Banky.cz Články Spoření Penzijní spoření – výnosy 2018

Penzijní spoření – výnosy 2018

18.3.2019 Spoření

Po letech tučných zisků dynamických fondů zasáhla letos klienty studená sprcha v podobě záporných výnosů. Kladné nuly dosáhly pouze dva konzervativní fondy. Jak hospodařil váš penzijní fond?

Státní podpora a sleva na dani

Na spoření v transformovaných a účastnických fondech stát přispívá 90-230 Kč/měsíc (maximálního příspěvku dosáhnete s měsíční úložkou 1 000 Kč). O dalších až 24 000 Kč ročně je možné si snížit základ daně z příjmu (čistá daňová úspora 3 600 Kč). Peníze je možné vybrat nejdříve po dosažení věku 60 let (je třeba spořit min. 5 let) formou jednorázového vyrovnání, renty na dobu určitou či doživotní renty.

Doplňkové penzijní spoření

V účastnických fondech si lidé na penzi spoří od ledna 2013. Fondy negarantují nezáporné zhodnocení, nenabízejí výsluhovou penzi a klienti si mohou volit investiční strategii (konzervativní, vyváženou nebo dynamickou). Investiční strategii je možné jednou ročně změnit bezplatně (každá další změna může být zpoplatněna, obvykle částkou do 500 Kč). Níže uváděná data jsou platná pro doplňkové penzijní spoření ke konci roku 2018.

  • Počet účastníků: 967 tisíc klientů
  • Objem spravovaných prostředků: 42 715 mil. Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek účastníka: 790 Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele: 973 Kč
  • Poplatek za správu aktiv: konzervativní fond 0,4% z objemu a 10% ze zisku, vyvážený a dynamický fond 1% z objemu a 15% ze zisku

Povinně konzervativní fondy

Produkty
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

Výnos 2020 Výnos penzijního fondu za rok 2020
Výnos 2019 Výnos penzijního fondu za rok 2019
Conseq konzervativní fond
Více informací
Výnos 2021
-0,25 %
Výnos 2020
0,42 %
Výnos 2019
1,47 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Allianz konzervativní fond
Více informací
Výnos 2021
-1,70 %
Výnos 2020
1,20 %
Výnos 2019
2,24 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
KB konzervativní fond
Více informací
Výnos 2021
-2,57 %
Výnos 2020
0,77 %
Výnos 2019
1,49 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
NN konzervativní fond
Více informací
Výnos 2021
-3,76 %
Výnos 2020
1,36 %
Výnos 2019
1,26 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
ČS konzervativní fond
Více informací
Výnos 2021
-4,16 %
Výnos 2020
1,02 %
Výnos 2019
2,59 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
ČSOB konzervativní fond
Více informací
Výnos 2021
-4,23 %
Výnos 2020
1,54 %
Výnos 2019
2,15 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
ČSOB garantovaný fond
Více informací
Výnos 2021
-4,45 %
Výnos 2020
1,14 %
Výnos 2019
1,72 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
KB dluhopisový fond
Více informací
Výnos 2021
-
Výnos 2020
0,91 %
Výnos 2019
2,54 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME

Vyvážené fondy

Produkty
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

Výnos 2020 Výnos penzijního fondu za rok 2020
Výnos 2019 Výnos penzijního fondu za rok 2019
ČSOB vyvážený fond
Více informací
Výnos 2021
7,62 %
Výnos 2020
4,21 %
Výnos 2019
12,96 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
ČS vyvážený fond
Více informací
Výnos 2021
4,62 %
Výnos 2020
4,64 %
Výnos 2019
10,42 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
KB vyvážený fond
Více informací
Výnos 2021
3,67 %
Výnos 2020
2,51 %
Výnos 2019
10,08 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
NN vyvážený fond
Více informací
Výnos 2021
2,50 %
Výnos 2020
2,79 %
Výnos 2019
9,12 %
DOPORUČUJEME
Sjednat online
Více informací
DOPORUČUJEME
Sjednat online
Allianz vyvážený fond
Více informací
Výnos 2021
2,12 %
Výnos 2020
4,55 %
Výnos 2019
9,95 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Conseq dluhopisový fond
Více informací
Výnos 2021
2,02 %
Výnos 2020
1,23 %
Výnos 2019
4,84 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
ČS etický fond
Více informací
Výnos 2021
-1,93 %
Výnos 2020
3,90 %
Výnos 2019
6,15 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME

Dynamické fondy

Produkty
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

Výnos 2020 Výnos penzijního fondu za rok 2020
Výnos 2019 Výnos penzijního fondu za rok 2019
Conseq globální akciový fond
Více informací
Výnos 2021
23,40 %
Výnos 2020
-3,92 %
Výnos 2019
18,96 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
ČSOB dynamický fond
Více informací
Výnos 2021
22,40 %
Výnos 2020
6,51 %
Výnos 2019
25,31 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
NN růstový fond
Více informací
Výnos 2021
21,65 %
Výnos 2020
-2,20 %
Výnos 2019
17,58 %
DOPORUČUJEME
Sjednat online
Více informací
DOPORUČUJEME
Sjednat online
ČS dynamický fond
Více informací
Výnos 2021
12,99 %
Výnos 2020
6,14 %
Výnos 2019
18,75 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
KB akciový fond
Více informací
Výnos 2021
12,91 %
Výnos 2020
3,42 %
Výnos 2019
16,42 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Allianz dynamický fond
Více informací
Výnos 2021
10,68 %
Výnos 2020
7,56 %
Výnos 2019
15,77 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME

Penzijní připojištění

Do transformovaných fondů bylo možné vstoupit do konce roku 2012. Fondy garantují nezáporné zhodnocení, nabízejí výsluhovou penzi (výplata poloviny úspor po 15 letech spoření) a klienti si nemohou volit investiční strategii (fondy musí investovat velmi konzervativně). Minimální riziko, minimální zisk. Níže uváděná data jsou platná ke konci roku 2018.

  • Počet účastníků: 3 470 tisíc klientů
  • Objem spravovaných prostředků: 404 350 mil. Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek účastníka: 680 Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele: 877 Kč
  • Poplatek za správu aktiv: 0,8% z objemu a 10% ze zisku

Produkty
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

Výnos 2020 Výnos penzijního fondu za rok 2020
Výnos 2019 Výnos penzijního fondu za rok 2019
ČS transformovaný fond
Více informací
Výnos 2021
0,98 %
Výnos 2020
0,97 %
Výnos 2019
1,69 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Allianz transformovaný fond
Více informací
Výnos 2021
0,89 %
Výnos 2020
0,66 %
Výnos 2019
0,94 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Conseq transformovaný fond
Více informací
Výnos 2021
0,69 %
Výnos 2020
0,43 %
Výnos 2019
1,50 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
KB transformovaný fond
Více informací
Výnos 2021
0,43 %
Výnos 2020
0,35 %
Výnos 2019
0,60 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
ČSOB transformovaný fond
Více informací
Výnos 2021
0,40 %
Výnos 2020
0,67 %
Výnos 2019
1,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
NN transformovaný fond
Více informací
Výnos 2021
0,33 %
Výnos 2020
0,71 %
Výnos 2019
0,95 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME

Jak správně zvolit investiční strategii?

V dobách ekonomického růstu se vyplatí více riskovat a setrvávat ve vyváženém či dynamickém fondu. Riziko ztráty je malé, potenciální výnos vysoký. Naopak krizová období, která jsou vždy spojena s prudkými pády burzovních trhů, je lepší přečkat v konzervativních fondech.

Máte-li do penze daleko, vyplatí se více riskovat. Inflace v dlouhém období znehodnocuje konzervativně uložené peníze. A pokud na výběr penzijka nespěcháte, vždy si můžete pro ukončení spoření vybrat ten správný moment (ostřílení investoři na zajímavé příležitosti čekají i 5-10 let a neukvapují se). Naopak pokud Vám důchod už pomalu klepe na dveře, je lepší několik posledních let před ukončením spoření setrvat v konzervativních fondech. Máme mnohem menší manévrovací prostor, co se možného ukončení spoření/investiční strategie týče, a tudíž se nevyplatí příliš riskovat.Nejlepší způsob spoření!

ANKETA k článku Penzijní spoření – výnosy 2018

Preferujete:

Počet odpovědí: 322

KOMENTÁŘE k článku Penzijní spoření – výnosy 2018

Přidejte nový komentář

Důchod, Komentoval(a): Jan Veliz

2.5.2019 16:51:52
Z výše uvedeného je zřejmé, že žádný soukromý subjekt nemůže garantovat, že budeme jednou mít důchod. Přispívají občané, zaměstnavatelé, ba i stát. A banky jen maximalizují své zisky. Nevšiml jsem si, že by nějaká banka byla ve ztrátě, přesto výnosy pro klienty jsou mizivé nebo dokonce záporné. Důchod může garantovat jedině stát, ale nesmí se dostat k moci strany, které by současný důchodový systém zničily. Stačí jen udržovat poměr průměrná čistá mzda / průměrný důchod a systém vydrží navěky.

Re: Důchod, Komentoval(a): Petr Jermář

2.5.2019 22:36:52

Dobrý den, doplňkové penzijní spoření výše je plně v režii penzijních fondů (nikoliv bank). Pravidla fondů velmi přísně reguluje stát, který mimo jiné stanovuje přesnou výši odměny fondům za spravované peníze. Kdyby tato odměna byla nižší, výnosy pro klienty by byly vyšší. Státní důchod je závislý na 3 parametrech: výše vypláceného důchodu, věk pro odchod do penze a výše placeného sociálního pojištění. Jsme zemí s téměř nejvyšším zdaněním práce na světě, takže sociální pojištění zvyšovat dále nelze. A lidé nejsou ochotni odcházet do penze později než v 65 letech. Z čehož plyne, že důstojná výše penze garantovaná státem není bohužel udržitelná.

Opak je pravdou, Komentoval(a): VÍT MATĚJOVSKÝ

19.2.2020 06:07:44
Dobrý den, s hrůzou jsem si přečetl následující: JAK SPRÁVNĚ ZVOLIT INVESTIČNÍ STRATEGII? "V dobách ekonomického růstu se vyplatí více riskovat a setrvávat ve vyváženém či dynamickém fondu. Riziko ztráty je malé, potenciální výnos vysoký. Naopak krizová období, která jsou vždy spojena s prudkými pády burzovních trhů, je lepší přečkat v konzervativních fondech." Opak je pravdou : naopak je vhodné mít dynamičtější variantu hlavně v dobách poklesu, kdy nakoupím levněji, resp. za stejnou částku více podílů, a po následném vzestupu jsem dříve v zisku, resp. výnos je takto výrazně vyšší , než kdybych byl v dobách poklesu/krize v konzervativní strategii, která jednak toho moc nepřinese, a hlavně nejsem zainvestován v momentě vzestupu, resp. nestihnu další nárůst hodnoty - toto samozřejmě v případě dlouhodobého spoření/investování, např. 10 let (koneckonců na méně než pět let penzijko nemá smysl, proto je vhodnější spíše dynamičtější varianta).

Re: Investiční strategie, Komentoval(a): Petr Jermář

19.2.2020 11:54:48

Dobrý den, toto doporučení (nakupovat v krizi, kdy jsou aktiva levná a prodávat v době vrcholu, kdy jsou nadhodnocená) je samozřejmě platné, ale pro individuální investory (když akcie nakupujete a prodáváte přímo Vy). Jdete tím proti proudu a realizujete vyšší zisk. Nicméně institucionální investoři (penzijní a jiné fondy) jednají jinak a jinak promítají aktuální účetní hodnotu svých aktiv do hodnoty fondů. Dynamický penzijní fond zkrátka nemůže všechny své akcie v době vrcholu prodat a nakoupit je zpět v době krize.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Úroky na spořicích účtech už překonávají i 6 %

31.10.2022 Spoření

Úrok 6,01 % ročně. A bez podmínek. Tak v současné době vypadá nejvyšší nabídka mezi spořicími účty. Přišla s ní Max banka, která 4. října vznikla přejmenováním původní Expobank CZ a přechodem pod nového majitele – pod Banku Creditas.

Zhodnocení u stavebka je už víc než 6 %. A vstupní poplatek definitivně končí

17.10.2022 Spoření

Ještě vyšší zhodnocení a o něco lepší podmínky. Stavební spořitelny využívají současnou situaci a pomocí nejrůznějších akcí bojují o klienty. Díky tomu můžete dosáhnout na 3% úrokovou sazbu a celkové zhodnocení přes 6 %.

Úroky na spořicích účtech dál rostou. Snadno dosáhnete na sazbu přes 5 %

3.10.2022 Spoření

O další procentní bod výhodnější. Zatímco ještě před čtvrt rokem se nejvyšší sazby u spořicích účtů pohybovaly nad 4 %, nyní najdete na trhu mnoho bank, které nabízejí úroky nad 5 %.

Zhodnocení až 5,7 %. I to aktuálně nabízí stavební spoření

19.9.2022 Spoření

Výnos, na který ostatní spořicí produkty nedosáhnou. To i nadále nabízí stavební spoření. Díky státní podpoře své peníze zhodnotíte až o 5,7 %. Problém je, že současná vláda uvažuje o zrušení této podpory. I kdyby k tomu však došlo, zachová si stavebko jednu zásadní výhodu, na kterou ostatní spoření nestačí.

Stavební spoření: víc nových smluv, méně úvěrů. Kvůli úrokům

22.8.2022 Spoření

Vysoké úroky. Faktor, který nahrává novým smlouvám na stavební spoření, zároveň ale vede k tomu, že ubývá úvěrů ze stavebka. Vyplývá to ze statistik za první polovinu letošního roku. Podle nich lidé uzavřeli 277 494 nových smluv o stavebním spoření, což je o 12 % víc než loni za stejné období.

REKLAMA
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2022, všechna práva vyhrazena