Banky.cz Banky.cz Články Spoření Penzijní spoření – výnosy 2018

Penzijní spoření – výnosy 2018

Penzijní spoření – výnosy 2018
18.3.2019, Spoření

Po letech tučných zisků dynamických fondů zasáhla letos klienty studená sprcha v podobě záporných výnosů. Kladné nuly dosáhly pouze dva konzervativní fondy. Jak hospodařil váš penzijní fond?

Státní podpora a sleva na dani

Na spoření v transformovaných a účastnických fondech stát přispívá 90-230 Kč/měsíc (maximálního příspěvku dosáhnete s měsíční úložkou 1 000 Kč). O dalších až 24 000 Kč ročně je možné si snížit základ daně z příjmu (čistá daňová úspora 3 600 Kč). Peníze je možné vybrat nejdříve po dosažení věku 60 let (je třeba spořit min. 5 let) formou jednorázového vyrovnání, renty na dobu určitou či doživotní renty.

Doplňkové penzijní spoření

V účastnických fondech si lidé na penzi spoří od ledna 2013. Fondy negarantují nezáporné zhodnocení, nenabízejí výsluhovou penzi a klienti si mohou volit investiční strategii (konzervativní, vyváženou nebo dynamickou). Investiční strategii je možné jednou ročně změnit bezplatně (každá další změna může být zpoplatněna, obvykle částkou do 500 Kč). Níže uváděná data jsou platná pro doplňkové penzijní spoření ke konci roku 2018.

  • Počet účastníků: 967 tisíc klientů
  • Objem spravovaných prostředků: 42 715 mil. Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek účastníka: 790 Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele: 973 Kč
  • Poplatek za správu aktiv: konzervativní fond 0,4% z objemu a 10% ze zisku, vyvážený a dynamický fond 1% z objemu a 15% ze zisku

Povinně konzervativní fondy

Produkty k porovnání iVýnos penzijního fondu za rok 2019 Výnos 2019 iVýnos penzijního fondu za rok 2018 Výnos 2018 iVýnos penzijního fondu za rok 2017
Česká spořitelna - penzijní společnost ČS konzervativní fond 2,59 % 0,19 % -0,62 %
KB Penzijní společnost KB spořící fond 2,54 % -2,65 % -1,39 %
Allianz penzijní společnost Allianz konzervativní fond 2,24 % 0,30 % -1,63 %
ČSOB Penzijní společnost ČSOB konzervativní fond 2,15 % -0,83 % -0,94 %
ČSOB Penzijní společnost ČSOB garantovaný fond 1,72 % -1,23 % -1,41 %
KB Penzijní společnost KB konzervativní fond 1,49 % -0,83 % -1,57 %
Conseq penzijní společnost Conseq konzervativní fond 1,47 % -0,98 % -0,90 %
NN Penzijní společnost NN konzervativní fond 1,26 % -0,07 % -1,93 %
AXA penzijní společnost Axa konzervativní fond 1,20 % -0,84 % -1,38 %

Vyvážené fondy

Produkty k porovnání iVýnos penzijního fondu za rok 2019 Výnos 2019 iVýnos penzijního fondu za rok 2018 Výnos 2018 iVýnos penzijního fondu za rok 2017
ČSOB Penzijní společnost ČSOB vyvážený fond 12,96 % -6,32 % 2,63 %
AXA penzijní společnost Axa vyvážený fond 11,17 % -4,24 % -0,10 %
Česká spořitelna - penzijní společnost ČS vyvážený fond 10,42 % -3,12 % 3,70 % Sjednat online
KB Penzijní společnost KB vyvážený fond 10,08 % -6,41 % 2,90 %
Allianz penzijní společnost Allianz vyvážený fond 9,95 % -3,62 % -0,72 %
NN Penzijní společnost NN vyvážený fond 9,12 % -4,42 % -0,99 % Sjednat online
Česká spořitelna - penzijní společnost ČS etický fond 6,15 % -1,50 % 1,00 %
Conseq penzijní společnost Conseq dluhopisový fond 4,84 % -0,09 % -1,04 %
AXA penzijní společnost Axa dluhopisový fond 1,38 % -0,91 % -1,33 %

Dynamické fondy

Produkty k porovnání iVýnos penzijního fondu za rok 2019 Výnos 2019 iVýnos penzijního fondu za rok 2018 Výnos 2018 iVýnos penzijního fondu za rok 2017
ČSOB Penzijní společnost ČSOB dynamický fond 25,31 % -11,24 % 5,53 %
Conseq penzijní společnost Conseq globální akciový fond 18,96 % -9,69 % 9,96 %
Česká spořitelna - penzijní společnost ČS dynamický fond 18,75 % -6,08 % 8,20 % Sjednat online
NN Penzijní společnost NN růstový fond 17,58 % -9,22 % 14,04 % Sjednat online
KB Penzijní společnost KB dynamický fond 16,42 % -9,51 % 7,51 %
Allianz penzijní společnost Allianz dynamický fond 15,77 % -6,86 % 4,07 %

Penzijní připojištění

Do transformovaných fondů bylo možné vstoupit do konce roku 2012. Fondy garantují nezáporné zhodnocení, nabízejí výsluhovou penzi (výplata poloviny úspor po 15 letech spoření) a klienti si nemohou volit investiční strategii (fondy musí investovat velmi konzervativně). Minimální riziko, minimální zisk. Níže uváděná data jsou platná ke konci roku 2018.

  • Počet účastníků: 3 470 tisíc klientů
  • Objem spravovaných prostředků: 404 350 mil. Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek účastníka: 680 Kč
  • Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele: 877 Kč
  • Poplatek za správu aktiv: 0,8% z objemu a 10% ze zisku

Produkty k porovnání iVýnos penzijního fondu za rok 2019 Výnos 2019 iVýnos penzijního fondu za rok 2018 Výnos 2018 iVýnos penzijního fondu za rok 2017
AXA penzijní společnost Axa transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
0,92 % 0,76 %
ČSOB Penzijní společnost ČSOB transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
0,76 % 0,63 %
Allianz penzijní společnost Allianz transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
0,68 % 0,41 %
NN Penzijní společnost NN transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
0,61 % 0,69 %
Conseq penzijní společnost Conseq transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
0,58 % 0,16 %
Česká spořitelna - penzijní společnost ČS transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
0,51 % 0,51 %
KB Penzijní společnost KB transformovaný fond
-banka danou službu neposkytuje
0,51 % 0,49 %

Jak správně zvolit investiční strategii?

V dobách ekonomického růstu se vyplatí více riskovat a setrvávat ve vyváženém či dynamickém fondu. Riziko ztráty je malé, potenciální výnos vysoký. Naopak krizová období, která jsou vždy spojena s prudkými pády burzovních trhů, je lepší přečkat v konzervativních fondech.

Máte-li do penze daleko, vyplatí se více riskovat. Inflace v dlouhém období znehodnocuje konzervativně uložené peníze. A pokud na výběr penzijka nespěcháte, vždy si můžete pro ukončení spoření vybrat ten správný moment (ostřílení investoři na zajímavé příležitosti čekají i 5-10 let a neukvapují se). Naopak pokud Vám důchod už pomalu klepe na dveře, je lepší několik posledních let před ukončením spoření setrvat v konzervativních fondech. Máme mnohem menší manévrovací prostor, co se možného ukončení spoření/investiční strategie týče, a tudíž se nevyplatí příliš riskovat.

ANKETA k článku "Penzijní spoření – výnosy 2018"

Preferujete:
Počet odpovědí: 321

KOMENTÁŘE k článku Penzijní spoření – výnosy 2018

2.5.2019 16:51:52

Důchod, Komentoval(a): Jan Veliz

Z výše uvedeného je zřejmé, že žádný soukromý subjekt nemůže garantovat, že budeme jednou mít důchod. Přispívají občané, zaměstnavatelé, ba i stát. A banky jen maximalizují své zisky. Nevšiml jsem si, že by nějaká banka byla ve ztrátě, přesto výnosy pro klienty jsou mizivé nebo dokonce záporné. Důchod může garantovat jedině stát, ale nesmí se dostat k moci strany, které by současný důchodový systém zničily. Stačí jen udržovat poměr průměrná čistá mzda / průměrný důchod a systém vydrží navěky.
2.5.2019 22:36:52

Re: Důchod, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, doplňkové penzijní spoření výše je plně v režii penzijních fondů (nikoliv bank). Pravidla fondů velmi přísně reguluje stát, který mimo jiné stanovuje přesnou výši odměny fondům za spravované peníze. Kdyby tato odměna byla nižší, výnosy pro klienty by byly vyšší. Státní důchod je závislý na 3 parametrech: výše vypláceného důchodu, věk pro odchod do penze a výše placeného sociálního pojištění. Jsme zemí s téměř nejvyšším zdaněním práce na světě, takže sociální pojištění zvyšovat dále nelze. A lidé nejsou ochotni odcházet do penze později než v 65 letech. Z čehož plyne, že důstojná výše penze garantovaná státem není bohužel udržitelná.

Petr JermářBanky.cz

19.2.2020 06:07:44

Opak je pravdou, Komentoval(a): VÍT MATĚJOVSKÝ

Dobrý den, s hrůzou jsem si přečetl následující: JAK SPRÁVNĚ ZVOLIT INVESTIČNÍ STRATEGII? "V dobách ekonomického růstu se vyplatí více riskovat a setrvávat ve vyváženém či dynamickém fondu. Riziko ztráty je malé, potenciální výnos vysoký. Naopak krizová období, která jsou vždy spojena s prudkými pády burzovních trhů, je lepší přečkat v konzervativních fondech." Opak je pravdou : naopak je vhodné mít dynamičtější variantu hlavně v dobách poklesu, kdy nakoupím levněji, resp. za stejnou částku více podílů, a po následném vzestupu jsem dříve v zisku, resp. výnos je takto výrazně vyšší , než kdybych byl v dobách poklesu/krize v konzervativní strategii, která jednak toho moc nepřinese, a hlavně nejsem zainvestován v momentě vzestupu, resp. nestihnu další nárůst hodnoty - toto samozřejmě v případě dlouhodobého spoření/investování, např. 10 let (koneckonců na méně než pět let penzijko nemá smysl, proto je vhodnější spíše dynamičtější varianta).
19.2.2020 11:54:48

Re: Investiční strategie, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, toto doporučení (nakupovat v krizi, kdy jsou aktiva levná a prodávat v době vrcholu, kdy jsou nadhodnocená) je samozřejmě platné, ale pro individuální investory (když akcie nakupujete a prodáváte přímo Vy). Jdete tím proti proudu a realizujete vyšší zisk. Nicméně institucionální investoři (penzijní a jiné fondy) jednají jinak a jinak promítají aktuální účetní hodnotu svých aktiv do hodnoty fondů. Dynamický penzijní fond zkrátka nemůže všechny své akcie v době vrcholu prodat a nakoupit je zpět v době krize.

Petr JermářBanky.cz

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Chcete stavební spoření bez vstupního poplatku? Máte šanci 45 %

Chcete stavební spoření bez vstupního poplatku? Máte šanci 45 %

18.1.2021, Spoření, Autor: Jan Budín

Stačilo mít jen trochu štěstí a mohli jste loni při založení stavebního spoření ušetřit i několik tisíc korun. Stavební spořitelny se totiž předháněly v akcích, při kterých klientům odpouštěly vstupní poplatek. Šance, že se do takové akce trefíte, byla 45 %. Vychází to z analýzy serveru stavebky.cz.

Úroky nad 1 % končí. Spořicí účty zpřísňují podmínky

Úroky nad 1 % končí. Spořicí účty zpřísňují podmínky

7.12.2020, Spoření, Autor: Jan Budín

Po několika měsících klidu ohlásili poskytovatelé spořicích účtů další změny. A klienty nepotěší. Přináší totiž snížení úrokových sazeb nebo limitu, ve kterém se vložené peníze ještě úročí.

Spoření? Lidé si podle průzkumu nejčastěji odkládají 1 000 až 3 000 měsíčně

Spoření? Lidé si podle průzkumu nejčastěji odkládají 1 000 až 3 000 měsíčně

4.11.2020, Spoření, Autor: Jan Budín

Ať je pandemie, nebo není, na spoření lidí v České republice to nemá vliv. Vyplývá to z průzkumu Raiffeisenbank z letošního září. Hned dvě třetiny dotazovaných totiž uvedly, že pandemie jejich spořicí návyky nijak neovlivnila.

Spoření s úrokem 3 % i pro současné klienty? Nabídka skončila po 3 týdnech

Spoření s úrokem 3 % i pro současné klienty? Nabídka skončila po 3 týdnech

7.10.2020, Spoření, Autor: Jan Budín

Spořicí účet s úrokem 3 % pro nové i stávající klienty. S takovou nabídkou přišla začátkem září Raiffeisenbank. Lákavým úročením oslovila mnoho svých současných klientů. Jenže řada z nich má smůlu – banka pro ně tuto akci ukončila už po necelých 3 týdnech.

Vláda připravuje alternativu k penzijnímu spoření – účet dlouhodobých investic

Vláda připravuje alternativu k penzijnímu spoření – účet dlouhodobých investic

16.9.2020, Spoření, Autor: Jan Budín

Zajistit se na důchod pomocí investic a ještě využít daňové odpočty. Přesně to má zájemcům nabídnout účet dlouhodobých investic, který se může na trhu objevit už v roce 2022. Návrh zákona, který s touto novinkou počítá, schválila vláda koncem srpna. Má ale i odpůrce.Banky v ČR