Banky.cz Banky.cz Slovník osobních a rodinných financí Pohledávka

Pohledávka


Definice Pohledávka

Pohledávka představuje právo věřitele na plnění dlužníka. V praxi nejčastěji hovoříme o peněžité pohledávce, tedy právu na zaplacení finanční částky, které na opačné straně odpovídá povinnost dlužníka tuto částku zaplatit, neboli dluh. Existují také pohledávky nepeněžité, z níž plyne věřiteli např. právo na vykonání nějaké činnosti. Typickým způsobem zániku pohledávky je její splnění, pokud splněna není, může věřitel její splnění vymáhat.Dotazy v poradně k Pohledávka

T

#12445, Kolik mi zůstane v exekuci?, Exekuce a insolvence, 14.1.2021

Dobrý den, hrozí mi exekuce, ale budu měnit práci, kde budu dostávat peníze na ruku. A zajímá mě, kolik mi musí nechat exekutor, když mám plat 18 000 Kč. Děkuji

Dobrý den,

bez vyživovaných osob a přednostních pohledávek Vám z příjmu 18 000 Kč bude zůstávat 14 591 Kč (s přednostními pohledávkami 11 182 Kč).

LM

#11970, Insolvence, splácení a podřízená pohledávka, Exekuce a insolvence, 1.12.2020

Dobrý den, běží mi insolvence a za 12 měsíců mám splaceno 64%. Mezi přihlášenými pohledávkami jsou i dvě podřízené pohledávky (v součtu 110 tisíc Kč). Ty teď nejsou zohledněny ve zprávách o plnění oddlužení. Jaký je postup po dosažení 100%? Budou probíhat srážky podřízených pohledávek? A do jaké doby? Lze požádat o snížení splátek a na jaké minimum?

Dobrý den,

podřízené pohledávky jsou v insolvenci spláceny až po uhrazení 100% ostatních pohledávek. Splacením 100% nepodřízených pohledávek tak insolvence nekončí. Při splacení min. 60% nepodřízených pohledávek za 3 roky Vám bude insolvence ukončena již po 3 letech (jinak insolvence pokračuje až do momentu splacení všech pohledávek či uplynutí 5 let). Je možné požádat o fixní splátky (nebo snížení), ale obvykle se o toto žádá před zahájením splácení (v žádosti o oddlužení). Musel byste soud přesvědčit o závažných důvodech, které si vyžadují snížení splátek. 

J

#11873, Máme požádat o osobní bankrot?, Exekuce a insolvence, 23.11.2020

Pokračování dotazu č. 11872: Dobrý den, jenže mi platíme úvěry včas jak máme. Tak nevím jestli nám ten osobní bankrot povolí.

Dobrý den,

jestli zvládáte hradit všechny své závazky řádně a včas, nemá smysl žádat o osobní bankrot. Ale psala jste, že jste v exekuci. Obecně, osobní bankrot není žádná výhra. Je to poslední šance, jak se zbavit jinak neřešitelných dluhů a získat šanci na nový začátek. Sepsání žádosti o oddlužení by Vás přišlo na 6 000 Kč + DPH a dále byste platili odměnu ins. správce min. 1 600 Kč měsíčně (a náklady na přezkum pohledávek 250 Kč + DPH/pohledávka). Je-li to Vašich silách, doporučuji své dluhy (i exekučně vymáhané) uhradit bez vstupu do insolvence. Není-li splácení dluhů ve Vašich silách, pak je samozřejmě lepší požádat o osobních bankrot než čelit doživotním exekucím a narůstajícímu dluhu.

JL

#11831, Exekuce a COVID odměna, Exekuce a insolvence, 18.11.2020

Dobrý den, dostal jsem odměnu za Covid 29 188 Kč, za práci mám čistého 20 000 Kč. Podle kalkulačky exekutorské komory mi vychází, že mi měli vyplatit přes 24 000 Kč k výplatě. Dostal jsem 13 800 Kč. Jak je to možné? Jedno vyživované dítě a všude mi vychází ta samá částka.

Dobrý den,

při celkovém čistém příjmu 49 188 Kč, 2 vyživovaných osobách (manželka, díte) a nepřednostních pohledávkách Vám mělo zůstat 26 769 Kč (bez manželky 24 178 Kč). Špatně spočítanou srážku doporučuji reklamovat u mzdové účtárny vašeho zaměstnavatele.

K

#11810, Exekuce a insolvence, Exekuce a insolvence, 17.11.2020

Dobry den, jak to je, když mám nezajištěnou pohledávku vůči bance, banka vydá nařízeni na exekuci, exekutor zablokuje účet a požádá o srážky z platu. Mezitím dlužník podá návrh na insolvenci a insolvence je schválena. Insolvenční řízení probíhá prodejem majetku, exekuce na plat je zastavena, ale exekuce na účet prý zrušit nelze. 

A teď k otázce: Majetek prodaný, ins. správce má za úkol rozdělit peníze věřitelům a pohledávka je prodána jiné společnosti. Má dlužník právo žádat exekutora o zrušeni exekuce a odblokování účtu? A ještě jedna otázka, pokud má ins. správce něco zpracovat do 15 dní od nabyti právní moci, je to i s víkendy nebo jen pracovní dny? Děkuji

Dobrý den,

vůči bance máte zjevně závazek, nikoliv pohledávku. Banka svoji vykonatelnou pohledávku vůči vám může uplatňovat v exekuci. Během insolvence je výkon exekuce pozastaven. Exekutor Vám může dále blokovat účet, ale nemůže Vám z něj v průběhu insolvence strhnout peníze. Dlužník nemůže účinně žádat exekutora o zrušení exekuce ani odblokování účtu. Exekutor zruší exekuci usnesením až v případě kdy vymůže dluh, všechny sankce a svoji odměnu.

Uložil-li soud insolvenčnímu správci něco zpracovat ve lhůtě 15 dní od nabytí právní moci, rozumí se touto lhůtou 15 kalendářních dní (tedy včetně víkendů). Pokud insolvenční správce uloženou povinnost nesplní, může mu soud uložit stejnou povinnost s novou lhůtou. Při opakovaném neplnění může soud udělit pokutu. Samozřejmě to až v situaci, kdy správce nepracuje podle požadavků soudu, nebo nereaguje a nemá pro to zdůvodnění. Jinak lhůty v insolvenčních řízení prakticky nemají tak velký význam jako třeba lhůty u obchodního soudu.

Články o Pohledávka

Podání věřitelského insolvenčního návrhu v době koronaviru 2020

Podání věřitelského insolvenčního návrhu v době koronaviru 2020

26.5.2020, Komerční sdělení

…osobě, která nenípodnikatelem, nebo proti fyzické osobě, činí záloha na náklady 10.000 Kč (§108odst. 1 insolvenčního zákona). Věřitelé, jejichž pohledávka vyplývá zpracovněprávních nároků (zaměstnanec dlužníka), či ze spotřebitelských smluv(spotřebitel), a také navrhovatel odlišný od dluž…Banky v ČR