Banky.cz Slovník Fond pojištění vkladů

Co je to Fond pojištění vkladů

REKLAMA

Definice Fond pojištění vkladů

Je nejdůležitější součástí Garančního systému finančního trhu v ČR. Z fondu pojištění vkladů probíhá výplata klientů zkrachovalých bank. 

Vklady na účtech u českých bank jsou pojištěny do 100 000 euro, resp. jejich ekvivalentu v českých korunách (cca 2,5 mil. korun). Pravidlo je nastaveno tak, že pojištěn je v každé bance součet vkladů jednoho klienta. Za samostatného klienta se považuje fyzická osoba (pod rodné číslo), nebo i firma (pod IČ). 

Pokud tedy máte v některé z bank více než 2,5 milionu korun, rozhodně byste měli své peníze rozdělit mezi více bank, nebo více rodných čísel, či IČ. Stačí tedy převést část peněz na manželku, či firmu. Zároveň může mít každý člověk pojištěné vklady ve více bankách v ČR, nebo EU.

Do Fondu pojištění vkladů přispívají všechny české banky, stavební spořitelny a záložny pravidelným odvodem určitého promile z výše vkladů jejich klientů. Tento fond momentálně disponuje prostředky přibližně ve výši 40 miliard českých korun. Poslední výplaty prováděl klientům malých institucí SberbankČeskoslovenské úvěrní družstvo (dříve Akcenta záložna) a předtím Evropsko Ruská Banka. Ještě předtím větší výplata přes 10 miliard proběhla klientům Metropolitního spořitelního družstva.

Fond pojištění vkladů vyplácí náhradu na základě sdělení regulátora České národní banky, že konkrétní instituce není schopna dostát svým závazkům. Výplatu náhrad realizuje Garanční systém finančního trhu, který si zajistí od banky seznamy depozitních klientů. Vyplácí se zůstatek klienta k datu oznámení ČNB, sestávající z jistiny vkladu a naběhlých úroků k datu. Pro výplatu Garanční systém zpravidla najme některou z velkých bank s dostatkem poboček. Informace je zasílána na kontaktní údaje zkrachovalé banky či záložny. Pozor - výplata probíhá pouze po dobu 3 let, během kterých se musíte o své prostředky přihlásit!

Jak uvedeno výše, aktuálně má fond dostatek prostředků pro případné uspokojení klientů při krachu středně velké banky. A pokud by prostředky fondu nestačily, doplácet se bude ze státního rozpočtu, fond smí vydat dluhopisy anebo si může vypůjčit prostředky na finančním trhu prostřednictvím úvěru.

Nepojištěné vklady ze Sberbank: kdy kraje a obce zase uvidí své peníze?

10.3.2023 Banka

Je tomu přibližně rok, co čeští klienti zahájili run na ruskou Sberbank, a tím její českou pobočku položili. Pojištěné vklady drobných střadatelů již byly vyplaceny. Čeká se na výplatu těch ostatních. Vysoké vklady měly u Sberbank především kraje a obce. Kdy se svých peněz dočkají a jaká bude výtěžnost z probíhajícího insolvenčního řízení Sberbank? Nadějí na brzké řešení je zájem dvou bank odkoupit zdravé úvěry. A těch měla Sberbank většinu. 

Dotazy k Fond pojištění vkladů

Propadly mi peníze

4.9.2021 Banka

Dobrý den, na základě dědického řízení v roce 1998 jsem zdědil účty po své babičce. Po smrti babičky jsem se psychicky zhroutil a léčil od roku 1998. Lékařské potvrzení jsem doložil. Dodnes se léčím. Po ukončení dědického řízení, kdy jsem výše uvedené účty zdědil, jsem nebyl schopen ze zdravotních důvodů se dostavit do banky a předmětnou záležitost řešit. V roce 2021 jsem se dostavil do banky a bylo mi sděleno, že peníze, které babička za svou celoživotní práci našetřila a v dobré víře uložila do banky, poněvadž věřila v její solidnost, propadly. Ještě jednou podotýkám, že jsou to účty, které jsem získal v dědickém řízení a jsou to účty stále žijící osoby. Nechápu, jak je možné, že žijícímu majiteli propadnou jeho bankovní konta. Banko mi odmítá peníze vrátit. Nevím, jak mám dále postupovat. Děkuji za odpověď. 

Dobrý den,

neznám detaily vašeho případu (o jakou banku se jedná, na jaké produktu byly peníze uloženy, atd.), ale obecně není moudré se o své záležitosti a majetek přes 20 let nestarat. Některé banky/záložny zkrachovaly a Fond pojištění vkladů (nyní Garanční systém finančního trhu) vyplácel náhrady. Lhůta pro vyzvednutí náhrad byla 10 let od krachu banky/záložny. Taktéž v tomto období došlo ke zrušení anonymních produtků (vkladní knížky na doručitele). Lhůta pro vyzvednutí peněz činila opět 10 let a byla dokonce i prodlužována nad rámec zákonných požadavků. Nevyzvednuté peníze byly věnovány na dobročinné účely. Pokud jste nebyl schopen sám za sebe jednat, mohl jste požádat o zbavení svéprávnosti. Byl by Vám stanoven opatrovník, který by hájil vaše zájmy. 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Pojištění vkladů a Garanční systém finančního trhu

17.12.2018 Banka

Dobrý den, pane inženýre, na bankovní poradně jsem našla tuto Vaši odpověď:

Vklady u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen jsou pojištěny na 100% hodnoty až do výše ekvivalentu 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč). Náhrady vyplácí Garanční systém finančního trhu (dříve Fond pojištění vkladů). Stát ani EU za vklady neručí.

V přiloženém videu Peter Staněk říká, že tomu tak není, že banky dostaly jakousi výjimku a vklady tudíž nejsou garantovány do výše uvedené shora. Můžete mi, prosím, záležitost uvést na pravou míru? Děkuji a jsem s pozdravem

Dobrý den,

naše tvrzení uvedené výše platí. Vklady u bank jsou pojištěny na 100% hodnoty až do výše ekvivalentu 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč). V případě krachu banky zahajuje výplatu náhrad Garanční systém finančního trhu do 7 pracovních dnů od data vyhlášení krachu banky. 

V uplynulých letech byly takto vyplaceny náhrady klientům zkrachovalých ERB Bank, Unibon, MSD a WPB Capital. Všechny tyto 4 instituce (1 banka a 3 družstevních záložny) byly tunelovány vlastními majiteli, a proto jim ČNB odejmula licence, bez kterých nemohly dále působit (nedošlo ke krachu vlivem finanční či jiné krize). U družstevních záložen (které oproti bankám nemají tak přísnou regulaci svého působení) byla zavedena v případě krachu spoluúčast klientů ve výši 10%. U bank je nadále garantováno 100%. 

Český bankovní sektor je v mimořádně dobré kondici, přezdívá se mu "Švýcarsko východní Evropy". Jsme na tom výrazně lépe než mnohé země západní Evropy (Španělsko, Itálie, Portugalsko, Řecko, Francie). Finanční krize dříve či později přijde (pravděpodobně již v druhé polovině roku 2019), ale není třeba ji vnímat negativně. Je to přirozený očistný mechanismus ekonomik, který přichází pravidelně v cyklech zhruba 8-10 let. 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena