Banky.cz Články Daně Jak na daňové přiznání

Jak na daňové přiznání

28.2.2014 Daně

Jako každý rok je přelom února a března optimálním obdobím pro podání přiznání k dani z příjmu za rok předchozí. Proč zrovna tento přelom měsíce? V lednu a začátkem února ještě zpravidla nemáme veškeré podklady od všech institucí potřebné pro vyplnění daňového přiznání a koncem března se na finančních úřadech (i v podatelnách) tvoří nepříjemně dlouhé fronty. Jsem-li nepodnikající fyzická osoba, která pouze souběžně pracuje u více zaměstnavatelů, je vyplnění čtyřech listů daňového přiznání otázkou pěti minut. Je tedy škoda platit průměrně 1 500 Kč daňovému poradci za takovouto fušku. Jak na to snadno a rychle?

REKLAMA

Přiznání k dani příjmu fyzických osob za rok 2013 je třeba podat místně příslušnému finančnímu úřadu (FÚ) do 31/3. Necháme-li se zastupovat registrovaným daňovým poradcem, máme lhůtu prodlouženou o další 3 měsíce (FÚ je třeba v takovémto případě zaslat zplnomocnění daňového poradce – počítají se pouze ti registrovaní - opět do 31/3).

Daňové přiznání není třeba podávat na oficiálním barevném růžovém papíře, ale stačí použít jeden z mnoha po internetu kolujících excelovských formulářů a vytisknout ho černobíle. Formulář vytiskneme dvakrát, všechny přílohy si okopírujeme a do podatelny neseme originál a kopii – na oboje si necháme dát razítko a kopie je nám vrácena zpět. Svazek „originál“ by měl obsahovat přílohy s barevnými razítky. Pokud finančnímu úřadu podstrčíme kopie, riskujeme rozladěnost úředníků a výzvu k doplnění.

Kdo je povinen si podat přiznání sám?

daně

Splňujeme-li všechny níže uvedené podmínky, přiznání k dani z příjmu je za nás povinen podat zaměstnavatel.

 • Pobírali jsme příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele nebo jsme pobírali příjmy od více zaměstnavatelů, ale jednotlivé zaměstnavatele jste měli postupně za sebou a podepsali u všech těchto plátců prohlášení k dani z příjmu (tzv. růžovka) – je nutné si nechat od všech předchozích zaměstnavatelů vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech (POZP) za minulý rok a toto dodat současnému zaměstnavateli. Výjimku tvoří DPP/DPČ (dohoda o provedení práce/dohoda o pracovní činnosti) – pakliže jsme podléhali pouze srážkové dani 15% (do 5 000 Kč/měsíc), tento výdělek nevstupuje do daňového přiznání.
 • neměli jsme příjmy ze živnosti, jiné samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, z pronájmu atd. (podle § 7 až 10 Zákona o daních z příjmu)
 • neměli jsme příjem ze zahraničí (neplatí pro daňového nerezidenta)
 • nepodléháme solidární dani, byť v jediném měsíci
Běžný účet

Nesplňujeme-li min. jednu z výše uvedených podmínek, musíme si přiznání k dani podat sami. V tomto případě je třeba požádat všechny zaměstnavatele, u kterých jsme byli v roce minulém zaměstnáni, o potvrzení o zdanitelných příjmech (POZP) za rok minulý (jednostránkový formulář, kde je naše celková hrubá mzda, sociální a zdravotní pojištění sečtené dohromady za zaměstnavatele super-hrubá mzda neboli základ daně a skutečně sražené zálohy na daň). Tyto dokumenty tvoří přílohu přiznání k dani z příjmu. Do přílohy dále patří všechna potvrzení související se snižováním daňového základu a slev na dani (za všechny položky, které uplatňujeme, např. potvrzení o zaplacených úrocích za hypotéku, potvrzení od penzijního fondu za roční úložku nad 12 000 Kč, potvrzení o studiu, darech, odběrech krve a další).

Snížení daňového základu a sleva na dani

Snížení daňového základu částku odečítáme od základu daně. Při současné daňové sazbě 15% je nám daň snížena přesně o 15% z odečtené částky. Příklad: byli jsme na dvou odběrech krve, za které máme nárok si odečíst od základu daně 4 000 Kč. Sleva na dani bude činit 4 000 Kč * 15% = 600 Kč

Sleva na dani: částka, o kterou zaplatíme méně na dani. Příklad: v minulém kalendářním roce jsme studovali a máme nárok na slevu na dani 4 020 Kč.

O jaké položky si můžeme snížit daňový základ v roce 2013?

 • Darování krve: za každý odběr krve si může dárce odečíst 2 000 Kč
 • Poskytnuté dary: nejméně 1 000 Kč nebo více než 2% základu daně, nejvýše 10% základu daně
 • Úroky z úvěru: úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru, maximálně 300 000 Kč ročně
 • Penzijní připojištění: příspěvky na penzijní připojištění snížené o 12 000 Kč, maximálně lze odečíst 12 000 Kč
 • Životní pojištění: platby na soukromé životní pojištění, maximálně lze odečíst Kč 12 000 Kč

Slevy na dani pro rok 2013

Běžný účet bez poplatků

 • na poplatníka: 24 840 Kč
 • na dítě: 13 404 Kč
 • na dítě ZTP/P: 26 808 Kč
 • na studenta: 4 020 Kč
 • na manžela/manželku s ročním příjmem do 68 000 Kč: 24 840 Kč
 • invalidita I. a II. stupně poplatníka: 2 520 Kč
 • invalidita III. stupně poplatníka: 5 040 Kč
 • držitel průkazu ZTP/P poplatník: 16 140 Kč

Daňový nerezident může uplatnit pouze slevu na poplatníka a slevu na studenta. Na slevy máme nárok dle počtu měsíců, ve kterých jsme splňovali podmínky slevy, ne dle doby trvání pracovního poměru. V případě, že jsme např. podmínky slevy splňovali po celý kalendářní rok, ale pracovali jsme pouze půl roku, máme nárok na plnou výši slevy, a můžeme počítat s velmi zajímavým přilepšením do rodinného rozpočtu v horizontu dubna/května, kdy finanční úřady vyplácejí vratky ze záloh na dani zaplacených.

Aktuální informace naleznete v článku Jak vyplnit daňové přiznání.

REKLAMA

ANKETA k článku Jak na daňové přiznání

Podáváte si daňové přiznání sám?

Počet odpovědí: 39

KOMENTÁŘE k článku Jak na daňové přiznání

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Sleva na poplatníka

15.4.2024 Daně

Jak si zajistit co největší daňovou úsporu? S využitím všech slev na poplatníka, na které máte podle české legislativy nárok. Za rok 2023 jsou vaše možnosti o dost širší, než budou v roce 2024 a později, kdy nás díky konsolidačnímu balíčku čekají velké změny ve slevě na poplatníka. Jaké slevy teď můžete využít a jak je vůbec uplatnit?

Klíčové změny v roce 2024 aneb na co se připravit

10.2.2024 Daně

Začátek roku 2024 přinesl v souvislosti s konsolidačním balíčkem představeným Ministerstvem financí ČR celou řadu změn, které se dotknou takřka každého z nás. Týkají se totiž například hypoték, stavebního spoření nebo nové sazby daně z nemovitých věcí. Pojďme se na ně společně podívat.

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2023 v roce 2024?

18.1.2024 Daně

Máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu za rok 2023 v roce 2024? Jaké daňové slevy můžete čerpat? Poradíme, jak správně vyplnit daňové přiznání a nepřipravit se o případný daňový přeplatek.

Daň z nemovitosti na rok 2024

4.1.2024 Daně

Kdo musí platit daň z nemovitosti? Kdo musí, a kdo naopak nemusí na finanční úřad s přiznáním k této dani?  Do kdy je nutné daňové přiznání podat, na jaký formulář jej vyplnit a kam ho poslat? Jak vysoká je daň z nemovitých věcí, do kdy a jak se platí? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek už pro vás máme připraveny.

Další zdražování na obzoru: vláda chce zvýšit DPH. Co podraží právě vám?

28.6.2023 Daně

Musíme šetřit, rozhodla vláda, a představila lidem vládní konsolidační balíček. Ještě jej ani nestihla formálně schválit, a už naznal několika změn. Stabilně se zatím drží navrhované změny v dani z přidané hodnoty. Ta (až na drobné výjimky) poroste. A tím zrychlí růst už tak dost vysoké inflace. Podívejme se, co se brzy zdraží i vám.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

Akcie

Akcie symbolizují majetkový podíl v určité společnosti a patří mezi oblíbené investiční nástroje mnoha lidí. Když se rozhodneme investovat do akcií, můžeme očekávat atraktivní výnosy, ale musíme si být vědomi i možného rizika. Jakou roli hrají akcie v investičním světě a co bychom měli vědět?

1. Podstata a význam akcií

Co to je: Akcie reprezentují část vlastnictví v organizaci či firmě.

Kategorie akcií: Rozlišujeme mezi několika typy akcií, mezi něž patří základní, upřednostněné nebo ty, které nevyplácejí dividendy.

Finanční benefity: Majitelé akcií mohou profitovat z dividend, tedy podílu na zisku dané firmy.

Majetková a kontrolní práva: Držitelé akcií mívají často možnost hlasovat o klíčových rozhodnutích společnosti.

Obchodovatelnost: Díky burzovnímu obchodování mohou být akcie rychle prodány či zakoupeny.

2. Možná rizika a šance spojená s akciemi

Fluktuace cen: Hodnota akcií může v krátkém čase výrazně vzrůst či poklesnout v reakci na různé faktory.

Dlouhodobý pohled: Mnozí považují investice do akcií za strategii s dlouhodobým výhledem, která může v průběhu let přinést značný zisk.

Rozložení investic: Efektivní strategie často spočívá v rozložení investic mezi různé akcie, což snižuje riziko závislosti na výkonu jedné společnosti.

Výzkum a informovanost: Rozhodující je detailní zkoumání finanční situace a tržního postavení společnosti před nákupem akcií.

Neustálé učení: Aktuální informace a znalost trhu jsou nezbytné pro informované investiční rozhodování.

V investičním světě akcie představují nástroj, který může přinést významné výnosy. Přestože je s nimi spojeno určité riziko, vhodná strategie a informovanost mohou minimalizovat potenciální ztráty a maximalizovat zisky.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena