Banky.cz Slovník Identifikace parcel

Co je to Identifikace parcel

REKLAMA

Definice Identifikace parcel

je činnost katastrálního úřadu, který na žádost porovná údaje o nemovité věci z katastru nemovitostí s údaji z dřívějších pozemkových evidencí nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci. Slouží například k identifikaci nemovitých věcí, na které odkazují starší listiny obsahující jejich dřívější označení, podle kterého je již v dnešním katastru nemovitostí nelze dohledat.

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena