Banky.cz Slovník Insolvence

Co je to Insolvence

REKLAMA

Definice Insolvence

Insolvencí se rozumí platební neschopnost. Pokud má dlužník více věřitelů, kterým není schopen hradit své závazky, měl by tuto situaci řešit prostřednictvím insolvenčního řízení. V tomto řízení je dlužníkovi ustanoven insolvenční správce, jehož úkolem je v rámci možností dlužníkova majetku a příjmů jeho insolvenci vyřešit - zpravidla tedy dojde k rozprodeji majetku a úhradě dluhů zajištěných věřitelů a dle  výše výtěžku i poměrné úhradě dluhů nezajištěných věřitelů.
Opakem insolvence je solventnost.

Novela insolvenčního zákona: Tříleté oddlužení pro všechny

Novela insolvenčního zákona: Tříleté oddlužení pro všechny

24.5.2024 Půjčka

Dluhy pryč za 3 roky? Možná ano. Poslanci totiž schválili zkrácení oddlužení z 5 let na 3 roky pro všechny dlužníky (spotřebitele každého věku i podnikatele). Dosud měli tříletou lhůtu pouze senioři a invalidé ve druhém a třetím stupni. Změna vychází z evropské směrnice, která požaduje tříleté oddlužení jen pro podnikatele. Ale česká vláda se zavázala, že se bude zkrácení oddlužení vztahovat i na spotřebitele

Dotazy k Insolvence

Insolvence a zpeněžení nemovitosti

Dobrý den, když naši ctění zákonodárci tak lákají dlužníky, že insolvence je jejich nový začátek, tak mi prosím selským rozumem vysvětlete, jak samosoudce Krajského soudu Praha 5, nebudu radši jmenovat, je tak schopný, že prodejem nemovitosti za 401 000 Kč uhradí dlužné pohledávky ve výši 525 000 Kč, plus odměna správce a další náklady na aukci atd. To je samosoudce kouzelník, anebo ten zbytek chtěl uhradit asi společně se správcem, který ze 401 000 Kč má 100 000 Kč, 20 000 Kč jde na DPH státu, ale je to podvod na lidi. Prodají nemovitost a pak je dluh 275 000 Kč. Takže lžou u soudu, když dlužník by uhradil 460 000 Kč, tak je to prý málo, asi 50 %, ale 275 000 Kč je 99.1, %, a to ještě 50 000 Kč jim uhradila třetí osoba. Takže soudce přenechává nemovitosti za sníženou cenu. Prdlajs uhradit pohledávky, ale skupovat slušné bydlení a vydělávat na tom. Měli by se tady už začít stydět, už okrádají i chudáky, ve státě všechno rozkradli, tak si udělali zákon a okrádají pracující o střechu nad hlavou a ještě v médiích lžou, jak pomáhají dlužníkům začít nový život bez dluhů. Co neukradl insolvenční správce, tak zbytek ukradl exekutor. Děkuji předem za vysvětlení. Dobrý den, zatímco ve starověku byli dlužníci odsuzování k trestu smrti a ve středověku prodáváni do otroctví, v dnešní velmi pohodlné době stačí po dobu 5 let měsíčně splácet min. 2 200 Kč a všechny dluhy jsou následně prominuty. Máme se nejlépe jak jsme se kdy měli, máme nejmírnější podmínky pro osobní bankrot.  Ztráta nemovitosti je vždy nepříjemná, ale dlužníkovi nelze nemovitost ponechat a zároveň prominout dluh. To by byl výsměch věřitelům. Exekutoři i insolvenční správci nemovitosti draží. Do dražby se může přihlásit kdokoliv, tedy výsledná cena je transparentní (neprodává se pod cenou - měl-li kdokoliv pocit, že nemovitost měla vyšší hodnotu než 401 000 Kč, mohl nabídnout více). Samozřejmě že výsledná cena v nedobrovolné dražbě je nižší než kdyby se nemovitost prodávala bez těchto právních vad (obvykle o 20-30%). Máte menší okruh zájemců, více komplikované financování kupujících, čekáte mnoho měsíců na vymazání všech omezení z katastru, předání nemovitosti nemusí být vždy v dobrém atd. Prodej nemovitosti samozřejmě přináší transakční náklady, které se z výtěžku hradí. Pakliže je insolvenční správce či zprostředkovatel dražby plátcem DPH (má-li obrat nad 1 mil. Kč ročně, což je většina případů), přidává se k tomu i DPH.  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena