Banky.cz Banky.cz Kódy bank Kód banky 4300

Kód banky 4300

ČMRZB (Českomoravská záruční a rozvojová banka)
  Adresa: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 
  IČ: 44848943 
  SWIFT: CMZR CZ P1 
  Kód banky: 4300 
  Na českém trhu: Udělení licence: 27.1.1992
  Zahájení činnosti: 1.3.1992 
  SROVNEJTE PRODUKTY S AKTUÁLNÍ NABÍDKOU OSTATNÍCH BANK

  Banka s kódem 4300

  Kód banky 4300

  Pro český platební styk potřebujete znát vždy číslo účtu, jehož důležitou součástí je kód banky. Pokud posíláte peníze na účet v bance ČMRZB (Českomoravská záruční a rozvojová banka), je nutné použít bankovní kód 4300. Kód banky je v Česku jednotlivým bankám přidělován Českou národní bankou. V přidělených kódech bohužel nelze vysledovat jednoduchý systém pro zapamatování. Server Banky.cz Vám proto nabízí kompletní přehled bankovních kódů všech bankovních institucí působících na území České republiky. Můžete si tak jednoduše a rychle ověřit do jaké banky posíláte své peníze či zjistit kód banky v případě, že znáte pouze název banky.

  Banka, která má kód banky 4300

  Pro mezinárodní platby je potřeba použít IBAN číslo účtu spolu se SWIFT kódem. SWIFT kód (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci) nebo také BIC kód (Bank Identifier Code = bankovní identifikační kód) slouží s IBAN číslem účtu a jménem účtu zejména k mezinárodnímu platebnímu styku.

  ČMRZB (Českomoravská záruční a rozvojová banka) má SWIFT kód CMZR CZ P1  Banky v ČR