Banky.cz Slovník Promlčecí lhůta pojistné události

Co je to Promlčecí lhůta pojistné události

REKLAMA

Definice Promlčecí lhůta pojistné události

Je zákonná lhůta, ve které se promlčí právo na plnění z pojištění. Do této lhůty musí být pojištěným nebo jeho dědici uplatněn nárok u pojišťovny, nebo musí být při nevůli pojišťovny plnit nárok zažalován u soudu.
Promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události. Ve stejné době se promlčuje i právo na náhradu škody hrazené pojistitelem poškozenému,
Právo na plnění z pojištění u nahlášené a likvidované události se promlčí nejpozději za 3 roky.
Promlčecí doba u životní pojištění činí 10 let.

Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

Odesláním souhlasíte s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena