Banky.cz Banky.cz Družstevní záložny Metropolitní spořitelní družstvo, v likvidaci
MSD (Metropolitní spořitelní družstvo, v likvidaci)

MSD (Metropolitní spořitelní družstvo, v likvidaci)Družstevní záložna Metropolitní spořitelní družstvo, v likvidaci ukončila svoji činnost dne 18.12.2013

Česká národní banka odebrala záložně licenci.

  Expertní hodnocení družstevní záložny Metropolitní spořitelní družstvo, v likvidaci

  Metropolitní spořitelní družstvo si získalo střadatele vysokými úrokovými sazbami (až 5%), nicméně nikdo si nelámal hlavu s tím jak obtížně lze takto drahé zdroje zhodnocovat na trhu. Jak se později ukázalo kvalita úvěrového portfolia byla velmi špatná, většina úvěrů byla poskytnuta spřízněným osobám, i regulátor družstvu vytýkal řadu pochybení a v konečném důsledku se přidalo státní zastupitelství s šetřením podvodů.
  MSD nebylo schopno hradit své závazky a v roce 2013 padlo do konkursu. Výtěžek 4 miliardy z celkové bilanční sumy přes 12 miliard a historicky nejvyšší vyplacená náhrada z Fondu pojištění vkladů je smutnou kapitolou trhu českých záložen. Zaplatili jsme to my všichni...!

  O družstevní záložně MSD (Metropolitní spořitelní družstvo, v likvidaci)

  Metropolitní spořitelní družstvo je od 18.12.2013 v insolvenčním řízení a žádné finanční služby již neposkytuje.
  Výplata náhrad vkladů klientů MSD do výše 2,7 mil.Kč je od 24.1.2014 prováděna 627 pobočkami České spořitelny. Střadatelé, kteří měli v MSD vyšší vklady než protihodnotu 100 tisíc EUR museli ještě v roce 2014 přihlásit svoji pohledávku v insolvenčním řízení. Na pozdní přihlášky se nebere zřetel a jsou tedy již promlčeny.
  Metropolitní spořitelní družstvo vzniklo v roce 1999 jako jedna ze stovek malých záložen. Při velkém čištění trhu záložen se družstvu podařilo přežít zřejmě i díky tomu, že jeho bilance byla velmi malá a jeho působnost byla lokální, převážně v Brně. V roce 2008 mělo družstvo pod zkratkou Metunion 41 milionů kapitálu a bilanci velikosti 220 mil.Kč.
  V roce 2011 prošlo MSD zásadním skokovým vývojem, když dosáhlo na bilanci 4,5 miliardy Kč a disponovalo kapitálem 430 mil.Kč. MSD přestěhovalo svoji centrálu do Prahy a zdálo se že dělá business ve velkém. V roce 2013 vybrané vklady od klientů díky masivní kampani dosáhly přes 12 miliard, k čemuž přispěl institut pojištění vkladů do výše 100 tisíc EUR prosazovaný plošně Evropskou unií.
  Banky v ČR