Banky.cz Články Půjčka Půjčka pro důchodce aneb jak a proč banky (ne)půjčují klientům nad 65-70 let

Půjčka pro důchodce aneb jak a proč banky (ne)půjčují klientům nad 65-70 let

3.6.2021 Půjčka

Půjčka pro důchodce je stále častěji využívaným typem spotřebitelského úvěru. Podívejte se, proč tomu tak je, čím se půjčky důchodcům vyznačují. Jsou půjčky k mání pro všechny důchodce, i ty invalidní, či jak je to s hypotékami. Je seniorská půjčka doménou jen nebankovních společností, anebo se dá získat i u banky?

Životní standard či pomoc rodině – hlavní důvody rostoucího zájmu o úvěr pro důchodce

Půjčka pro důchodce se stává stále žhavějším tématem, zejména proto, že současní senioři se rekrutují z generace, která měla možnost si během ekonomicky aktivních let zvyknout na život plný zajímavých volnočasových aktivit, dovolených, na pomoc spousty elektrických přístrojů nejen v domácnosti, či vybavit bydlení designovými prvky. Mnozí senioři též chtějí svým dětem nebo vnoučatům zajistit vše, co akutně potřebují, finančně jim vypomoci, což se často neobejde bez zadlužení.

Co je typické pro půjčky pro důchodce?

Možná vás to překvapí, ale pro tuto skupinu úvěrů nenajdeme v bankovním sektoru žádné velké zvláštnosti. A rozhodně to není tím, že by bylo na českém trhu možné sehnat jen nebankovní půjčku pro důchodce, právě naopak. Na seniorský trh se zaměřují i banky, z přehledu neúčelových půjček je to vidět na první pohled.

Co svědčí o zacílení bank i na důchodce? Když si otevřete nabídky běžných bankovních úvěrů, v podstatě u nich mezi podmínkami nepotkáte horní věkovou hranici, ani tu neuvidíte, že by žadatel nesměl být příjemcem důchodu starobního, vdovského (vdoveckého) nebo invalidního. Rovnou vám prozradíme, že je zbytečné hledat pojmy „česká spořitelna půjčka pro důchodce“ nebo „era půjčka pro důchodce“, neboť v portfoliu těchto bank prostě nejsou.

Všechny úvěry, i ty pro seniory, či půjčky pro invalidní důchodce, jsou nabízeny jako půjčky běžné, v rámci základní nabídky každé z bank. U České spořitelny se jedná o „Půjčku“, u Era (Poštovní spořitelny) pak o „Poštovní půjčku“.

Banky půjčují těm, kdo prokáží bonitu a splní podmínky půjčky, věk u půjčky není rozhodující

Banky předem nevyřazují seniory ze svých služeb. Požádat může každý nad 18 let s plnou svéprávností, více věkových podmínek na stránkách bank většinou neobjevíte. Je pak obchodním rozhodnutím banky učiněném na základě bonity klienta, splnění podmínek půjčky a na základně obchodní strategie, zda tomuto žadateli - seniorovi peníze poskytne.

Půjčka pro invalidní důchodce je podobným případem. Oba důchody (starobní i invalidní) jsou totiž příjmem od státu, který lze považovat za dobře prokazatelný a většinou předem jistý. Invalidita sice v určitých momentech podléhá přezkumu, ale zejména u rychlých půjček pro důchodce to není tak důležité – do dalšího přezkumu bývají většinou splaceny.  V případě vdovského/vdoveckého důchodu jde sice jen o doplněk příjmu, ale může významně zvýšit šanci žadatele na získání půjčky. Nárok na tento důchod zaniká totiž jen případným dalším manželstvím.

Hlavním rozhodovacím kriteriem pro poskytovatele totiž je, kolik žadateli zůstane po zaplacení všech povinných výdajů, zda vyjde na pravidelnou splátku, ale i na drobné spoření, které je důležité v každém věku.

Podívejte se na podmínky půjčky u vybraných bank, nebo na přehled podmínek všech půjček.

Produkty
RPSN
100 000 Kč sazba RPSN p.a. platná pro půjčku ve výši 100 000 Kč na 48 měsíců
Splátka
100 000 Kč měsíční splátka úvěru platná pro půjčku ve výši 100 000 Kč na 48 měsíců
Max.
výše úvěru maximální výše půjčky, není-li stanovena její přesná hranice, je max. výše úvěru závislá na bonitě klienta
mPůjčka Konsolidace
Více informací
RPSN 100 000 Kč
5,01 %
Splátka 100 000 Kč
2 298
Max. výše úvěru
600 000
DOPORUČUJEME
Sjednat online
Více informací
DOPORUČUJEME
Sjednat online
Konsolidace a převedení půjčky
Více informací
RPSN 100 000 Kč
6,60 %
Splátka 100 000 Kč
2 360
Max. výše úvěru
2 500 000
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Poštovní půjčka
Více informací
RPSN 100 000 Kč
6,10 %
Splátka 100 000 Kč
2 344
Max. výše úvěru
800 000
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME

Sirotčí důchod je (ze zákona) z půjček vyloučen

Jediný příjemce důchodu, který je z běžných úvěrů pro důchodce předem vyloučen, je ten, kdo pobírá důchod sirotčí. Nárok na tuto dávku totiž mají jen nedospělí nebo nezaopatření potomci zemřelého, logicky proto nemohou ani získat půjčku. U některých bank dosáhnou však na půjčku studentskou, jde-li o studenta dospělého.

Hledáte půjčku pro důchodce bez účtu?

V tomto případě už u bank nepochodíte. Banka posílá peníze z půjčky pouze na účet vedený na jméno žadatele o úvěr, resp. dlužníka.  Jakmile potřebujete peníze v hotovosti, protože účet nemáte, jsou tu dvě možnosti:

  • zřídíte si běžný účet, což je dnes možné zcela online a účet může být veden naprosto zdarma. Podívejte se na náš přehled a porovnání běžných účtů, ať víte, z čeho se dá vybírat,
  • druhou možností je, že sáhnete po hotovostní půjčce od nebankovky, potkáte mezi nimi i nebankovní půjčky nad 70 let, ale úvěr bude o hodně dražší.

Půjčky pro důchodce ihned umí i banka

V neposlední řadě je dobré vědět, že dnes už nejsou banky pomalé. Zdlouhavé vyřizování zůstalo v podstatě jen u hypotéky, protože to je velký závazek s potřebou banky nechat si doložit a prozkoumat spoustu parametrů a podmínek.

U běžných krátkodobých úvěrů už se banky dokáží rychlostí rovnat svým nebankovním konkurentům. Už neplatí, že pro rychlé peníze musíte jen do nebankovky. Nejrychleji si bankovní půjčku vyřídíte tam, kde máte běžný účet, a tak banka dobře zná vaši finanční historii.

Musíme zmínit jednu velkou výjimku, a tou je hypotéka

U seniorů banky nekompromisně odmítají dlouhodobé hypotéky. Systémy většinou mají nastaveny tak, že hypoteční úvěr musí skončit do 70 let věku dlužníka. Jen pokud je spoludlužník (manžel, partner) výrazně mladší a má dostatečné příjmy, může hypotéka trvat i do pozdnějšího věku – ale jde spíše o výjimku. Odmítnutí může nastat i větší běžné půjčky, která by měla příliš dlouhou splatnost. Vše závisí na přístupu poskytovatele.

Jak důchodce prokazuje pravidelný příjem?

Vzhledem k tomu, že důchod je dávkou od státu, je nutno jeho pobírání prokázat jak rozhodnutím o přiznání dávky, valorizačním rozhodnutím (které říká, kolik činí důchod v aktuálním roce) a také výpisy z účtu nebo složenkami. Vzhledem k to, že jde o příjem zaručený na předem definovanou dobu, často doživotně, je pro věřitele dokonce spolehlivější variantou než příjem z podnikání či od malého zaměstnavatele. 

Jaké jsou podmínky půjčky u nejčastějších bank, nebo podmínky všech půjček.

Produkty
RPSN
100 000 Kč sazba RPSN p.a. platná pro půjčku ve výši 100 000 Kč na 48 měsíců
Splátka
100 000 Kč měsíční splátka úvěru platná pro půjčku ve výši 100 000 Kč na 48 měsíců
Max.
výše úvěru maximální výše půjčky, není-li stanovena její přesná hranice, je max. výše úvěru závislá na bonitě klienta
Optimální půjčka
Více informací
RPSN 100 000 Kč
7,13 %
Splátka 100 000 Kč
2 435
Max. výše úvěru
2 500 000
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Hello půjčka na cokoliv
Více informací
RPSN 100 000 Kč
6,20 %
Splátka 100 000 Kč
2 348
Max. výše úvěru
1 000 000
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Půjčka na cokoliv
Více informací
RPSN 100 000 Kč
6,10 %
Splátka 100 000 Kč
2 344
Max. výše úvěru
800 000
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Presto půjčka
Více informací
RPSN 100 000 Kč
7,90 %
Splátka 100 000 Kč
2 521
Max. výše úvěru
1 000 000
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME


Úmrtí zadluženého seniora? Pro věřitele nemusí jít o problém

Český právní řád se dokáže poprat i s následky úmrtí zadluženého seniora. Dluh přechází na pozůstalé, kteří jej buď doplatí sami, z majetku zemřelého (zůstavitele) anebo se celého dědictví vzdají a věřitel je pak ve své pohledávce uspokojen státem, samozřejmě do výše ceny majetku zemřelého.

Pakliže byla důchodci (ale i mladšímu člověku) poskytnuta taková půjčka, pro niž nelze v pozůstalosti nalézt krytí, jde o chybu poskytovatele úvěru, že si stav žadatelova majetku (bonity) neprověřil dostatečně. Nebuďte tedy překvapeni, když banka bude v souvislosti s větším úvěrem (nejen pro seniora) vyžadovat dobré životní pojištění, které by bylo schopné závazek v případě úmrtí doplatit.

Shrňme, co je potřeba vědět o půjčkách pro seniory

Půjčky důchodcům nejsou doménou nebankovních domů, i banky dokáží takovou službu nabídnout. V jejich portfoliu však nenajdete speciální půjčky důchodcům (starobním, invalidním, vdovským/vdoveckým), neboť nejsou potřeba, vše se děje v rámci běžné nabídky spotřebitelských úvěrů. Příjemcem půjčky se samozřejmě mohou stát i lidé pobírající výsluhový příspěvek, což je též jakási forma důchodu, je zaručený až do dosažení důchodového věku.

Banky půjčují zásadně na účet, v hotových penězích získáte nabídku jedině od nebankovní společnosti. Prokázání příjmu probíhá doložením rozhodnutí o výplatě důchodů, o jeho aktuální výši a u banky také formou výpisů z účtů. Omezení v případě seniora čekejte spíše jen u výše půjčky a doby jejího trvání, viz důvody pro zamítnutí půjčky.Jít na srovnání půjček

ANKETA k článku Půjčka pro důchodce aneb jak a proč banky (ne)půjčují klientům nad 65-70 let

Potřebovali jste v penzi půjčku?

Počet odpovědí: 98

KOMENTÁŘE k článku Půjčka pro důchodce aneb jak a proč banky (ne)půjčují klientům nad 65-70 let

Přidejte nový komentář

Pujcky pro duchodce neexistuji, Komentoval(a): Marianna

30.9.2021 11:24:04
Vas clanek se nezaklada na pravde. Diky odporne vekove diskriminaci v CR si duchodce ve veku 74, 75,a vyse nic pujcit nemuze. Jestli mate mylny dojem, ze mu banky pujci, tak mi takovou pujcku opatrete. V cizine je clovek mlad jeste v 80,ale v CR nema pravo na praci ani na bankovni pujcku. A to presto, ze nas Annunaki naklonovali na 120 let, jak jste si jiste precetli v sumerskych pramenech. Tez v tech tajenych, tibetskych.
Je to fakt hnus. Porad se mluvi proti diskriminaci, jen o te vekove se taktne mlci. Jo, kdybych prijela do EU na clunu z Afriky ci Asie, jo to by bylo halo. Neziskovky by me vitaly. Ale kdyz prijdu do banky nebo k personalistovi, to je sok. Jak to, ze nejsem mrtva, a proc jeste dokonce chci pracovat nebo si pujcit penize. Co je to za poradek? Ani kolegu Zemana mlada generace nesnese na zivu.
Presto, ze z taticka Masaryka, ktery jezdil v sedle do 80 se muzete uslintat.
To vam rikam jako byvaly poslanec jedne prazske mestske casti a jako byvaly kandidat do Parlamentu.

RE: Půjčky pro důchodce, Komentoval(a): Petr Jermář

30.9.2021 17:15:55

Dobrý den, doporučuji nezaměňovat pojmy "právo" a "nárok". Všeobecná práva nejsou nikterak omezena věkem, resp. omezená práva mají pouze neplnoletí do 18 let. Ať už je Vám 18 let nebo 88 let, práva mají všichni stejná. Neexistuje ale nic jako nárok na půjčku, nárok být zaměstnán, nárok na byt v centru Prahy, nárok na hodného manžela, atd. Každý si může svobodně rozhodnout o tom, komu a jestli vůbec peníze půjčí a za jakých podmínek. Jediným omezením je zde Zákon o spotřebitelském úvěru, který klade na věřitele nemalé nároky (nelze půjčit peníze dlužníkovi, který pravděpodobně nebude schopen splácet). Stejně tak nemůžete po někom chtít, aby Vás zaměstnal a vyplácel Vám mzdu jen proto, že Vy prostě chcete. Musíte zaměstnavatele přesvědčit svými schopnostmi.

Ad půjčky: Se stářím obvykle přichází moudrost a moudrý člověk ve věku 70+ dávno ví, že půjčky ke štěstí nevedou. Obecně má smysl si půjčovat peníze jen za účelem investic (např. hypotéka na vlastní bydlení či americká hypotéka na rozjezd podnikání). Půjčky na běžné výdaje, elektroniku, dárky, dovolenou, atd. jsou proti pravidlům finanční gramotnosti. Věc koupená na dluh by Vám měla sloužit déle než ji budete splácet. 

83 let, Komentoval(a): Marie

9.11.2021 18:03:52
Potřebuji půjčit a bohužel jsem stará a nikdo mi opravdu nepůjčil

RE: Půjčka v 83 letech, Komentoval(a): Petr Jermář

10.11.2021 10:54:13

Dobrý den, banky (ale např. i pojišťovny při sjednávání životního pojištění) musí zohledňovat věk klienta. Pracuje se s tzv. úmrtnostními tabulkami (střední délka života, pravděpodobnost dožití se dalšího roku, atd.). V 83 letech je poměrně velké riziko, že byste půjčku nesplatila z důvodu úmrtí. Taktéž s průměrným důchodem (16 000 Kč) by Vám nezbývalo příliš peněz na splátky půjčky. Banky Vám proto peníze nepůjčí. Jednají zodpovědně a snaží se Vás uchránit např. před následnou exekucí či osobním bankrotem.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Půjčka 50 000 Kč? Někde vrátíte i čtyřnásobek!

12.12.2022 Půjčka

Půjčíte si 50 000 korun, po roce ale vrátíte i 4× víc. Jen úrok a další náklady spojené s půjčkou vás tak vyjdou na 100 000 korun. I tak může vypadat extrémní příklad, kdy si vyberete drahého poskytovatele úvěru. Vyplývá to z aktuálních dat organizace Člověk v tísni, která vydává Index odpovědného úvěrování.

Nákup jídla a dalšího zboží na dluh? Zájem o odložené platby roste

14.11.2022 Půjčka

Nakoupit na internetu zboží, které je zrovna v akci nebo ho nutně potřebujete, i když na účtu nemáte dost peněz? Žádný problém. Obchodníci stále častěji nabízejí takzvané odložené platby. Celkovou částku za zboží díky nim zaplatíte třeba až za dva týdny. Bez jakéhokoliv navýšení.

Diners Club - nejlevnější kreditní karty skončily, jakou kreditku si vybrat?

2.6.2022 Půjčka

Rakouský vlastník značky Diners Club (DC), pod kterého spadá i český, slovenský a polský trh, se rozhodl kreditní karty Diners Club ukončit. A tím i všechny služby, včetně bonusů, pojištění a úvěrů. Máte kreditku Diners Club? Řekneme vám, co bude teď následovat. Poradíme, jak to udělat, aby vám nepropadly bonusy, jak splácet čerpanou půjčku z kreditky, do kdy bude platit pojištění a vstup do salonků, ale hlavně: čím tuto kreditní kartu nahradit.

Zesplatněný úvěr – kdy k zesplatnění dochází a co bude následovat?

11.5.2022 Půjčka

Co je zesplatnění půjčky, kdy má poskytovatel na takový krok nárok a co to znamená pro dlužníka? Co poskytovatel udělá s takovým úvěrem a proč je zesplatnění úvěru rychlejší u půjček podnikatelských než ve světě spotřebitelském? Může k zesplatnění dojít i z jiných důvodů, než je nesplácení? A jak se při finančních potížích vyhnout zesplatnění půjčky? Jestli vás zajímají odpovědi na tyto otázky, jste tu na správném místě.

Průzkum: refinancování půjčky využil každý třetí. Ušetřili i přes 10 000 Kč

5.3.2022 Půjčka

Další možnost, jak ušetřit, i cesta z dluhové spirály. To je refinancování půjčky. Lidé díky němu mohou zlevnit své úvěry o tisíce korun. Ukázal to aktuální průzkum jedné z malých bank mezi tisícovkou respondentů, kteří mají spotřebitelský úvěr.

REKLAMA
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena