Banky.cz Články Akcie a investice Vše, co potřebujete vědět o otevřených podílových fondech

Vše, co potřebujete vědět o otevřených podílových fondech

Vše, co potřebujete vědět o otevřených podílových fondech
21.6.2024 Akcie a investice

Podílové fondy jsou v Česku velmi oblíbené a najdete je v portfoliích začínajících i zkušených investorů. Nabídka fondů je velmi široká, spravují je profesionálové a jsou finančně dostupné. V tomto článku jsme shrnuli nejdůležitější informace, které vám pomohou jednoduše vybrat nejlepší podílové fondy.

REKLAMA

V dnešní době si mohou Češi vybírat z mnoha možností, jak efektivně zhodnotit své volné peníze. Paleta možností je opravdu pestrá: od konzervativních spořicích účtů a termínovaných vkladů, přes státní či podnikové dluhopisy, podílové fondy, ETF a akcie, až po rizikové obchodování měn. Každá z těchto investičních možností má své výhody i nevýhody, které je třeba pečlivě zvážit.

Nejdostupnější formou investování jsou otevřené podílové fondy, které nabízejí skvělou diverzifikaci, profesionální správu a snadný přístup i pro méně zkušené investory. Navíc umožňují pravidelně investovat už od několika stokorun, což je činí atraktivními pro širokou veřejnost. Právě díky těmto vlastnostem jsou otevřené podílové fondy mezi českými investory dlouhodobě velmi populární,“ dodává Petr Jermář, analytik portálu banky.cz.

Co je otevřený podílový fond?

Otevřený podílový fond je nástroj kolektivního investování, který umožňuje jednotlivcům investovat do širokého spektra cenných papírů, jako jsou nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie nebo komodity. Termín „otevřený“ znamená, že fond může kdykoli přijímat nové investice a investorům umožňuje kdykoli prodat své podílové jednotky a vybrat peníze.

Fondy spravují zkušení portfolio manažeři, kteří pečlivě vybírají vhodné tituly do portfolia fondu v souladu se zvolenou investiční strategií. Jejich cílem je maximalizovat výnosy a zároveň minimalizovat rizika, čímž zajišťují optimální růst investovaných prostředků.

Uzavřené podílové fondy pro profesionály

Kromě otevřených podílových fondů existují také uzavřené podílové fondy. Tyto fondy jsou určeny pro zkušené a profesionální investory, jako jsou investiční společnosti, penzijní fondy, pojišťovny či privátní správci aktiv. 

Uzavřené podílové fondy vydávají pouze omezený počet podílových listů na určitou dobu, obvykle do 6 let. Podíly je možné nakoupit během úvodní nabídky a následně je lze prodat jinému zájemci na sekundárním trhu po dobu existence fondu. Na rozdíl od otevřených podílových fondů je minimální částka investice do uzavřených fondů podstatně vyšší.

Pro koho jsou otevřené podílové fondy vhodné?

Otevřené podílové fondy jsou vhodné pro investory, kteří chtějí mít dobře diverzifikované portfolio, využívat profesionální správu fondů a vybírat z širokého spektra různě zaměřených fondů. Jednou z hlavních výhod otevřených podílových fondů je jejich dostupnost. 

Investovat lze s relativně nízkými částkami, začínajícími už od několika stokorun, a postupně přidávat další prostředky podle svých finančních možností. Tento přístup činí otevřené podílové fondy atraktivní volbou pro široké spektrum investorů, od začátečníků až po zkušené investory hledající stabilní a výnosné investiční příležitosti.

Investice se zhodnocením až 12%

Druhy podílových fondů

Existuje několik typů otevřených podílových fondů, které se liší svou investiční strategií a zaměřením. Každý typ fondu je navržen tak, aby vyhovoval různým investičním cílům a rizikovým profilům. Mezi hlavní typy podílových fondů patří:

 • Fondy peněžního trhu: Tyto fondy investují do nástrojů peněžního trhu, jako jsou krátkodobé dluhopisy a termínované vklady. Nabízejí vysokou likviditu a nízké riziko, což je činí vhodnými pro konzervativní investory.
 • Dluhopisové podílové fondy: Zaměřují se na investice do dluhopisů od různých emitentů, například státních, firemních nebo komunálních dluhopisů. Nabízejí atraktivnější výnosy než fondy peněžního trhu a současně vykazují nižší volatilitu než akciové fondy.
 • Akciové podílové fondy: Portfolio těchto fondů obsahuje akcie společností a jsou vhodné pro investory, kteří hledají vyšší potenciální výnosy a jsou ochotni akceptovat vyšší míru kolísání hodnoty podílových listů.
 • Smíšené podílové fondy: Kombinují investice do akcií a dluhopisů, čímž poskytují vyvážený přístup mezi výnosem a rizikem.
 • Komoditní fondy: Investují do komodit, jako jsou zlato, ropa nebo zemědělské produkty. Tyto fondy jsou vhodné k dosažení vyšší diverzifikace investic.
 • Nemovitostní fondy: Zaměřují se na investice do nemovitostí, jako jsou kancelářské budovy, nákupní centra nebo bytové komplexy. Tyto fondy mohou nabízet stabilní výnosy z nájmů a potenciál růstu hodnoty nemovitostí.
Druhy podílových fondů

Jak investovat do podílových fondů?

Investování do podílových fondů je poměrně snadné. Abyste mohli nakoupit podílové listy, musíte si otevřít investiční účet u vybrané investiční společnosti nebo banky, která fondy spravuje. Do podílových fondů můžete investovat také prostřednictvím nezávislých investičních zprostředkovatelů s licencí od České národní banky.

Založení investičního účtu zahrnuje vyplnění žádosti, poskytnutí osobních údajů a vyplnění investičního dotazníku. Jak uvádí Petr Jermář: „Investiční dotazník slouží k zjištění investičního profilu klienta, tedy k určení jeho investičních cílů, časového horizontu, finanční situace a ochoty podstupovat riziko. Tento nástroj je klíčový pro finanční poradce a investiční společnosti, které na základě získaných informací mohou klientovi doporučit nejvhodnější investiční strategie a produkty.

Po otevření investičního účtu můžete začít nakupovat podílové listy. Vyberete si požadovaný fond a zadáte příkaz k nákupu jeho podílů. Kdykoli můžete provést další nákupy nebo prodat své podílové listy a vybrat peníze.

TIP: Aby vaše investice do podílových fondů přinášely co nejvyšší zhodnocení, vyplatí se sledovat historii výnosů fondů a recenze podílových fondů. Srovnání podílových fondů můžete provést i online.

Co sledovat při výběru fondů

Při výběru podílových fondů můžete sledovat a srovnávat řadu parametrů, které vám pomohou vyhodnotit jejich potenciální výkonnost a riziko. Cenným zdrojem informací jsou prospekt fondu (status) a dokument označený zkratkou KID (Sdělení klíčových informací). 

Rychlý přehled důležitých parametrů poskytuje také factsheet fondu. Nahlédnout můžete i do výroční zprávy. Tyto informace jsou volně dostupné na stránkách správců fondů a také u některých zprostředkovatelů investic do podílových fondů.

Nejčastěji sledované parametry fondu:

 • Investiční strategie fondu
 • Složení portfolia fondu
 • Poplatky fondu
 • Celková nákladovost fondu
 • Rizikový profil
 • Historická výkonnost

Investiční strategie podílového fondu

Strategie fondu popisuje konkrétní přístupy a metody, které manažer fondu používá k dosažení stanovených investičních cílů. Pochopení investiční strategie fondu vám pomůže lépe vyhodnotit, jak daný fond zapadá do vašeho celkového investičního portfolia a zda odpovídá vašim investičním cílům.

Nemovitostní fondy

Složení portfolia fondu

Sledujte, zda fond investuje do akcií, dluhopisů, nemovitostí nebo komodit, protože různé typy aktiv mají odlišné rizikové profily a potenciál výnosu. Dále je užitečné prozkoumat geografické zaměření fondu. Některé fondy se zaměřují na určité regiony nebo země, jako jsou rozvinuté trhy (USA, Evropa) nebo rozvíjející se trhy (Asie, Latinská Amerika). Fond se také může zaměřovat na specifická odvětví, například technologie, zdravotnictví nebo energetiku.

Poplatky podílových fondů

Při nákupu podílových listů fondu většinou zaplatíte vstupní poplatek, jehož výše se dle typu fondu pohybuje v rozmezí od jednoho do pěti procent z provedené investice. Výstupní poplatek je účtován spíše výjimečně a obvykle pouze v případě, že investiční společnost požaduje dodržení určitého minimálního investičního horizontu.

Za obhospodařování fondu je účtován fixní správcovský poplatek (také označován jako manažerský poplatek). Tento poplatek je počítán z průměrné hodnoty aktiv ve správě fondu a je již započítán v hodnotě podílového listu.

Pokud chcete rychle zjistit nákladovost fondu, sledujte ukazatel TER (Total Expense Ratio), který vyjadřuje celkové náklady fondu v poměru k objemu jeho majetku.

Rizikový profil

Při výběru investic je důležité sledovat také rizika podílových fondů. Ve sdělení klíčových informací (KID) je uveden takzvaný souhrnný ukazatel rizik, který vypovídá o potenciálním výnosu a rizikovosti dané investice. U všech fondů je používána škála od 1 do 7 (od nejméně rizikových po nejrizikovější).

Historická výkonnost

Výnosnost podílových fondů je častým měřítkem úspěšnosti investice. Historickou výkonnost fondů můžete sledovat například na webových stránkách správců fondů nebo specializovaných finančních portálech. Je však důležité si uvědomit, že minulá výkonnost není zárukou budoucího úspěchu fondu. Situace na trhu se neustále mění, a proto je důležité zohlednit i další faktory, jako jsou investiční strategie, poplatky a rizikový profil fondu.

REKLAMA

ANKETA k článku Vše, co potřebujete vědět o otevřených podílových fondech

Investujete do otevřených podílových fondů?

Počet odpovědí: 81

KOMENTÁŘE k článku Vše, co potřebujete vědět o otevřených podílových fondech

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Finanční svoboda: Jak efektivně zhodnotit své peníze

Finanční svoboda: Jak efektivně zhodnotit své peníze

15.7.2024 Akcie a investice

Toužíte po finanční nezávislosti? Naučte se, jak efektivně zhodnotit své peníze pomocí spoření a investování. Jedině tak totiž dosáhnete svých finančních cílů. Zjistěte, jak si stanovit finanční cíl a plán, jak vytvořit vyvážené portfolio, začít investovat a spořit, minimalizovat rizika a maximalizovat výnosy. Nechte se provést jedním z možných přístupů, vedoucím k finanční svobodě.

Co je to likvidita investice?

Co je to likvidita investice?

11.7.2024 Akcie a investice

Jedním z důležitých pojmů, který byste měli vzít v potaz, pokud začínáte investovat, je likvidita, která popisuje schopnost proměnit aktivum na hotovost. V následujících řádcích se blíže podíváme na to, co to likvidita je a jaké investiční nástroje jsou spojeny s nízkou a vysokou likviditou.

Jak investovat do akcií od A do Z: Podívejte se, na co si dát pozor a jak snížit riziko

Jak investovat do akcií od A do Z: Podívejte se, na co si dát pozor a jak snížit riziko

Investice do akcií v posledních letech lákají řadu lidí. Je to nejen díky zajímavému výnosu, který slibují, ale také díky jejich dostupnosti. Vznik řady online investičních platforem totiž umožnil nákup těchto cenných papírů prakticky každému. Podívejte se proto, jak do akcií investovat a na co si dát pozor.

Možností, jak investovat do akcií, je několik. Stejně jako typů těchto cenných papírů. Liší se přitom svým zaměřením i právy, která poskytují držitelům.

Investice pro začátečníky: Jak začít budovat svůj majetek

Investice pro začátečníky: Jak začít budovat svůj majetek

Investování je skvělý způsob, jak si můžete začít budovat dlouhodobý finanční majetek. Pokud jste v této oblasti nováčkem, může se vám to zdát složité, ale nebojte se! Na začátek stačí pochopit několik základních principů, které vám pomohou rychle se zorientovat ve světě investic. Připravili jsme praktického průvodce investováním, který vám pomůže na začátku vaší investiční cesty.

Investice do S&P 500: Výhody, rizika a tipy

Investice do S&P 500: Výhody, rizika a tipy

Investice do S&P 500 vám pomůže s diverzifikací portfolia. Index S&P 500 největšími americkými společnostmi je dnes snadnou cestou k pasivnímu investování a s dlouhodobou výkonností. Využít se dá i k aktivním investičním krokům. Zjistěte více o výhodách, rizicích a možnostech investování do tohoto (nebo podle tohoto) klíčového indexu.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

Akcie

Akcie symbolizují majetkový podíl v určité společnosti a patří mezi oblíbené investiční nástroje mnoha lidí. Když se rozhodneme investovat do akcií, můžeme očekávat atraktivní výnosy, ale musíme si být vědomi i možného rizika. Jakou roli hrají akcie v investičním světě a co bychom měli vědět? 1. Podstata a význam akcií Co to je: Akcie reprezentují část vlastnictví v organizaci či firmě. Kategorie akcií: Rozlišujeme mezi několika typy akcií, mezi něž patří základní, upřednostněné nebo ty, které nevyplácejí dividendy. Finanční benefity: Majitelé akcií mohou profitovat z dividend, tedy podílu na zisku dané firmy. Majetková a kontrolní práva: Držitelé akcií mívají často možnost hlasovat o klíčových rozhodnutích společnosti. Obchodovatelnost: Díky burzovnímu obchodování mohou být akcie rychle prodány či zakoupeny. 2. Možná rizika a šance spojená s akciemi Fluktuace cen: Hodnota akcií může v krátkém čase výrazně vzrůst či poklesnout v reakci na různé faktory. Dlouhodobý pohled: Mnozí považují investice do akcií za strategii s dlouhodobým výhledem, která může v průběhu let přinést značný zisk. Rozložení investic: Efektivní strategie často spočívá v rozložení investic mezi různé akcie, což snižuje riziko závislosti na výkonu jedné společnosti. Výzkum a informovanost: Rozhodující je detailní zkoumání finanční situace a tržního postavení společnosti před nákupem akcií. Neustálé učení: Aktuální informace a znalost trhu jsou nezbytné pro informované investiční rozhodování. V investičním světě akcie představují nástroj, který může přinést významné výnosy. Přestože je s nimi spojeno určité riziko, vhodná strategie a informovanost mohou minimalizovat potenciální ztráty a maximalizovat zisky. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Diverzifikace

Diverzifikace je klíčovým prvkem ve světě investic a financí. Jedná se o strategii, kterou investoři využívají ke správnému rozložení svých finančních prostředků mezi různými druhy aktiv, což jim umožňuje snížit riziko a zároveň zvýšit potenciální návratnost svých investic. Co diverzifikace znamená, jaké přínosy přináší a jak ji aplikovat do vašeho investičního portfolia? Co znamená diverzifikace a jak funguje Diverzifikace představuje investiční strategii, kdy investoři rozkládají své finanční prostředky mezi různými druhy aktiv a investičními nástroji. Tím se snižuje riziko spojené s koncentrací investic v jednom aktivu nebo trhu. Důležité body týkající se diverzifikace zahrnují: 1. Rozložení rizika Diverzifikace umožňuje rozptýlit riziko spojené s vysokou koncentrací investic do jednoho aktiva. Pokud byste měli většinu svých investic v jednom typu aktiva a toto aktivo ztratí na hodnotě, mohli byste utrpět značné ztráty. Diverzifikace může tento negativní vliv minimalizovat. 2. Zvýšení potenciální návratnosti Díky diverzifikaci můžete využít různých investičních příležitostí a sektorů, což vám může pomoci dosáhnout vyšší potenciální návratnosti na vaše investice. Různé druhy aktiv mohou mít odlišné výkonnostní cykly v různých obdobích, a diverzifikace vám umožní využít tuto dynamiku na svůj prospěch. Jak implementovat diverzifikaci do vašeho investičního portfolia Diverzifikace je klíčem k dosažení vyváženého a stabilního investičního portfolia. Zde jsou některé způsoby, jak tuto strategii uplatnit: 1. Investujte do různých tříd aktiv Rozložte své investice mezi akcie, dluhopisy, nemovitosti a další druhy aktiv. Každá třída aktiv reaguje na tržní podmínky odlišně, což vám umožní snížit riziko. Dále můžete diverzifikovat své investice mezi různými odvětvími a regiony, abyste minimalizovali vlivy specifických tržních událostí. 2. Vytvořte si diverzifikovaný fond nebo investujte do ETF Investování do diverzifikovaných investičních fondů nebo burzovně obchodovaných fondů (ETF) je jednoduchý způsob, jak dosáhnout diverzifikace. Tyto fondy obvykle obsahují širokou škálu aktiv, což snižuje riziko jednotlivých investic. Diverzifikované fondy jsou vhodné pro investory, kteří nemají čas nebo znalosti na aktivní správu svého portfolia. Tipy a rady Rozložení rizika: Diverzifikace pomáhá rozložit riziko mezi různými aktivy, čímž snižuje potenciální ztráty. Stabilita portfolia: Diverzifikace může vést k stabilnějšímu a méně volatilnímu investičnímu portfoliu. Dlouhodobý přístup: Diverzifikace by měla být součástí dlouhodobé investiční strategie, která bere v úvahu vaše cíle a toleranci k riziku. Diverzifikace je klíčovou součástí úspěšného investování a finančního plánování. Bez ohledu na to, jaké jsou vaše investiční cíle, je důležité zvážit diverzifikaci jako strategii pro dosažení finanční stability a dosažení svých dlouhodobých cílů. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Investice

Investice není jen pro bohaté nebo finanční experty. Je to strategie, kterou může využít kdokoli, kdo chce zvýšit své bohatství v dlouhodobém horizontu. Ať už jste začátečník nebo zkušený investor, je důležité mít jasný plán a rozumět různým druhům investic, které jsou k dispozici. V tomto článku probereme některé základní typy investic a poskytneme tipy, jak můžete začít. Základní typy investicAkciové trhy: Když kupujete akcie, stáváte se částečným vlastníkem společnosti. Hodnota vašich akcií může kolísat v závislosti na výkonu společnosti. Dluhopisy: Když kupujete dluhopisy, půjčujete peníze emitentovi (vláda nebo společnost) výměnou za pravidelné úrokové platby a návrat nominální hodnoty dluhopisu na konci jeho splatnosti. Komodity: Investice do fyzických aktiv, jako jsou zlato, ropa nebo zemědělské produkty. Nemovitosti: Koupě, vlastnění a pronájem nemovitostí jako způsob, jak vydělat peníze z nájmů a ocenění hodnoty nemovitostí. Fondy: Investice do fondu, který spravuje kolekci cenných papírů (akcií, dluhopisů atd.), což umožňuje diverzifikovat riziko. Tipy pro začínající investory Stanovte si finanční cíle: Určete, kolik peněz chcete investovat a jaké jsou vaše finanční cíle. Chcete například vytvořit úspory na důchod, koupit dům nebo financovat vzdělání svých dětí? Rozpoznejte svou tolerance k riziku: Rozumění vaší tolerance k riziku vám pomůže určit, jaké typy investic jsou pro vás vhodné. Diversifikujte své investice: Nenakládejte všechna vaše vajíčka do jednoho košíku. Investujte do různých typů aktiv, aby jste snížili riziko ztráty peněz. Využívejte služeb finančního poradce: Pokud nejste jisti, jak začít nebo jak spravovat své investice, může být užitečné konzultovat se s finančním poradcem. Investování je důležitým krokem k finanční nezávislosti. Ať už jste začátečník nebo zkušený investor, je důležité mít jasný plán, rozumět různým druhům investic a diverzifikovat své portfolio. Nezapomeňte také, že investování je dlouhodobá strategie, a je důležité být trpělivý a nechat vaše investice růst s časem. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena