Banky.cz Banky.cz Slovník osobních a rodinných financí Exekuce

Exekuce


Definice Exekuce

Exekuce je řízení, jehož účelem je vynucení uložené povinnosti v případě, že nebyla dobrovolně splněna. Nejčastěji je touto povinností zaplacení nějaké finanční částky, existují ale také vynutitelné nepeněžité povinnosti jako například povinnost vyklidit byt, vydat věc, aj. Zahájit lze exekuci pouze na základě vykonatelného rozhodnutí soudu či orgánu státní správy, rozhodčího nálezu nebo notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti, nestačí tedy pouze existence samotného dluhu, nýbrž zde musí být také veřejná listina, která tento dluh osvědčuje. Ačkoliv většina lidí díky mediálním honu na exekutory slyšela jen o exekucích prováděných jimi, některé exekuce vykonávají také soudy a orgány státní správy.Dotazy v poradně k Exekuce

EB

#11256, exekuce, Exekuce a insolvence, 17.9.2020

Pokračování dotazu č. 11251: Věřitel si nic nerozmyslel, v rozsudku v roce 2016 od okresního soudu byl dovětek, že pokud by neproběhla jen jediná splátka, nastává exekuce. Ale spláceno bylo vše řádně, a tak by nás snad vyrozuměli, v té době vydání exekuce bylo už ke splátce asi 176 000 Kč (viz splátkový kalendář na datum 22.3.2017).

Dobrý den,

máte-li pocit, že jste byla poškozena a exekuce je proti Vám vedena neprávem, braňte se právní cestou. 

EB

#11251, Exekuce, Exekuce a insolvence, 17.9.2020

Pokračování dotazu č. 11245: Tady jde o to, že teď chce peníze exekutor. Při tom exekuce byla nařízena až 2.3.2017, splácet se při tom začalo již 9.1.2015 a v březnu 2016 nám byl vydán splátkový kalendář, to už měla stavební spořitelna na svém účtu téměř 3/4 dluhu a zbývalo doplatit 219 000 z celkového dluhu 650 000 Kč, přesto tedy exekutor vydal 2.3.2017 exekuční příkaz a chce peníze.

Dobrý den,

způsob vymáhání dluhu volí věřitel. Může se s Vámi domluvit na dobrovolném splátkovém kalendáři nebo může své pohledávky vymáhat soudní cestou (exekučně). Je tedy možné, že jste v letech 2015-2017 splácela dle dohodnutého splátkového kalendáře a věřitel 2017 změnil názor a rozhodl se zbytek dluhu vymáhat exekučně.

EB

#11245, Exekuce, Exekuce a insolvence, 16.9.2020

Pokračování dotazu č. 11243: Dobrý den, my totiž máme od spořitelny potvrzující dopis, kde nám sdělují, že je vše řádně zaplaceno a že není vůči tomuto účtu žádný dluh. Exekuce tedy byla zahájena po řádném splácení dle domluvy se stavební spořitelnou.

Dobrý den,

v takovém případě doporučuji stavební spořitelnu nejprve informovat o neexistenci vymáhaného dluhu (neboť byl již uhrazen - předložte jim potvrzení o doplacení dluhu). Pravděpodobně se jedná o administrativní pochybení na straně spořitelny, ale bude-li spořitelna dále trvat na exekuci, braňte se soudní cestou. 

M

#11244, Je lepší exekuce nebo insolvence?, Exekuce a insolvence, 16.9.2020

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co je pro mě lepší, jestli exekuce nebo insolvence. Mám dluh 400 000 Kč, nájem platím 12 000 Kč, jsem maminka samoživitelka, 1 dítě a plat mám 25 000 Kč. Bojím se, že v insolvenci bych neměla ani na nájem a na jídlo. Kolik mi budou strhávat, když budu v exekuci nebo insolvenci? Děkuji

Dobrý den,

v exekuci Vám nyní zůstává 20 121 Kč (předpokládám nepřednostní pohledávky), v insolvenci by Vám zůstávalo 15 242 Kč. Zatímco exekuce může být i doživotní (měsíční splátky mohou krýt pouze nárůst úroků a penále), insolvence končí nejpozději za 5 let s následným prominutím nesplacených dluhů. Při splacení min. 60% dluhů končí insolvence již za 3 roky, což byste určitě splnila. Otec dítěte by Vám měl přispívat na péči - neplatí-li soudem stanovené alimenty, vymáhejte dluh soudní cestou (exekučně). 

EB

#11243, Exekuce na již uhrazený dluh?, Exekuce a insolvence, 16.9.2020

Dobrý den, syn dlužil stavební spořitelně za úvěr (asi 600 000 Kč), měl dva ručitele, jeden ručitel začal splácet ze svojí insolvence dluh, a to od 9.1.2015, pak oslovila stavební spořitelna nás (rodiče) jako dalšího ručitele, aby dostala celou částku splátky. My jsme tedy složili spořitelně na účet jednorázově na účet 300 000 Kč (březen 2016), z insolvence měli již od ručitele 240 000 Kč, pak teprve po složení 300 000 Kč nám dali splátkový kalendář na 6 000 Kč měsíčně, kalendář se dodržoval, protože bylo napsáno, že jen po jednom vynechání platby nastoupí exekuční titul, ale to se nestalo, protože vše bylo předčasně splaceno v 11/2019. Přesto syn má na výpisu z exekucí asi 550 000 Kč. Tento příkaz byl však vydán až 2.3.2017, tedy více než po dvou letech od začátku splácení úvěru stavební spořitelně. Od toho jsou přece ručitelé, aby byl po nich vymáhán dlužný úvěr a pak by přece byla další věc to po dlužníkovi vymáhat ale syn dal vůči nám i dalšímu dlužníku vše do pořádku, peníze nám vrátil, tak nevím, proč je na něj exekuce a ještě v takové výši. Děkuji za jakoukoliv informaci. Syn totiž nastoupil do nové práce a to by mu pracovní poměr dost zkomplikovalo.

Dobrý den,

byl-li dluh plně uhrazen (včetně penále a úroků) a věřitel ho nyní znovu vymáhá exekučně, jedná se pravděpodobně o administrativní pochybení na straně věřitele. Informujte stavební spořitelnu, že dluh již byl uhrazen. Nestáhne-li spořitelna exekuci a Vy jste přesvědčeni, že dluh byl v plné výši uhrazen, braňte se soudní cestou. 

Články o Exekuce

Penzijní připojištění a Doplňkové penzijní spoření

Penzijní připojištění a Doplňkové penzijní spoření

28.8.2020, Spoření

…xekucia/nebo insolvenci, může mi úspory obstavit exekutor či insolvenční správce? Nemůže. Peníze uložené na penzijnímspoření nemohou být předmětem exekuce ani nemohou být použity k umoření Vašichdluhů v rámci insolvence. Pokud byste ale peníze během exekuce/insolvencesami vybrali, pak by se j…

Na co si dát pozor při koupi domu? 3 oblasti, na které se musíte zaměřit

Na co si dát pozor při koupi domu? 3 oblasti, na které se musíte zaměřit

25.6.2020, Reality

…ývá spojené například s hypotékou – jak takové situace řešitse dozvíte v článku Nákup a prodej nemovitosti s hypotékou). Jestli není na domu vázanáexekuce. A jak takové informace zjistit? V první řaděvám pomůže list vlastnictví. Výpis z něj získáte na katastrálním úřadě nebona pobočkách Czec…

Koronavirus, splátky bankám a osobní finance

Koronavirus, splátky bankám a osobní finance

4.4.2020, Osobní a rodinné finance

…ek a hypoték u českých bank a dopady odkladů splátek v bankovních registrech.Odpovídáme na snížení příjmů v důsledku koronavirus krize a dopady na exekuce a insolvence. (Aktualizováno 24.4.2020) Tento článek obsahuje hlavní odpovědi nanejčastější dotazy občanů týkající se rozšíření nákazy COV…

Běžný účet pro podnikatele: zákon k němu nenutí, může vám ale přinést zajímavé výhody

Běžný účet pro podnikatele: zákon k němu nenutí, může vám ale přinést zajímavé výhody

6.12.2019, Běžný účet

…á. Pokud ale veškeré „firemní” i soukrométransakce proudí přes váš osobní účet, finanční úřad je může sledovat. Bezohledu na to, čeho se týkají. 3.Exekuce nedopadne na vaše soukromé penízeKaždému podnikateli se může stát, že jehonápad nevyjde, kvůli problémům s dodavatelem nestihne výrobu neb…

3 hlavní překážky při poskytnutí rychlé půjčky online

3 hlavní překážky při poskytnutí rychlé půjčky online

17.10.2019, Komerční sdělení

…olečnost vám nebude ochotně chtít půjčit v momentu, kdy budete ještě nějakéty peníze dlužit. Vaše aktuální závazky si ihned zjistí stejně tak jako exekucevztahující se na váš majetek. Jak to učiní? Velmi jednoduchým způsobem, projdesi registry dlužníků. Půjčky bez registru už dnes fakticky ne…Banky v ČR