Banky.cz Slovník Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka


Definice Prohlášení vlastníka

Je právní úkon vlastníka domu vložený do katastru nemovitostí, jímž vlastník nemovitosti vymezí bytové jednotky v domě (jedná se o bytové i nebytové prostory včetně jejich příslušenství a vybavení). Po tomto právním úkonu je nemovitost rozdělena na jednotky, se kterými lze libovolně nakládat (zatížit zástavním právem, prodat, darovat, či jinak převádět).
Budova může být rozdělena buď na jednotky a společné části, podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nebo na jednotky podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Oba typy jednotek jsou vzájemně nekompatibilní. V budově mohou existovat pouze jednotky téhož druhu.
Správu rozdělené nemovitosti pak vykonává společenství vlastníků jednotek, které na principu většiny hlasů volí své výkonné vedení jednající za společenství (nikoliv za vlastníky jednotlivých jednotek).


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Text o LTV
Text o LTV
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 5.59 %

Dotazy v poradně k

M

#16378, Daň z nemovitosti, Daně, 11.1.2022

Dobrý den, prosím o radu. Musím podat přiznání k dani z nemovitosti a nevím si rady s rozlohou bytu, který jsem dostala. Spoluvlastnický podíl je na katastru nemovitostí totiž napsaný 242/10000, ale reálná podlahová plocha je podle správce a jejich evidenčních listů 62,71 metrů čtverečních. Nevím tedy, jakou hodnotu do přiznání napsat, aby s tím finanční úřad neměl problém. Předem děkuji.

Dobrý den,

z výše spoluvlastnického podílu podlahovou plochu bytové jednotky vypočítat nelze. Údaj od správce pro vyúčtování energií bude relevantnější. Podlahovou plochu bytu byste měla nalézt v kupní smlouvě, případě v prohlášení vlastníka BD.

KM

#15577, Chybné prohlášení vlastníka, Reality, 13.10.2021

Dobrý den, řešíme v současné době hypotéku a narazili jsme na problém s prohlášením vlastníka u našeho bytu. V tomto dokumentu je náš byt prohozený s bytem sousedky (respektive jsou zde prohozená čísla bytů). U většiny bank to byl problém a nedostali jsme tak požadovanou hypotéku. Chci se zeptat, jak tento problém řešit a jakým způsobem lze prohlášení vlastníka opravit? Děkuji

Dobrý den,

jedná se bohužel o poměrně závažnou právní vadu, kterou je třeba nejprve odstranit ve spolupráci s SVJ. 

RK

#15468, Mohu spojit dva byty?, Reality, 3.10.2021

Dobrý den, řeším tuto situaci. Vlastním dva sousedící byty a chtěl bych je propojit v jeden velký byt. Na  první byt mám hypotéku pro mladé od státního fondu na podporu investic, který má na byt zástavní právo v prvním pořadí. Druhý byt je na komerční hypotéku, rovněž se zástavním právem v prvním pořadí ve prospěch banky. Jak se dá tahle situace řešit? Můžu mezi byty probourat dveře? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

v tomto případě nebude možné byty sjednotit v jeden celek z právního hlediska (katastr, změna prohlášení vlastníka). I tak byste ale mohl byty fyzicky propojit, umožní-li to z technického hlediska místní poměry (zásah do nosných konstrukcí, stavební povolení, souhlas SVJ, atd.) 

MS

#15333, Oprava z fondu SVJ, Reality, 14.9.2021

Dobrý den, jsem čerstvě místopředsedou výboru SVJ - 21 byt. jednotek. Řešíme žádost vlastníka nebytových prostor (investor, který bytový dům postavil) o opravu světlíků vedoucích na zelenou terasu z jeho nebytových prostor, které pronajímá. Chce zaplatit opravu a výměnu skel světlíků od SVJ s tím, že je 30% přispěvatel do fondu oprav. Řešíme zda světlíky jsou okna, která by měly být ve výhradním vlastnictví majitele jednotky, nebo zda jde o střešní konstrukci v majetku SVJ. Světlíky jsou cca půl metru nad terénem jsou šikmě vyspádované, nejsou otevíratelné, vlastník tvrdí, že prosklená střešní konstrukce, včetně výplní, tj. skel, je společnou částí domu, která je společná pro všechny vlastníky jednotek. Jejich právník říká, že existuje judikát nejvyššího soudu, která to upravuje, a tedy i v případě, že to máme ve stanovách jinak, nebo to není zapsáno v Prohlášení vlastníka , jedná se stejně o společné vlastnictví SVJ. Máte radu, jak správně rozhodnout, aby to bylo podle práva a dobrých mravů? Děku za odpověď.

Dobrý den,

doporučuji vyhledat odbornou právní pomoc a vše nechat za úplatu prověřit právníkem. Nevím, jak přesně máte definované prohlášení vlastníků, na jaký judikát se investor odvolává, zda se judikát týká NOZ nebo starého OZ. Taktéž případně ověřte, do kdy a na co máte záruku (jedná-li se o novostavbu - zdali po Vás nechce investor uhradit opravu něčeho, co by měl řešit sám v rámci záruky, atd.). 

VV

#14664, Změny sklepů v bytovém domě, Reality, 28.6.2021

Dobrý den, s manželkou jsme vlastníci tří bytových jednotek (BJ) v bytovém domě - celkem 8 BJ (jedná se o SVJ). S jednou BJ byla jako její součást zakoupena i místnost ve sklepě. Je možné tuto místnost v rámci našeho vlastnictví převést pod jinou BJ - samozřejmě v rámci tohoto domu)? Co je k tomu zapotřebí? Když se bude sepisovat prohlášení vlastníka, bude stačit naše prohlášení na námi vlastněné BJ (popř. pouze pro dotčené dvě BJ), nebo se musí zpracovat prohlášení pro celou budovu i když nejsou práva ostatních vlastníků dotčena? Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem.

Dobrý den,

pro změny sklepů v bytovém domě je třeba sepsat resp. aktualizovat prohlášení vlastníků, se kterým musí souhlasit SVJ (nestačí pouze souhlas vlastníků dotčených jednotek).

Články o

Jak probíhá čerpání hypotéky na výstavbu a na koupi nemovitosti

31.10.2020, Hypotéka, Autor: Martin Silný

…eloperskýchprojektů, které jsou teprve ve výstavbě. Přesto je v jejich případě jedendůležitý rozdíl. S čerpáním hypotéky můžete začít až po prohlášení vlastníka –tedy v době, kdy jsou v domě vytyčené jednotlivé byty. Zpravidla je to podokončení hrubé stavby. Teprve pak může banka…