Banky.cz Banky.cz Slovník pojištění Pojistitel

Pojistitel


Definice Pojistitel

pojišťovna, která za úplatu převzala sjednaná rizika pojistníka


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Dotazy v poradně k Pojistitel

LS

#11189, Náhrada škody, Pojištění, 9.9.2020

Dobrý den, do domu mi narazilo vozidlo. Uplatňovala jsem škodu z povinného ručení vozidla u pojišťovny, kde bylo pojištěné. S pojišťovnou jsme se dlouho dohadovali, až se nárok z povinného ručení promlčel. Můžeme tedy škodu uplatňovat podle §2811? Jaká je promlčecí lhůta v tomto případě?

Dobrý den,

došlo-li k promlčení lhůty pro náhradu škody, pak už svůj nárok uplatňovat nemůžete. §2811 NOZ říká pouze: Při škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.

MO

#11079, Prodloužená záruka na zboží, Osobní a rodinné finance, 31.8.2020

Dobrý den, prosím o radu, koupila jsem pračku se sušičkou, připlatila jsem si prodloužení záruky o 3 roky. Teď, v té prodloužené záruce, mě pračka začala zlobit, byla jsem reklamovat na prodejně, tam mi sdělili, že se mám obrátit na zákaznický servis výrobce, zde mě odkázali na pojistitele. Můžete mi sdělit, na jak a kde mám zboží reklamovat, kam se obrátit a kde nahlásit reklamaci? Děkuji

Dobrý den,

přijde na to, co přesně jste si koupila (prodloužená záruka nebo pojištění kupovaného zboží) a jaké jsou podmínky této zakoupené služby. V případě pojištění prodejce zboží tuto službu obvykle pouze přeprodává a je nutné své nároky uplatni u pojišťovny. U prodloužených záruk záleží na podmínkách prodejce (jaké vady a kde máte reklamovat). I z důvodu těchto složitostí je koupě prodloužené záruky málokdy výhodná. 

LS

#7900, Koupě nemovitosti v záplavové zóně, Reality, 2.11.2019

Dobrý den, měli bychom zájem o koupi nemovitosti, nicméně je ve 4. zóně záplavové oblasti a máme problém s pojištěním a tedy i s hypotékou. Do nemovitosti se ale voda nemá šanci dostat, za posledních 20 let nebyla ani v ohrožení (dle městského úřadu). Lze nemovitost nějak vyjmout z této povodňové zóny a zařadit do jiné? Děkuji a přeji hezký den.

Dobrý den,

4. zóna dle povodňových map je velmi problematická, téměř nepojistitelná, riziko vysoké, nedají se zde stavět žádné nové stavby a osobně bych doporučil se takové nemovitosti raději vyhnout. Vodoprávní úřady vymezují záplavové zóny, o jejichž úpravu můžete požádat. Nicméně se jedná o řízení, které může trvat mnoho měsíců, třeba i rok (vyjmutí území by muselo být řádně podloženy, nestačil by argument "za posledních 20 let ze zde nic nestalo"). Vyjmutí nemovitosti ze záplavové zóny se nutně nemusí promítnout do úpravy povodňových map pojišťoven, které rizika záplav počítají trochu jinak (uvažují např. i přívalové deště, zpětné vzedmutí vody přes kanalizaci, atd.). 

MK

#7158, Ušlý zisk a náhrada škody, Pojištění, 25.7.2019

Dobrý den, mohl bych vás poprosit o radu? Nabourali mi taxík a já žádám o náhradu ušlého zisku, jelikož s autem nemohu vydělávat. A tohle mi napsali: Vážený pane, k nároku na náhradu škody mající povahu ušlého zisku Vám sděluji, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li tento zákon jinak, má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozenému mimo jiné nároky na náhradu škody i ušlý zisk. Rozsah a výše nároku na náhradu škody se řídí ustanovením § 2951 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ušlý zisk dle daňových a účetních zákonů činí rozdíl mezi příjmy (výnosy) a výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení uvedených příjmů. Pro výpočet a prokázání ušlého zisku je nutné vyčíslení a prokázání předpokládaných ušlých příjmů a veškerých nákladů, které s těmito příjmy souvisejí. Dále Vás žádám o specifikaci ušlého zisku, výpočtu ušlého zisku, včetně doložení relevantních dokladů, prokazující ušlý zisk. Ušlý zisk je specifický typ škody, jedná se o újmu v majetkové sféře poškozeného, vyjadřující snížení zisku v důsledku škody, oproti jinak obvyklému běhu věcí. Řádné doložení a prokázání nároků poškozeným v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., je nezbytným předpokladem k možnosti náhrady škody ze strany pojistitele. Mohl byste mi poradit co jim teda mam dodat? A kolik by mi tedy měli uznat ušlý zisk?

Dobrý den,

pojišťovna se Vás tímto ptá, kolik činí Váš ušlý zisk. Musíte si spočítat, o kolik jste kvůli nabouranému vozu taxi přišel a bance vše doložit patřičnými doklady (např. příjmové a výdajové doklady a/nebo daňové přiznání za minulé období).

LO

#6378, Pojištění v invalidním důchodu, Pojištění, 9.4.2019

Dobrý den, mám půjčku u banky a uzavřela jsem připojištění k půjčce. Nyní jsem byla nemocná 2 měsíce a po zaslání dokladů mi bylo řečeno, že nebude probíhat plnění, protože jsem v době uzavření pojištění k úvěru již pobírala invalidní důchod. Nikdo se mne neptal a navíc banka věděla, že mi tam důchod chodí. V tom případě pojištění ztrácí smysl, nehledě na to, že jsem přišla o peníze. Hledala jsem pojišťovnu, která by pojištění k úvěru při pobírání invalidního důchodu byla schopna se mnou uzavřít. Vlastně jsem žádnou nenašla. Ráda bych pro všechny případy pojištění uzavřela, popř. i životní pojištění, aby moje děti půjčku nemusely platit. Prosím, poraďte mi. Děkuji

Dobrý den,

pojistit lze pouze nahodilá rizika, která mohou nastat s určitou pravděpodobností (např. dům proti požáru, zdravého člověka proti nemoci, atd.). Naopak nelze pojistit rizika, která nastanou s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou (např. dům ve 4. záplavové zóně proti povodni, invalidu proti nemocem, atd.). Neznám přesně Vaši diagnózu, pracovní omezení a stupeň invalidního důchodu, ale je možné, že jste zkrátka nepojistitelná. 

Invalidním i starobním důchodcům (stejně jako nezaměstnaným, matkám na mateřské a samoživitelkám) důrazně doporučuji si za žádných okolností nepůjčovat peníze. Tato skupina obyvatel má nízké příjmy a na rozdíl od plně ekonomicky aktivní populace nemá moc jak si v případě komplikací se splácením příjmy zvýšit (např. dodatečnou brigádou). 

Články o Pojistitel

Pojištění odpovědnosti do zahraničí? Na pojištění majetku raději nespoléhejte

Pojištění odpovědnosti do zahraničí? Na pojištění majetku raději nespoléhejte

20.7.2020, Pojištění

…musíte pojistku uzavřít alespoň na čtvrt roku. Poskytovatelé tuto pojistku obvykle nabízí vall risk variantě. Tedy v takové, která kryje veškeré pojistitelné škody.Zpravidla to bývá také nejlepší řešení. I když tedy můžete zvolit levnějšíverzi pojistky, která myslí jen na některá rizika, d…

Jak získat nejlevnější povinné ručení? 5 věcí, které ovlivňují jeho cenu

Jak získat nejlevnější povinné ručení? 5 věcí, které ovlivňují jeho cenu

8.6.2020, Pojištění

… řidičské schopnosti ovlivnit různé zdravotnípotíže U těchto řidičů totiž riziko nehod výrazně stoupá. Potvrzují to i statistiky České kanceláře pojistitelů. Vroce 2019 podle nich způsobilo dopravní nehodu rovných 20 % řidičů, kterým bylov době havárie 18 let. Pozor na bonusAby mladí lidé …

Cestovní pojištění na hory: myslete na úrazy, odpovědnost i své auto

Cestovní pojištění na hory: myslete na úrazy, odpovědnost i své auto

4.12.2019, Pojištění

…nu se bez připojištění rizikových sportů neobejdete. Aněkdy vám nepomůže ani to. Někteří poskytovatelé totiž považují jízdu vevolném terénu za nepojistitelnou. Ujistěte se proto, že vybraná pojišťovnapodobné aktivity do připojištění opravdu zahrnuje. To samé platí i pro různé sporty a atra…

Pojišťovnický slovník

Pojišťovnický slovník

18.11.2016, Pojištění

…tné události je pojistné plnění vždy kráceno vpoměru podpojištění (i kdyby výše parciální škody byla nižší než sjednaná pojistná hodnota celku) Pojistitel: pojišťovna, která za úplatu převzala sjednaná rizika pojistníka Pojistná smlouva:uzavírá se mezi pojistníkem a pojistitelem, přesně …

Povinné ručení - revoluce přichází

Povinné ručení - revoluce přichází

26.9.2016, Pojištění

… malus v podobě stovek procent je jediným možným řešením v rámci povinného zákonného pojištění (správně by tito jedinci měli být z logiky věci nepojistitelní). Podle ujetých kilometrů Velmi zajímavým parametrem pro výpočet pojistného by byly ujeté kilometry za rok. Evropský průměr činí 10…Banky v ČR