Banky.cz Banky.cz Články Spoření Penzijní spoření – výnosy 2018

Penzijní spoření – výnosy 2018

Penzijní spoření – výnosy 2018
18.3.2019, Spoření

Po letech tučných zisků dynamických fondů zasáhla letos klienty studená sprcha v podobě záporných výnosů. Kladné nuly dosáhly pouze dva konzervativní fondy. Jak hospodařil váš penzijní fond?

Státní podpora a sleva na dani

Na spoření v transformovaných a účastnických fondech stát přispívá 90-230 Kč/měsíc (maximálního příspěvku dosáhneme s měsíční úložkou 1 000 Kč). O dalších až 24 000 Kč ročně je možné si snížit základ daně z příjmu (čistá daňová úspora 3 600 Kč). Peníze je možné vybrat nejdříve po dosažení věku 60 let (je třeba spořit min. 5 let) formou jednorázového vyrovnání, renty na dobu určitou či doživotní renty.

Doplňkové penzijní spoření

V účastnických fondech si lidé na penzi spoří od ledna 2013. Fondy negarantují nezáporné zhodnocení, nenabízejí výsluhovou penzi a klienti si mohou volit investiční strategii (konzervativní, vyváženou nebo dynamickou). Investiční strategii je možné jednou ročně změnit bezplatně (každá další změna může být zpoplatněna, obvykle částkou do 500 Kč). Níže uváděná data jsou platná ke konci roku 2018.

  • Počet účastníků: 967 tisíc klientů
  • Objem spravovaných prostředků: 42 715 mil. Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek účastníka: 790 Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele: 973 Kč
  • Poplatek za správu aktiv: konzervativní fond 0,4% z objemu a 10% ze zisku, vyvážený a dynamický fond 1% z objemu a 15% ze zisku

Povinně konzervativní fondy

Produkty k porovnání iVýnos penzijního fondu za rok 2019 Výnos 2019 iVýnos penzijního fondu za rok 2018 Výnos 2018 iVýnos penzijního fondu za rok 2017
Penzijní společnost České pojišťovny ČP spořící fond 3,45 % -1,35 % 0,00 %

ČP spořící fond od Penzijní společnost České pojišťovny

Výnos 2019
3,45 %
Výnos 2018
-1,35 %
Výnos 2017
0,00 %
Výnos 2016
0,80 %
Výnos 2015
1,17 %
Výnos 2014
2.42 %
Výnos 2013
2,94 %
Riziko
nízké
Ostatní
-

Více informací o produktu ČP spořící fond

Česká spořitelna - penzijní společnost ČS konzervativní fond 2,59 % 0,19 % -0,62 %

ČS konzervativní fond od Česká spořitelna - penzijní společnost

Výnos 2019
2,59 %
Výnos 2018
0,19 %
Výnos 2017
-0,62 %
Výnos 2016
-0,05 %
Výnos 2015
0,50 %
Výnos 2014
1,34 %
Výnos 2013
0,44 %
Riziko
nízké
Ostatní
-

Více informací o produktu ČS konzervativní fond

KB Penzijní společnost KB spořící fond 2,54 % -2,65 % -1,39 %

KB spořící fond od KB Penzijní společnost

Výnos 2019
2,54 %
Výnos 2018
-2,65 %
Výnos 2017
-1,39 %
Výnos 2016
0,45 %
Výnos 2015
0,02 %
Výnos 2014
-
Výnos 2013
-
Riziko
nízké
Ostatní
-

Fond je vhodný pro účastníky, kteří jsou spíše konzervativní a požadují, aby převážná část portfolia fondu byla investována na trhu dluhopisů. Zároveň jsou ochotni přijmout v malé míře i akciovou složku, která by v dlouhodobém horizontu měla zabezpečit vyšší výnosový potenciál ve srovnání s čistě dluhopisovým fondem. Účastníci jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích.

Více informací o produktu KB spořící fond

Allianz penzijní společnost Allianz konzervativní fond 2,24 % 0,30 % -1,63 %

Allianz konzervativní fond od Allianz penzijní společnost

Výnos 2019
2,24 %
Výnos 2018
0,30 %
Výnos 2017
-1,63 %
Výnos 2016
-0,04 %
Výnos 2015
1,22 %
Výnos 2014
1,31 %
Výnos 2013
1,44 %
Riziko
nízké
Ostatní
-

Více informací o produktu Allianz konzervativní fond

ČSOB Penzijní společnost ČSOB konzervativní fond 2,15 % -0,83 % -0,94 %

ČSOB konzervativní fond od ČSOB Penzijní společnost

Výnos 2019
2,15 %
Výnos 2018
-0,83 %
Výnos 2017
-0,94 %
Výnos 2016
0,00 %
Výnos 2015
1,35 %
Výnos 2014
2,68 %
Výnos 2013
0,94 %
Riziko
nízké
Ostatní
-

Více informací o produktu ČSOB konzervativní fond

ČSOB Penzijní společnost ČSOB garantovaný fond 1,72 % -1,23 % -1,41 %

ČSOB garantovaný fond od ČSOB Penzijní společnost

Výnos 2019
1,72 %
Výnos 2018
-1,23 %
Výnos 2017
-1,41 %
Výnos 2016
-0,47 %
Výnos 2015
0,87 %
Výnos 2014
1,65 %
Výnos 2013
1,10 %
Riziko
nízké
Ostatní
-

Více informací o produktu ČSOB garantovaný fond

KB Penzijní společnost KB konzervativní fond 1,49 % -0,83 % -1,57 %

KB konzervativní fond od KB Penzijní společnost

Výnos 2019
1,49 %
Výnos 2018
-0,83 %
Výnos 2017
-1,57 %
Výnos 2016
-0,15 %
Výnos 2015
0,36 %
Výnos 2014
1,33 %
Výnos 2013
0,36 %
Riziko
nízké
Ostatní
-

Fond je vhodný pro investory s velmi malou nebo žádnou zkušeností s fondovým investováním, kteří preferují stabilitu své investice a mají vysokou averzi k investičnímu riziku. Požadují stabilní zhodnocení investice a jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na dluhopisových trzích.

Více informací o produktu KB konzervativní fond

Conseq penzijní společnost Conseq konzervativní fond 1,47 % -0,98 % -0,90 %

Conseq konzervativní fond od Conseq penzijní společnost

Výnos 2019
1,47 %
Výnos 2018
-0,98 %
Výnos 2017
-0,90 %
Výnos 2016
0,09 %
Výnos 2015
0,51 %
Výnos 2014
1,39 %
Výnos 2013
0,69 %
Riziko
nízké
Ostatní
-

Více informací o produktu Conseq konzervativní fond

Penzijní společnost České pojišťovny ČP konzervativní fond 1,44 % -0,34 % -0,30 %

ČP konzervativní fond od Penzijní společnost České pojišťovny

Výnos 2019
1,44 %
Výnos 2018
-0,34 %
Výnos 2017
-0,30 %
Výnos 2016
-0,14 %
Výnos 2015
0,97 %
Výnos 2014
0,87 %
Výnos 2013
2,46 %
Riziko
nízké
Ostatní
-

Více informací o produktu ČP konzervativní fond

NN Penzijní společnost NN konzervativní fond 1,26 % -0,07 % -1,93 %

NN konzervativní fond od NN Penzijní společnost

Výnos 2019
1,26 %
Výnos 2018
-0,07 %
Výnos 2017
-1,93 %
Výnos 2016
0,21 %
Výnos 2015
1,15 %
Výnos 2014
0,61 %
Výnos 2013
0,27 %
Riziko
nízké
Ostatní
-

Více informací o produktu NN konzervativní fond

AXA penzijní společnost Axa konzervativní fond 1,20 % -0,84 % -1,38 %

Axa konzervativní fond od AXA penzijní společnost

Výnos 2019
1,20 %
Výnos 2018
-0,84 %
Výnos 2017
-1,38 %
Výnos 2016
0,02 %
Výnos 2015
0,59 %
Výnos 2014
2,67 %
Výnos 2013
0,49 %
Riziko
nízké
Ostatní
-

Více informací o produktu Axa konzervativní fond

Vyvážené fondy

Produkty k porovnání iVýnos penzijního fondu za rok 2019 Výnos 2019 iVýnos penzijního fondu za rok 2018 Výnos 2018 iVýnos penzijního fondu za rok 2017
ČSOB Penzijní společnost ČSOB vyvážený fond 12,96 % -6,32 % 2,63 %

ČSOB vyvážený fond od ČSOB Penzijní společnost

Výnos 2019
12,96 %
Výnos 2018
-6,32 %
Výnos 2017
2,63 %
Výnos 2016
3,11 %
Výnos 2015
3,55 %
Výnos 2014
3,77 %
Výnos 2013
0,70 %
Riziko
střední
Ostatní
-

Více informací o produktu ČSOB vyvážený fond

AXA penzijní společnost Axa vyvážený fond 11,17 % -4,24 % -0,10 %

Axa vyvážený fond od AXA penzijní společnost

Výnos 2019
11,17 %
Výnos 2018
-4,24 %
Výnos 2017
-0,10 %
Výnos 2016
4,48 %
Výnos 2015
2,02 %
Výnos 2014
-
Výnos 2013
-
Riziko
střední
Ostatní
-

Více informací o produktu Axa vyvážený fond

Penzijní společnost České pojišťovny ČP vyvážený fond 10,50 % -4,85 % 4,10 %

ČP vyvážený fond od Penzijní společnost České pojišťovny

Výnos 2019
10,50 %
Výnos 2018
-4,85 %
Výnos 2017
4,10 %
Výnos 2016
3,48 %
Výnos 2015
0,54 %
Výnos 2014
2,45 %
Výnos 2013
3,60 %
Riziko
střední
Ostatní
-

Více informací o produktu ČP vyvážený fond

Česká spořitelna - penzijní společnost ČS vyvážený fond 10,42 % -3,12 % 3,70 %

ČS vyvážený fond od Česká spořitelna - penzijní společnost

Výnos 2019
10,42 %
Výnos 2018
-3,12 %
Výnos 2017
3,70 %
Výnos 2016
5,17 %
Výnos 2015
-0,23 %
Výnos 2014
4,11 %
Výnos 2013
0,41 %
Riziko
střední
Ostatní
-

Více informací o produktu ČS vyvážený fond

KB Penzijní společnost KB vyvážený fond 10,08 % -6,41 % 2,90 %

KB vyvážený fond od KB Penzijní společnost

Výnos 2019
10,08 %
Výnos 2018
-6,41 %
Výnos 2017
2,90 %
Výnos 2016
-0,84 %
Výnos 2015
1,57 %
Výnos 2014
3,54 %
Výnos 2013
1,07 %
Riziko
střední
Ostatní
-

Fond je vhodný pro účastníky, jejichž znalost fondového investování je na velmi dobré úrovni. Požadují vyšší zhodnocení investice ve vyváženém poměru akciové a dluhopisové složky portfolia, omezující kolísání jeho hodnoty. Zároveň jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích.

Více informací o produktu KB vyvážený fond

Allianz penzijní společnost Allianz vyvážený fond 9,95 % -3,62 % -0,72 %

Allianz vyvážený fond od Allianz penzijní společnost

Výnos 2019
9,95 %
Výnos 2018
-3,62 %
Výnos 2017
-0,72 %
Výnos 2016
2,21 %
Výnos 2015
3,18 %
Výnos 2014
2,12 %
Výnos 2013
1,67 %
Riziko
střední
Ostatní
-

Více informací o produktu Allianz vyvážený fond

NN Penzijní společnost NN vyvážený fond 9,12 % -4,42 % -0,99 %

NN vyvážený fond od NN Penzijní společnost

Výnos 2019
9,12 %
Výnos 2018
-4,42 %
Výnos 2017
-0,99 %
Výnos 2016
2,44 %
Výnos 2015
-0,50 %
Výnos 2014
-
Výnos 2013
-
Riziko
střední
Ostatní
-

Více informací o produktu NN vyvážený fond

Česká spořitelna - penzijní společnost ČS etický fond 6,15 % -1,50 % 1,00 %

ČS etický fond od Česká spořitelna - penzijní společnost

Výnos 2019
6,15 %
Výnos 2018
-1,50 %
Výnos 2017
1,00 %
Výnos 2016
-
Výnos 2015
-
Výnos 2014
-
Výnos 2013
-
Riziko
střední
Ostatní
-

Více informací o produktu ČS etický fond

Conseq penzijní společnost Conseq dluhopisový fond 4,84 % -0,09 % -1,04 %

Conseq dluhopisový fond od Conseq penzijní společnost

Výnos 2019
4,84 %
Výnos 2018
-0,09 %
Výnos 2017
-1,04 %
Výnos 2016
1,61 %
Výnos 2015
0,60 %
Výnos 2014
5,00 %
Výnos 2013
3,40 %
Riziko
střední
Ostatní
-

Více informací o produktu Conseq dluhopisový fond

AXA penzijní společnost Axa dluhopisový fond 1,38 % -0,91 % -1,33 %

Axa dluhopisový fond od AXA penzijní společnost

Výnos 2019
1,38 %
Výnos 2018
-0,91 %
Výnos 2017
-1,33 %
Výnos 2016
0,43 %
Výnos 2015
-0,23 %
Výnos 2014
3,61 %
Výnos 2013
0,54 %
Riziko
střední
Ostatní
-

Více informací o produktu Axa dluhopisový fond

Dynamické fondy

Produkty k porovnání iVýnos penzijního fondu za rok 2019 Výnos 2019 iVýnos penzijního fondu za rok 2018 Výnos 2018 iVýnos penzijního fondu za rok 2017
ČSOB Penzijní společnost ČSOB dynamický fond 25,31 % -11,24 % 5,53 %

ČSOB dynamický fond od ČSOB Penzijní společnost

Výnos 2019
25,31 %
Výnos 2018
-11,24 %
Výnos 2017
5,53 %
Výnos 2016
5,36 %
Výnos 2015
7,66 %
Výnos 2014
3,28 %
Výnos 2013
0,66 %
Riziko
vysoké
Ostatní
-

Více informací o produktu ČSOB dynamický fond

Conseq penzijní společnost Conseq globální akciový fond 18,96 % -9,69 % 9,96 %

Conseq globální akciový fond od Conseq penzijní společnost

Výnos 2019
18,96 %
Výnos 2018
-9,69 %
Výnos 2017
9,96 %
Výnos 2016
10,81 %
Výnos 2015
-0,08 %
Výnos 2014
12,71 %
Výnos 2013
19,53 %
Riziko
vysoké
Ostatní
-

Více informací o produktu Conseq globální akciový fond

Česká spořitelna - penzijní společnost ČS dynamický fond 18,75 % -6,08 % 8,20 %

ČS dynamický fond od Česká spořitelna - penzijní společnost

Výnos 2019
18,75 %
Výnos 2018
-6,08 %
Výnos 2017
8,20 %
Výnos 2016
7,42 %
Výnos 2015
-1,04 %
Výnos 2014
7,02 %
Výnos 2013
0,17 %
Riziko
vysoké
Ostatní
-

Více informací o produktu ČS dynamický fond

Penzijní společnost České pojišťovny ČP dynamický fond 17,91 % -9,13 % 8,20 %

ČP dynamický fond od Penzijní společnost České pojišťovny

Výnos 2019
17,91 %
Výnos 2018
-9,13 %
Výnos 2017
8,20 %
Výnos 2016
6,36 %
Výnos 2015
-0,32 %
Výnos 2014
1,84 %
Výnos 2013
3,53 %
Riziko
vysoké
Ostatní
-

Více informací o produktu ČP dynamický fond

NN Penzijní společnost NN růstový fond 17,58 % -9,22 % 14,04 %

NN růstový fond od NN Penzijní společnost

Výnos 2019
17,58 %
Výnos 2018
-9,22 %
Výnos 2017
14,04 %
Výnos 2016
9,35 %
Výnos 2015
-11,53 %
Výnos 2014
-
Výnos 2013
-
Riziko
vysoké
Ostatní
-

Více informací o produktu NN růstový fond

KB Penzijní společnost KB dynamický fond 16,42 % -9,51 % 7,51 %

KB dynamický fond od KB Penzijní společnost

Výnos 2019
16,42 %
Výnos 2018
-9,51 %
Výnos 2017
7,51 %
Výnos 2016
0,87 %
Výnos 2015
1,60 %
Výnos 2014
5,81 %
Výnos 2013
2,16 %
Riziko
vysoké
Ostatní
-

Fond je určen zejména pro účastníky s delším investičním horizontem, kteří požadují vyšší zhodnocení své investice a jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích. Hodnota investice v tomto typu fondu s vyšším podílem akciové složky v portfoliu může významněji kolísat. Riziko jejího dočasného poklesu je ovšem kompenzováno možností dosažení vyšších výnosů v delším časovém období.

Více informací o produktu KB dynamický fond

Allianz penzijní společnost Allianz dynamický fond 15,77 % -6,86 % 4,07 %

Allianz dynamický fond od Allianz penzijní společnost

Výnos 2019
15,77 %
Výnos 2018
-6,86 %
Výnos 2017
4,07 %
Výnos 2016
1,51 %
Výnos 2015
4,98 %
Výnos 2014
2,78 %
Výnos 2013
1,76 %
Riziko
vysoké
Ostatní
-

Více informací o produktu Allianz dynamický fond

Penzijní připojištění

Do transformovaných fondů bylo možné vstoupit do konce roku 2012. Fondy garantují nezáporné zhodnocení, nabízejí výsluhovou penzi (výplata poloviny úspor po 15 letech spoření) a klienti si nemohou volit investiční strategii (fondy musí investovat velmi konzervativně). Minimální riziko, minimální zisk. Níže uváděná data jsou platná ke konci roku 2018.

  • Počet účastníků: 3 470 tisíc klientů
  • Objem spravovaných prostředků: 404 350 mil. Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek účastníka: 680 Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele: 877 Kč
  • Poplatek za správu aktiv: 0,8% z objemu a 10% ze zisku

Produkty k porovnání iVýnos penzijního fondu za rok 2019 Výnos 2019 iVýnos penzijního fondu za rok 2018 Výnos 2018 iVýnos penzijního fondu za rok 2017
Penzijní společnost České pojišťovny ČP transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
1,10 % 0,84 %

ČP transformovaný fond od Penzijní společnost České pojišťovny

Výnos 2019
1,75 %
Výnos 2018
1,10 %
Výnos 2017
0,84 %
Výnos 2016
0,94 %
Výnos 2015
1,40 %
Výnos 2014
1,70 %
Výnos 2013
2,10 %
Riziko
žádné
Ostatní
nelze sjednat

Více informací o produktu ČP transformovaný fond

AXA penzijní společnost Axa transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
0,92 % 0,76 %

Axa transformovaný fond od AXA penzijní společnost

Výnos 2019
1,26 %
Výnos 2018
0,92 %
Výnos 2017
0,76 %
Výnos 2016
1,03%
Výnos 2015
1,10 %
Výnos 2014
1,46 %
Výnos 2013
2,29 %
Riziko
žádné
Ostatní
nelze sjednat

Více informací o produktu Axa transformovaný fond

ČSOB Penzijní společnost ČSOB transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
0,76 % 0,63 %

ČSOB transformovaný fond od ČSOB Penzijní společnost

Výnos 2019
1,00 %
Výnos 2018
0,76 %
Výnos 2017
0,63 %
Výnos 2016
0,70 %
Výnos 2015
1,20 %
Výnos 2014
1,40 %
Výnos 2013
1,70 %
Riziko
žádné
Ostatní
nelze sjednat

Více informací o produktu ČSOB transformovaný fond

Allianz penzijní společnost Allianz transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
0,68 % 0,41 %

Allianz transformovaný fond od Allianz penzijní společnost

Výnos 2019
0,94 %
Výnos 2018
0,68 %
Výnos 2017
0,41 %
Výnos 2016
1,03 %
Výnos 2015
1,38 %
Výnos 2014
1,64 %
Výnos 2013
1,60 %
Riziko
žádné
Ostatní
nelze sjednat

Více informací o produktu Allianz transformovaný fond

NN Penzijní společnost NN transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
0,61 % 0,69 %

NN transformovaný fond od NN Penzijní společnost

Výnos 2019
0,95 %
Výnos 2018
0,61 %
Výnos 2017
0,69 %
Výnos 2016
0,66 %
Výnos 2015
0,88 %
Výnos 2014
1,13 %
Výnos 2013
1,41 %
Riziko
žádné
Ostatní
nelze sjednat

Více informací o produktu NN transformovaný fond

Conseq penzijní společnost Conseq transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
0,58 % 0,16 %

Conseq transformovaný fond od Conseq penzijní společnost

Výnos 2019
1,50 %
Výnos 2018
0,58 %
Výnos 2017
0,16 %
Výnos 2016
0,47 %
Výnos 2015
0,40 %
Výnos 2014
0,70 %
Výnos 2013
2,17 %
Riziko
žádné
Ostatní
nelze sjednat

Více informací o produktu Conseq transformovaný fond

Česká spořitelna - penzijní společnost ČS transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
0,51 % 0,51 %

ČS transformovaný fond od Česká spořitelna - penzijní společnost

Výnos 2019
1,69 %
Výnos 2018
0,51 %
Výnos 2017
0,51 %
Výnos 2016
0,68 %
Výnos 2015
0,85 %
Výnos 2014
1,42 %
Výnos 2013
1,30 %
Riziko
žádné
Ostatní
nelze sjednat

Více informací o produktu ČS transformovaný fond

KB Penzijní společnost KB transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
0,51 % 0,49 %

KB transformovaný fond od KB Penzijní společnost

Výnos 2019
0,60 %
Výnos 2018
0,51 %
Výnos 2017
0,49 %
Výnos 2016
0,66 %
Výnos 2015
1,16 %
Výnos 2014
1,35 %
Výnos 2013
1,44 %
Riziko
žádné
Ostatní
nelze sjednat

Spoření na penzi je během na dlouhou trať. Také proto je důležité být v průběhu celého spoření dobře informován.

Více informací o produktu KB transformovaný fond


Jak správně zvolit investiční strategii?

V dobách ekonomického růstu se vyplatí více riskovat a setrvávat ve vyváženém či dynamickém fondu. Riziko ztráty je malé, potenciální výnos vysoký. Naopak krizová období, která jsou vždy spojena s prudkými pády burzovních trhů, je lepší přečkat v konzervativních fondech.

Máme-li do penze daleko, vyplatí se více riskovat. Inflace v dlouhém období znehodnocuje konzervativně uložené peníze. A pokud na výběr penzijka nespěcháme, vždy si můžeme pro ukončení spoření vybrat ten správný moment (ostřílení investoři na zajímavé příležitosti čekají i 5-10 let a neukvapují se). Naopak pokud nám důchod už pomalu klepe na dveře, je lepší několik posledních let před ukončením spoření setrvat v konzervativních fondech. Máme mnohem menší manévrovací prostor, co se možného ukončení spoření/investiční strategie týče, a tudíž se nevyplatí příliš riskovat.

ANKETA k článku "Penzijní spoření – výnosy 2018"

Preferuji:
Počet odpovědí: 320

KOMENTÁŘE k článku Penzijní spoření – výnosy 2018

2.5.2019 16:51:52

Důchod, Komentoval(a): Jan Veliz

Z výše uvedeného je zřejmé, že žádný soukromý subjekt nemůže garantovat, že budeme jednou mít důchod. Přispívají občané, zaměstnavatelé, ba i stát. A banky jen maximalizují své zisky. Nevšiml jsem si, že by nějaká banka byla ve ztrátě, přesto výnosy pro klienty jsou mizivé nebo dokonce záporné. Důchod může garantovat jedině stát, ale nesmí se dostat k moci strany, které by současný důchodový systém zničily. Stačí jen udržovat poměr průměrná čistá mzda / průměrný důchod a systém vydrží navěky.
2.5.2019 22:36:52

Re: Důchod, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, doplňkové penzijní spoření výše je plně v režii penzijních fondů (nikoliv bank). Pravidla fondů velmi přísně reguluje stát, který mimo jiné stanovuje přesnou výši odměny fondům za spravované peníze. Kdyby tato odměna byla nižší, výnosy pro klienty by byly vyšší. Státní důchod je závislý na 3 parametrech: výše vypláceného důchodu, věk pro odchod do penze a výše placeného sociálního pojištění. Jsme zemí s téměř nejvyšším zdaněním práce na světě, takže sociální pojištění zvyšovat dále nelze. A lidé nejsou ochotni odcházet do penze později než v 65 letech. Z čehož plyne, že důstojná výše penze garantovaná státem není bohužel udržitelná.

Petr JermářBanky.cz

19.2.2020 06:07:44

Opak je pravdou, Komentoval(a): VÍT MATĚJOVSKÝ

Dobrý den, s hrůzou jsem si přečetl následující: JAK SPRÁVNĚ ZVOLIT INVESTIČNÍ STRATEGII? "V dobách ekonomického růstu se vyplatí více riskovat a setrvávat ve vyváženém či dynamickém fondu. Riziko ztráty je malé, potenciální výnos vysoký. Naopak krizová období, která jsou vždy spojena s prudkými pády burzovních trhů, je lepší přečkat v konzervativních fondech." Opak je pravdou : naopak je vhodné mít dynamičtější variantu hlavně v dobách poklesu, kdy nakoupím levněji, resp. za stejnou částku více podílů, a po následném vzestupu jsem dříve v zisku, resp. výnos je takto výrazně vyšší , než kdybych byl v dobách poklesu/krize v konzervativní strategii, která jednak toho moc nepřinese, a hlavně nejsem zainvestován v momentě vzestupu, resp. nestihnu další nárůst hodnoty - toto samozřejmě v případě dlouhodobého spoření/investování, např. 10 let (koneckonců na méně než pět let penzijko nemá smysl, proto je vhodnější spíše dynamičtější varianta).
19.2.2020 11:54:48

Re: Investiční strategie, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, toto doporučení (nakupovat v krizi, kdy jsou aktiva levná a prodávat v době vrcholu, kdy jsou nadhodnocená) je samozřejmě platné, ale pro individuální investory (když akcie nakupujete a prodáváte přímo Vy). Jdete tím proti proudu a realizujete vyšší zisk. Nicméně institucionální investoři (penzijní a jiné fondy) jednají jinak a jinak promítají aktuální účetní hodnotu svých aktiv do hodnoty fondů. Dynamický penzijní fond zkrátka nemůže všechny své akcie v době vrcholu prodat a nakoupit je zpět v době krize.

Petr JermářBanky.cz

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Spořicí účty hlásí další propad. Úroky končí na 1,2%

Spořicí účty hlásí další propad. Úroky končí na 1,2%

17.6.2020, Spoření, Autor: Jan Budín

Jako špatný vtip. Tak zní v současnosti informace o spořicích účtech s úrokem přes 2%. Ještě před čtvrt rokem byly takové nabídky skutečností, nyní je ale všechno jinak. Po dubnovém propadu sazeb totiž nedávno přišel další pokles. U většiny spořicích účtů tak úroky nedosáhnou ani na 1%. A nejvýhodnější sazba končí na hodnotě 1,2%.

Úroky na spořicích účtech padají. Většina jich nepřekoná ani 1%

Úroky na spořicích účtech padají. Většina jich nepřekoná ani 1%

18.5.2020, Spoření, Autor: Pavel Strašák

Air Bank, Hello bank! nebo Equa bank. To jsou jen někteří poskytovatelé, kteří ještě nedávno nabízeli spořicí účty s úrokem alespoň 1,5%. Jenže to už neplatí. Stejně jako naprostá většina dalších bank se v minulých týdnech rozhodli úročení snížit. Aktuálně tak jsou sazby nad 1% zcela výjimečné.

Jak vybrat stavební spoření? Máme 6 tipů, se kterými najdete to nejlepší

Jak vybrat stavební spoření? Máme 6 tipů, se kterými najdete to nejlepší

15.4.2020, Spoření, Autor: Jan Budín

Vezmu první zajímavou nabídku, na kterou narazím. Tak postupuje spousta lidí při výběru stavebního spoření. Často si totiž myslí, že jednotliví poskytovatelé jim nabídnou prakticky stejné podmínky. Jenže to je omyl. Podívejte se proto s námi, jak vybrat to nejlepší stavební spoření.

Poslední šance sjednat si termínovaný vklad. Brzy mohou sazby výrazně klesnout.

Poslední šance sjednat si termínovaný vklad. Brzy mohou sazby výrazně klesnout.

10.4.2020, Spoření, Autor: Petr Jermář

Možná nejlepší čas ke zřízení termínovaného vkladu. Zhruba to se dá říct o současné situaci. Aktuálně se totiž u některých poskytovatelů úroky pohybují stále okolo 2% a výš. Odborníci přitom čekají, že sazby v nejbližší době výrazně klesnou.

Jak se vypořádat s následky opatření proti koronaviru? Pomůže vám spořicí účet

Jak se vypořádat s následky opatření proti koronaviru? Pomůže vám spořicí účet

3.4.2020, Spoření, Autor: Jan Budín

Zavřené firmy a pokles práce i příjmů. Také to jsou následky pandemie koronaviru COVID-19. Zejména drobní živnostníci a menší podniky se kvůli tomu můžou dostat do finančních problémů. A právě v tuto chvíli jim pomohou spořicí účty.Banky v ČR