Banky.cz Banky.cz Slovník osobních a rodinných financí Pohledávka

Pohledávka


Definice Pohledávka

Pohledávka představuje právo věřitele na plnění dlužníka. V praxi nejčastěji hovoříme o peněžité pohledávce, tedy právu na zaplacení finanční částky, které na opačné straně odpovídá povinnost dlužníka tuto částku zaplatit, neboli dluh. Existují také pohledávky nepeněžité, z níž plyne věřiteli např. právo na vykonání nějaké činnosti. Typickým způsobem zániku pohledávky je její splnění, pokud splněna není, může věřitel její splnění vymáhat.Dotazy v poradně k Pohledávka

PF

#11260, Insolvence, Exekuce a insolvence, 17.9.2020

Dobrý den, měl bych dotaz týkající se ins. řízení. Je to 3 léta, co mi byla ukončena insolvence (dále jen "ins"). Ins. probíhala v období 2015 až 2017, kdy bylo uspokojeno 100% pohledávek přihlášených věřitelů. V letech 2012 a 2013 jsem způsobil škodu dopravní nehodou svému tehdejšímu zaměstnavateli, na kterého je v současnosti vyhlášen konkurs, podotýkám že vzniklá škoda byla částečně uhrazena z pojistné smlouvy o Odpovědnosti zaměstnance za škodu, dále mi byli tehdy prováděny srážky ze mzdy. Dnes 17.9 jsem obdržel dopis dopis od Ins. správce "Lechkovský & Backa" ve kterém mě informují o vyhlášení konkursu na tehdejšího zaměstnavatele, dále mně informují o tom že spravují pohledávky tehdejšího zaměstnavatele a že objevili, že tehdejší zaměstnavatel eviduje škodní událost ve výši 250.000 Kč, kterou po mně chtějí neprodlené uhradit a to do 5ti pracovních dnů. Maji právo se takto domáhat této pohledávky, která vznikla v období před zahájením ins řízení? Tehdejší zaměstnavatel měl prostor, kdy se mohl o pohledávku přihlásit ale neučinil tak. Mohu očekávat nějaké komplikace? Představa, že bych měl platit 250.000 Kč mně v celku děsí. Děkuji.

Dobrý den,

neboť ke vzniku této pohledávky došlo 2-3 roky před vaším osobním bankrotem, měl ji zaměstnavatel řádně přihlásit do insolvence. Doporučuji informovat ins. správce o této skutečnosti. I bez insolvence by byl tento dluh v roce 2020 pravděpodobně promlčen (pakliže jste nepodepsal uznání dluhu či pohledávka nebyla zaměstnavatelem vymáhána).

M

#10899, Insolvence a alimenty, Exekuce a insolvence, 6.8.2020

Dobrý den, jsme rodina, manželka a 2 děti. Chtěli bychom si zažádat o insolvenci. Mám z předešlého manželství 1 dítě, na které platím 3 000 Kč výživné exekučně z platu. Započítává se můj příjem do insolvence po srážce výživného nebo celý příjem? Zda by nadále bylo přednostně strháváno výživné a pak splátka na insolvenci? Děkuji

Dobrý den,

pro účely výpočtu nezabavitelného minima se uvažuje Váš čistý příjem před všemi srážkami (vč. alimentů), vyživovací povinnost na dítě z předchozí manželství zvyšuje Vaše nezabavitelné minimum a alimenty jsou brány jako přednostní pohledávka (jsou spláceny v plné výši před ostatními dluhy).

O

#10847, Přepsání majetku na přítelkyni, Exekuce a insolvence, 1.8.2020

Pokračování dotazu č. 10843: Jakou odbornou právní pomoc? Přesně jaký advokát? Čím se zabývá aby mi to přepsal? Mám společnost, která to ode mě hned vykoupí za cca 27 000 Kč, ale mám na své jméno exekuci, tím pádem to nejde, aby se to vyplatilo. Proto to chci přepsat ne na ženu ale na přítelkyni. Ten člověk je živnostník a v tě době měl vysoké příjmy. Hlavně je prověřený firmou, která se zabývá pohledávkami a vše je v pořádku.

Dobrý den.

jednalo-li se o podnikatelský úvěr na IČ (ne o půjčku pro fyzickou osobu), pak se samozřejmě na Vás zákon o spotřebitelském úvěru nevztahuje. To co zamýšlíte (přepsat majetek na přítelkyni) se nazývá odklánění majetku před věřiteli a je to v exekuci nepřípustné (soud může takovéto transfery rušit až 3 roky zpětně). 

O

#10843, Dluhy, Osobní a rodinné finance, 31.7.2020

Pokračování dotazu č. 10837: Je to dokument ověřeny na poště podpisem ze strany dlužníka “dlužný úpis”, ve kterém je uznán dluh. Měl mi splácet 4 000 Kč týdne a zaplatit to měl nejpozději do cca 15.1. 2020. Já tenhle dluh nechci zatím vyplatit, mám tam zákonem dané úroky z prodlení, ale chci tenhle dluh darovat moji ženě a chci ho přepsat na její jméno. Zatím tam figuruji jen já. Tak kdo mi tohle udělá? Díky

Dobrý den,

a jak dluh vznikl? Pokud jste např. dlužníkovi půjčil peníze, měl jste dle zákona o spotřebitelském úvěru nejprve prověřit dlužníkovu bonitu a ujistit se, že Vám bude peníze schopen splácet (zkontrolovat, že má dostatečný příjem, nemá negativní záznamy v registrech dlužníků atd.). Na splácení všech úvěrů mohlo jít max. 45% příjmů dlužníka, tedy pokud jste požadoval splátku 4 000 Kč týdně (16 000 Kč měsíčně), musel dlužník mít čistý příjem min. 35 500 Kč.

Když dlužník nesplácí, je lepší na nic nečekat a zahájit vymáhání. Spekulování na kumulaci úroků a pokut se nevyplácí, protože dlužník může požádat o osobní bankrot, kde se příslušenství ve výši nad 100% jistiny považuje za podřízenou pohledávku (s téměř nulovou výtěžností). Dluh může být navíc časem promlčen (přestože podepsáním uznání dluhu se lhůta promlčení výrazně prodloužila). 

Toto vše je třeba důkladně prověřit a pro převod pohledávky na jinou osobu (darování manželce) doporučuji vyhledat odbornou právní pomoc. V manželství navíc máte vše společné, tedy pokud jste peníze půjčil za dobu trvání manželství, je tato pohledávka součástí SJM.

V

#10711, Insolvence, Exekuce a insolvence, 17.7.2020

Dobrý den, prosím o radu. Soud mi zaslal vyjádření o zprávě o přezkumu a zprávě o oddlužení. Aby se nějak vyjádřil věřitel. Věřitel to nechal na soudu a nevím jak dlouho bude trvat, než soud dá zprávu, jakým způsobem budu dluh splácet. Dluh mám 20 tis. a deponovanou mzdu mám v zaměstnání 33 tis. Nějak tomu nerozumím. Děkuji moc za radu.

Dobrý den,

žádat o osobní bankrot pro takto malý dluh (20 000 Kč) nedává smysl, neboť jen za sepsání návrhu na oddlužení jste zaplatila 4 840 Kč, za přezkum pohledávek 300 Kč/pohledávka a měsíčně platíte odměnu ins. správce 1 100 Kč. A to všechno pro nic, neboť srážky ze mzdy v depozitu (33 000 Kč) Váš dluh pokryjí a insolvence tak obratem skončí.

Články o Pohledávka

Podání věřitelského insolvenčního návrhu v době koronaviru 2020

Podání věřitelského insolvenčního návrhu v době koronaviru 2020

26.5.2020, Komerční sdělení

…osobě, která nenípodnikatelem, nebo proti fyzické osobě, činí záloha na náklady 10.000 Kč (§108odst. 1 insolvenčního zákona). Věřitelé, jejichž pohledávka vyplývá zpracovněprávních nároků (zaměstnanec dlužníka), či ze spotřebitelských smluv(spotřebitel), a také navrhovatel odlišný od dluž…Banky v ČR