Banky.cz Články Spoření Penzijní spoření – výnosy 2018

Penzijní spoření – výnosy 2018

18.3.2019 Spoření

Po letech tučných zisků dynamických fondů zasáhla letos klienty studená sprcha v podobě záporných výnosů. Kladné nuly dosáhly pouze dva konzervativní fondy. Jak hospodařil váš penzijní fond?

REKLAMA

Státní podpora a sleva na dani

Na spoření v transformovaných a účastnických fondech stát přispívá 90-230 Kč/měsíc (maximálního příspěvku dosáhnete s měsíční úložkou 1 000 Kč). O dalších až 24 000 Kč ročně je možné si snížit základ daně z příjmu (čistá daňová úspora 3 600 Kč). Peníze je možné vybrat nejdříve po dosažení věku 60 let (je třeba spořit min. 5 let) formou jednorázového vyrovnání, renty na dobu určitou či doživotní renty.

Doplňkové penzijní spoření

V účastnických fondech si lidé na penzi spoří od ledna 2013. Fondy negarantují nezáporné zhodnocení, nenabízejí výsluhovou penzi a klienti si mohou volit investiční strategii (konzervativní, vyváženou nebo dynamickou). Investiční strategii je možné jednou ročně změnit bezplatně (každá další změna může být zpoplatněna, obvykle částkou do 500 Kč). Níže uváděná data jsou platná pro doplňkové penzijní spoření ke konci roku 2018.

  • Počet účastníků: 967 tisíc klientů
  • Objem spravovaných prostředků: 42 715 mil. Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek účastníka: 790 Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele: 973 Kč
  • Poplatek za správu aktiv: konzervativní fond 0,4% z objemu a 10% ze zisku, vyvážený a dynamický fond 1% z objemu a 15% ze zisku

Povinně konzervativní fondy

Produkty
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

ČS konzervativní fond
Více informací
Výnos 2023
10,22 %
Výnos 2022
-1,82 %
Výnos 2021
-4,16 %
Více informací
KB dluhopisový fond
Více informací
Výnos 2023
10,63 %
Výnos 2022
-3,20 %
Výnos 2021
-4,71 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
ČSOB konzervativní fond
Více informací
Výnos 2023
9,42 %
Výnos 2022
2,07 %
Výnos 2021
-4,23 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
KB konzervativní fond
Více informací
Výnos 2023
8,16 %
Výnos 2022
1,00 %
Výnos 2021
-2,57 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
NN konzervativní fond
Více informací
Výnos 2023
8,02 %
Výnos 2022
2,25 %
Výnos 2021
-3,76 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
ČSOB garantovaný fond
Více informací
Výnos 2023
7,33 %
Výnos 2022
1,23 %
Výnos 2021
-4,45 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
Allianz konzervativní fond
Více informací
Výnos 2023
7,16 %
Výnos 2022
3,39 %
Výnos 2021
-1,70 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
Conseq konzervativní fond
Více informací
Výnos 2023
6,83 %
Výnos 2022
4,20 %
Výnos 2021
-0,25 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ

Vyvážené fondy

Penzijní spoření ČS

Produkty
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

ČS vyvážený fond
Více informací
Výnos 2023
15,47 %
Výnos 2022
-4,31 %
Výnos 2021
4,62 %
Více informací
ČS etický fond
Více informací
Výnos 2023
8,98 %
Výnos 2022
-2,56 %
Výnos 2021
-1,93 %
Více informací
ČSOB vyvážený fond
Více informací
Výnos 2023
15,86 %
Výnos 2022
-8,25 %
Výnos 2021
7,62 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
NN vyvážený fond
Více informací
Výnos 2023
14,61 %
Výnos 2022
-7,25 %
Výnos 2021
2,50 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
KB vyvážený fond
Více informací
Výnos 2023
14,33 %
Výnos 2022
-8,30 %
Výnos 2021
3,67 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
Allianz vyvážený fond
Více informací
Výnos 2023
11,45 %
Výnos 2022
-4,60 %
Výnos 2021
2,12 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
Conseq dluhopisový fond
Více informací
Výnos 2023
8,47 %
Výnos 2022
3,09 %
Výnos 2021
2,02 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ

Dynamické fondy

Produkty
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

ČS dynamický fond
Více informací
Výnos 2023
19,29 %
Výnos 2022
-4,81 %
Výnos 2021
12,99 %
Více informací
NN růstový fond
Více informací
Výnos 2023
31,09 %
Výnos 2022
-16,45 %
Výnos 2021
21,65 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
ČSOB dynamický fond
Více informací
Výnos 2023
23,26 %
Výnos 2022
-14,65 %
Výnos 2021
22,40 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
Conseq globální akciový fond
Více informací
Výnos 2023
21,94 %
Výnos 2022
-13,06 %
Výnos 2021
23,40 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
KB akciový fond
Více informací
Výnos 2023
16,70 %
Výnos 2022
-11,30 %
Výnos 2021
12,91 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
Allianz dynamický fond
Více informací
Výnos 2023
16,00 %
Výnos 2022
-10,00 %
Výnos 2021
10,68 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ

Penzijní připojištění

Do transformovaných fondů bylo možné vstoupit do konce roku 2012. Fondy garantují nezáporné zhodnocení, nabízejí výsluhovou penzi (výplata poloviny úspor po 15 letech spoření) a klienti si nemohou volit investiční strategii (fondy musí investovat velmi konzervativně). Minimální riziko, minimální zisk. Níže uváděná data jsou platná ke konci roku 2018.

  • Počet účastníků: 3 470 tisíc klientů
  • Objem spravovaných prostředků: 404 350 mil. Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek účastníka: 680 Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele: 877 Kč
  • Poplatek za správu aktiv: 0,8% z objemu a 10% ze zisku
Penzijní spoření ČS

Produkty
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

Výnos 2020 Výnos penzijního fondu za rok 2020
ČS transformovaný fond
Více informací
Výnos 2022
2,19 %
Výnos 2021
0,98 %
Výnos 2020
0,97 %
Více informací
Conseq transformovaný fond
Více informací
Výnos 2022
4,40 %
Výnos 2021
0,69 %
Výnos 2020
0,43 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
Allianz transformovaný fond
Více informací
Výnos 2022
1,69 %
Výnos 2021
0,89 %
Výnos 2020
0,66 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
KB transformovaný fond
Více informací
Výnos 2022
1,53 %
Výnos 2021
0,43 %
Výnos 2020
0,35 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
NN transformovaný fond
Více informací
Výnos 2022
1,08 %
Výnos 2021
0,33 %
Výnos 2020
0,71 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ
ČSOB transformovaný fond
Více informací
Výnos 2022
0,46 %
Výnos 2021
0,40 %
Výnos 2020
0,67 %
TIP BANKY.CZ
Více informací
TIP BANKY.CZ

Jak správně zvolit investiční strategii?

V dobách ekonomického růstu se vyplatí více riskovat a setrvávat ve vyváženém či dynamickém fondu. Riziko ztráty je malé, potenciální výnos vysoký. Naopak krizová období, která jsou vždy spojena s prudkými pády burzovních trhů, je lepší přečkat v konzervativních fondech.

Máte-li do penze daleko, vyplatí se více riskovat. Inflace v dlouhém období znehodnocuje konzervativně uložené peníze. A pokud na výběr penzijka nespěcháte, vždy si můžete pro ukončení spoření vybrat ten správný moment (ostřílení investoři na zajímavé příležitosti čekají i 5-10 let a neukvapují se). Naopak pokud Vám důchod už pomalu klepe na dveře, je lepší několik posledních let před ukončením spoření setrvat v konzervativních fondech. Máme mnohem menší manévrovací prostor, co se možného ukončení spoření/investiční strategie týče, a tudíž se nevyplatí příliš riskovat.

REKLAMA

ANKETA k článku Penzijní spoření – výnosy 2018

Preferujete:

Počet odpovědí: 322

KOMENTÁŘE k článku Penzijní spoření – výnosy 2018

Přidejte nový komentář

Důchod, Komentoval(a): Jan Veliz

2.5.2019 16:51:52
Z výše uvedeného je zřejmé, že žádný soukromý subjekt nemůže garantovat, že budeme jednou mít důchod. Přispívají občané, zaměstnavatelé, ba i stát. A banky jen maximalizují své zisky. Nevšiml jsem si, že by nějaká banka byla ve ztrátě, přesto výnosy pro klienty jsou mizivé nebo dokonce záporné. Důchod může garantovat jedině stát, ale nesmí se dostat k moci strany, které by současný důchodový systém zničily. Stačí jen udržovat poměr průměrná čistá mzda / průměrný důchod a systém vydrží navěky.

Re: Důchod, Komentoval(a): Petr Jermář

2.5.2019 22:36:52

Dobrý den, doplňkové penzijní spoření výše je plně v režii penzijních fondů (nikoliv bank). Pravidla fondů velmi přísně reguluje stát, který mimo jiné stanovuje přesnou výši odměny fondům za spravované peníze. Kdyby tato odměna byla nižší, výnosy pro klienty by byly vyšší. Státní důchod je závislý na 3 parametrech: výše vypláceného důchodu, věk pro odchod do penze a výše placeného sociálního pojištění. Jsme zemí s téměř nejvyšším zdaněním práce na světě, takže sociální pojištění zvyšovat dále nelze. A lidé nejsou ochotni odcházet do penze později než v 65 letech. Z čehož plyne, že důstojná výše penze garantovaná státem není bohužel udržitelná.

Opak je pravdou, Komentoval(a): VÍT MATĚJOVSKÝ

19.2.2020 06:07:44
Dobrý den, s hrůzou jsem si přečetl následující: JAK SPRÁVNĚ ZVOLIT INVESTIČNÍ STRATEGII? "V dobách ekonomického růstu se vyplatí více riskovat a setrvávat ve vyváženém či dynamickém fondu. Riziko ztráty je malé, potenciální výnos vysoký. Naopak krizová období, která jsou vždy spojena s prudkými pády burzovních trhů, je lepší přečkat v konzervativních fondech." Opak je pravdou : naopak je vhodné mít dynamičtější variantu hlavně v dobách poklesu, kdy nakoupím levněji, resp. za stejnou částku více podílů, a po následném vzestupu jsem dříve v zisku, resp. výnos je takto výrazně vyšší , než kdybych byl v dobách poklesu/krize v konzervativní strategii, která jednak toho moc nepřinese, a hlavně nejsem zainvestován v momentě vzestupu, resp. nestihnu další nárůst hodnoty - toto samozřejmě v případě dlouhodobého spoření/investování, např. 10 let (koneckonců na méně než pět let penzijko nemá smysl, proto je vhodnější spíše dynamičtější varianta).

Re: Investiční strategie, Komentoval(a): Petr Jermář

19.2.2020 11:54:48

Dobrý den, toto doporučení (nakupovat v krizi, kdy jsou aktiva levná a prodávat v době vrcholu, kdy jsou nadhodnocená) je samozřejmě platné, ale pro individuální investory (když akcie nakupujete a prodáváte přímo Vy). Jdete tím proti proudu a realizujete vyšší zisk. Nicméně institucionální investoři (penzijní a jiné fondy) jednají jinak a jinak promítají aktuální účetní hodnotu svých aktiv do hodnoty fondů. Dynamický penzijní fond zkrátka nemůže všechny své akcie v době vrcholu prodat a nakoupit je zpět v době krize.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

[AKTUÁLNĚ] Česká spořitelna přestala zakládat vkladní knížky

10.4.2024 Spoření

Česká spořitelna definitivně ukončila možnost zakládání vkladních knížek pro nové klienty. Dříve založené knížky banka rušit nebude, peníze z vkladních knížek nikam převádět nemusíte. Jedinou bankou s možností založení nové vkladní knížky zůstává ČSOB, a to pouze na pobočkách České pošty.

[AKTUÁLNĚ] Aktuální výše úroků na spořicích účtech

9.4.2024 Spoření

V souvislosti s poklesem základní sazby v ekonomice se spustila lavina snižování úroků na bankovních i spořitelních spořících produktech. Týká se především spořicích účtů, ale zasáhla i výhled v oblasti termínovaných vkladů. Banky čekají přesun peněz právě na „termíňáky“, investiční společnosti ale vidí velkou příležitost zvýšit zájem Čechů o investování.

Inflace klesla na 2 %. Jak to ovlivní spoření a hypotéky?

15.3.2024 Spoření

Inflace klesla v únoru 2024 na 2 %, z lednových 2,3 %. O celoplošné překonání vysoké inflace se sice ještě nejedná, ale už nyní můžeme pozorovat změny u spoření i hypoték. Podívejme se na vše podrobněji.

Možnosti spoření u spořicích účtů a termínovaných vkladů

30.1.2024 Spoření

Když se řekne spořicí nástroje, většině z nás se jako první vybaví spořicí účty a termínované vklady. Jak fungují? Jaké jsou jejich hlavní výhody a nevýhody? A jaké jsou mezi těmito nástroji největší rozdíly?

Porovnání a hodnocení různých způsobů spoření

1.1.2024 Spoření

Spoření je nedílnou součástí finančního plánování a finančně zdravého života. Bez rezervy, v podobě peněz odložených stranou, se nežije vůbec snadno. Čemu čelí lidé bez úspor? A jaké jsou největší výhody pravidelného spoření? Podíváme se na produkty krátkodobého a dlouhodobého spoření s časovou vázaností, i bez ní. Porovnáme a zhodnotíme všechny v současnosti dostupné spořicí produkty, nastíníme i možnosti investování.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

100% Hypotéka

Půjčka, která pokryje celou koupi. Taková je 100% hypotéka. LTV této hypotéky je 100 %, což znamená, že vám banka půjčí peníze na celou odhadní cenu nemovitosti, kterou ručíte.

Díky 100% hypotéce tak získáte dost peněz na nákup domu či bytu nebo například na výstavbu. Zároveň ale musíte počítat s vyšším úrokem než u menších půjček. Pro banky je totiž úvěr bez spoluúčasti klienta rizikovější, a proto jsou jeho podmínky přísnější.

V současnosti navíc čeští poskytovatelé 100% hypotéky neposkytují. Česká národní banka totiž v roce 2016 zpřísnila podmínky pro získání hypotéky a jejich součástí bylo také ukončení 100% hypoték. Banky tak nabízí maximálně 90% hypotéky. Pouze u 5 % objemu poskytnutých půjček smí být LTV vyšší než 90 %.

Přesto existuje možnost, jak pomocí půjčky na bydlení získat dost peněz na úhradu celé kupní ceny nemovitosti. V podstatě tedy můžete dosáhnout na 100% hypotéku.

Jak na to? Musíte ručit více nemovitostmi. Kromě kupovaného bytu či domu to může být například nemovitost rodičů. Samozřejmě ale platí, že majitel této nemovitosti musí s ručením souhlasit.

Díky ručení více nemovitostmi se zvýší hodnota zástavy. I při 90% či menším LTV tak získáte peníze na nákup vybraného domu či bytu.

Banky navíc obvykle umožňují druhou nemovitost z hypotéky vyvázat, jakmile splatíte potřebnou část úvěru. Dál tedy ručíte pouze kupovaným domem či bytem.

Další možností je dofinancovat hypotéku dalším úvěrem. Například úvěrem ze stavebního spoření.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění je výhoda poskytnutá státem, která umožňuje jednotlivcům nebo podnikům snížit svou daňovou zátěž. To může být ve formě snížení daně, odpočtu daní, nebo úlevy od daní. Daňová zvýhodnění mohou být zaměřena na podporu určitých činností, jako je investování do výzkumu a vývoje, nebo na podporu sociálních cílů, jako je poskytování dostupného bydlení.

Daňová úleva pro podniky

Investice do výzkumu a vývoje: Podniky, které investují do výzkumu a vývoje, mohou být oprávněny k daňovým úlevám. Tyto úlevy mohou být ve formě přímého snížení daně, nebo odpočtu nákladů na výzkum a vývoj od daně.

Poskytování pracovních míst: Některé země nabízejí daňová zvýhodnění podnikům, které vytvářejí nová pracovní místa, zejména v oblastech s vysokou nezaměstnaností.

Investice do ekologicky šetrných technologií: Podniky, které investují do ekologicky šetrných technologií, mohou být oprávněny k daňovým úlevám.

Daňová úleva pro jednotlivce

Hypoteční úroky: V některých zemích mohou jednotlivci odečíst úroky zaplacené na hypotéku od svých daní.

Příspěvky na penzijní spoření: Příspěvky na penzijní spoření mohou být odečteny od daní.

Darování charitativním organizacím: Darování peněz nebo majetku charitativním organizacím mohou být také odečteny od daní.

Daňová zvýhodnění mohou mít významný dopad na ekonomiku a společnost, protože mohou podporovat investice a růst, a mohou pomoci dosáhnout sociálních cílů.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena