Banky.cz Slovník Podpisové právo

Co je to Podpisové právo

REKLAMA

Definice Podpisové právo

Podpisové právo je právní oprávnění, které umožňuje jednotlivci nebo organizaci podepisovat dokumenty nebo transakce jménem jiné osoby nebo organizace. Toto oprávnění může být uděleno prostřednictvím různých právních nástrojů, jako je plná moc.

Udělení podpisového práva

Podpisové právo je obvykle udělováno formou písemného dokumentu, kterým jedna strana (udělovatel) uděluje právo druhé straně (získatel) jednat jménem udělovatele. Zde jsou některé klíčové aspekty udělení podpisového práva:

  • Plná moc: Plná moc je jedním z nejběžnějších způsobů udělení podpisového práva. Udělovatel (osoba nebo organizace) vypracuje dokument, kterým uděluje získateli právo jednat jménem udělovatele. Plná moc může být obecná nebo omezená na konkrétní transakce.

  • Písemná dohoda: Udělení podpisového práva může být uzavřeno písemnou dohodou mezi oběma stranami. Tato dohoda stanoví podmínky a omezení týkající se použití podpisového práva.

Podpisové právo

Použití podpisového práva

Jakmile je podpisové právo uděleno, může být použito k podepisování různých dokumentů a transakcí. Zde jsou některé příklady použití podpisového práva:

  • Bankovní transakce: Osoba může udělit plnou moc, tzv. dispoziční právo k běžnému účtu, svému finančnímu poradci, aby mohl provádět bankovní transakce jménem klienta.

  • Právní záležitosti: Advokát může mít plnou moc od klienta, která mu umožňuje podepisovat právní dokumenty, jako jsou smlouvy.

  • Obchodní transakce: V rámci obchodního partnerství může jedna společnost udělit plnou moc svému zástupci, aby mohl vyjednávat a podepisovat obchodní smlouvy.

Zdravotní záležitosti

V některých případech může osoba udělit plnou moc svému blízkému, aby mohl rozhodovat o lékařských zákrocích a lékařské péči.

Dědické řízení trvá měsíce. Jak probíhá a co se bude dít s účtem zemřelého

Dědické řízení trvá měsíce. Jak probíhá a co se bude dít s účtem zemřelého

Dědické řízení je neoddělitelnou součástí života v občanské společnosti. Proběhnout musí dokonce i v případě, kdy zemřelý neměl ani majetek a ani dědice. První kroky má na starosti soud a finanční instituce, o ostatní se stará soudem přidělený notář (soudní komisař). Součinnost dědiců sice není bezpodmínečně nutná, ale značně urychlí celý proces. Posledním krokem je uzavření dohody nebo rozsudek. 

Jaké jsou poplatky za dědické řízení a co se během něj děje s účtem zemřelé osoby - především s trvalými příkazy (třeba k hrazení nájmu, energií)? Kdy se k účtu dostane pozůstalý partner, který na něm má i své peníze? Má vliv disponentské právo nebo společné vlastnictví účtu? 

Postupně navštívíme všechna zde nastíněná témata. A začneme prvními kroky po úmrtí člena rodiny.

Dotazy k Podpisové právo

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena