Slovník pojištění


Definice Podpojištění

úmyslný či neúmyslný stav, kdy je předmět pojištění (majetek) pojištěn na nižší částku, než je jeho skutečná hodnota, při realizaci rizika/pojistné události je pojistné plnění vždy kráceno v poměru podpojištění (i kdyby výše parciální škody byla nižší než sjednaná pojistná hodnota celku)


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Dotazy v poradně k

S

#6597, Pojištění nemovitosti a podpojištění, Pojištění, 21.5.2019

V roce 2013 jsem uzavřela smlouvu a zahájila čerpání hypoúvěru u Modré pyramidy. Jednou z podmínek bylo pojištění nemovitosti, které zprostředkoval přímo můj poradce z MP, který mě nyní kontaktoval (čerpání úvěru již bylo uzavřeno a řádně splácím) s tím, že vzhledem k růstu cen nemovitostí za poslední roky mám nemovitost podpojištěnou a musím uzavřít novou pojistnou smlouvu - samozřejmě s vyšším pojistným. Mám skutečně povinnost své současné pojištění zrušit a nahradit ho novým? Poradce se odkazuje na porušování zástavní smlouvy bodu tohoto znění: "Zástavce se zavazuje nejpozději před poskytnutím úvěru sjednat pojištění Nemovitostí proti škodám a jiným nebezpečím do výše ceny Nemovitostí, které jsou předmětem tohoto pojištění, pokud to povaha Nemovitostí umožňuje a pokud nebude ujednáno jinak.". Dle mého názoru však tato podmínka již byla splněna před čerpáním úvěru a z tohoto znění nevyplývá povinnost přizpůsobovat pojištění aktuálním podmínkám na trhu. Nebo ano?

Dobrý den,

podmínkou pro čerpání hypotéky je pojištění nemovitosti sjednané na hodnotu nemovitosti (stanovenou odhadcem) a vinkulované ve prospěch banky. Toto jste splnila před načerpáním peněz a určitě nejste dále povinna navyšovat pojistnou částku. Nicméně je pravdou, že ceny nemovitostí od roku 2013 výrazně vzrostly a jste tak nyní pravděpodobně podpojištěna. To nikterak nevadí úvěrové smlouvě (pojistná částka je dostatečná pro krytí zástavy úvěru), ale je to rizikové pro Vás. Pokud by došlo vlivem živelné události k poškození nemovitosti (např. požár), dostali byste méně než činí aktuální tržní hodnoty nemovitostí (hůře by se Vám sháněla náhrada či odstraňovaly škody). Navýšení pojistné částky je otázkou pár stokorun ročně navíc. Tady bych neváhal. Je to zbytečné riziko, jehož pojištění není vůbec drahé. 

Články o

Pojišťovny už vyplatily 1 miliardu za škody po tornádu

16.8.2021, Pojištění, Autor: Jan Klusák

…jak je důležité kvalitní pojištění. A také, že si ho potřebují správněnastavit. Aby pomohlo, když je to opravdu potřeba. Pozor na výběr rizik a podpojištěníSe správným nastavením majetkového pojištěnísouvisí dvě zásadní věci: musíte si pojistit veškerá rizika,která vám hrozí, musíte si m…

Zájem o pojištění nemovitostí rekordně roste. Kvůli tornádu

19.7.2021, Pojištění, Autor: Jan Klusák

…jednodušší je stanovení hodnotydomácnosti. V podstatě stačí projít byt či dům a sečíst přibližnou hodnotuvšech věcí, které v něm máte. Pozor na podpojištěníSprávně nastavená pojistná částka je důležitá,abyste nebyli podpojištění. Pokud je totiž nastavená hodnota nemovitosti čidomácnosti …

Špatně nastavené podmínky? Najdete je u 4 z 10 pojistek domácnosti a nemovitosti

26.4.2021, Pojištění, Autor: Jan Klusák

…i navíc obvykle roste, ikdyž do ní nijak zásadně neinvestujete. Za posledních 10 let vzrostly cenynemovitostí o desítky procent. Problém jménem podpojištěníV obou zmíněných případech narazíte na stejný problém.Říká se mu podpojištění a rozhodně ho nesmíte podceňovat. Pojistné plněnídokáž…

Jak vybrat nejlepší životní i majetkové pojištění? 5 věcí, na které musíte myslet u každé pojistky

23.3.2020, Pojištění, Autor: Jan Klusák

…stka nesmí být příliš nízká. Jinakzískáte jen zlomek peněz, které ve skutečnosti potřebujete k náhradě škody. Zejména u majetkového pojištění jepodpojištění zásadní chybou. Pojišťovny totiž zkracují výplatu pojistnéhoplnění stejným poměrem, jakým svůj majetek podpojistíte. Pokud má tedy …

Jak se bránit vichřici? Se správným pojištěním nemovitosti i auta

11.3.2020, Pojištění, Autor: Jan Klusák

… televizi, superrychlý počítač nebo moderní zvukový systém, hodnotavaší domácnosti pravděpodobně výrazně vzrostla. A v takovém případě vám hrozípodpojištění. S ním je automaticky spojené zkrácení výplatypojistného. Zkrácení je přitom tím výraznější, čím víc je majetek podpojištěný.Ve výs…