Banky.cz Banky v ČR PKO BP, S.A., ČR

PKO Bank Polski (PKO BP, S.A., ČR)

PKO BP S.A., Czech Branch je česká pobočka největší polské banky. U nás poskytuje služby především pro korporátní (firemní) klientelu. Její misí je mimo jiné podpora podnikání polských firem na českém trhu, ale i naopak - zjednodušit českým firmám podnikání v Polsku. Banka jinak poskytuje široké spektrum přeshraničních bankovních služeb.

Přehled banky PKO BP, S.A., ČR

Internetbanking
Adresa:
Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1
05658446
SWIFT
BPKOCZPP
Na českém trhu
20.12.2016

Pobočky a bankomaty PKO Bank Polski (PKO BP, S.A., ČR)

REKLAMA

O bance PKO Bank Polski (PKO BP, S.A., ČR)

PKO BP S.A., Czech Branch je česká pobočka největší polské banky. U nás poskytuje služby především pro korporátní (firemní) klientelu. Její misí je mimo jiné podpora podnikání polských firem na českém trhu, ale i naopak - zjednodušit českým firmám podnikání v Polsku. 

Pražská pobočka nabízí obsluhu v polském, anglickém a českém jazyce. Platby v rámci banky probíhají pro společnosti v Polsku, Německu, Česku a Slovensku v reálném čase, tedy on-line. Pro kapitálové skupiny působící v těchto zemích nabízí PKO Banka také takzvaný cash-pooling (vzájemné vyrovnání závazků firem ve skupině ve vybrané měně). Jako centrální subjekt a centrála PKO Bank Polski je u ČNB registrována Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Banka jinak poskytuje široké spektrum přeshraničních bankovních služeb: od vedení běžných, vázaných a svěřeneckých účtů, termínovaných vkladů, platební styk, úvěry, vklad a výběr hotovosti, až po platební karty. Samozřejmostí je internetové bankovnictví iPKO, které je v Polsku a v České republice stejné, včetně mobilní aplikace. To umožňuje spravování financí mezinárodní skupiny pohodlně z jednoho místa.

PKO Bank Polski tedy NEnabízí bankovní produkty pro spotřebitele, jako je například: běžný účet, spořící účet, termínovaný vklad, hypotéka, splátkové půjčky, kreditní karta. Firmy zde však mohou využít služeb transakčního bankovnictví (účty, konsolidované účty, platební karty nebo vklady s individuální úrokovou sazbou), nebo služeb financování a obchodování (úvěry mnoha typů, bankovní záruky či dokumentární akreditivy).

Nahlásit chybu
REKLAMA

Expertní hodnocení banky PKO BP, S.A., ČR

Expertní hodnocení banky PKO Bank Polski

Pro běžného občana na území ČR nejsou zatím služby této největší a údajně nejbezpečnější polské banky dostupné. Údaj o bezpečnosti banka zakládá na zátěžových testech European Banking Authority z roku 2018. Banka působí prostřednictvím jediné pobočky v Praze, a to na základě notifikace polské bankovní licence Českou národní bankou. PKO Bank je lídrem finanční skupiny PKO Bank Polski Capital Group.

Na českém trhu smí banka poskytovat v podstatě všechny běžné typy bankovních služeb. V našem přehledu všech bank v ČR se proto PKO Bank Polski stává bankou, kterou lze doporučit podnikatelům a firmám budujícím obchodní vztahy s Polskem a expandujícím na polský trh. 

Vedle specializace na polské podnikatelské prostředí nabídne PKO BP, S.A., ČR též technologický leadership. Banka vytvořila jednu z nejlepších mobilních bankovních aplikací na světě (podle Retail International Banking v letech 2018 a 2019). Navíc jde o experta na lokálním trhu, který spolupracuje s vládními organizacemi z Polska, České republiky, ale též s poradenskými subjekty zaměřenými na podnikání na místním trhu a v regionu CEE.

Výhody PKO Bank Polski

  • vhodná pro české firmy podnikající v Polsku nebo s polskými partnery 
  • největší banka v Polsku
  • technologický leader
  • obsluha ve třech jazycích (CZ, PL a ENG)
  • mezinárodní cash pooling

Nevýhody PKO Bank Polski 

služby banky nevyužije běžný spotřebitel

Nahlásit chybu

Zprávy o PKO Bank Polski (PKO BP, S.A., ČR)

16.8.2020

PKO Bank Polski kromě záporných sazeb zavádí od 1.9.2020 poplatky z vysokého zůstatku
Banka obsluhující většinou firemní klientelu nemilosrdně i pro české klienty zavádí poplatek za udržení vysokého zůstatku na účtech. Naštěstí se to týká firemních klientů. Na vkladových účtech jsou v současnosti sazby záporné, jak jinak....?

PKO-Bank-Polski_News_20200901.jpg

Recenze banky PKO BP, S.A., ČR

Jak vznikla PKO Bank Polski?

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna byla založena ve Varšavě již v roce 1919, tehdejší hlavou státu, od roku 1920 byla oficiálně polskou státní bankou. Od začátku šlo o něco jako „poštovní spořitelnu“ určenou zejména k péči o úspory obyvatel Polska.

Prvními pobočkami byly Kraków, Lwów, Łódź, Poznań and Katowice. Prvotním cílem PKO bylo zavedení polského zlotého do oběhu, a to namísto polské marky (což byl derivát německé marky). Za okupace dostala banka německý management, od roku 1950 přestala fungovat coby spořitelna poštovní - nahradila ji Všeobecná spořitelna Polska (polsky Powszechna Kasa Oszczędności - PKO).

Od poloviny 70. let 20. století působily pobočky PKO v rámci struktur Polské národní banky. Koncem roku 1987 se, v rámci ekonomických reforem, stala PKO Bank Polski opět samostatnou bankou. Postupně se vypracovala na špičku ekonomiky a stala se jednou z nejuznávanějších a nejcennějších značek v Polsku.

Dnes se PKO BP S.A. profiluje též jako banka působící v celém regionu CEE (Central-Eastern Europe = střední a východní Evropa) a zjednodušující podnikání v této oblasti. Do regionu CEE přitom vedle Polska a České republiky zahrnuje ještě především Slovensko, Maďarsko a Ukrajinu. 

Jaké finanční služby můžete získat od PKO Bank Polski?

V rámci retailového bankovnictví nenabízí českým klientům PKO Bank Polski žádné služby, a to dokonce ani v privátní podobě. Soustředí se jen na klientelu firemní. Společnostem nebo i živnostníkům, co podnikají nejen na českém, ale i na polském trhu, nabízí pestrou škálu služeb, počínaje transakčním bankovnictvím, přes financování (úvěry), až po obchodování.  

Jak to má PKO Bank Polski s pojištěním vkladů?

Všechny vklady na běžném účtu, spořicím účtu i termínovaném vklady u PKO Bank Polski jsou zajištěny polským Bankovním garančním fondem v rozsahu stanoveném polským zákonem o bankovním garančním fondu. Ten stanovuje částku v polských zlotých, ekvivalentní částce 100 000 EUR (v podstatě stejné podmínky jako u Fondu pojištění vkladů v ČR). 

Jestliže váš vklad u banky činí více jak 100 tis. EUR a obáváte se krachu, můžete vklad "rozložit" na více subjektů. Pro jistotu uvedeme, že pojištění vkladu nevztahuje na zůstatky obchodů s cennými papíry, nakoupené akcie, dluhopisy, či kryptoměny. V případě PKO Bank Polski se pojištění vkladů nevztahuje na služby spojené s obchodováním. 

V čem se PKO Bank Polski odlišuje od ostatních bank?

Česká pobočka zahraniční banky PKO Bank Polski se od ostatních bank fungujících v České republice odlišuje především nabízenými službami (jde o služby polského bankovnictví a mezinárodního bankovnictví). Běžný český spotřebitel navíc službu banky ani nevyužije. Na českém území se totiž banka soustředí na klientelu firemní, navíc pouze těch firem, které podnikají také v Polsku, chtějí expandovat na polský trh, nebo podnikají v rámci CEE regionu (Německo, Slovensko, Ukrajina, Polsko a ČR).

Kdo vlastní PKO Bank Polski?

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna je akciovou společností s podílem státu ve výši 29,43 %. Dalších 8,15 % akcií drží Nationale Nederlanden OFE, 7,26 % akcií je v rukou Aviva OFE a zbývajících 55,16 % vlastní drobní akcionáři. PKO vydala již 1 250 milionů akcií.

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena