Banky.cz Banky.cz Družstevní záložny Peněžní dům
Peněžní dům

Peněžní dům

  Adresa: Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště 
  IČ:  
  SWIFT:  
  Kód banky: 2200 
  Na českém trhu:  

  Expertní hodnocení družstevní záložny Peněžní dům

  Středně velká lokálně působící družstevní záložna pro Slovácko s pobočkou v Uherském Hradišti. Vstřícné vstupní podmínky (členský vklad jen 1 000 Kč), dobré hospodaření a pravidelné výplaty podílů na zisku. Peněžní dům nabízí fyzickým i právnickým osobám vedení běžného účtu, spoření a úvěry. Retailovou klientelu lákají především dobře úročené termínované vklady.

  O družstevní záložně Peněžní dům

  Peněžní dům, spořitelní družstvo je dynamicky se rozvíjející finanční instituce s družstevní právní formou založena v roce 1996 dle zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění.

  Poskytujeme komplexní nabídku bankovních služeb zaměřených jak na vedení výhodných běžných účtů pro jednotlivce, tak pro drobné a střední firmy a podnikatele. Dále poskytujeme úvěry a zajímavé úročení vkladů.

  Dohled nad činností spořitelních družstev vykonává Česká národní banka. Spořitelní družstva musí dodržovat veškeré zákonné předpisy, které upravují podmínky pro služby poskytované bankami a spořitelními družstvy. Peněžní dům, spořitelní družstvo je od roku 2008 účastníkem platebního systému České národní banky, veškerý platební styk probíhá prostřednictvím clearingového centra ČNB. Peněžní dům má přidělen bankovní kód 2200.

  Vklady klientů Peněžního domu jsou pojištěny shodně jako vklady klientů u bank. Jako klient máte pojištěno 100% vkladu, a to až do výše ekvivalentu 100.000 EUR.

  Abyste mohli využívat služeb Peněžního domu, je třeba stát se jeho členem, to je podat přihlášku a vložit základní členský vklad ve výši 100 Kč. Jak se stát členem?

  Peněžní dům nabízí možnost koupě dalších členských vkladů a tím získání vyššího podílu na základním kapitálu družstva. Majitelům dalších členských vkladů se nabízí výhodnější podmínky při využívání produktů a služeb Peněžního domu, např. snížené úrokové sazby u úvěrů.

  Jako člen máte právo na poskytnutí úplných informací o hospodaření Peněžního domu. Členové mají právo spolurozhodovat na členské schůzi o základních otázkách koncepce rozvoje Peněžního domu. Služby, které Peněžní dům poskytuje, jsou postupně zaváděny podle potřeb, požadavků a přání členů, čímž se zaručuje operativnost a flexibilita činnosti družstva. Čistý zisk z hospodaření Peněžního domu lze rozdělit mezi členy. O rozdělení zisku rozhoduje členská schůze.

  V případě, že člen není spokojen s činností Peněžního domu, může kdykoli zrušit své členství. Při ukončení členství se členský vklad klientovi vrací a má nárok na vypořádací podíl. Členský vklad a Vypořádací podíl je vyplacen až po schválení účetní závěrky za období, ve kterém bylo ukončeno členství.  Banky v ČR