Spořicí účet NEY SD (NEY spořitelní družstvo)

NEY spořitelní družstvo je dnes silná a spolehlivá středně velká družstevní záložna, nebo-li kampelička, s několikamiliardovou bilancí, která poskytuje služby výhradně svým členům z řad občanů, živnostníků i firem. Členství v záložně NEY je vlastně formalitou a lze jej jednoduše získat. NEY družstvo poskytuje firemní úvěry až do výše 30 mil. korun a vklady můžete uložit v libovolné výši. Od 14.12.1999 působilo spořitelní družstvo na trhu pod názvem ROYAL CAPITAL družstevní záložna.

Firemní úvěry

Vlastnosti produktu Spořicí účet NEY SD (NEY spořitelní družstvo)

Úrok 100 000 Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 100 000 Kč
4,80 %
Úrok 400 000 Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 400 000 Kč
4,80 %
Úrok 700 000 Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 700 000 Kč
4,80 %
Úrok 1 mil. Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 1 mil. Kč
4,80 %
Úrok EURúroková sazba p.a. pro vklady v EUR
-
Úrok USDúroková sazba p.a. pro vklady v USD
-
Výpovědní lhůtajak rychle mám peníze k dispozici: 0 měsíců = bez výpovědní lhůty
1 měsíc
Min. vkladminimální vklad, který je nutné vložit na účet, a pod který nesmí zůstatek na účtu nikdy klesnout
20 000 Kč
Sjednání onlineprodukt je možné sjednat online bez nutnosti návštěvy pobočky
Ne
Měna účtuměny, ve kterých je možné vést spořící účet
CZK
Ostatnídalší informace o produktu
úrok 4,8% pro neomezenou výši vkladu, sazby platné pro DČV 10%
Přeprodejprodukt je touto institucí pouze přeprodáván a je původně nabízen jinou finanční institucí
-
Úrok 100 000 Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 100 000 Kč
4,80 %
Výpovědní lhůtajak rychle mám peníze k dispozici: 0 měsíců = bez výpovědní lhůty
1 měsíc
Úrok 400 000 Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 400 000 Kč
4,80 %
Min. vkladminimální vklad, který je nutné vložit na účet, a pod který nesmí zůstatek na účtu nikdy klesnout
20 000 Kč
Úrok 700 000 Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 700 000 Kč
4,80 %
Sjednání onlineprodukt je možné sjednat online bez nutnosti návštěvy pobočky
Ne
Úrok 1 mil. Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 1 mil. Kč
4,80 %
Měna účtuměny, ve kterých je možné vést spořící účet
CZK
Úrok EURúroková sazba p.a. pro vklady v EUR
-
Ostatnídalší informace o produktu
úrok 4,8% pro neomezenou výši vkladu, sazby platné pro DČV 10%
Úrok USDúroková sazba p.a. pro vklady v USD
-
Přeprodejprodukt je touto institucí pouze přeprodáván a je původně nabízen jinou finanční institucí
-

Experti hodnotí Spořicí účet NEY SD (NEY spořitelní družstvo)

Spořící účet od NEY spořitelního družstva se v našem porovnání spořicích účtů umístil na čelní pozici díky extra dobré úrokové sazbě. NEY spořitelní tímto v roce 2022 nově zavedeným produktem naplňuje svůj dřívější příslib nabízet v každé chvíli nejvýhodnější úrok pro spoření. Zároveň novými produkty NEY spořitelní družstvo dokládá svoji životaschopnost. Výhodné spoření u něj tedy můžeme doporučit.

Výnos z tohoto zajímavého spoření si můžete spočítat v kalkulačce záložny, na kterou se prokliknete přes tlačítko sjednat online.

Záložna NEY patří mezi instituce, u kterých je váš vklad stoprocentně zaručený Fondem pojištění vkladů do výše ekvivalentu 100 tisíc EUR (přibližně 2,5 mil.Kč). Spolu se vkladem na spořicí účet nebo termínovaný vklad u záložny musíte investovat desetinu částky do členského podílu družstva. Tato investice může přinést dividendu, když je družstvo v zisku. Nebo může mírně ztratit na hodnotě když družstvo realizuje v roční závěrce ztrátu. Spolu s výnosem ze vkladu tedy získáte určitou starost (případně radost z toho, že můžete rozvoj družstva ovlivňovat na členských schůzích). Vypořádací hodnota investice je vám vyplacena přibližně po roce od skončení členství.

Jaké jsou výhody a nevýhody spořicího účtu NEY

  •  Zajímavé úročení spoření, jedno z nejvyšších na českém trhu (jen CZK)
  • Měsíční připisování úroků na běžný účet (výnosy můžete užívat hned)
  • Sjednání a vedení zdarma. Minimální vklad již od 20 000 korun
  • Vklady na spořicím účtu i naběhlé úroky jsou ze zákona pojištěny do 100 000 Eur
  •  Výpovědní doba 1 měsíc (technicky nutná pro určení výše členského vkladu)
  • Nutné stát se členem družstva, složit základní členský vklad 1000 Kč a po dobu spoření zvýšit členský vklad na 1/10 z hodnoty úspor
  • Na pobočkách nelze vkládat ani vybírat hotovosti, malá síť poboček

Popis produktu Spořicí účet NEY SD (NEY spořitelní družstvo)

NEY spořící účet patří mezi spořící účty se zajímavým úročením. Minimální vklad k založení spořícího účtu NEY je 20 000 korun. Spořící účet slouží ke střádání úspor nebo volných prostředků a k jejich zhodnocení. Peníze pak můžete využít na cokoliv. U záložny NEY je možné spořit jen v českých korunách.

Úroky se na NEY spořícím účtu připisují měsíčně na běžný účet v NEY spořitelním družstvu. Vklady jsou úročeny podle aktuálního přehledu sazeb. Úroková sazba není garantovaná, jako u termínovaného vkladu, tedy může se měnit. NEY spořitelní družstvo se dlouhodobě snaží, aby úroky pro jeho klienty byly nejvyšší v ČR.  Za vedení, sjednání, vklady na účet ani výběr z vkladu neplatíte poplatky, vše je zdarma.

Veškeré finanční transakce na spořicí účet je možné provádět z běžného účtu u NEY spořitelního družstva. Běžný účet je vedený zdarma a máte k němu k dispozici internetové bankovnictví. Stejně tak jakékoliv převody vkladů ze spořícího účtu je možné činit jen zpět na běžný účet v NEY spořitelním družstvu. Z běžného účtu NEY již komfortně převedete peníze do kterékoliv banky či záložny v ČR.

Pobočky NEY spořitelního družstva jsou bezhotovostní. Peníze si klienti mohou nechat posílat na svůj běžný účet NEY z jiného účtu u české banky a pak si je nechat převést na spořící účet. Je k tomu ale třeba splnit pravidlo 1/10.

Člen NEY družstva musí ze zákona pro úročení peněz na spořícím účtu složit základní členský vklad 1000 korun a další členský vklad. Bližší podmínky související s členskými vklady spořitelních družstev uvádíme v poslední sekci na této stránce.

Z úroků připsaných ze vkladu na spořícím účtu se platí daň. Fyzickým osobám se daň strhne automaticky po připsání úroků u zdroje. Podnikatelé nebo právnické osoby si připsané úroky z vkladů na spořícím účtu uvedou v daňovém přiznání a tyto dodatečně zdaní.

Vklady jsou pojištěny do výše ekvivalentu 100 000 Euro, tedy asi 2,5 milionů korun. Výpovědní lhůta NEY spořícího účtu je 1 měsíc, poté si můžete peníze vybrat. Předčasný výběr vkladu před uplynutím výpovědní doby není možný.

K založení spořícího účtu NEY je nutné stát se členem družstva a být plnoletý. Můžete si jej založit on-line po kliknutí na tlačítko na této stránce. Dále lze spoření zřídit i na pobočce, po telefonu, nebo vás navštíví mobilní bankéř (NEY má jednoho bankéře pro Čechy a druhého pro Moravu).

Jak funguje u družstevních záložen podmínka členského vkladu a dalšího členského vkladu.

Základní členský vklad 1 000 Kč musí složit každý člen spořitelního družstva, který chce využívat jakýkoliv jeho produkt - běžný účet, termínovaný vklad, spořicí účet, půjčku, či hypotéku. Základní členský vklad podle zákona a stanov družstva NEY umožňuje podílet se na zisku a podílet se na řízení (rozhodování na valných hromadách).  

Rozhodování o záležitostech družstva probíhá demokraticky na valných hromadách, kde rozhoduje názor většiny členů družstva. Na družstevním principu běžně mnoho desítek let fungují rakouské či německé kampeličky (například Erste, Raiffeisen, nebo Volksbank). Jde tedy o ověřený a funkční model. Základní členský vklad je vratný i kdykoliv prodejný. Jen platí, že při ukončení členství ve spořitelním družstvu nesmíte využívat žádný produkt. Většina českých záložen pro komfort svých členů nabízí odkoupení členského vkladu ihned (na sekundárním trhu).

Další členský vklad (DČV) musíte vložit vždy, když u záložny ukládáte jakékoliv úročené peníze. Tedy v našem případě při požadavku na zvýšení zůstatku spořicího účtu, nebo při založení nového termínovaného vkladu. Jde o kapitálový vklad, obdobu akcie - nabízí tedy obdobně právo na podíl na zisku a právo na rozhodování na valných hromadách.

Vklad na spořicí účet je možné postupně navyšovat za podmínky pravidla 1/10. Tedy z každé vložené částky musíte dát desetinu do DČV družstva. Pokud si tedy na spořící účet převedete vklad 100 000 korun, musíte zároveň vložit 1/10, tedy 10 000 korun do základního kapitálu družstva. Pro samotné založení spořicího účtu jste dříve museli vložit 1 000 korun do základního členského vkladu. Celkem váš kapitálový vklad při 100 000 zůstatku na spořicím účtu činí 11 000 českých korun.

  • Pokud vklad na spořicím účtu snižujete, můžete (ale nemusíte) snižovat i další členský vklad
  • Pokud vklad na spořicím účtu zvyšujete, musíte předem zvýšit DČV. Bez toho vám záložna nepovolí provést převod na spořicí účet.

Členské vklady žádného spořitelního družstva nepodléhají úročení ani zákonnému pojištění. Můžete o ně tedy přijít, ani za ně nebudete mít žádné peníze navíc. Po zrušení služeb a po ukončení členství v NEY spořitelním družstvu jsou členské vklady předmětem vypořádání. Jsou vyplaceny na základě podmínek určených ve stanovách družstva. 

Vypořádací podíl (členského i dalšího členského vkladu) je splatný do 3 měsíců po schválení účetní závěrky. Konkrétně závěrky za ten rok, kdy členství klienta ve spořitelním družstvu zaniklo. Zpravidla tedy jde o něco více než jeden rok. Pokud tedy budete spoření u záložny porovnávat se spořením u banky, měli byste zohlednit v kalkulaci hodnotu peněz, které díky uvázání v členském vkladu nebudete mít úročené.

Nahlásit chybu
REKLAMA

Další produkty družstevní záložny NEY spořitelní družstvo

Další spořicí účty

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena