Banky.cz Banky.cz Banky Slovensko Národná banka Slovenska
NBS (Národná banka Slovenska)

NBS (Národná banka Slovenska)

  Web: www.nbs.sk
  Adresa: Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava 
  IČ:  
  SWIFT: NBSBSKBX 
  Kód banky: 0720 
  Na českém trhu:  
  SROVNEJTE PRODUKTY S AKTUÁLNÍ NABÍDKOU OSTATNÍCH BANK
  %leaderboard-bottom%

  O bance NBS (Národná banka Slovenska)

  Národná banka Slovenska je centrálnou bankou Slovenskej republiky. Od 1. januára 2009 je Národná banka Slovenska súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. V rámci Eurosystému je úlohou Národnej banky Slovenska prispievať k zabezpečeniu: menovej politiky, devízových operácií a devízových rezerv, vydávania eurových bankoviek a mincí, platobného styku, zberu a zostavovania štatistík, medzinárodnej spolupráce a udržiavania finančnej stability.
  Ďalšou dôležitou úlohou Národnej banky Slovenska je výkon dohľadu nad finančným trhom..  Banky v ČR