Banky.cz Banky.cz Slovník osobních a rodinných financí Pohledávka

Pohledávka


Definice Pohledávka

Pohledávka představuje právo věřitele na plnění dlužníka. V praxi nejčastěji hovoříme o peněžité pohledávce, tedy právu na zaplacení finanční částky, které na opačné straně odpovídá povinnost dlužníka tuto částku zaplatit, neboli dluh. Existují také pohledávky nepeněžité, z níž plyne věřiteli např. právo na vykonání nějaké činnosti. Typickým způsobem zániku pohledávky je její splnění, pokud splněna není, může věřitel její splnění vymáhat.Dotazy v poradně k Pohledávka

IB

#14942, Řemeslník nedodal službu a je v insolvenci, Exekuce a insolvence, 30.7.2021

Dobrý den, jsem věřitelka dlužníka, který byl odsouzen v trestním řízení za podvod v roce 2015. V současné době probíhá již třetí jeho podaná insolvence - oddlužení - od roku 2018. Přihlásila jsem svoji pohledávku, ale část mi jí neuznali. Ta pohledávka mi byla přiznaná soudem, u kterého byl přítomen. Včera mi přišlo od Krajského soudu Usnesení, že se moje pohledávka odmítá. Nebyla jsem u soudu přítomná a toto je pouze názor dlužníka, který pochopitelně neuznává žádné své dluhy. Jako důvod se uvádí, že jsem popřenou pohledávku dlužníkem znovu nežalovala. Spatřuji v tom pouze alibismus a zatěžování soudů. Není logické podávat znovu žalobu k soudu, aby rozhodl o již dříve rozhodnutém. Celou dobu byla uvedena celá část mojí pohledávky od roku 2018 a až nyní v roce 2021 mi bylo zasláno od soudu toto Rozhodnutí. Krajský soud jsem informovala o této záležitosti, ale on na problém nereagoval. Nyní mám možnost se do 14 dnů odvolat. Jak se mám zachovat a jak v této problematice postupovat. Jsem důchodkyně, 70 let a jedná se o částku cca 233 000 Kč (zhotovení oken - záloha), což jsou moje životní úspory. Předem děkuji za urychlenou odpověď a radu.

Dobrý den,

pohledávky v ins. řízení nepřezkoumává dlužník ale ins. správce. Nesouhlasíte-li s postupem ins. správce, vyhledejte odbornou právní pomoc a braňte se ve stanové lhůtě právní cestou. I kdyby Vám pohledávka uznána byla, nezapomeňte, že dlužník Vám z ní během oddlužení (5 let) splatí třeba jen velmi nepatrnou část (pár tisíc) a zbytek bude prominut. 

Takto mírná pravidla oddlužení (kdy ztrátu nese věřitel) byla stanovena s ohledem na dlužníky (aby měli šanci na nový začátek). Bohužel věřitelem nemusí být jen nepoctivý nebankovní poskytovatel úvěrů, ale např. i bytové družstvo, SVJ nebo okradený senior, kterému řemeslník nedodal slíbenou službu. 

VN

#14670, Jak nastavit ve mzdovém účetnictví exekuci?, Exekuce a insolvence, 28.6.2021

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jako plátce mzdy. Na novou zaměstnankyni, která nastoupila 1.6.2021 přišly už 2 nepřednostní exekuce a nyní přišla třetí nepřednostní s tím, že navíc se stejným číslem jednacím exekuce přišel exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky. Naše firma je jako dlužník povinného (povinný = zaměstnankyně). Dle informace z ex.příkazu: Pohledávka povinného vůči dlužníku povinného: Nárok povinného na přeplatek z ročního zúčtování daně. Nevím, jak to nastavit v našem systému. Tento ex. příkaz a na něm uvedená částka se tedy strhne celá ze mzdy? Nerozděluje se na třetiny dle přednostní/nepřednostní ex.? A má exekutor nárok na tento přeplatek, když my jsme nový plátce mzdy a roční zúčtování daně už proběhlo? Děkuji moc za rady. 

Dobrý den,

nemohu tušit, jaký software používat pro zpracování mezd a jak tedy správně nastavit exekuční srážky. Doporučuji kontaktovat technickou podporu poskytovatele softwaru pro vedení mzdového účetnictví. Pokud roční zúčtování daně z příjmu proběhlo u předchozího zaměstnavatele, pak Vy tuto srážku letos provést nemůžete. 

V

#14645, Insolvence, Exekuce a insolvence, 24.6.2021

Dobrý den, prosila bych o radu ohledně insolvence. V usnesení o rozhodnutí stoji toto: 

Soud ukládá dlužníkovi, aby po dobu následujících pěti let od první splátky nebo do úplného zaplacení všech zjištěných pohledávek platili postupem podle tohoto usnesení prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce pravidelně měsíčně, nejpozději k poslednímu dni v kalendářním měsíci, ze všech svých příjmů uvedených ve výroku VI., které získají po schválení oddlužení, splátku ve výši 5.300,00 Kč, přičemž z takto určené částky pak insolvenční správce nejprve vyplatí zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce v přiznané výši v bodu 1. a 2. výroku V. tohoto usnesení a deponuje zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce v přiznané výši v bodu 3. výroku V. tohoto usnesení a dále pak vyplatí další pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou; po jejich plném uspokojení zůstatek rozvrhne mezi nezajištěné věřitele v poměru dle distribučního schématu zprávy pro oddlužení. Odůvodnění: Usnesením ze dne 10.04.2019, č. j. KSPL 29 INS ......., rozhodl soud o schválení splátkového kalendáře a výrokem IV. o povinnosti dlužníka hradit za stanovených podmínek poměrnou část nezajištěným věřitelům. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 07.01.2020 (B-18) požádal dlužník o snížení měsíčních splátek oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to z důvodu snížení příjmů dlužníka kvůli narození dítěte. Ve vyjádření doručeném zdejšímu soudu dne 21.01.2020 (B-20) insolvenční správce provedl podrobnou kalkulaci při stanovení fixních splátek. Insolvenční správce pak uvedl, že souhlasí se stanovením nižší splátky, ovšem ta by musela minimálně činit 5.300,00 Kč. S touto výší dlužník souhlasil (B-21). Vzhledem ke skutečnosti, že je zde předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu alespoň 50 % při nižší než zákonem stanovené splátce a odůvodněné žádosti. 

Znamená to tedy, že pokud si najdu brigádu nebudu odevzdávat správci více, než 5 300 Kč? V tuhle chvíli jsem na RD a příjem mám 10 000 Kč ze kterého 5 300 Kč každý měsíc posílám. Chtěla bych si najít brigádu, ale nejsem si jistá, jestli mám brigádu hlásit a peníze odevzdat, nebo ne. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud jste si domluvila fixní splátky ve výši 5 300 Kč (nikoliv variabilní dle výše příjmu), pak nehledě na výši příjmů budete splácet právě 5 300 Kč. Příjem z brigády tak hlásit nemusíte. 

D

#14622, Insolvence, jistina a příslušenství, Exekuce a insolvence, 22.6.2021

Dobrý den, v oddlužení je částka jistiny 80 000 Kč a příslušenství úrok z prodlení skoro 800 000 Kč. Jak se to tedy bere? Prvně se splatí jistina a až pak to příslušenství ?

Dobrý den,

příslušenství nad 100% jistiny se bere jako podřízená pohledávka (splácí se až po uhrazení všech ostatních pohledávek a nepočítá se do limitu 60% pro rychlejší oddlužení za 3 roky). 

A

#14506, Rodičovská a exekuční srážky, Exekuce a insolvence, 8.6.2021

Pokračování dotazu č. 14503: Dekuji za odpoved. A mohu se zeptat, co se bere jako prednostni pohledavka? A muze na rodicak pokud by to nebyla prednosti pohledavka sahnout i vice exekutoru?

Dobrý den,

na rodičovskou Vám může sáhnout i více exekutorů, ale nikdy Vám nemohou srazit dohromady více, než jim umožňuje zákon (vždy Vám musí zůstat nezabavitelné minimum, viz předchozí odpověď). Za přednostní pohledávky se považují např. dluhy na sociálním a zdravotním, daňové nedoplatky, výživné, náhrady škod za újmu způsobenou na zdraví, atd.

Články o Pohledávka

Podání věřitelského insolvenčního návrhu v době koronaviru 2020

Podání věřitelského insolvenčního návrhu v době koronaviru 2020

26.5.2020, Komerční sdělení

…osobě, která nenípodnikatelem, nebo proti fyzické osobě, činí záloha na náklady 10.000 Kč (§108odst. 1 insolvenčního zákona). Věřitelé, jejichž pohledávka vyplývá zpracovněprávních nároků (zaměstnanec dlužníka), či ze spotřebitelských smluv(spotřebitel), a také navrhovatel odlišný od dluž…Banky v ČR