Banky.cz Články Spoření Jak vysoký budete mít důchod?

Jak vysoký budete mít důchod?

22.11.2023 Spoření

S probíhající důchodovou reformou se stále více lidem vkrádá otázka, jak vysoký vlastně budou mít důchod, až se do něj dostanou, jak důchodový systém v ČR vlastně funguje nebo jak se bude vyvíjet hranice pro důchodový věk. Podívejme se na současný výpočet výše důchodu a jak by se, podle vládních návrhů, měl postupně měnit. Ukážeme, kam pro informativní výpočet důchodu a jak zvýšit důchod s využitím jednoduché administrativy.

REKLAMA
REKLAMA

Nejsilnější vliv na výši vašeho důchodu mají vaše vlastní úspory

"Výši důchodu nejvíce ovlivníte prostřednictvím svých vlastních úspor a investic. I proto chce vláda zavést již dávno avizovaný další podporovaný typ kumulace finančního kapitálu na stáří: Dlouhodobý Investiční Produkt (DIP). Půjde jak o dlouhodobé investice, tak dokonce o spoření na některých pojištěných účtech v bankách. O úložky bude možné si snížit základ daně z příjmů, a to až do celkového limitu 48 000 Kč ročně,“ uvedl Dušan Šídlo, odborník na pojištění.

Dodejme, že celkový limit 48 000 Kč se vtahuje na všechny podporované produkty, lze jej aplikovat třeba jen na jeden z nich, nebo je mezi ně jakkoliv rozdělit. Pro úplnost: daňové odpočty smíme uplatnit u doplňkového penzijního spoření a investičního životního pojištění. DIP má mezi nimi být novinkou.

Důchodový systém v České republice

Důchodový systém je v našem státě průběžný. Co to znamená? Jednoduché vysvětlení najdeme například na stránkách MPSV: „Pracující lidé, kteří do důchodového systému přispívají, ať už jako zaměstnanci nebo OSVČ, financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku.“ Asi netřeba dodávat, že důchody jsou financovány prostřednictvím povinných odvodů na sociální pojištění.

Věková hranice odchodu do důchodu také ovlivňuje výpočet penze

V současnosti odcházejí lidé do řádného důchodu ve věku mezi 61 a 65 lety. Osob, které se do důchodu dostanou před 65. rokem věku, bude stále méně: ročníky 1972 a vyšší mají mít nárok na řádný důchod právě až v 65 letech, a to bez ohledu na pohlaví a na počet vychovaných dětí.

Zda zůstane důchodový věk stabilně na 65 letech, není doposud jisté. V návrhu je i jeho klouzavý vývoj, vždy podle střední délky dožití daného ročníku v době, kdy dosáhl 50 let věku (detaily najdete v článku s názvem: Kdy půjdete do důchodu?).

S klouzavým vývojem důchodového věku se můžeme brzy posunout k hranici 70 let. Zákonodárci se snaží motivovat důchodce, aby na trhu práce setrvali co nejdéle, proto podle nových pravidel odměňují práci po dosažení důchodového věku vyšším koeficientem pro přepočet starobní penze.

Jak se vypočítává důchod na základě odpracovaných let a výše výdělku

Současný výpočet důchodu je založen na:

  • splnění dvou podmínek pro uznání nároku na důchod
  • na výpočtu dvou částek, z nichž se následně sčítá celková výměra důchodu.

Podmínky pro uznání nároku na důchod

Obě podmínky jsou notoricky známé, ale připomeňme si je:

  • dosáhnout důchodového věku
  • získat alespoň minimální dobu důchodového pojištění, v současnosti je to 35 let (se započítáním tzv. náhradních dob).

Kdo v důchodovém věku sice již je, ale nemá zcela splněnu druhou podmínku, vztahují se na něj doplňková pravidla nároku na starobní důchod, daná v ostatních odstavcích § 29 zákona č. 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění.

Jak vysoký budete mít starobní důchod

Penzijní spoření ČS

Výpočet částky důchodu

Každý starobní důchod se skládá ze dvou částí: základní výměry, která je pro všechny stejná, a z tzv. procentní výměry, která je zásluhová. Zatímco první složka je dána stavem ekonomiky a průměrných příjmů, tu druhou si ovlivňujete sami.

Základní výměra se počítá všem stejně: jako 10 % průměrné mzdy v ČR. Připomeňme, že výši průměrné mzdy na další kalendářní rok stanovuje koncem aktuálního roku vláda, a to formou nařízení vlády. V současnosti se pohybuje základní výměra okolo 4 tisíc korun.

Procentní (zásluhová) výměra určí podle vašich celoživotních výdělků a odpracovaných let. Započítávají se všechny vydělané (a přiznané) částky od roku 1986. Procentní výměra roste jak s počtem odpracovaných let, tak s výší celkového výdělku za započítávané roky.

Od roku 2023 se započítává i třetí složka: tzv. výchovné. Nárok na něj mají osoby, které dlouhodobě pečovaly o dítě/děti. Za každé vychované dítě náleží k důchodu částka 500 Kč měsíčně.

Valorizace důchodů

Jednou vypočítaný důchod nezůstává po celou dobu stejný. Valorizuje se. Od října 2023 byly zpřísněny podmínky valorizací: důchod se nově navyšuje o inflaci a o třetinu růstu reálných mezd (do září 2023 se valorizovalo o polovinu). Mimořádné valorizace se budou provádět formou dočasného příspěvku.

Jaké změny ve výpočtu důchodu nás brzy čekají?

"Výpočet důchodu prochází zásadní změnou, plánovanou od roku 2026. Smyslem změny je zvýšit minimální vyplácené důchody na 20 % průměrné mzdy. Ale zároveň snížit průměrnou výši nově vypočítávaných důchodů o 150 - 200 Kč ročně. Spolu s tím se upravuje i tempo valorizace důchodů, tentokráte se snižuje z původního podílu 1/2 růstu reálných mezd na 1/3 růstu reálných mezd," popisuje Petr Jermář, specialista na finance u Banky.cz.

Jaké máte možnosti zvýšení důchodu?

Možností je samozřejmě několik. Tou nejméně účinnou je odvádění vyšších plateb na sociální pojištění. Nejvýhodnější cestou jsou vlastní úspory, které necháte zhodnotit buď konzervativně na dlouhodobém spořicím produktu, nebo odvážněji, v podobě dlouhodobých investic. Soukromé úspory a investice podporuje i stát svými příspěvky a daňovými úlevami.

Doplňkové penzijní spoření penzijní připojištění

Penzijní spoření je produktem, kde můžete kombinovat jak příspěvky od státu, tak i daňové úlevy. Vždy jde o investici, to znamená i o riziko ztráty hodnoty investice. Ale též je tu šance na vyšší zhodnocení než u spořicího účtu. Jen penzijní připojištění a některé konzervativní fondy penzijního spoření garantují nezápornou nulu.

Obecně se produkty penzijního spoření/připojištění dají doporučit zaměstnancům, jejichž zaměstnavatelé jsou ochotni sem přispívat. V blízké budoucnosti by měly mít penzijní fondy možnost založit alternativní penzijní fondy, kde se bude dát investovat rizikověji a prostředky vybrat v šedesáti letech jednorázově.

Dlouhodobý investiční produkt

Pod Dlouhodobým investičním produktem (DIP) bychom se v blízké budoucnosti měli setkat s možnostmi investování na stáří (min. do 60 let) u bank, investičních společností, podílových fondů a dalších. Jít by mělo i o formy doplňkového důchodového spoření. Jistě se bude jednat o investice regulované centrální bankou, ale s méně přísnými podmínkami, než jsou nastaveny u penzijního spoření. Mezi produkty se budeme moci setkávat i s pojištěnými spořícími vklady. Stát tu povolní každoroční snížení daňového základu až o 48 000 Kč.

Investiční životní pojištění

Penzijní spoření ČS

Specifický typ životního pojištění určený jen pro velmi úzkou skupinu klientů. I zde lze každoročně odečítat z daňového základu, investice smíte vybrat nejdříve v 60 letech.

Jak spořit na penzi

Úspory a investování bez podpory státu

Na důchod si můžete naspořit i spoustou dalších cest, zcela bez podpory ze strany státu. Pravidelné investování a spoření s cílem tvorby dlouhodobé finanční rezervy vás může v budoucnu zachránit od živoření z příliš nízké penze. Jak jste viděli, výpočet se upravuje tak, aby byl rok od roku o zhruba 200 korun nižší.

Nejlepší zabezpečení na důchod? Vlastní střecha nad hlavou, se kterou Vám pomůže naše hypoteční kalkulačka.

Často se ptáte:

Kolik budu mít důchod v roce 2023?

Přibližnou částku důchodu zjistíte v důchodové kalkulačce na různých finančních webech. Ale nejpřesnější výsledky obdržíte v Informativní důchodové aplikaci na portálu ČSSZ. Navíc tu zjistíte, zda vám v záznamech u ČSSZ nechybějí některá důležitá fakta, která by vám vypočtený důchod mohla zvýšit. Čím dříve je doplníte, tím lépe pro vás.

Jaký důchod dostane člověk který nikdy nepracoval?

Člověk, který nikdy nepracoval, nemůže získat nárok na starobní důchod. Jinými slovy: ve stáří pobírá jiné peníze od státu, než je starobní důchod.

Jaký budu mít důchod a co ovlivňuje výši důchodu

Jaký budete mít důchod, zjistíte s poměrně velkou mírou přesnosti v aplikaci České správy sociálního zabezpečení, s názvem Informativní důchodová aplikace. Výši důchodu ovlivňuje jak jeho základní složka (odvozená od průměrné mzdy v ekonomice), tak složka zásluhová. Zásluhovou (procentní) část výměry důchodu tvoří procenta z vašeho výdělku. Ta se zvyšují s rostoucím počtem odpracovaných let.

Jaký je průměrný důchod?

V roce 2023 je průměrný důchod okolo 20 300 Kč. Od ledna 2024 se očekává jeho růst vlivem valorizací na cirka 20 700 Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že v roce 2023 pobírá většina příjemců penzi ve výši mezi 18 a 26 tisíci korunami.

Kdy má OSVČ nárok na důchod?

Nároky na důchod pro OSVČ jsou stejné jako nároky pro zaměstnance. Platí podmínka důchodového věku a minimální požadované doby hrazeného sociálního pojištění.

ANKETA k článku Jak vysoký budete mít důchod?

Spoříte si na penzi v Doplňkovém penzijním spoření?

Počet odpovědí: 142

KOMENTÁŘE k článku Jak vysoký budete mít důchod?

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Možnosti spoření u spořicích účtů a termínovaných vkladů

30.1.2024 Spoření

Když se řekne spořicí nástroje, většině z nás se jako první vybaví spořicí účty a termínované vklady. Jak fungují? Jaké jsou jejich hlavní výhody a nevýhody? A jaké jsou mezi těmito nástroji největší rozdíly?

Porovnání a hodnocení různých způsobů spoření

1.1.2024 Spoření

Spoření je nedílnou součástí finančního plánování a finančně zdravého života. Bez rezervy, v podobě peněz odložených stranou, se nežije vůbec snadno. Čemu čelí lidé bez úspor? A jaké jsou největší výhody pravidelného spoření? Podíváme se na produkty krátkodobého a dlouhodobého spoření s časovou vázaností, i bez ní. Porovnáme a zhodnotíme všechny v současnosti dostupné spořicí produkty, nastíníme i možnosti investování.

Možnosti spoření na důchod

27.10.2023 Spoření

V současnosti probíhající změny v oblasti důchodů, a k nim další projednávaná opatření ukazují, že to český stát myslí s individualizací důchodového zabezpečení opravdu vážně. Raketově roste důležitost spoření na důchod. Ať je vám 20 nebo 50, bez svého důchodového připojištění či spoření, nebo jiné formy úspor na stáří se zkrátka neobejdete.

Důchodová reforma a penzijní spoření - jaké změny čekat

20.10.2023 Spoření

Důchodová reforma teď hýbá nejen českou politickou scénou. Nenechá spát ani většinu z nás, kteří jsme v aktivním věku, důchod se nás bude týkat až za nějaký čas, ale potřebujeme se na něj připravit. Stát totiž dává stále hlasitěji najevo, že od penzí vyměřených v budoucnosti nijak vysoké částky čekat nemůžeme. O to pádnější důvod zajistit si doplňkový příjem ke státnímu důchodu co nejdříve!

Spoření pro děti: průvodce spořicími produkty pro děti

23.6.2023 Spoření

Spoříte dětem, ale chtěli byste škálu spoření rozšířit? Nebo o spoření teprve uvažujete, a hledáte si první informace? Přistáli jste na správné místo: v průvodci spořicími produkty pro děti. Dozvíte se detaily o dětských účtech, o stavebním spoření, penzijním spoření pro děti, i o dětských vkladních knížkách. Čemu dát přednost, už si musíte zvolit sami, ale s naší informační podporou.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

100% Hypotéka

Půjčka, která pokryje celou koupi. Taková je 100% hypotéka. LTV této hypotéky je 100 %, což znamená, že vám banka půjčí peníze na celou odhadní cenu nemovitosti, kterou ručíte.

Díky 100% hypotéce tak získáte dost peněz na nákup domu či bytu nebo například na výstavbu. Zároveň ale musíte počítat s vyšším úrokem než u menších půjček. Pro banky je totiž úvěr bez spoluúčasti klienta rizikovější, a proto jsou jeho podmínky přísnější.

V současnosti navíc čeští poskytovatelé 100% hypotéky neposkytují. Česká národní banka totiž v roce 2016 zpřísnila podmínky pro získání hypotéky a jejich součástí bylo také ukončení 100% hypoték. Banky tak nabízí maximálně 90% hypotéky. Pouze u 5 % objemu poskytnutých půjček smí být LTV vyšší než 90 %.

Přesto existuje možnost, jak pomocí půjčky na bydlení získat dost peněz na úhradu celé kupní ceny nemovitosti. V podstatě tedy můžete dosáhnout na 100% hypotéku.

Jak na to? Musíte ručit více nemovitostmi. Kromě kupovaného bytu či domu to může být například nemovitost rodičů. Samozřejmě ale platí, že majitel této nemovitosti musí s ručením souhlasit.

Díky ručení více nemovitostmi se zvýší hodnota zástavy. I při 90% či menším LTV tak získáte peníze na nákup vybraného domu či bytu.

Banky navíc obvykle umožňují druhou nemovitost z hypotéky vyvázat, jakmile splatíte potřebnou část úvěru. Dál tedy ručíte pouze kupovaným domem či bytem.

Další možností je dofinancovat hypotéku dalším úvěrem. Například úvěrem ze stavebního spoření.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění je výhoda poskytnutá státem, která umožňuje jednotlivcům nebo podnikům snížit svou daňovou zátěž. To může být ve formě snížení daně, odpočtu daní, nebo úlevy od daní. Daňová zvýhodnění mohou být zaměřena na podporu určitých činností, jako je investování do výzkumu a vývoje, nebo na podporu sociálních cílů, jako je poskytování dostupného bydlení.

Daňová úleva pro podniky

Investice do výzkumu a vývoje: Podniky, které investují do výzkumu a vývoje, mohou být oprávněny k daňovým úlevám. Tyto úlevy mohou být ve formě přímého snížení daně, nebo odpočtu nákladů na výzkum a vývoj od daně.

Poskytování pracovních míst: Některé země nabízejí daňová zvýhodnění podnikům, které vytvářejí nová pracovní místa, zejména v oblastech s vysokou nezaměstnaností.

Investice do ekologicky šetrných technologií: Podniky, které investují do ekologicky šetrných technologií, mohou být oprávněny k daňovým úlevám.

Daňová úleva pro jednotlivce

Hypoteční úroky: V některých zemích mohou jednotlivci odečíst úroky zaplacené na hypotéku od svých daní.

Příspěvky na penzijní spoření: Příspěvky na penzijní spoření mohou být odečteny od daní.

Darování charitativním organizacím: Darování peněz nebo majetku charitativním organizacím mohou být také odečteny od daní.

Daňová zvýhodnění mohou mít významný dopad na ekonomiku a společnost, protože mohou podporovat investice a růst, a mohou pomoci dosáhnout sociálních cílů.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena