Banky.cz Slovník Pronajímatel

Co je to Pronajímatel

REKLAMA

Definice Pronajímatel

Pronajímatel je osoba nebo entita, která vlastní nemovitost a pronajímá ji nájemníkovi za určitý časový úsek výměnou za nájemné. Byť se může zdát, že role pronajímatele je pouze pasivní, ve skutečnosti zahrnuje celou řadu povinností a zodpovědností, které je důležité znát a chápat.

Role a povinnosti pronajímatele

  • Uzavření smlouvy: Pronajímatel je povinen uzavřít písemnou nájemní smlouvu, která specifikuje podmínky nájmu, délku nájmu, výši nájmu a další důležité aspekty.

  • Zajištění vhodného stavu nemovitosti: Před pronájmem je povinen zajistit, aby nemovitost byla ve vhodném, obyvatelném stavu.

  • Odpovědnost za opravy: Během doby nájmu je na pronajímateli, aby zajistil opravy v případě, že dojde k poškození nemovitosti, které není zaviněno nájemníkem.

  • Vymáhání nájemného: Je jeho odpovědností pravidelně vybírat nájemné a zajistit jeho včasnou úhradu.

Pronajímatel

Výzvy, kterým může pronajímatel čelit

  • Problémy s nájemníky: Může se stát, že nájemník nebude řádně platit nájemné nebo bude porušovat jiné podmínky nájemní smlouvy.

  • Zákonná omezení: Pronajímatel musí dbát na dodržování všech zákonů a nařízení týkajících se nájmu nemovitostí, což může být náročné a vyžaduje pravidelnou aktualizaci informací.

  • Ekonomická rizika: Hodnota nemovitostí a tržní nájmy se mohou měnit v závislosti na ekonomické situaci, což může ovlivnit výnosy z pronájmu.

  • Správa více nemovitostí: Pokud pronajímatel vlastní a spravuje více nemovitostí, může se setkat s komplexními výzvami spojenými s jejich řízením.

Být pronajímatelem může být velmi výnosné podnikání, ale také to s sebou přináší řadu zodpovědností a potenciálních rizik. Je nezbytné být dobře informován a připraven na různé situace, které mohou v průběhu pronájmu vzniknout.

Poptávka po pronájmech roste: Jak na tom vydělat jako investor

Poptávka po pronájmech roste: Jak na tom vydělat jako investor

27.6.2024 Akcie a investice

Poptávka po pronájmech stoupá, a s ní i příležitosti pro investory. Chcete se dozvědět, jak vydělat na rostoucím trhu s pronájmy? Zjistěte, jak investovat do nemovitostí, ať už prostřednictvím realitních fondů, crowdfundingu nebo přímým pronájmem. Prozkoumejte výhody a nevýhody každé možnosti, klíčové faktory pro úspěšnou investici a právní aspekty, které je třeba zvážit.

Dotazy k Pronajímatel

Pronájem bytu a úročení kauce

3.11.2023 Reality
Dobrý den, mám dotaz ohledně úroků z kauce. V nájmu jsem byl od poloviny roku 2018 do poloviny roku 2023 (5 let). Kauce byla složena ve výši 20 000 Kč. Bohužel si pronajímatel strhl z kauce věci, které nebyly ani v předávacím protokolu a já po něm nyní požadují vrácení úroků z poskytnuté kauce. Jak mohu daný úrok vypočítat? Kolik by mi měl pronajímatel vrátit, když mám dle zákona na úrok z kauce nárok? Děkuji Vám za ochotu. Dobrý den, v zákoně sice povinnost úročit kauci je, v praxi ale tento mechanismus příliš nefunguje. Máte sjednané podmínky úročení v nájemní smlouvě? (od kdy do kdy se bude kauce úročit jakou sazbou či jak se sazba bude vypočítávat v návaznosti na jiné makro ukazatele?) Pokud ne, můžete ze zákona požadovat úroky v místě a čase obvyklé požadované bankami. Což je tak nešikovná formulace, že s ní těžko dospějete ke zdárnému výsledku. Kdyby v zákoně byla jasná formulace, např. REPO 2T+1 %, je vše jasné - uděláte si tabulku, přidáte k tomu aktuální REPO sazbu, víte přesně od kdy do kdy jaká sazba platila a s přiměřeným úsilím se doberete výsledku. Ale dělat si průzkum, co bylo v místě a čase obvyklé které měsíce za posledních 5 let a diskutovat o tom s pronajímatelem...to je téměř neřešitelný problém, nebude-li vůle k dohodě. Mé doporučení - chcete-li kauci úročit, dejte se jasné podmínky do nájemní smlouvy. Jinak se výsledku nedoberete. Bavíme se tu navíc o stokorunách až nižších tisících. Příklad: úrok 1% z 20 000 Kč ročně činí 200 Kč, za 5 let 1 000 Kč. I při pětinásobné sazbě (5%) jsme maximálně na 5 000 Kč. ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Články o Pronajímatel

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena