Banky.cz Slovník Tržní ocenění nemovitosti

Co je to Tržní ocenění nemovitosti

REKLAMA

Definice Tržní ocenění nemovitosti

Tržní ocenění nemovitosti představuje odhad její ceny na trhu. Na rozdíl od ceny obvyklé, která reflektuje spíše objektivní okolnosti, ovlivňuje výsledek tržního ocenění situace na konkrétním trhu, tedy stav nabídky a poptávky. Toto ocenění může provést odhadem i osoba, která není soudním znalcem, a rovněž postup ocenění není svázán zákonem jako vypracování znaleckého posudku.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena