Banky.cz Články Pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu. Jak se chránit

Pojištění odpovědnosti za škodu. Jak se chránit

29.4.2024 Pojištění

Pojistka na blbost. Takto se zjednodušené říká pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. Je nezbytnou součástí finančního zajištění každého člověka, chrání před finančními následky škod, které byste neúmyslně způsobili třetím osobám. Přečtěte si vše podstatné o pojištění odpovědnosti za škodu, včetně odpovědí na časté otázky ohledně odpovědnostních pojistek.

REKLAMA

Co musíte vědět o pojištění odpovědnosti

Zjednodušeně se dá říct, že s pojištěním odpovědnosti si platíte za klidnější spánek. Když z nedbalosti způsobíte škodu, kterou pokrývá pojištění, náhradu za vás zaplatí pojišťovna. Ale pozor: jenom třetím osobám. Náhrady vlastních škod si můžete pojistit zejména v pojištění domácnosti (nebo havarijním pojištěním).

 „Škodu může způsobit kdokoliv z nás, většinou z nedbalosti. Jenže ani nedbalostní zavinění nás neochrání před finančními následky: před povinností odškodnit všechny, které naše nedbalostní jednání poškodilo. A to jak na majetku, tak zejména na zdraví a společenském uplatnění (často třeba po neúmyslné srážce na sjezdovce s jiným lyžařem, kterému tím způsobíme újmu na zdraví nebo majetku). Plus úhrada případných soudních výloh. Právě v takových situacích je jedinou možnou finanční ochranou správně nastavené pojištění odpovědnosti,“ vysvětluje význam roli pojištění odpovědnosti za škodu Miroslav Čejka, pojišťovací specialista portálu Banky.cz.

Ve znamení nedbalosti

Nedbalostní zavinění je u pojištění odpovědnosti klíčové. Čejka proto upozorňuje: „Aby pojišťovna plnila z pojištění odpovědnosti, musí být splněna právě nedbalost. Např. pokud někdo řekne, že udělal vše proto, aby se událost nestala, tak v tu chvíli pojišťovna plnění zamítne. Právě z toho důvodu, že není splněna právě ta základní podmínka: nedbalost. Z toho vychází i termín ‚pojistka na blbost‘.

Typy pojištění odpovědnosti za škodu

Takzvané občanské pojištění odpovědnosti za škodu je nejčastěji součásti pojištění domácnosti. A to buď v základní verzi, s obecnými podmínkami a pevně nastavenými limity, nebo u některých pojišťoven s možností si pojistku upravit podle svých potřeb. Například ji rozšířit o pojištění odpovědnosti nájemce či pronajímatele.Odpovědnost za škodu je vhodné připojistit i coby součást cestovního pojištění,“ vyjmenovává možné podoby odpovědnostního pojištění Alice Tomanová, manažerku segmentu pojištění.

Ke změnám ohledně povinného ručení z provozu elektrických vozidel Tomanová dodává: „Co naopak připojišťovat není nutné, je odpovědnost z provozu jízdních kol a elektrokol. Tyto škody jsou automaticky součástí pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Pozor ale na státy, kde je odpovědnost z provozu elektrokola povinná. Tu je zapotřebí pojistit v příslušném státě, běžná odpovědnost sjednaná v České republice tuto zákonnou povinnost nenahrazuje.“

Ještě si typy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám shrňme do odrážek:

 • pojištění občanské odpovědnosti za škodu (pojistka na blbost)
 • pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla
 • pojištění odpovědnosti za škody vlastníka, držitele, nájemce, nebo správce nemovitosti
 • odpovědnostní pojištění držitele nebo opatrovatele zvířete
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem
 • pojištění profesní odpovědnosti.

V podnikatelské oblasti najdeme i další pojištění odpovědnosti:

 • pojištění provozní odpovědnosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem
 • odpovědnostní pojištění zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

Podrobný rozpis jednotlivých typů pojištění najdete v našem článku Pojištění odpovědnosti.

Životní pojištění od expertů


Jak funguje pojištění odpovědnosti za škodu

Základem tohoto pojištění je pojišťovnou převzetí odpovědnosti za vaše nedbalostní jednání. Za vás pak čelí pojišťovna finančním následkům způsobených škod.

Příklady škod, které uhradí pojišťovna

Podívejme se na časté události, které pojišťovny běžně vyplácejí:

 • rozbité sousedovo okno fotbalovým míčem vykopnutým vaším dítětem
 • poškození auta na parkovišti vaším plně naloženým nákupním vozíkem
 • poškození majetku v restauraci, když při placení kartou převrhnete sklenici s vodou přímo na platební terminál
 • úraz chodce, kterého srazíte na kole
 • rozbitý kamarádův mobil, který nechtěně upustíte na dlažbu
 • sousedovy slepice, které zakousne váš pes, až se k nim podhrabe atp.
 • Příklady škod, které uhradí pojišťovna

Co se v rámci odpovědnostního pojištění nedá sjednat?

Do pojištění odpovědnosti nespadají:

 • škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti
 • škody, kterým jste se aktivně pokoušeli zabránit
 • škody na vlastním majetku
 • škody způsobené členům své domácnosti
 • škody způsobené pod vlivem návykových látek
 • škody vyvolané v důsledku trestné činnosti, rozporu se zákonem
 • škody způsobené mimo územní platnost pojištění (nahrazuje se cestovním pojištěním).

Pamatujte: Některé pojišťovny zahrnují do odpovědnostního pojištění domácí mazlíčky, jiné nikoliv.

Výhody pojištění odpovědnosti za škodu

 • finanční ochrana při nedbalostních událostech
 • poměrně nízké pojistné
 • pojištění pokrývá odpovědnost všech v domácnosti
 • většinou široký rozsah krytí
 • možnost pojistit se bez spoluúčasti

Nevýhody pojištění odpovědnosti za škodu

 • pravidelná platba pojistného
 • výluky z pojištění
 • někdy je vyžadovaná spoluúčast
 • nevztahuje se na škody, kterým jste chtěli zabránit (pozor na správné nahlášení události)
 • vyloučeny jsou škody pod vlivem návykových látek, či z hrubé nedbalosti
 • nutné aktualizace pojištění

Jak nahlásit škodnou událost

Každá pojišťovna má na svých stránkách zveřejněné návody, jak pojistnou událost nahlásit, kde najdete odpovídající formuláře, ale i kam je vyplněné poslat doporučenou poštou, pokud byste nechtěli událost nahlásit čistě online. Další možností je návštěva pobočky pojišťovny.

Připravte si všechny podklady, které s nahlašovanou škodnou událostí souvisejí.

Životní pojištění od expertů

Často se ptáte

Jaké jsou podmínky pojištění odpovědnosti?

K podmínkám pojištění odpovědnosti patří nedbalostní zavinění škody třetí osobě (osobám), tedy osobám mimo vaši domácnost. Pokud je událost přímo zaviněná nebo se stala důsledkem hrubé nedbalosti, pojištění odpovědnosti se na ni vztahovat nebude. Stejně tak je tomu s alkoholem, návykovými látkami či s následky trestných činů a jiného překročení zákona.

Jak vybrat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám?

Při výběru se zaměřte na několik základních parametrů, jako jsou:

 • věcný rozsah pojištění (šíře krytí, například zda do něj patří i domácí mazlíčci nebo vaše hobby aktivita)
 • výše limitů pojistného plnění
 • nutná spoluúčast
 • cena pojištění
 • výluky z pojištění
 • reference a recenze pojišťovny, zkušenosti klientů
 • doporučení odborníků.

Jaké jsou běžné výjimky z pojištění odpovědnosti za škodu?

Pojišťovny nebudou plnit v případě, že je událost přímo zaviněná, ale i pokud se stala důsledkem hrubé nedbalosti. Stejně tak je tomu s alkoholem, návykovými látkami či s následky trestných činů a jiného překročení zákona. Pojistné plnění nezískáte ani v případě, že jste škodu způsobili sobě nebo členu své domácnosti.

Jaký je proces při podávání nároku na pojištění odpovědnosti?

U každé pojišťovny se může drobně lišit. Prvním krokem je vždycky nahlášení pojistné události, a to buď v online formuláři, telefonicky, doporučeným dopisem nebo osobní návštěvou pobočky. Následně vás pojišťovna provede všemi dalšími kroky, bez nichž by se uplatnění škodné události a následná výplata plnění neobešly.

Jak často bych měl přehodnocovat své pojištění odpovědnosti?

Pojištění je vhodné aktualizovat pravidelně, spolu s pojištěním domácnosti. Pokud jde o specifické pojištění, například odpovědnost za škody vlastníka, držitele, nájemce, nebo správce nemovitosti, předpokládají se vyšší nastavené limity, a proto i méně častá aktualizace, typicky po pěti letech.

Pojištění aktualizujte okamžitě, pokud se stěhujete, změnila se rodinná situace, pořídili jste si prvního domácího mazlíčka, ale například i po změně podnikatelské činnosti, nebo když zjistíte, že vám aktuální pojištění nevyhovuje.

Jak mohu srovnat nabídky pojištění odpovědnosti od různých poskytovatelů?

Srovnávejte podle jednotlivých parametrů pojištění, ale podle referencí dalších klientů na jednotlivé pojišťovny. Co se parametrů týká, zaměřte se především na tyto:

 • věcný rozsah pojištění (šíře krytí, například zda do něj patří i domácí mazlíčci nebo vaše hobby aktivita)
 • výše limitů pojistného plnění
 • nutná spoluúčast
 • cena pojištění
 • výluky z pojištění.

Při výběru pojištění si můžete nechat pomoci od nezávislého pojišťovacího zprostředkovatele. S výhodou využijete našeho online srovnání pojištění domácnosti.

REKLAMA

ANKETA k článku Pojištění odpovědnosti za škodu. Jak se chránit

Máte uzavřené pojištění odpovědnosti?

Počet odpovědí: 89

KOMENTÁŘE k článku Pojištění odpovědnosti za škodu. Jak se chránit

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Kompletní průvodce pojištěním cizinců v ČR

23.5.2024 Pojištění

Zdravotní pojištění, povinné ručení nebo třeba pojištění domácnosti. Produkty, které jsou pro řadu Čechů zcela běžné. Jak je to ale s pojištěním cizinců v ČR? Víte, bez kterých pojištění se neobejdete a jak si je sjednat?

Jak vybrat nejlepší cestovní pojištění na dovolenou

2.5.2024 Pojištění

K moři, za památkami nebo třeba do hor. Ale hlavně – za odpočinkem! Tam vede naše dovolená. Stačí přitom jen chvilka nepozornosti a relax se může změnit v bolest a čas strávený u lékaře. A také přemýšlení, jak zaplatit vysoké náklady na ošetření. Řešení je přitom jednoduché: cestovní pojištění na dovolenou.

Elektrokola a elektromobily: Jak na pojištění

16.4.2024 Pojištění

S rostoucím počtem elektrokoloběžek, elektrokol, elektroaut a dalších vozidel na baterie se zvyšuje i počet krádeží a nehod. Jaké pojištění si sjednat?

Zrušení a výpověď povinného ručení

9.4.2024 Pojištění

Máte sjednané povinné ručení a chcete ho zrušit? V tom případě jste se pustili do čtení toho správného článku. Dozvíte se v něm, kdy je možné povinné ručení zrušit a přiblížíme vám proces výpovědi povinného ručení krok po kroku.

Pojistná událost – Jak postupovat při dopravní nehodě

29.3.2024 Pojištění

Podle policejních statistik v roce 2023 šetřila policie 94 945 dopravních nehod. Reálně číslo je ale pochopitelně násobně vyšší, protože k řadě nehod není třeba přivolat policii. Jak postupovat v případě, že se dopravní nehoda nevyhnula ani vám a jak škodnou událost nahlásit pojišťovně?

Z naší bankovní poradny

Nedošlo k automatickému stržení splátky půjčky

17.5.2024 Půjčka

Dobrý den, mám podezření na podvod ze strany Air Bank. Mám u nich mimo jiné i úvěr. Úvěr je pojištěn. Na splátky i pojištění mají nastavené inkaso. Tedy oni mají strhávat mimo jiné i pojistné z mého běžného účtu. Jednoho krásného dne se rozhodli, že si přestanou strhávat co jim patří. A tím mně dostali do "po splatnosti". Tedy a uměle (a možná záměrně?) ze mně udělali dlužníka. Obávám se, že nyní mají právo připravit mně o bonusy po řádném splácení úvěrů. A že mají právo zpoplatnit mi půjčky atd. A zhoršili mi asi skóring v mezibankovních registrech. Vymlouvají se na technickou chybu. Ale 4 dny ji neřeší a zajímavé, že se ta "technická chyba" vyskytla jenom u jednoho úvěru. Tedy je pravděpodobnější že jde o podvodný záměr ze strany banky. Ještě taková třešnička na dortu je, že z běžného účtu si tu sumu pojištění opravdu vzali. Ale na úhradu pojištění to nepřipsali. A označili mně jako "po splatnosti" . Otázky: 1) má smysl podat na Air Bank trestní oznámení? 2) Jak zjistím, jestli se mi zhoršil skóring, nebo že jsem v mezibankovních registrech nyní veden jako dlužník ? Děkuji

Dobrý den,

jde o technickou chybu na straně banky, nikoliv o úmysl. Správným postupem je podání reklamace bance, nikoliv trestního oznámení Policii ČR. Banka vše v zákonné lhůtě pro vyřízení reklamace (30 dnů) přezkoumá a vyřeší (včetně smazání statutu dlužníka). Cílem banky je spokojený splácející klient. Proto banky zamítají mnoho žádostí o půjčky (je-li pochybnost o schopnosti klienta úvěr splatit, raději peníze nepůjčí a tím klienty chrání před nepříjemnostmi). 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena