Banky.cz Banky.cz Slovník pojištění Pojistitel

Pojistitel


Definice Pojistitel

pojišťovna, která za úplatu převzala sjednaná rizika pojistníka


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Dotazy v poradně k Pojistitel

LS

#7900, Koupě nemovitosti v záplavové zóně, Reality, 2.11.2019

Dobrý den, měli bychom zájem o koupi nemovitosti, nicméně je ve 4. zóně záplavové oblasti a máme problém s pojištěním a tedy i s hypotékou. Do nemovitosti se ale voda nemá šanci dostat, za posledních 20 let nebyla ani v ohrožení (dle městského úřadu). Lze nemovitost nějak vyjmout z této povodňové zóny a zařadit do jiné? Děkuji a přeji hezký den.

Dobrý den,

4. zóna dle povodňových map je velmi problematická, téměř nepojistitelná, riziko vysoké, nedají se zde stavět žádné nové stavby a osobně bych doporučil se takové nemovitosti raději vyhnout. Vodoprávní úřady vymezují záplavové zóny, o jejichž úpravu můžete požádat. Nicméně se jedná o řízení, které může trvat mnoho měsíců, třeba i rok (vyjmutí území by muselo být řádně podloženy, nestačil by argument "za posledních 20 let ze zde nic nestalo"). Vyjmutí nemovitosti ze záplavové zóny se nutně nemusí promítnout do úpravy povodňových map pojišťoven, které rizika záplav počítají trochu jinak (uvažují např. i přívalové deště, zpětné vzedmutí vody přes kanalizaci, atd.). 

MK

#7158, Ušlý zisk a náhrada škody, Pojištění, 25.7.2019

Dobrý den, mohl bych vás poprosit o radu? Nabourali mi taxík a já žádám o náhradu ušlého zisku, jelikož s autem nemohu vydělávat. A tohle mi napsali: Vážený pane, k nároku na náhradu škody mající povahu ušlého zisku Vám sděluji, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li tento zákon jinak, má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozenému mimo jiné nároky na náhradu škody i ušlý zisk. Rozsah a výše nároku na náhradu škody se řídí ustanovením § 2951 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ušlý zisk dle daňových a účetních zákonů činí rozdíl mezi příjmy (výnosy) a výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení uvedených příjmů. Pro výpočet a prokázání ušlého zisku je nutné vyčíslení a prokázání předpokládaných ušlých příjmů a veškerých nákladů, které s těmito příjmy souvisejí. Dále Vás žádám o specifikaci ušlého zisku, výpočtu ušlého zisku, včetně doložení relevantních dokladů, prokazující ušlý zisk. Ušlý zisk je specifický typ škody, jedná se o újmu v majetkové sféře poškozeného, vyjadřující snížení zisku v důsledku škody, oproti jinak obvyklému běhu věcí. Řádné doložení a prokázání nároků poškozeným v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., je nezbytným předpokladem k možnosti náhrady škody ze strany pojistitele. Mohl byste mi poradit co jim teda mam dodat? A kolik by mi tedy měli uznat ušlý zisk?

Dobrý den,

pojišťovna se Vás tímto ptá, kolik činí Váš ušlý zisk. Musíte si spočítat, o kolik jste kvůli nabouranému vozu taxi přišel a bance vše doložit patřičnými doklady (např. příjmové a výdajové doklady a/nebo daňové přiznání za minulé období).

LO

#6378, Pojištění v invalidním důchodu, Pojištění, 9.4.2019

Dobrý den, mám půjčku u banky a uzavřela jsem připojištění k půjčce. Nyní jsem byla nemocná 2 měsíce a po zaslání dokladů mi bylo řečeno, že nebude probíhat plnění, protože jsem v době uzavření pojištění k úvěru již pobírala invalidní důchod. Nikdo se mne neptal a navíc banka věděla, že mi tam důchod chodí. V tom případě pojištění ztrácí smysl, nehledě na to, že jsem přišla o peníze. Hledala jsem pojišťovnu, která by pojištění k úvěru při pobírání invalidního důchodu byla schopna se mnou uzavřít. Vlastně jsem žádnou nenašla. Ráda bych pro všechny případy pojištění uzavřela, popř. i životní pojištění, aby moje děti půjčku nemusely platit. Prosím, poraďte mi. Děkuji

Dobrý den,

pojistit lze pouze nahodilá rizika, která mohou nastat s určitou pravděpodobností (např. dům proti požáru, zdravého člověka proti nemoci, atd.). Naopak nelze pojistit rizika, která nastanou s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou (např. dům ve 4. záplavové zóně proti povodni, invalidu proti nemocem, atd.). Neznám přesně Vaši diagnózu, pracovní omezení a stupeň invalidního důchodu, ale je možné, že jste zkrátka nepojistitelná. 

Invalidním i starobním důchodcům (stejně jako nezaměstnaným, matkám na mateřské a samoživitelkám) důrazně doporučuji si za žádných okolností nepůjčovat peníze. Tato skupina obyvatel má nízké příjmy a na rozdíl od plně ekonomicky aktivní populace nemá moc jak si v případě komplikací se splácením příjmy zvýšit (např. dodatečnou brigádou). 

MP

#5861, Životní pojištění, Pojištění, 28.1.2019

Dobrý večer, mám už mnoho let životní pojištění u pojišťovny. Za celé roky mě nikdy nikdo nekontaktoval, aby byla smlouva aktualizována. Mám pocit, že za ty roky by to bylo vhodné, ale nevím, kam se obrátit. Nejbližší pobočku tu sice máme, ale zde jsem nebyla spokojena, paní mi značně zkomplikovala život při vyřizování pojistky po úmrtí manžela. Můžete mi prosím poradit, kde si mám nechat smlouvu "revitalizovat" ? Děkuji

Dobrý den,

nejste-li spokojena se službami své pojišťovny, není nic snazšího než se poohlédnout u konkurence. Většina Čechů si stěžuje na nízké úroky u spoření, vysoké poplatky za běžný účet, drahé úvěry a špatné pojistky. Neustále čekají na Godota a doufají, že za ně tento problém někdo vyřeší (stát regulací nebo banka/pojišťovna sama od sebe). Jenže samo od sebe se obvykle nikdy nic nestane, na změně je třeba aktivně pracovat. Přitom dnes stačí tak málo - obejít 3-4 konkurenční banky/pojišťovny a nechat si předložit lepší nabídku. 

Jaké máte životní pojištění - rizikové (pojištění úmrtí) nebo rezervotvorné (pojištění "dožití se určitého věku" - spořící/investiční)? V prvním případě s přibývajícím věkem roste cena pojistného a od určitého momentu se stáváte nepojistitelnou (zde nemá příliš smysl aktivně tlačit na aktualizaci smlouvy, výsledkem bude pouze vyšší cena). Ve druhém případě je záhodno se o svou smlouvu zajímat a zejména požádat o výplatu peněz, pakliže jste dosáhla patřičného věku.

#5813, Úrazové pojištění, Pojištění, 23.1.2019

Dobrý den, jsem již staršího věku a něco jsem zažil, ale jednání pojišťovny ČSOB mne silně zklamalo. Nechal jsem se zlomit od jejich agentky 1.2.2016 na pojištění pro případ úrazu, tzv. denní odškodné, s limitem od 8. dne zpětně. Víte, 45 let hraji ragby, určitě nemůže pojišťovna ode mne požadovat kvůli uzavření pojistky, abych začal hrát Petang. Přes důchodový věk se kolikrát do roka sejdeme a dáme si, zahrajeme si, to snad není nic špatného. Jak sami víte, v našem věku se stát může leda co, i když budete sedět doma a čučet na telku. Tak jsem se pojistil, neodolal jsem spíš sympatické osobě, které jsem podlehl, přesto že jsem měl mnoho úrazů, nikdy jsem je s pojišťovnou neřešil, ztráta času, to bych každý rok proseděl polovinu u lékaře a na pojišťovně. Dokonce na základě těchto pojistných události, okleštili smlouvu na tolik, že jsem ji zrušil. Víte platit z důchodu 500 Kč. někomu a bez žádného, výhledově užitku, to nemá formu, na to si musí nalézt jiného sponzora. Budu velice rád, když budou má slova někoho zajímat, mile rád dodám veškero korespondenci k danému problému, děkuji Štrincl.

Dobrý den,

mnoho seniorů se nechá přesvědčit líbivými slovy podomních prodejců, pořadatelů předváděcích akcí (tzv. šmejdi) a prodejců po telefonu ke koupit produktu, který nepotřebují či je jinak nedokonalý (a obvykle předražený). Stačí úsměv mladé slečny a starší lidé nadšeně kupují předražené hrnce, zázračné medikamenty a nepotřebné finanční produkty. Legislativa na ochranu spotřebitele se snaží co může, ale primární problém je vždy na straně seniorů, že si něco dobrovolně koupí, a až následně zjistí, že se jedná o zcela nepotřebnou, předraženou a nekvalitní záležitost.

Pojistit lze jen nahodilé riziko. Tedy např. senior je téměř nepojistitelný na riziko úmrtí, protože se jedná o jistou událost, která dříve či později nastane (není nahodilá, nelze se ji vyhnout). Stejně tak nelze pojistit seniorovi úraz při hře ragby. Proto máte ve smlouvě uvedené výluky z pojištění, na které Vás ale měl prodejce pojistky předem upozornit.

Doporučuji náš článek Podvody s prodejem produktů po telefonu.

Články o Pojistitel

Cestovní pojištění na hory: myslete na úrazy, odpovědnost i své auto

Cestovní pojištění na hory: myslete na úrazy, odpovědnost i své auto

4.12.2019, Pojištění

…nu se bez připojištění rizikových sportů neobejdete. Aněkdy vám nepomůže ani to. Někteří poskytovatelé totiž považují jízdu vevolném terénu za nepojistitelnou. Ujistěte se proto, že vybraná pojišťovnapodobné aktivity do připojištění opravdu zahrnuje. To samé platí i pro různé sporty a atra…

Pojišťovnický slovník

Pojišťovnický slovník

18.11.2016, Pojištění

…tné události je pojistné plnění vždy kráceno vpoměru podpojištění (i kdyby výše parciální škody byla nižší než sjednaná pojistná hodnota celku) Pojistitel: pojišťovna, která za úplatu převzala sjednaná rizika pojistníka Pojistná smlouva:uzavírá se mezi pojistníkem a pojistitelem, přesně …

Povinné ručení - revoluce přichází

Povinné ručení - revoluce přichází

26.9.2016, Pojištění

… malus v podobě stovek procent je jediným možným řešením v rámci povinného zákonného pojištění (správně by tito jedinci měli být z logiky věci nepojistitelní). Podle ujetých kilometrů Velmi zajímavým parametrem pro výpočet pojistného by byly ujeté kilometry za rok. Evropský průměr činí 10…

Orientujte se v pojištění 2

Orientujte se v pojištění 2

26.12.2013, Pojištění

…jistit lze vždy pouze nahodilou událost. Pokud má riziko zvýšenou četnost, je pak na pojišťovně, zda bude jev ještě považovat za nahodilý a tedy pojistitelný, či už nikoliv. I vpřípadě „ještě pojistitelného jevu“ (obvykle doplněného o spousty výluk) bývá vyměřené pojistné vyšší, častokráte…

Orientujte se v pojištění 1

Orientujte se v pojištění 1

10.12.2013, Pojištění

… poměrem. Obnosové pojištění je sjednáváno pro rizika, kde není možné objektivně vyčíslit dopad realizace rizika. Jedná se o případy, kdy by se pojistitel a pojistník obtížně shodovali na výsledném pojistném plnění ex post, a proto je výše plnění sjednávána fixně ex ante. Spadá sem předev…Banky v ČR