Banky.cz Banky v ČR Národní rozvojová banka

NRB (Národní rozvojová banka)

Národní rozvojová banka, a.s. (dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka) je státní bankou, která „pomáhá podnikatelům přetvářet jejich sny ve skutečnost“. Pomoc spočívá jak ve financování infrastruktury (podnikové i veřejné), tak v poskytování poradenských služeb. Služby jsou určeny pro velké, střední a malé firmy, pro živnostníky a též celý veřejný sektor. Jak sama banka říká: „Každý si zde najde to svoje“. Národní rozvojová banka je mateřskou bankou v rámci skupiny NRB.

Přehled banky Národní rozvojová banka

Internetbanking
Adresa:
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
44848943
SWIFT
CMZR CZ P1
E-mail
Na českém trhu
Udělení licence: 27.1.1992
Zahájení činnosti: 1.3.1992

Pobočky a bankomaty NRB (Národní rozvojová banka)

REKLAMA

O bance NRB (Národní rozvojová banka)

Národní rozvojová banka, a.s. (dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka) je státní bankou, která „pomáhá podnikatelům přetvářet jejich sny ve skutečnost“. Pomoc spočívá jak ve financování infrastruktury (podnikové i veřejné), tak v poskytování poradenských služeb. Důležitou oblastí podpory rozvoje české ekonomiky jak po stránce podnikatelské, tak ve veřejném sektoru, jsou záruky poskytované tímto finančním domem. 

Služby jsou určeny pro velké, střední a malé firmy, pro živnostníky a též celý veřejný sektor. Jak sama banka říká: „Každý si zde najde to svoje“. Národní rozvojová banka je mateřskou bankou v rámci skupiny NRB. Jejími členy tři akciové společnosti, všechny se zaměřením na sociální a ekonomický rozvoj v ČR, prostřednictvím veřejného i podnikatelského sektoru.

Činnost Národní rozvojové banky vychází zejména ze záměrů aktuálních hospodářských politik vlády ČR i jejích regionů. Je institucí poskytující veřejnou podporu ve všech oblastech, které ji vyžadují, především při rozvoji malého a středního podnikání nebo infrastruktury. Podpora se však zaměřuje i na další sektory české ekonomiky. NRB působí i jako finanční manager prostředků poskytnutých České republice na financování rozvoje infrastruktury. 

Z uvedených charakteristik je zřejmě, že se nejedná o běžnou banku určenou retailové klientele. Proto se tu NEpotkáváme s běžnými bankovními produkty typu: běžný účet, spořící účet, termínovaný vklad, hypotéka, splátkové půjčky, kreditní karta. NRB se soustředí na úvěry pro podnikatelskou sféru i veřejný sektor, na záruky za bankovní úvěry a také na odborné poradenství.

Ústředním sídlem banky je Praha, ale s pobočkami se setkáte v Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové a Českých Budějovicích. 

Nahlásit chybu
REKLAMA

Expertní hodnocení banky Národní rozvojová banka

Národní rozvojová banka (NRB) je státní bankou založenou třemi ministerstvy České republiky. Jejím cílem je podpora ekonomického a sociálního rozvoje ČR. Své cíle naplňuje prostřednictvím přímého financování podnikatelské sféry a veřejného sektoru, také poskytováním záruk za úvěry vzaté firmami u komerčních bank anebo kapitálovými nástroji, zejména nákupem podílu ve firmách (pomoc založená na principu návratnosti).

V našem přehledu všech bank v ČR je tak Národní rozvojová banka uváděna mezi bankami cílícími na podnikatele, obce i regiony. Ovšem nikoliv se záměry komerčními. NRB neusiluje o maximalizaci svého zisku, nýbrž o plnění cílů české hospodářské politiky. Coby banka založená třemi českými ministerstvy slouží jak k rozvoji celého českého státu, tak i k pomoci při řešení mimořádných situací (povodně, covid-19, energie).

NRB může poskytovat zvýhodněné úvěry (za nižší úrokovou sazbu než komerční banky), ale například i úvěry bezúročné. Úzce spolupracuje s evropskými institucemi zaměřenými na podporu a rozvoj, spravuje jejich finanční pomoc směřující do ČR. Jejími partnery jsou i české společnosti a organizace přispívající ke snazší expanzi českých firem nebo ke zvelebování veřejného sektoru a jeho infrastruktury. 

Výhody Národní rozvojové banky

 • možnost výhodnějšího financování pro podnikatele než u běžné banky
 • možnost získat záruky za podnikatelské úvěry u komerčních bank
 • odborné poradenství v oblasti financování firem i veřejných organizací a projektů
 • zprostředkování zahraniční finanční pomoci
 • řešení mimořádných situací (po finanční stránce)

Nevýhody Národní rozvojová banka 

 • není určena běžným klientům (retail)
 • neposkytuje běžné bankovní služby, a to ani pro podnikatele

O bance Národní rozvojová banka

Národní rozvojová banka, a.s. (dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka) je státní bankou, která „pomáhá podnikatelům přetvářet jejich sny ve skutečnost“. Pomoc spočívá jak ve financování infrastruktury (podnikové i veřejné), tak v poskytování poradenských služeb. Důležitou oblastí podpory rozvoje české ekonomiky jak po stránce podnikatelské, tak ve veřejném sektoru, jsou záruky poskytované tímto finančním domem. 

Služby jsou určeny pro velké, střední a malé firmy, pro živnostníky a též celý veřejný sektor. Jak sama banka říká: „Každý si zde najde to svoje“. Národní rozvojová banka je mateřskou bankou v rámci skupiny NRB. Jejími členy tři akciové společnosti, všechny se zaměřením na sociální a ekonomický rozvoj v ČR, prostřednictvím veřejného i podnikatelského sektoru.

Činnost Národní rozvojové banky vychází zejména ze záměrů aktuálních hospodářských politik vlády ČR i jejích regionů. Je institucí poskytující veřejnou podporu ve všech oblastech, které ji vyžadují, především při rozvoji malého a středního podnikání nebo infrastruktury. Podpora se však zaměřuje i na další sektory české ekonomiky. NRB působí i jako finanční manager prostředků poskytnutých České republice na financování rozvoje infrastruktury. 

Z uvedených charakteristik je zřejmě, že se nejedná o běžnou banku určenou retailové klientele. Proto se tu NEpotkáváme s běžnými bankovními produkty typu: běžný účet, spořící účet, termínovaný vklad, hypotéka, splátkové půjčky, kreditní karta. NRB se soustředí na úvěry pro podnikatelskou sféru i veřejný sektor, na záruky za bankovní úvěry a také na odborné poradenství.

Ústředním sídlem banky je Praha, ale s pobočkami se setkáte v Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové a Českých Budějovicích.

Nahlásit chybu

Recenze banky Národní rozvojová banka

Jak vznikla Národní rozvojová banka?

Národní rozvojová banka byla založena v roce 1992 pod názvem Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jejím jediným akcionářem byla od založení (a doposud je) Česká republika, v zastoupení Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. K 1. 9. 2021 byla banka přejmenována do současné podoby: Národní rozvojová banka.

Orgány banky jsou valná hromada, šestičlenná dozorčí rada, tříčlenné představenstvo a tříčlenný výbor pro audit. Banka je řízena předsedou představenstva. Banka není konkurentem ostatních bank, ale doplňkem k jejich službám tak, aby se i běžné bankovní úvěry staly pro podnikatele a veřejný sektor dostupnějšími i bezpečnějšími

Hlavními partnery banky a zároveň jejími akcionáři jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu. NRB spolupracuje s mnoha institucemi a projekty, především: 

 • Evropská asociace záručních institucí (AECM)

 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)

 • CzechInvest

 • CzechTourism

 • CzechTrade

 • Česká exportní banka (CEB)

 • Česká rozvojová agentura (ČRA)

 • Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP)

 • Evropská investiční banka (EIB) 

 • Evropský investiční fond (EIF) a další.

Po stránce informační je partnerem NRB portál Businessinfo.cz, který přináší komplexní informace o podnikání a pro podnikání. Cílí tím na zvyšování (nejen) informační konkurenceschopnosti českých hospodářských subjektů.

Jaké finanční služby můžete získat od Národní rozvojové banky?

NRB poskytuje několik základních forem finančních i nefinančních služeb. Všechny jsou určeny pouze k podnikání nebo pro zkvalitnění služeb a infrastruktury veřejného sektoru. Společným cílem všech poskytovaných služeb jak NRB, tak jejích dceřiných společností, je ekonomický a sociální rozvoj České republiky. Od NRB je možné získat:

 • podnikatelské úvěry - Expanze-úvěry, Úspory energie, ENERG, S-podnik, Jihočech

 • podnikatelské záruky - M-záruka, Expanze-záruky, Záruka 2015 až 2023, Záruka Energie, Inostart, VADIUM, Záruka ZRS

 • podnikatelské poradenství - Elena, S-poradenství

 • podnikatelskou podporu formou kapitálových vstupů

 • informace a konzultace pro podnikatele

 • zvýhodněné úvěry pro veřejný sektor, pro menší i větší infrastrukturní projekty z různých oblastí - především s využitím prostředků od MMR, EIB a CEB

 • krátkodobé programy finanční podpory v případě mimořádných situací, typicky likvidace škod způsobených živly (povodně, požáry, tornáda) nebo jinými příčinami (covid-19, energetická krize).

Jak to má Národní rozvojová banka s pojištěním vkladů?

Národní rozvojová banka nepřijímá vklady, a tak se tu s jejich pojištěním ani nelze setkat.

V čem se odlišuje od ostatních bank?

Národní rozvojová banka je českou státní bankou určenou k podpoře rozvoje ekonomiky, zdravého podnikatelského prostředí a veřejné infrastruktury v ČR. Jde o banku, která doplňuje služby komerčních bank tak, aby investiční a provozní úvěry byly pro podnikatele, ale i obce a kraje dostupnější a bezpečnější.

Peníze poskytuje buď sama, nebo se zaručí za komerční úvěr vzatý u běžné banky. Může též vstoupit do firmy pomocí nákupu podílu na jejím vlastnictví. Tím firmě poskytne peníze navíc, ale také se podílí na následných výsledcích hospodaření. Národní rozvojová banka necílí na běžné klienty. 

Kdo vlastní Národní rozvojovou banku?

Jediným vlastníkem je Česká republika, a to prostřednictvím tří akcionářů: Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj. Sama NRB je mateřskou společností pro tři akciové společnosti, konkrétně: 

 • Národní rozvojový fond SICAV, a.s. - od r. 2021 investuje do projektů umožňujících sociální a ekonomický rozvoj, zejména v oblasti infrastruktury. Financovat rizikovou část projektových nákladů, a to mu umožňuje přilákat další soukromé zdroje

 • Národní rozvojová investiční, a.s. - od r. 2020 podporuje veřejné a soukromé investice, a to prostřednictvím kapitálových nástrojů. Ty jsou založeny na principu návratnosti.

 • MUFIS a.s. - dříve Municipální finanční společnost, byla založená v roce 1994 coby účelová organizace na podporu rozvoje financování municipální sféry.

Články o Národní rozvojová banka

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena