všechny požadavky státu na EETregistraci – webová aplikace pro malé živnostníky Le…

Podání věřitelského insolvenčního návrhu v době koronaviru 2020

Podání věřitelského insolvenčního návrhu v době koronaviru 2020

26.5.2020, Komerční sdělení

Návrh na zahájení insolvenčního řízení můžekromě dlužníka podat i jeho věřitel. Podmínky pro podání věřitelskéhoinsolvenčního návrhu jsou mírně odlišné od návrhu dlužníka. Insolvenční návrh (návrh na povoleníoddlužení) musí obecně obsahovat: označení navrhovatele, označení dlužníka, na které…

Koronavirus, splátky bankám a osobní finance

Koronavirus, splátky bankám a osobní finance

4.4.2020, Osobní a rodinné finance

…lském úvěru: zákon umožňuje úvěrovanému, aby oznámil bance či nebankovce odklad splácení (moratorium). Odklad je dobrovolný a nepodléhá poplatkům. Věřitel nezkoumá schopnost splácet a nevznikají žádné negativní zápisy v registrech odložit je možné splátky spotřebitelských úvěrů (půjčky i hypo…

Polovina lidí do 30 let splácí půjčky. Využívají je na bydlení, auto i na splácení starších dluhů

Polovina lidí do 30 let splácí půjčky. Využívají je na bydlení, auto i na splácení starších dluhů

4.3.2020, Půjčka

…A platíte tedy pouze jeden úrok místo několika. Zároveň se často můžete domluvit na úpravěsplátek tak, abyste si s nimi lépe poradili. Nejčastější věřitelé jsou banky a rodičeZajímavé také je, od koho si mladí Češi nejvícpůjčují. Na prvním místě jsou to banky, které obvyklenabízejí lepší podm…

Peer to peer půjčky: jak funguje hit posledních let

Peer to peer půjčky: jak funguje hit posledních let

5.2.2020, Půjčka

…i z různýchdůvodů nechtějí. Pokud tedy jejich prostřednictvím požádáte opůjčku, na požadovanou částku se složí jednotliví investoři (a vaši budoucívěřitelé). Vybraná platforma je tak pouze prostředníkem, která pomůže půjčkuzajistit a dá jí pomocí smluv potřebný právní rámec. Prověřování se ne…Banky v ČR