Banky.cz Banky.cz Realitní slovník Advokátní úschova

Advokátní úschova


Definice Advokátní úschova

je způsob zaplacení sjednané finanční částky, která je dočasně složena k advokátovi, aby po splnění sjednaných podmínek byla vyplacena určené osobě. Advokát je povinen uschované finance držet na zvláštním úschovním účtu odděleně od vlastních prostředků.
V běžném životě se s advokátní úschovou setkáme nejčastěji při prodeji nemovitých věcí, kdy dochází k prodlevě mezi uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnického právakatastru nemovitostí, kterým je převod dokončen. Kupující složí prostředky do advokátní nebo notářské úschovy, aby po dobu prodlevy s převodem nemovitosti v katastru měl prodávající jistotu, že mu bude zaplaceno. Kupující ale díky advokátní úschově má rovněž jistotu, že když neproběhne převod nemovitosti v katastru, bude mu složená kupní cena vrácena. 
Podobně lze uschovat také movité věci. Zatímco odměna notáře z úschovy je pevně stanovena notářským tarifem, cena advokátní úschovy je dána libovolně dohodou.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 2.38 %

Dotazy v poradně k Advokátní úschova

P

#11261, Prodej nemovitosti a advokátní úschova, Reality, 17.9.2020

Dobrý večer, prodávám nemovitost. Kupující bude řešit částečnou úhradu hypotékou. Advokát kupujícího nepovažuje "Advokátní úschovnu " za bezpečnou pro svého klienta. Prosazuje "Svěřeneckou smlouvu", se kterou jako prodávající nemohu souhlasit. Zdůvodňuji to tím, že kupující přestává být dlužníkem a musím spoléhat na "důvěryhodnost" advokáta. Co kdyby? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

úschova peněz při prodeji nemovitosti se běžně řeší přes notářskou nebo advokátní úschovu. Nemá-li kupující důvěru ve Vámi vybraného advokáta, nechť si vybere nestranného notáře. Ohledně typu smlouvy (Smlouva o úschově nebo Svěřenecká smlouva) - více záleží na obsahu smlouvy než na jejím názvu, nicméně důležité je, abyste měl z právního provedení prodeje nemovitosti dobrý pocit a jistotu, že vše proběhne tak jak má. Pokud kupující trvá na podmínkách které jsou pro Vás neakceptovatelné, kupní smlouvu s ním nepodepisujte.

JK

#9639, Odstoupení od hypotéky, Hypoteční poradna, 8.4.2020

Dobrý den, chtěl jsem odstoupit od hypotéky 4 dny po čerpání prostředků, které banka poslala do advokátní úschovy po 2 dnech od podpisu smlouvy. Banka mi tvrdila, že nemohu odstoupit, jelikož jsem smlouvu sjednával na pobočce a nikoliv vzdáleně, donutila mne tedy zažádat již od předčasné splacení hypotečního úvěru místo odstoupení. Učinil jsem tedy tak, ale bohužel advokátní úschova zpronevěřila prostředky od banky a prostředky doposud nenavrátila, je tomu již dnes více jak rok, musím platit každý měsíc úvěr. Hospodářská kriminálka sice vše vyšetřuje, jelikož banka podala trestní oznámení na advokátku, co měla úschovu na starosti, ale já navíc musím platit i nájem v nemovitosti, kde žiji. Jak jsem měl správně postupovat? Banka navíc vyhotovila špatně zástavní smlouvu na nemovitost a opravu již prodejce znovu podepsat nechtěl, když v tu chvíli věděl, že jsou prostředky pryč. Tak banka nemá ani žádnou jistinu. Jak mohu postupovat? Děkuji za radu.

Dobrý den,

odstoupit od hypoteční smlouvy můžete bez sankcí ve lhůtě 14 dní od podpisu smlouvy (nejednalo-li se o hypotéku na bydlení), nicméně v takovém případě jste bance povinen neprodleně vrátit načerpané prostředky (pokud peníze nevrátíte, je odstoupení od smlouvy neplatné). 

Problémem byla advokátní úschova, kterou jste si vybral a do které jste směřoval půjčené peníze (které jste po zpronevěře nemohl vrátit). Náhradu škody vymáhejte po advokátní kanceláři, která Vás podvedla. Bance musíte dále splácet sjednaný úvěr. Kupující Vám nemovitost bez peněz těžko prodá.

VV

#8673, Hypotéka na dům se zástavou, Hypoteční poradna, 22.1.2020

Dobrý den, máme zájem o koupi domu, na kterém je však zástavní právo přítele majitelky domu. Na dům si chceme vzít hypotéku, ale banka nechce vyplatit peníze dřív, doku nebude zástavní právo vymazáno. Jaký by byl nejlepší způsob toto zástavní právo vymazat, aby žádná strana nešla do rizika. Přítel majitelky nechce zástavní právo vymazat dřív, dokud mu nebude vyplacena poměrná část z ceny domu, my zase nechceme platit dopředu, dokud nebude zástavní právo vymazáno a taky, dokud nebudeme mít schválený hypoteční úvěr, což se asi ale nepodaří dřív, než bude zástavní právo vymazáno. Vím, že některé banky tento problém řeší bankovní úschovou. Je tomu tak i v případě KB, nebo má na to jiný způsob řešení? Děkuji za odpověď. 

Dobrý den,

banky obecně nemají problém s financováním nemovitosti, která je zatížena hypotékou/zástavním právem ve prospěch jiné banky. Smluvně se vše ošetří tak, že nová banka si zapíše zástavní právo ve druhém pořadí, pošle peníze první bance (tím splatí předchozí hypotéku) a ta následně svou zástavu nechá smazat. 

Nemovitost se zástavním právem ve prospěch fyzické osoby může být komplikovaná (jedná se nemovitost s tzv. právní vadou). Hypotéku Vám schválí ještě před výmazem zástavy, nicméně čerpání peněz bude umožněno až po výmazu této zástavy (na čerpání budete mít třeba až 12 měsíců). Řešením může být notářská/advokátní úschova, kdy by se smluvně vše velmi pečlivě ošetřilo.

AS

#4134, Advokátní úschova peněz, Reality, 18.12.2017

Pokračování dotazu č. 4127: Dobrý den, pane Jermáři, včera jste mi odpovídal na dotaz ohledně závazků banky (Úschova peněz, Reality). Chtěla jsem Vás ještě k tomuto požádat o jednu informaci. Ve smlouvě o budoucím převodu družstevního podílu se přesně píše následující: 

"Finanční prostředky složené na účet úschovy budou po celou dobu trvání advokátní úschovy finančními prostředky budoucího nabyvatele. Budoucí nabyvatel souhlasí s tím, aby uschovatel písemně sdělil bance .................... identifikační údaje budoucího nabyvatele (jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo nebo datum narození) ve smyslu ustanovení § 41c odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky budoucího nabyvatele, uložené na bankovních účtech advokátní úschovy, jsou ze zákona pojištěny u Fondu pojištění vkladů, a to ve prospěch budoucího nabyvatele, nikoli uschovatele. Budoucí nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě neschopnosti banky ...................., a. s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám, nese odpovědnost za finanční prostředky na bankovním účtu advokátní úschovy banka ........................., a. s., nikoli uschovatel."

Pořád mě nějak trápí ta poslední věta, kdy my (budoucí nabyvatelé) v podstatě podpisem stvrdíme, že souhlasíme s tím, že tu odpovědnost nese banka. Chápu, že se advokát chce krýt a v případě neschopnosti banky nese i banka tuto zodpovědnost. Je však standardní, že s tím musí takto klient (nabyvatel) souhlasit ve smlouvě? Mám obavy, aby se vážně advokát nezbavoval nějaké zodpovědnosti a my bychom pak při ztrátě peněz neměli nárok na vymáhání peněz z pojistky. Předem moc děkuji a přeji pěkný den. S pozdravem, S.

Dobrý den,

každý advokát a notář má vlastní znění smlouvy o úschově. Pokud se Vám nelíbí znění smlouvy vašeho advokáta (a advokát ho není ochoten na Vaše přání upravit), pak doporučuji se obrátit na jiného advokáta či notáře. Advokát výrokem výše říká, že v případě krachu banky se musíte náhrady (u Fondu pojištění vkladů či v konkurzním řízení) domáhat Vy. Získat náhradu z Fondu pojištění vkladů (FPV) je jednoduché - FPV určí ihned po krachu banky jinou banku, která zprostředkuje výplatu náhrad. Pak jen stačí navštívit nejbližší pobočku dané banky, která Vám náhradu vyplatí (otázka minut). Získat náhradu v rámci konkurzního řízení je složitější (musíte přihlásit pohledávku), ale obvykle také zbytečné (reálná výtěžnost pohledávek bývá téměř nulová).

P

#4120, Jistotní účet a advokátní úschova, Reality, 13.12.2017

Dobrý den, kupujeme družstevní byt a finance chceme řešit přes advokátní úschovu. Z veřejných zdrojů víme, že banky ručí za vklad do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč). Kupní cena je zhruba dvojnásobná oproti ručení vkladu bankou. Proto jsme chtěli, aby advokátní úschova uschovala kupní cenu za nemovitost na dva uschovatelské účty u dvou různých bank. Bylo nám sděleno, že mají účet u UniCredit Bank a jiný uschovatelský účet u jiné banky zakládat nechtějí/nemůžou. Je standardním postupem, že uschovatel má uschovatelský účet pouze u jedné banky? Prosíme o radu, jak postupovat, abychom nemuseli využít jistotní účet u banky (zde je ručení za vklad zase jen do 100 000 EUR). Děkuji

Dobrý den,

s ručením bank za vklady máte pravdu. Na jednu PO je to 100 000 EUR (cca. 2,5 mil. Kč), tedy pokud by banka zkrachovala zrovna v době, kdy by u ní byly uloženy Vaše peníze na jistotním účtu, pravděpodobně byste dostali jen velmi malou náhradu (ani ne celých 2,5 mil. Kč), neboť každý advokát/notář má mnoho účtů pro úschovu peněz od více klientů (na těchto účtech může být souběžně uloženo i několik desítek mil. Kč - limit 100 000 EUR se vztahuje na všechny účty u jedné banky na jednu FO/PO). Od roku 2016 je zvýšen limit pojištěných vkladů při zvláštních životních událostech na 200 000 EUR (tedy cca 5 mil. Kč), ale jen pro FO a jen pro zvláštní životní události (mezi které Garanční systém pojištění vkladů řadí i úhradu kupní ceny nemovitosti). 

Osobně bych se krachu UniCredit Bank (ani ostatních velkých bank, kde mají advokáti a notáři své účty pro úschovu) v době úschovy peněz (pár měsíců) nebál. Statisticky je mnohem vyšší riziko zpronevěry na straně advokáta. Jistotní účet od banky má 2 výhody. Limit pojištění jen pro Vás coby FO 200 000 EUR a riziko zpronevěry nulové. Na druhou stranu může být složitější papírování, neboť kupní smlouvu budete muset sepsat u notáře či advokáta. A je vždy jednodušší sepisovat smlouvu o úschově dohromady spolu s kupní smlouvou. 

Články o Advokátní úschova

Bankovní produkty – účty a spoření

Bankovní produkty – účty a spoření

13.11.2017, Banka

…e. [comparison c=9 d=2017-11-13  id=498a508a503a679] JistotníúčetSlouží k jednorázovému vypořádánírealitních obchodů (stejně jako notářská či advokátní úschova). Banka sepíšes prodávajícím a kupujícím smlouvu o úschově, kupující na účet složí kupnícenu a banka ji uvolní prodávajícím…

Bankovní slovník

Bankovní slovník

29.8.2016, Banka

… pořízení nemovitosti (nákup, výstavba, vypořádání dědictví, atd.) Jistotní účet:označován též jako vázaný účet, stejná funkce jako notářská/advokátní úschova, slouží kvypořádání obchodu, nejčastěji kprodeji/koupi nemovitosti (kupující složí peníze na účet a banka je vyplatí prodáv…Banky v ČR