Banky.cz Slovník Vlastnické právo

Vlastnické právo

Definice Vlastnické právo

Vlastnické právo představuje právo vlastníka ke svým věcem, které jsou tak jeho majetkem. Obecně platí, že vlastník může svou věc volně držet, užívat a nakládat s ní, eventuálně své vlastnické právo k věci převést na jinou osobu. Je chráněno Listinou základních práv a svobod, která stanoví, že jeho omezení nebo vyvlastnění je možné jen v zákonem stanovených případech a za náhradu. K nabytí vlastnického práva dochází kromě jeho převodu prodejem nebo darováním například děděním, rozhodnutím orgánu veřejné moci, vydržením nebo přírůstkem.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Text o LTV
Text o LTV
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 5.59 %

Dotazy v poradně k

V

#14225, Společná hypotéka na stavbu domu, Hypoteční poradna, 13.5.2021

Dobrý den, syn je vlastníkem pozemku. S přítelkyní by chtěli stavět dům na tomto pozemku. Je možné stavět společně a mít společnou hypotéku (i když přítelkyně nemá k pozemku vlastnické právo) v případě, že nebudou ručit tímto pozemkem? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

stavba je nedílnou součástí pozemku. Je tedy otázkou, zdali by chtěla přítelkyně investovat své peníze do nemovitosti, která ji nepatří. Některé banky vyžadují, aby účastník úvěrové smlouvy byl též spolumajitelem nemovitosti, jiné nikoliv. Doporučuji kontaktovat naše hypoteční poradce, kteří s Vámi vše proberou a navrhnou nejlepší možné řešení. Více info v našich článcích Hypotéka na stavbu domu a Partnerská hypotéka.

NH

#13736, Insolvence a dražba nemovitosti, Reality, 3.4.2021

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co tohle přesně znamená. Co tím myslí? Že má dlužník nemovité věci vyklidit a předat dražiteli?

Navrhovatel dražby upozorňuje účastníky dražby, že nemůže dlužníky či třetí osoby užívající předmět dražby proti jejich vůli vystěhovat. Podle § 285 odst. 2 insolvenčního zákona je Dlužník po zpeněžení nemovitých věcí povinen nemovité věci vyklidit a předat vydražiteli. 

Děkuji za odpověď

Dobrý den,

ano - dlužník v insolvenci/exekuci, jehož nemovitost byla vydražena, ztrácí k této nemovitosti vlastnické právo a je povinen ji předat kupujícímu. 

NH

#13368, V insolvenci mi prodají byt, Exekuce a insolvence, 9.3.2021

Dobrý den, majitelé bytu jsou v insolvenci a ted má dojít k elektronické dražbě bytu. V bytě mají trvalé bydliště už 11. rokem. Mohl by je budoucí kupec bytu vyhodit? A kdyby ano, má povinnost sehnat jiné bydlení rodině? Děkuji za odpověd.

Dobrý den,

kupující se stává majitelem bytu a může s ním libovolně nakládat. Naopak současní majitelé o své vlastnické právo přijdou a nebudou mít nadále právo byt obývat (budou se muset vystěhovat, pokud jim nový majitel byt nepronajme). 

Nový majitel bytu nemá povinnost shánět předchozím majitelům bytu náhradní bydlení. Ti by si měli zajistit jiný pronájem, nebo zažádat úřad o poskytnutí obecního bytu. Celý proces vyklizení tedy bude záležet na dohodě s předchozími uživateli, nebo na výsledku právního sporu. Může se vám nakonec stát, že se na vystěhování nedohodnete a budete muset využít žalobu na vyklizení bytu. Následně exekuci vystěhováním. Je tedy potřeba počítat s rizikem že takové aktivity mohou trvat i roky a stát klidně desetitisíce korun. 

Trvalé bydliště je administrativní pojem, kdy úřad zapíše trvalé bydliště občanovi podle vlastnictví bytu, nebo nájemní smlouvy. Jsem přesvědčen, že byste dosáhla výmazu trvalého bydliště. To na základě prokázání, že jste byt nabyla vy a že uživatel nemá aktuálně žádné právo k bytu. To že se trvalé bydliště občana přepíše na městský úřad ale neznamená, že by se tam i odstěhoval.

F

#12797, Rodiče mi nechtějí převést byt, Reality, 3.2.2021

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Přítel nákladně zrekonstruoval po dohodě s prarodiči část nepoužívávaných prostor jejich bytu, vybudoval novy vstup, čímž vznikl samostatný byt. Byty jsou součástí statku, který již dříve prarodiče darovali přítelově otci. K nemovitosti mají zapsaná věcná břemena na dožiti a používání spol. prostor. Otec přítele - majitel nemovitosti - má v další části části statku, bývalé stodole, autodílnu, nad kterou chce nyní zrekonstruovat půdu na obývání. Finance na rekonstrukci bude zřejmě řešit hypotékou a zástavou nemovitosti. Opravenou část synovi odmítá vyčlenit, nesouhlasí ani se zapsáním dalšího břemene. Můžeme se nějak bránit nebo pojistit při případných problémech při nedodržení bankovních závazků? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud Vám majitel nemovitosti odmítá darovat vámi zrekonstruovaný byt, nic s tím bohužel nenaděláte. Byt je v majetku vašich rodičů a jeho rekonstrukcí vám vlastnické právo nevzniklo. Též není možné se dožadovat zapsání věcného břemene. 

Š

#10204, Převod podílového vlastnictví bytů na SVJ, Reality, 25.5.2020

Dobrý den, bydlím v domě, kde je 6 bytových jednotek, momentálně ještě v podílovém vlastnictví. Rozhodli jsme se, že byty převedeme do tzv. osobního vlastnictví. Právníkem nám byly zpracovány příslušné dokumenty a během 14 dnů bychom měli dávat návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí. V této souvislosti bych se Vás chtěla zeptat na 2 různé dotazy. Prvním je informace právníka, že tento návrh na vklad (Dohoda podílových vlastníků o zrušení a vypořádání podílového vlastnictví nemovité věci .... vč. stanov společenství vlastníků jednotek) bychom měli podat do 30.6. 2020 s tím, že od 1.7.2020 již nebude možno takovýmto způsobem tento návrh na vklad použít, neboť se provedla novelizace zákona a od 1.7.2020 se toto "rozdělení" na vlastnické právo k jednotkám již provádí zcela odlišným způsobem (za účasti notáře atd.). Chtěla bych se Vás zeptat, zda datum 1.7.2020 je rozhodné pro: a) návrh na vklad do katastru nemovitostí, nebo za b) do tohoto data by měly být vlastnická práva k jednotkám již v katastru zapsána? A dále mám ještě jeden dotaz, týkající se mé osoby, resp. vlastním byt 3+1 a můj soused, který má 1+1, si ode mě chce koupit jeden pokoj. V návrhu Dohody o vypořádání podílového vlastnictví, který je nyní již zpracován, a bude v tomto znění podán jako návrh na vklad do KN, je již u mne uvedena velikost bytu 2+1 a u souseda rovněž 2+1 s tím, že si mezi sebou máme sepsat smlouvu o prodeji pokoje. V této souvislosti však nevím, co vše tato smlouva musí obsahovat, hledala jsem možný vzor smlouvy, bohužel jsem se nedohledala. Je možné mi poradit, případně zaslat vzor smlouvy o prodeji pokoje z bytu? Ještě jednou podotýkám, že v KN již tento pokoj bude zanesen jako součást sousedova bytu a mne se opravdu jedná o to, abychom měli mezi sebou sepsánu smlouvu. Co se týče finančního vypořádání, na ceně jsme dohodnuti a peníze mi budou vyplaceny po návrhu na vklad do KN. Děkuji Vám za zaslání odpovědi a přeji Vám mnoho zdraví

Dobrý den,

1) datum je rozhodné pro podání návrhu na vklad (nikoliv pro provedení zápisu)

2) vyhledejte odbornou právní pomoc - právník Vám sestaví kupní smlouvu na míru (určitě laikům nedoporučuji si stahovat vzory smluv z internetu a snažit se je upravovat svépomocí - činíte krok za statisíce až miliony korun, nemá smysl šetřit pár tisíc korun a riskovat právní vady a škody)