Cestovní pojištění ČSOB Pojišťovna

ČSOB pojišťovna se pohybuje v oblasti pojištění od roku 2006. Společnost ČSOB se zaměřuje především na fyzické osoby, ale i na menší a střední podniky. Společnost ČSOB Pojišťovna a.s. se zaměřuje zejména na fyzické osoby, ale i na menší a střední podniky. Klienti této pojišťovací instituce mohou být obsloužení hned na 246 pobočkách, které jsou rovnoměrně rozmístěné po celém území České republiky.

Více o ČSOB Pojišťovna

Vlastnosti produktu Cestovní pojištění ČSOB Pojišťovna

Popis produktu Cestovní pojištění ČSOB PojišťovnaToto pojištění Vám může pokrýt možnou ztrátu nebo odcizení zavazadel a osobních dokladů, případné zpoždění nebo zrušení Vašeho letu, úrazové pojištění, právní poradenství a spoustu dalších rizik, která Vám na cestě do zahraničí mohou nastat. Navíc při pojištění celé rodiny máte nárok na daleko levnější pojištění.


ČSOB pojišťovna nabízí cestovní pojištění Atlas, které nabízí jak pro krátkodobé pobyty, tak i jako celoroční pojištění. 
Územní rozsah dělí na Evropu a Svět, případně ČR (tuzemsko).

Proč se pojistit s ČSOB pojišťovnou?
- za pár korun denně si tak můžete užít dovolenou a zcela odhodit starosti
- z důvodu dopravního omezení nebo z důvodu hospitalizace Vám automaticky prodlouží pojistnou dobu
- cestovní pojištění Atlas nabízí vysoké limity plnění a pojištění lze poskládat podle Vašich představ
- léčebné výlohy až do 15 mil. Kč
- asistenční služby Vám pomohou se ztrátou dokladů, repatriací do ČR nebo se zajištěním hospitalizace
- akutní ošetření zubů až do 20 000 Kč v celé Evropě, ve světě do limitu 40 000 Kč

Pojišťovna nabízí 3 limity pojistného plnění pro případ léčebných výloh:

 

Základní

Střední

Komplexní

Léčebné výlohy

3,5 mil. Kč

7 mil. Kč

15 mil. Kč

Asistenční služby

Základní

Rozšířené

Rozšířené

Pojištění úrazu

X

400 000 Kč

600 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škody na zdraví

x

4 mil. Kč

6 mil. Kč

Pojištění odpovědnosti za škody na majetku

X

2 mil. Kč

3 mil. Kč

Krádež a poškození zavazadel, věcí a elektroniky

X

25 000 Kč

50 000 Kč

Předčasný návrat a zmeškání odjezdu

X

X

20 000 Kč

Zpoždění zavazadel a zpoždění letu

X

X

10 000 Kč

Součástí pojištění léčebných výloh jsou základní asistenční služby – organizování a zajištění pomoci pojištěnému např. zajištění vyšetření lékaře, repatriace zpět do ČR).

Dle zvoleného limitu plnění jsou kryty úrazy nebo akutní onemocnění pojištěného
Mezi léčebné výlohy hrazené z cestovního pojištění patří náklady na:
- lékařské ošetření
- pobyt v nemocnici
- léky předepsané lékařem
- transport do zdravotnického zařízení
- repatriace do ČR
- převoz tělesných ostatků
- pohřeb nebo kremace
- přivolání rodinného příslušníka

K léčebným výlohám lze také připojistit:
pojištění úrazu – jsou kryty rizika – smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, léčení úrazu - denní odškodné a jednorázové odškodné v případě hospitalizace
pojištění odpovědnosti za újmu – pro případy, kdy způsobíte třetím osobám škodu na zdraví nebo na majetku
pojištění zavazadel – poškození, zničení nebo ztráta související s živelními riziky, dále odcizením, krádeží, vloupáním nebo loupežným přepadením
pojištění cesty – z důvodů – přerušení cesty, zmeškání odjezdu, zpoždění zavazadel a zpoždění letu
pojištění stornopoplatků – případy nečekaných událostí (nemoc, předvolání k soudu, rozsáhlé škody), které znemožní odjezd na již zaplacenou dovolenou
pojištění domácnosti na cesty – náhrada škody způsobené krádeží vloupáním po dobu, kdy je pojištěný na cestě
- asistence vozidla na cesty – asistence určená pro vozidla do 3,5t v případě poruchy nebo havárie (např. odtah do nejbližší opravny, oprava na místě)

Roční cestovní karta
Pro opakované cesty do zahraničí je určen tento produkt. Můžete zvolit buď opakované cesty – pobyt je omezen na 45 dnů; nebo využít variantu dlouhodobého pobytu v cizině (může trvat i rok).
Při opakovaném cestování Vás roční karta vyjde daleko levněji než standardní cestovní pojištění.
U roční cestovní karty máte pojištěné jak sporty, tak i stornopoplatky.
Od 1 300 Kč můžete pojistit celoročně i svou rodinu (max. 2 dospělí a 3 děti).

 

ASISTENCE ČSOB pojišťovny pro cestovní pojištění zajišťuje ČSOB Pojišťovna asistence, tel. +420 222 803 442, asistence@csobpoj.cz

základním pojištění Vám asistenční služby pomůžou např. s:
- zajištěním vyšetření či ošetřením lékaře, obstarání léku předepsaných lékařem
- zajištění kontaktu s rodinnými příslušníky v případě hospitalizace, zajištěním pobytu ve zdravotnickém zařízení
- organizací přepravy pojištěného do zdravotnického zařízení
- repatriací do ČR
- převozem, pohřbem
- ztrátou nebo odcizením cestovního dokladu, dokladů od vozidla nebo ŘP, zahrnují kontakt s ambasádou, zajištění tlumočníka, zajištění zaslání náhradních dokladů do místa pobytu pojištěného

Rozšířené asistenční služby
Zahrnují základní asistence a dále Vám pomohou např. s turistickými informacemi, s tlumočením a překlady, s lékařskými informacemi atd. Kompletní rozsah Rozšířených asistenčních služeb najdete v podmínkách pojišťovny

Nahlásit chybu

Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

Odesláním souhlasíte s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.
Naše tipy

Další produkty pojišťovny ČSOB Pojišťovna

Další cestovní pojištění

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena