Banky.cz Slovník Dražba dobrovolná

Co je to Dražba dobrovolná

REKLAMA

Definice Dražba dobrovolná

Dobrovolná dražba se provádí přímo na návrh osoby, která draženou věc vlastní a rozhodla se pro její prodej právě formou dražby, popřípadě například na návrh insolvenčního správce, který spravuje majetek vlastníka. Provádí ji akreditovaný dražebník, popřípadě ji může provést i soudní exekutor. Předmět dražby je prodán za nejvyšší nabídku a výtěžek dražby po odečtení jejích nákladů náleží navrhovateli dražby.
Výhodou dobrovolné dražby pro majitele by mělo být vyhledání maximálního počtu zájemců (věc je inzerována dražební vyhláškou, zpravidla i na centrálních adresách). Tím že se více zájemců dostaví na dražbu a projeví o věc zájem přihazováním se dosáhne psychologického efektu a zpravidla vyšší ceny než při přímém prodeji. Náklady dobrovolné dražby hradí vlastník dražené věci.

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena