Banky.cz Články Daně Jak na daňové přiznání

Jak na daňové přiznání

28.2.2014, Daně

Jako každý rok je přelom února a března optimálním obdobím pro podání přiznání k dani z příjmu za rok předchozí. Proč zrovna tento přelom měsíce? V lednu a začátkem února ještě zpravidla nemáme veškeré podklady od všech institucí potřebné pro vyplnění daňového přiznání a koncem března se na finančních úřadech (i v podatelnách) tvoří nepříjemně dlouhé fronty. Jsem-li nepodnikající fyzická osoba, která pouze souběžně pracuje u více zaměstnavatelů, je vyplnění čtyřech listů daňového přiznání otázkou pěti minut. Je tedy škoda platit průměrně 1 500 Kč daňovému poradci za takovouto fušku. Jak na to snadno a rychle?

Přiznání k dani příjmu fyzických osob za rok 2013 je třeba podat místně příslušnému finančnímu úřadu (FÚ) do 31/3. Necháme-li se zastupovat registrovaným daňovým poradcem, máme lhůtu prodlouženou o další 3 měsíce (FÚ je třeba v takovémto případě zaslat zplnomocnění daňového poradce – počítají se pouze ti registrovaní - opět do 31/3).

Daňové přiznání není třeba podávat na oficiálním barevném růžovém papíře, ale stačí použít jeden z mnoha po internetu kolujících excelovských formulářů a vytisknout ho černobíle. Formulář vytiskneme dvakrát, všechny přílohy si okopírujeme a do podatelny neseme originál a kopii – na oboje si necháme dát razítko a kopie je nám vrácena zpět. Svazek „originál“ by měl obsahovat přílohy s barevnými razítky. Pokud finančnímu úřadu podstrčíme kopie, riskujeme rozladěnost úředníků a výzvu k doplnění.

Kdo je povinen si podat přiznání sám?

daně

Splňujeme-li všechny níže uvedené podmínky, přiznání k dani z příjmu je za nás povinen podat zaměstnavatel.

 • Pobírali jsme příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele nebo jsme pobírali příjmy od více zaměstnavatelů, ale jednotlivé zaměstnavatele jste měli postupně za sebou a podepsali u všech těchto plátců prohlášení k dani z příjmu (tzv. růžovka) – je nutné si nechat od všech předchozích zaměstnavatelů vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech (POZP) za minulý rok a toto dodat současnému zaměstnavateli. Výjimku tvoří DPP/DPČ (dohoda o provedení práce/dohoda o pracovní činnosti) – pakliže jsme podléhali pouze srážkové dani 15% (do 5 000 Kč/měsíc), tento výdělek nevstupuje do daňového přiznání.
 • neměli jsme příjmy ze živnosti, jiné samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, z pronájmu atd. (podle § 7 až 10 Zákona o daních z příjmu)
 • neměli jsme příjem ze zahraničí (neplatí pro daňového nerezidenta)
 • nepodléháme solidární dani, byť v jediném měsíci

Nesplňujeme-li min. jednu z výše uvedených podmínek, musíme si přiznání k dani podat sami. V tomto případě je třeba požádat všechny zaměstnavatele, u kterých jsme byli v roce minulém zaměstnáni, o potvrzení o zdanitelných příjmech (POZP) za rok minulý (jednostránkový formulář, kde je naše celková hrubá mzda, sociální a zdravotní pojištění sečtené dohromady za zaměstnavatele super-hrubá mzda neboli základ daně a skutečně sražené zálohy na daň). Tyto dokumenty tvoří přílohu přiznání k dani z příjmu. Do přílohy dále patří všechna potvrzení související se snižováním daňového základu a slev na dani (za všechny položky, které uplatňujeme, např. potvrzení o zaplacených úrocích za hypotéku, potvrzení od penzijního fondu za roční úložku nad 12 000 Kč, potvrzení o studiu, darech, odběrech krve a další).

Snížení daňového základu a sleva na dani

Snížení daňového základu částku odečítáme od základu daně. Při současné daňové sazbě 15% je nám daň snížena přesně o 15% z odečtené částky. Příklad: byli jsme na dvou odběrech krve, za které máme nárok si odečíst od základu daně 4 000 Kč. Sleva na dani bude činit 4 000 Kč * 15% = 600 Kč

Sleva na dani: částka, o kterou zaplatíme méně na dani. Příklad: v minulém kalendářním roce jsme studovali a máme nárok na slevu na dani 4 020 Kč.

O jaké položky si můžeme snížit daňový základ v roce 2013?

 • Darování krve: za každý odběr krve si může dárce odečíst 2 000 Kč
 • Poskytnuté dary: nejméně 1 000 Kč nebo více než 2% základu daně, nejvýše 10% základu daně
 • Úroky z úvěru: úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru, maximálně 300 000 Kč ročně
 • Penzijní připojištění: příspěvky na penzijní připojištění snížené o 12 000 Kč, maximálně lze odečíst 12 000 Kč
 • Životní pojištění: platby na soukromé životní pojištění, maximálně lze odečíst Kč 12 000 Kč

Slevy na dani pro rok 2013

 • na poplatníka: 24 840 Kč
 • na dítě: 13 404 Kč
 • na dítě ZTP/P: 26 808 Kč
 • na studenta: 4 020 Kč
 • na manžela/manželku s ročním příjmem do 68 000 Kč: 24 840 Kč
 • invalidita I. a II. stupně poplatníka: 2 520 Kč
 • invalidita III. stupně poplatníka: 5 040 Kč
 • držitel průkazu ZTP/P poplatník: 16 140 Kč

Daňový nerezident může uplatnit pouze slevu na poplatníka a slevu na studenta. Na slevy máme nárok dle počtu měsíců, ve kterých jsme splňovali podmínky slevy, ne dle doby trvání pracovního poměru. V případě, že jsme např. podmínky slevy splňovali po celý kalendářní rok, ale pracovali jsme pouze půl roku, máme nárok na plnou výši slevy, a můžeme počítat s velmi zajímavým přilepšením do rodinného rozpočtu v horizontu dubna/května, kdy finanční úřady vyplácejí vratky ze záloh na dani zaplacených.

Aktuální informace naleznete v článku Jak vyplnit daňové přiznání.

ANKETA k článku Jak na daňové přiznání"

Podáváte si daňové přiznání sám?
Počet odpovědí: 39

KOMENTÁŘE k článku Jak na daňové přiznání

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat