Banky.cz Banky.cz Slovník osobních a rodinných financí Pohledávka

Pohledávka


Definice Pohledávka

Pohledávka představuje právo věřitele na plnění dlužníka. V praxi nejčastěji hovoříme o peněžité pohledávce, tedy právu na zaplacení finanční částky, které na opačné straně odpovídá povinnost dlužníka tuto částku zaplatit, neboli dluh. Existují také pohledávky nepeněžité, z níž plyne věřiteli např. právo na vykonání nějaké činnosti. Typickým způsobem zániku pohledávky je její splnění, pokud splněna není, může věřitel její splnění vymáhat.Dotazy v poradně k Pohledávka

JK

#9421, Insolvence, Exekuce a insolvence, 26.3.2020

Dobrý den, v insolvenci mám nastavený splátkový kalendář s maximální měsíční splátkou 14 000 Kč s tím, že musím splatit minimálně 50% svých závazků (viz. Usnesení níže). Tento měsíc jsem obdržel mimořádnou odměnu ve výši dvou průměrných výdělků, která mi zůstala a účetní mi poslala na účet také odstupné ve výši 3 průměrných výdělků, jelikož mi nemohla strhnout více než měsíční strop. Správně by se mi mělo rozpočítat odstupné na 3 třetiny v následujících měsících a přičíst k reálnému příjmu, je to tak? Tzn. že tím pádem tam mám pořád ten splátkový strop a může se mi strhnout vždy jen 14 000 Kč? Kdyby to byla klasická situace, tak je mi jasné, že mi všechno strhnou a pak maximálně budou ty 3 měsíce udržovat životní minimum. Ale od soudu mám nastaveno tu maximální měsíční splátkou (zálohu), tak nevím? Splátkový kalendář přes rok řádně platím. Děkuji za odpověď 

Usnesení: Soud ukládá dlužníku, aby po dobu následujících pěti let od první splátky nebo do úplného zaplacení všech zjištěných pohledávek platil postupem podle tohoto usnesení prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce pravidelně měsíčně, nejpozději k poslednímu dni v kalendářním měsíci, ze všech svých příjmů uvedených ve výroku VI., které získá po schválení oddlužení, splátku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, maximálně však ve výši 14 000 Kč měsíčně, přičemž z takto určené částky pak insolvenční správce nejprve vyplatí zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce v přiznané výši v bodu 1. a 2. výroku V. tohoto usnesení a deponuje zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce v přiznané výši v bodu 3. výroku V. tohoto usnesení a dále pak vyplatí další pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou; po jejich plném uspokojení zůstatek rozvrhne mezi nezajištěné věřitele v poměru dle distribučního schématu zprávy pro oddlužení.

Dobrý den,

máte-li soudem stanovený strop, pak vám nemůže být strženo více a zbytek peněz Vám zůstane. 

M

#9360, Insolvence a pokuta, Exekuce a insolvence, 24.3.2020

Dobrý den, mám insolvenci a splácím ji od 09/2019. Zjistil jsem z výpisu přestupků, že jsem dostal pokutu 7 000 Kč z data 05.2019. Může mi někdo poradit, jestli ji mám hradit teď nebo až po skončení insolvence?

Dobrý den,

přijde na to, za co Vám byla tato pokuta udělena, resp. v jakém řízení. Pokuty udělené ve správním (přestupkovém) řízení měly být přihlášeny jako pohledávka do insolvence (v případě nepřihlášení budou pro úspěšně ukončené insolvenci prominuty). Naopak pokuty udělené v trestním řízení pro úmyslný trestný čin prominout v insolvenci nelze a je třeba je uhradit co nejdříve. 

V

#9264, Insolvence a nepřihlášená pohledávka, Exekuce a insolvence, 16.3.2020

Dobrý den, prosím, od 3.12. mám povoleno oddlužení. Měla jsem 2 věřitele, ale přihlásil se do dnešního dne jen jeden. Už 2x mi odložili schůzku o přezkumném jednání. Chápu dnešní situaci, ale chtěla bych vás poprosit o radu. Co ten nepřihlášený věřitel? Už by neměl mít nárok na svou pohledávku, jestli tomu dobře rozumím. Děkuji

Dobrý den,

při povolování oddlužení byla stanovena lhůta (obvykle 30-60 dnů), do kdy je možné pohledávky přihlašovat. Pokud věřitel svou pohledávku v této lhůtě nepřihlásil, přichází o nárok na uspokojení pohledávky v rámci insolvenčního řízení (pokud insolvenci úspěšně ukončíte, bude dluh prominut).

MD

#9142, Půjčka po insolvenci, Půjčka, 2.3.2020

Dobry den, ve řijnu 2018 jsem podala žádost o insolveci, v prosinci mi byla schválena, v lednu 2019 jsem ji vyplatila v plném rozsahu. V pohledávkach nebyla žádná půjčka, v jistinách 60 000 Kč. Jsem invalidní důchodce (nyní II. st trvale, poúraz.stav) s příjmy z podnikáni v ČR a v Rakousku. Dotaz: Lze požádat soud o zkrácení lhůty 4 až 5let z důvodu pro poskytnutí půjčky na nové auto (to bych potřebovala)? Mohu se odvolat na nový ins. zákon z roku 2019? Ktetý by byl pro mne pro lhůtu 3 let výhodnější? Děkuji.

Dobrý den,

tato lhůta nemá s justicí nic společného, soud nerozhoduje o tom, jestli půjčku získáte či nikoliv. Vaše pozitivní i negativní úvěrová historie (včetně exekucí a insolvencí) je zaznamenávána do rejstříku dlužníků a nikdo obvykle není ochoten půjčit klientům s negativními záznamy mladšími 4-5 let. Vy osobně byste půjčila své peníze někomu, kdo právě prošel osobním bankrotem?

PL

#9109, Insolvence a nepřihlášená pohledávka, Exekuce a insolvence, 28.2.2020

Dobrý den, připravuji se návrh na oddlužení. Celkem vše chápu. Co v případě, že se někdo z věřitelů nepřihlásí? To počká do skončení insolvence a po té se přihlásí o své peníze? Bylo mi jednou inkasní společností sděleno, že je jedno zda se přihlásí, že je důležité, aby byl vydán exekuční příkaz, a pak už můžou chtít peníze i za 10 let zpětně. Vím že nesmím v době insolvence splácet žadnou jinou půjčku. Co v případě že takovou mám? Jak se postupuje? Nejsem u ní v prodlení, tudíž ji nemohu zahrnout do žádosti.

Dobrý den,

po úspěšně ukončené insolvenci jsou všechny zbylé dluhy vzniklé před insolvencí prominuty (vydaný exekuční příkaz na to nemá vliv, po prominutí dluhů je exekuce ukončena). Pokud věřitel do insolvence svou pohledávku nepřihlásí, přichází tím o možnost aspoň částečného uspokojení dluhu v rámci insolvence. V žádosti o oddlužení uvádíte všechny své závazky (i ty před splatností). 

Články o Pohledávka

Získáte zpět své vklady z kampeliček?

Získáte zpět své vklady z kampeliček?

1.1.2014, Aktuálně

…é desetiletky? Šlo snad o hru bankovní lobby, která zarostoucí bilancí MSD viděla konkurenci, nebo si krach tučného sousta objednali obchodníci spohledávkami? Odpovědět by teď mohl snad jen likvidátor, insolvenční správce, nebo soud – ale i těm to bude zřejmě trvat roky. Příznivci vysokých…Rychlé odkazy

Banky v ČR