Banky.cz Banky.cz Banky v ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka
Českomoravská záruční a rozvojová banka

Českomoravská záruční a rozvojová banka

  Adresa: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 
  IČ: 44848943 
  SWIFT: CMZR CZ P1 
  Kód banky: 4300 
  Na českém trhu: Udělení licence: 27.1.1992
  Zahájení činnosti: 1.3.1992 
  SROVNEJTE PRODUKTY S AKTUÁLNÍ NABÍDKOU OSTATNÍCH BANK

  O bance Českomoravská záruční a rozvojová banka

  Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

  Byla založena v roce 1992. Jejími akcionáři jsou:

  • Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj (72 % akcií),
  • Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., a Československá obchodní banka, a. s.

  Je řízena pětičlenným představenstvem a devítičlennou dozorčí radou.

  Banka poskytuje především:

  • podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů,
  • podpory vlastníkům bytových domů při jejich rekonstrukci,
  • zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty.

  Působí též jako finanční manager prostředků poskytnutých České republice na financování rozvoje infrastruktury.  Rychlé odkazy

  Banky v ČR