Banky.cz Články Peníze Užitečné tipy pro ochranu vašich financí

Užitečné tipy pro ochranu vašich financí

11.11.2013 Peníze

Banky investují každoročně desítky milionů korun na zabezpečení všech účtů tak, aby byly maximálně chráněny před kriminálními aktivitami. I když je krajně nepravděpodobné, že přijdete o peníze vinou podvodného jednání banky, stále můžete být zranitelný jinak. Pak do značné míry záleží na vás, jak moc vás může podvodník poškodit. Tento článek má upozornit na několik jednoduchých opatření, kterými můžete ztížit práci kriminálníkům a ušetřit si nervy – nehledě na ztrátu finanční.

Kontrola vašich bankovních výpisů

Některé užitečné tipy pro ochranu vašich financí Uchovávejte vždy stvrzenky o výběrech z bankomatu, transakcích kreditní a platební kartou. Srovnejte je s vašimi bankovními výpisy a výpisy kreditní karty, hned jak je obdržíte. Poznamenejte si jakékoli pravidelné transakce, které jdou na vrub vašeho účtu. Pokud nějakou transakci nepoznáváte, obraťte se ihned na svou banku. Ale počítejte s tím, že banka, která vám kartu vydala si možná naúčtují poplatek, když se transakce ukáže být něčím, na co jste zkrátka zapomněli.


Internetové bankovnictví

Internetové bankovnictví je právě tak bezpečné, jako kterákoliv jiná forma bankovnictví, dodržíte-li několik bezpečnostních opatření. Své heslo uchovejte v bezpečí. Ujistěte se, že nikdo nesleduje monitor vašeho počítače při přihlašování. Dělejte pravidelně po platbě jednoduché opatření: vyčištění vyrovnávací paměti počítače. Pokud si váš prohlížeč pamatuje hesla a uživatelská jména, zakažte mu tuto funkci. Nikdy neukládejte heslo a pin kód na pevný disk počítače a pokud to lze, nastavte zvláštní přístup k vašim účtům. Zákaznické oddělení ve vaší bance vám jistě ochotně poradí se správnou úrovní zabezpečení a vysvětlí jakékoliv jiné pochybnosti, které můžete mít. Kdykoli končíte práci na počítači, vždy jej zcela vypněte. Nikdy neotevírejte prapodivné přílohy emailů. Sledujte virovou scénu, ať víte jaká jsou a jak se projevuje nebezpečí navenek.

Nakupování přes internet

Ujistěte se, že váš prohlížeč je nastaven na nejvyšší úroveň zabezpečení. To není automaticky dáno při instalaci počítače. Poznamenejte si kontakty na obchodníka, například číslo telefonu (ne mobilního) a adresu. Když nejsou uvedeny na webové stránce, když je pouze emailová adresa, raději jděte jinam. Nakupujte jen u obchodníků, kteří mají šifrovací certifikát (klikněte na bezpečnostní ikonu, jestli to není jen obrázek) a disponují technologií pro uskutečňování transakcí. Máte-li pochybnosti pokuste se ověřit existenci firmy. Máte-li jakékoli připomínky, telefonujte společnosti před poskytnutím detailů vaší karty, abyste se přesvědčili, zda je legitimní. Vytiskněte si kopii objednávky a všechny detaily smluvních podmínek a reklamačních postupů. Zkontrolujte, zda je k vašemu nákupu doplněna DPH a náklady na poštovné a dopravu. Ostražití buďte vždy, a pokud nakupujete ze zahraničí, pamatujte na to, že řešení případných sporů může být obtížné. Je-li vám při zadávání detailů vaší karty cokoliv podezřelého, přejděte na placení jiným způsobem.

Telefonické bankovnictví

Používejte pouze oficiální telefonní čísla a dejte vaší bance požadované bezpečnostní detaily. Neprozrazujte nikdy nikomu jinému vaše heslo. Ujistěte se, že nemůžete být odposloucháváni a nezapisujte si heslo nebo jiné bezpečnostní detaily.

Telefonická volání z banky

Stává se, že vás bude banka kontaktovat telefonicky. Většinou tak činí, chce-li vám nabídnout nějaké nové služby. Neprozrazujte jakékoli detaily vašeho bankovního účtu, zejména jakoukoli část vašeho hesla. Jak víte, že je to opravdu banka!!! Poznamenejte si jméno osoby a telefonní číslo a volejte zpět. Poté opakujte volání a použijte oficiální číslo banky. Pokud bylo volání pravé, banku to potěší – a vy prokážete svoji bdělost.

Nikdy nikomu neprozrazujte svůj PIN – Na ten se vás obzvlášť po telefonu nikdo, natožpak banka, nesmí ptát. Ani bezpečnostní tým banky, dokonce ani policie. Takovýto telefonát okamžitě ohlaste vaší bance na její oficiální telefonní číslo. Pracovníci banky se nikdy nesmějí ptát na detaily PINu a takové volání je vždy podvodné!.

Provádění plateb telefonem

Tento způsob placení může být velmi pohodlný, avšak předtím než udáte detaily vaší kreditní nebo platební karty, ubezpečte se, pro svůj vlastní klid, že jednáte se důvěryhodnou společností. Pokud nejste iniciátorem volání, je vždy nejlepší zavolat zpět na oficiální telefonní číslo firmy a zkontrolovat tak, dříve než udáte detaily své karty, že mluvíte opravdu s kým chcete. Společnosti, které přijímají telefonické platby, musely být předem oprávněny svou bankou k tomuto způsobu příjmu plateb.

Nakupování po telefonu a digitální TV

Vyvarujte se nákupů prostřednictvím automatizovaných telefonních linek, tzv. "studený telefonát nebo-li cold call". Nikdy nepospíchejte s nákupem čehokoli i když na vás obchodník tlačí, nepodléhejte jakkoliv lákavým nabídkám objednání „teď hned“. Neposkytujte detaily vaší kreditní nebo platební karty, pokud nevoláte vy. Když někdo volá vás, těžko zjistíte, kdo je na druhé straně.. Poznamenejte si veškerou konverzaci, kterou jste vedli a jakoukoli dohodu, kterou jste snad učinili. Vždy si poznamenejte jméno obchodníka a kontaktní telefonní číslo. Pro klid duše při objednávání po telefonu volejte vždy jen na oficiální čísla firem, nejlépe na pevnou linku.

Dávejte pozor na své karty

Některé užitečné tipy pro ochranu vašich financí Pokud máte své karty v příručním zavazadle, v aktovce nebo v saku, nenechávejte je nikdy bez dozoru, ani na úřadě. Byly zaznamenány případy, kdy karta byla „vypůjčena“ a později vrácena, aniž by vlastník tušil, že mu chvilku chyběla. Při platbě kartou v obchodě z ní nespouštějte oči.

Platební karty, karty pro výběr hotovosti, ostatní karty

Často jsou karty kombinované a kromě jiného mohou být používány k placení zboží nebo služeb. Pro použití karty k výběru z bankomatu budete potřebovat PIN (Personal Identity Number). Ten nikdy nikomu nesdělujte. Ani nejbližší rodině, bance nebo policii. Vaši poznámku o PINu vždy zničte a nezapisujte jej v poznatelné formě – vaše banka vám může PIN dát vždy znovu, pokud jej zapomenete. Nikdy si nepište váš PIN na kartu. Kartu mějte na bezpečném místě. Svou kartu ihned při převzetí podepište.

Ostatní karty

Při nakupování mějte karty vždy pod kontrolou. Máte PIN? Učiňte stejná opatření jako s platební kartou. Stvrzenky dobře uložte a kontrolujte je vždy s výpisem z vaší karty. Svou kartu ihned při převzetí podepište.

PINy

Nikdy si nepoznamenávejte PIN tak jak je. A ani zašifrovaný nenechávejte na stejném místě jako kartu. Poznámku s PIN kódem vždy zničte. Pamatujte, že PIN je pouze váš a nesmí být nikdy vyzrazen nikomu jinému – a nikomu znamená opravdu NIKOMU! Většina bank vám umožní si PIN případně změnit.

Buďte připraveni

Pro případ ztráty nebo krádeže s sebou noste opsané číslo vaší karty a pohotovostní kontaktní čísla vydavatele karty. Máte-li podezření, že se vám karta ztratila nebo byla zcizena nebo že někdo jiný zná váš PIN, telefonujte okamžitě vaší bance, aby mohla zamezit dalším transakcím.

Placení účtů

Kdekoli je to možné, snažte se platit účty přímo prostřednictvím vaší banky.

Bankovní směnky

Bankovní směnky jsou šeky vystavované obvykle na její vlastní centrále. Výplata je zaručena za předpokladu, že směnka je pravá a nebyla ztracena nebo odcizena. Je-li podvodná nebo padělaná, nebude proplacena.

Směnky procházejí normálním zúčtovacím procesem jako kterýkoliv jiný šek a pokud je vám nabízena jako platba nějaká bankovní směnka, nevydávejte zboží, dokud si nejste jisti, že směnka je pravá a bude proplacena.

Prodáváte auto. Z ničeho nic se zjeví kupec, zpravidla poté, co banky zavřely – nejlépe v pátek. Pokud „kupec“ nabízí bankovní směnku vyhotovenou již na vaše jméno na plnou požadovanou cenu a chce si kupovaný předmět okamžitě odebrat (obvykle tvrdí, že bydlí na druhém konci země a cestuje zpět domů téhož večera nebo na druhý den), zkuste ho vzít na procházku na policejní služebnu...

Ptejte se sami sebe, zda je jeho jednání logické – vy byste šli například do rizika že dáte směnku za nákup předmětu, aniž byste zkontrolovali jeho stav – a bez ověření, zda je ještě vůbec na prodej? Lépe je ztratit obchod než například auto...

Hotovost

Noste s sebou jen tolik hotovosti, kolik nutně potřebujete, ale za větší položky plaťte, kdekoli je to možné, kartou. Čím méně hotovosti u sebe máte, tím méně utrpíte při ztrátě nebo odcizení.

Hotovost doma

Nepřechovávejte velké peníze doma. V bance jim je lépe. Zajistěte bezpečná místa pro vaše cennosti. Karty mějte raději při sobě. Odjíždíte-li z domu či bytu na delší dobu, zajistěte si, aby obydlí nevypadalo opuštěně. Usychající květiny za oknem, stále stejně nehybná záclona, tma celý večer – eliminujte tyto prvky za pomoci souseda, příbuzného, nebo alespoň elektronického zařízení, které bude rozsvěcet a zhasínat nebo třeba spouštět ventilátor.

Bezhotovostní platby a inkaso

Platba inkasem je zpravidla bezpečná. Na svém výpisu patrně nikdy nenajdete inkasní položku, kterou jste neautorizovali. Když už někdo uplatnil požadavek na bezhotovostní platbu z vašeho účtu, který není v souladu s vašimi pokyny, vězte, že každá banka má svůj způsob řešení těchto problémů. Vy byste měli být chráněni. Vaše banka věc prošetří a poté refunduje spornou částku na váš účet. Všechny společnosti, které přijímají platby inkasem, musí k tomu mít oprávnění od své banky.

Transakce s trvalým oprávněním (také známé jako opakované transakce)

Jde o podobný typ platby, avšak platba je vyžadována z účtu vaší kreditní karty. Ačkoliv tento typ transakce není pokryt zárukou, ten, kdo vám kartu vystavil by měl být schopen vám poradit, zjistíte-li na výpisu jakékoliv problémy. V případě nesrovnalostí telefonujte na číslo z výpisu nebo z rubu vaší kreditní karty.

Společné účty

Stále mějte na paměti, že každý z majitelů společného účtu je osobně odpovědný za celý dluh na účtu v jakékoliv výši, bez ohledu na to, kdo transakci autorizoval. Pokud mohou spolumajitelé účtu vybírat nezávisle na sobě, může jeden zjistit, že druhý těžce vydělané peníze utratil! Možná je výhodnější založit si osobní účty a z nich provádět přímé převody na společný účet, a na něm společně spořit a používat jej k placení účtů souvisejících s provozem domácnosti. Také je dobré přesně vědět, kdo má k účtu jaká práva.

"Příliš dobré na to, aby to byla pravda“

Je-li tohle váš první dojem z něčeho, co vám bylo nabídnuto, pak máte nejspíš pravdu. Přišlo to e-mailem a snaží se vás to přesvědčit o skvělém byznysu. Vaše jméno jakožto respektovaného byznysmena společnosti bylo doporučeno... Pisatel obvykle pokračuje návrhem, že byste mohli být zprostředkovateli ve zvláštní transakci spočívající v převodu jisté – šesti i více ciferné sumy peněz zpravidla z nějakého státu Ungag-bungaga na vás, z níž byste převedli určitou část někomu jinému. Požádají vás o potvrzení zájmu a - sdělení detailů vašich bankovních údajů tak, aby platba mohla být provedena přímo do vaší banky. Podle různých obměn těchto výzev můžete být později požádán o zaslání drobných plateb za položky jako dopravní nebo celní poplatky nebo detaily, které jste dříve poskytl. Ty pak poslouží k pokusu získat peníze z vaší banky, ale slibované obnosy se ovšem nikdy nerealizují.

Pamatujte, co podepisujete

Bezúročné kreditní možnosti a některé subskripce funguji díky vašemu podpisu. Ten autorizuje některé přímé platby, které nemohou vstoupit v platnost dříve než například po třech měsících.

Charakteristická bezúročná platba funguje tak, že dohodnutá suma nezačne být z vašeho účtu nárokována, pokud zcela zaplatíte vaši splátku k dohodnutému datu.

Některé nabídky mohou dávat určité zkušební období zdarma, po kterém je předplatné za službu automaticky vyžadováno bezhotovostní platbou. V obou těchto případech bude dotyčná společnost mít vaši platnou autorizaci k inkasování plateb. Pokud si nepřejete pokračovat s předplatným dále, musíte uvědomit jednak firmu poskytovatele – že už nic nechcete, ale i banku, aby platby nebyly dále inkasovány.

Elektronická hrozba

Uchovávejte kopie všech smluv, které jste uzavřeli a pokynů, které jste poslali poštou. Poznamenejte si datum, čas, kontaktní jméno a stručné detaily jakéhokoliv telefonického kontaktu, který jste měli s dodavatelem zboží. Vytiskněte si každou kopii objednávky zboží uskutečněné přes internet. Dávejte si dobrý pozor na jakékoliv platby a závazky, do kterých vstupujete, ať už při přikazování jednotlivých plateb nebo sérií opakujících se plateb.

Prokažte se

Dříve než mohou banky a jiné instituce otevřít nějaký účet, musí podle zákona vidět důkazy vaší totožnosti. Poskytovatelé kreditních služeb také potřebují zjistit, zda jste tím, za koho se vydáváte. Různí hochštapleři se příležitostně snaží získat identitu někoho jiného, prokazují se padělanými či ukradenými dokumenty. Snaží se je použít k vymámení úvěru, k platbám atd. Pokud se jim to podaří, může mít nevinná osoba ve svém kreditním registru nepříznivý záznam.

Cestujete do zahraničí?

Cestují-li například manželé, je dobré, když má každý u sebe část financí. V případě oloupení jednoho z nich zůstane alespoň část prostředků... Udržujte své platební karty v bezpečí a při placení zboží nebo služeb mějte kartu vždy pod kontrolou, mějte po ruce kontaktní číslo na banky pro případ, že vám karty někdo odcizí nebo že je ztratíte, abyste mohli svůj účet včas zablokovat. Odkládáte-li někde kabát pamatujte na obsah svých kapes. Nemáte tam náhodou zapomenutou platební kartu, peněženku či jinou cennost?

Stěhujete se?

Pokud se stěhujete definitivně ale i jen dočasně, nezapomeňte o tom uvědomit vaši banku. Korespondence z banky může obsahovat detaily o vašem účtu nebo třeba platební kartu. Sdělte vaší bance i jakoukoliv změnu telefonního čísla. Může se stát, že vás banka bude urgentně kontaktovat například pro zkontrolování podrobností nějaké neobvyklé transakce s kreditní kartou, jako opatření prevence proti podvodům.

Váš účet je jenom váš

Nenechte se nikým přemluvit k platbě prostřednictvím vašeho účtu. Ačkoli žádost kamaráda o platbu z vašeho účtu zní nevinně, může se vaše „dobrá vůle“ obrátit proti vám. Ani nemusíte vědět, že napomáháte ke spáchání podvodu nebo praní špinavých peněz.

Hlavičky dopisů

Pokud vás někdo neznámý požádá o prázdný hlavičkový papír, uvažte velmi pečlivě, zda k tomu je rozumný důvod. Jsou známy případy, kdy takové bianco listy posloužily ke zvěrohodnění autorizace podvodných transferů peněz.

Vizitky

Podobně jako hlavičkový papír mohou být i vizitky použity k pokusu vytvořit například zdání „dřívější známosti“ Ačkoli příjemce telefonního hovoru nemá povědomí, že podvodníka kdy viděl, může pociťovat vůči volajícímu určitý závazek, když začne hovor například „mám vizitku, kterou jste mi dal na nedávné konferenci, kde jste řekl, že...“Člověk je ješitný a důvěřivý tvor...

Řetězové dopisy

Čas od času přicházejí řetězové dopisy, které požadují zaslání vizitek nebo hlavičkových papírů pro nějaké charitativní účely. I když jsou tyto vizitky předávány nevinně, může být takový vizitník s větší sbírkou vizitek od top managerů velkých společností použit k vytvoření zdání „dobrých styků“.

Pokud dojde k nejhoršímu ...

Zjistíte-li, že jste se stali obětí podvodného jednání, nepanikařte. Ihned telefonujte do banky. Čím dříve se vydavatel karty dozví o problému, tím dříve může podniknout kroky k tomu, aby se potenciální ztráta nestala ztrátou skutečnou.

Nebudete odpovědní za jakékoliv neautorizované transakce na vašem účtu za předpokladu, že podniknete rozumná opatření včas.

Je-li vaše karta zneužita dřív než sdělíte bance, že se ztratila nebo že vám byla odcizena nebo že se někdo jiný dověděl váš PIN, ručíte částkou přibližně 4.500 Kč, banka však může od poplatku upustit.

Máte-li vaši kartu při sobě a její detaily byly podvodně zneužity, neručíte žádnou částkou.

Pokud jste jednali podvodně nebo s hrubou nedbalostí vy, ručíte za celou ztrátu.

Ve všech případech podezření na podvodné jednání bude banka očekávat vaši plnou spolupráci jak při jejích vlastních šetřeních, tak při jakémkoliv policejním vyšetřování.Běžný účet bez poplatků je zde!

KOMENTÁŘE k článku Užitečné tipy pro ochranu vašich financí

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Procenta z nákupu zpět, výběr hotovosti na pokladně. Které banky nabízejí cashback/cash back a kolik na něm ušetříte?

21.4.2023 Peníze

Není cashback jako cash back. Možná jste se ještě nesetkali s žádným z těchto modelů. V obou případech jde o peníze, ale jednou v hotovosti, jednou na účet. Který z pojmů je který, jaké výhody přinese a u kterých bank ho můžete využít?

Inflace 2022: modelově 15,1 %. Jak se počítá a kolik byla v zahraničí? Jak se inflace promítne do důchodů?

3.3.2023 Peníze

V roce 2022 se inflace vyšplhala na 15,1 %, což nejvíce od 90. let. Vaše inflace ale mohla být ještě mnohem vyšší, případně nižší. ČSÚ totiž sleduje vývoj cen na modelovém spotřebním koši, nikoliv na konkrétních domácnostech. Jak se počítá inflace, jaký růst cen zaznamenali v zahraničí, jak se vyvíjely příjmy domácností v porovnání s inflací? Má smysl zakládat devizový účet, když koruna tolik „degraduje“? Jak se s inflací valorizují důchody a jak své úspory před inflací ochránit?

Podvodníci na internetu - čekejte je i tam, kde byste je nečekali!

15.2.2023 Peníze

Počty podvodů na internetu se rok od roku zvyšují, v posledních letech tempo růstu významně roste. Čím to je? Kde se podvody odehrávají nejčastěji a jaký mívají scénář? Jak poznat podvodníka včas? Které tři zásady vás před podvody ochrání a které praktiky seberou podvodníkům šanci nadále běžné lidi okrádat? V závěru článku najdete odkaz na unikátní test, kterým se přesvědčíte, zda byste podvodníkům naletěli, či je odhalili.

Produktivita práce a německé mzdy

26.6.2018 Peníze

České mzdy stále dosahují pouze třetiny německé úrovně. Hlavním viníkem je nízká produktivita práce. Máme se ale skutečně tak špatně? Nebo se jen nevhodně srovnáme s příliš vzdálenou metou?

Vlaky zdarma pro děti, studenty a seniory

16.1.2018 Peníze

Vláda chce po vzoru Slovenska zavést cestování zdarma vlaky pro děti, studenty a seniory. Jaké jsou přínosy a rizika bezplatné dopravy? A kolik by to stálo?

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena