Realitní slovník

Definice Dražební jistota

je peněžitá záruka, která se skládá k osobě provádějící dražbu, aby bylo zajištěno, že se dražby budou účastnit pouze vážní zájemci. Výše dražební jistoty bývá odvozena od ceny předmětu dražby - obvykle ve výši 10-30% z hodnoty.
Neúspěšným dražitelům je dražební jistina po dražbě vrácena. U vydražitele je dražební jistota použita na částečnou úhradu jeho nejvyššího podání. Pokud však vydražitel nedoplatí celou částku a tím dražbu zmaří, je dražební jistota použita na náhradu nákladů dražby, případně vzniklé škody. Dražba se pak zpravidla opakuje.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 3.28 %