Banky.cz Banky v ČR Národní rozvojová banka

NRB (Národní rozvojová banka)

  Web: www.nrb.cz
  Adresa: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 
  IČ: 44848943 
  SWIFT: CMZR CZ P1 
  Kód banky: 4300 
  Na českém trhu: Udělení licence: 27.1.1992
  Zahájení činnosti: 1.3.1992 
  SROVNEJTE PRODUKTY S AKTUÁLNÍ NABÍDKOU OSTATNÍCH BANK

  Expertní hodnocení banky Národní rozvojová banka

  Žádosti o zvýhodněný COVID ÚVĚR pro malé a střední podnikatele  bylo možné podat prostřednictvím ePodatelny NRB. Úvěr je bez úroků a poplatků, může být čerpán na provozní náklady, má splatnost až 2 roky a odklad splátek až 1 rok. Na webové stránce NRB naleznete výzvu, formuláře žádosti a přílohy i návod jak na to. Nyní  již žádosti v programu COVID I. dosáhly objemu 5 mld a byly pozastaveny!

  Další kolo žádostí COVID II. bude realizováno prostřednictvím komerčních bank. NRB bude těmto bankám při překonávání následků koronavirus krize ručit za úvěry malých a středních podnikatelů. Kontakty na jednotlivé banky najdete na https://www.banky.cz/banky/, nebo souhrnnou aktualizovanou informaci na https://www.banky.cz/clanky/koronavirus-splatky-bankam-a-osobni-finance/

  O bance NRB (Národní rozvojová banka)

  Národní rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

  Byla založena v roce 1992. Jejími akcionáři jsou:

  • Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj (72 % akcií),
  • Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., a Československá obchodní banka, a. s.

  Je řízena pětičlenným představenstvem a devítičlennou dozorčí radou.

  Banka poskytuje především:

  • podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů,
  • podpory vlastníkům bytových domů při jejich rekonstrukci,
  • zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty.

  Působí též jako finanční manager prostředků poskytnutých České republice na financování rozvoje infrastruktury.