Banky.cz Bankovní slovník Elektronická platební karta

Bankovní slovník


Definice Elektronická platební karta

platební karta vybavená elektromagnetickým proužkem, případně čipem, bez tzv. embossingu (reliéfního písma), většina dnes vydávaných karet je embosovaná a elektronické karty se vydávají obvykle už jen k dětským účtůmČlánky o

Bankovní slovník

29.8.2016, Banka, Autor: Petr Jermář

…rými lze volně disponovat, základem je účetní zůstatek na účtu ponížený o nezaúčtované platby kartou či navýšený o povolený kontokorent Elektronická platební karta:platební karta vybavená elektromagnetickým proužkem, případně čipem, bez tzv. embossingu (reliéfního písma),…

Jak správně používat vaše karty

12.2.2014, Běžný účet, Autor: Jan Starčevič

…inovaná karta Mnoho bank nabízí kartu s vlastnostmi které kombinují vlastnosti karet platebních, kreditních a karet pro výběr hotovosti. Elektronická platební karta Tato platební karta je též spojená s bankovním účtem nebo se spořícím účtem a je používaná k nákupu věcí pře…