Banky.cz Banky.cz Banky Slovensko Prima banka Slovensko, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s.

  Web: www.primabanka.sk Internetbanking: ib.primabanka.sk
  Adresa: Hodžova 11, 010 11 Žilina  
  IČ: 31575951  
  SWIFT: KOMASK2X 
  Kód banky: 5600 
  Na českém trhu: 15.12.1992  
  SROVNEJTE PRODUKTY S AKTUÁLNÍ NABÍDKOU OSTATNÍCH BANK
  %leaderboard-bottom%

  Expertní hodnocení banky Prima banka Slovensko, a.s.

  Banka pro lidi s kvalitní sítí poboček a jednoduchými produkty.

  O bance Prima banka Slovensko, a.s.

  Banka sa aktuálne orientuje najmä na retailovú klientelu, čo sa prejavilo v zjednodušení portfólia produktov a služieb, ako aj v rozširovaní pobočkovej a bankomatovej siete. 
  Pri poskytovaní produktov a služieb sa Prima banka zameriava najmä na rýchlosť, jednoduchosť, férovosť a výhodnosť pre klientov  z radov obyvateľov, podnikateľov a miest a obcí. Je najrýchlejšie rastúcou retailovou bankou na Slovensku a podľa nezávislých prieskumov spoločností GfK Slovakia a TNS Slovakia má už štvrtý rok po sebe najspokojnejších klientov spomedzi najväčších slovenských bánk.
  V súčasnosti má Prima banka viac ako 100 pobočiek a 230 bankomatov a je jednou z troch bánk, ktoré svojimi pobočkami pokrývajú všetkých 79 okresov Slovenska.
  Väčšinovým vlastníkom banky je od r.2011 stredoeurópska skupina Penta Investments. Od 1.8.2017 se Prima Banka zlúčí so Sberbank Slovensko a.s., keď nástupnickou bankou bude Prima.  Banky v ČR