Typ parcely

REKLAMA

Definice Typ parcely

Katastrální zákon rozlišuje dva typy parcel a to stavební a pozemkovou. Stavební parcela představuje takový pozemek, který je druhově evidován jako zastavená plocha a nádvoří, pozemková parcela pak zahrnuje všechny ostatní druhy pozemků, tedy zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní plochy a ostatní plochy. Na katastrální mapě jsou tyto parcely zobrazeny odděleně, takže na základě stavby na pozemku je z něj vždy vytvořena zvláštní stavební parcela uvnitř případné okolní pozemkové parcely.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena