Banky.cz Slovník Zhodnocení investice

Zhodnocení investice


Definice Zhodnocení investice

Důvodem většiny investic je očekávané zhodnocení peněz. Abychom vypočetli zhodnocení investice, musíme porovnávat kapitálové výdaje a kapitálové příjmy, které investici provází. Výpočet se provádí pro životnost celou investice.

Zhodnocení investice většinou přepočítáváme na roční výnos, aby bylo srovnatelné s výnosem bankovních termínovaných vkladů, nebo spořicích účtů. Investice je přitom rizikovější než vkladu banky, takže musíme očekávat vyšší výnos.

Pro porovnání investičních možností využíváme těchto metod:

Metoda návratnosti investice - počítáme za jak dlouhé období se prostředky vynaložené na investici navrátí investorovi

Metoda čisté současné hodnoty (NPV - Net Present Value) - počítáme s budoucími finančními výnosy, které diskontujeme pomocí referenční úrokové sazby a času za jak dlouho výnos investor inkasuje. Pokud vyjde záporné NPV, projekt je ztrátový.

Metoda vnitřního výnosového procenta - slouží k porovnání různých investic. Tato metoda nám říká já je rentabilita projektu během jeho životnosti. Nedostatkem je, že metoda neumí počítat s projekty, které mají střídavě kladnou a zápornou výnosnost.Články o

Znáte tato pravidla investování? Pomohou vám k lepším výsledkům

16.12.2021, Komerční sdělení, Autor: Komerční sdělení

…ích firem sestabilní dividendovou politikou. Dalšíčást investujte například dorozvíjejících sefirem, které mají vyšší potenciálkapitálového zhodnocení investice. Smenší částí můžete spekulovat například navývoj ceny ropy čizlata. Adalší část prostředků můžete investovat do vysoce…