Cena obvyklá

REKLAMA

Definice Cena obvyklá

představuje finanční částku, za jakou by konkrétní věc či služba, mohly být obvykle prodány nebo poskytnuty. V případech kdy není k dispozici zcela stejná věc nebo služba, porovnávají se věci obdobné či služby za obdobných tržních podmínek.  Cena se stanoví z objektivních okolností, naopak subjektivní vlivy jako např. citový vztah k věci cenu obvyklou neovlivní. Zjišťuje se porovnáním a používá se jak v soukromém právu, tak ve veřejném právu při stanovení daní nebo při stanovení nejnižšího podání v nedobrovolné dražbě.

Hypoteční kalkulačka

Pokračováním na srovnání souhlasíte s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Srovnáváme hypotéky od

Dotazy k Cena obvyklá

Opakované prodlužování doby čerpání

Dobrý den, situace je taková. Máme úvěr hypoteční na RD 3,5 mil. Kč, sazbu 2,99 % do 11/2023 fixaci. Skrze covid/situaci na trhu se stavba pozdržela a my jsme nestihli termíny a nestihli vyčerpat. Máme vyčerpáno 1,9 mil. Kč a zbytek ne. Na podzim jsme žádali obchodní místo o prodloužení termínů, jednou nám již prodlužovali o půl roku. A nyní poslali naši žádost na centrálu a přišlo toto:

Termín na dokončení není nereálný, avšak z hlediska současné situace na trhu stavebních prací, je jeho splnění obtížně predikovatelné. Klienti provedli změnu projektu (podsklepení RD), což si vyžádalo další náklady na stavbu a v tuto chvíli cena obvyklá stávající nepokrývá čerpaný úvěr. Vzhledem ke změně projektu bude další čerpání HU vázáno na doložení rozhodnutí stavebního úřadu o změně stavby před jejím dokončením či písemné vyjádření stavebního úřadu , že budou tyto změny řešeny před vydáním souhlasu s užíváním stavby RD. Z výše uvedených důvodů schvaluji výjimku spočívající v prodloužení termínu na doložení kolaudace a závěrečné zprávě o stavu výstavby do 8.11.2022, prodloužení čerpání do 14.10.2022. Podmínkou dalšího čerpání nevyčerpané části HU, která bude také promítnuta do uzavíraného dodatku bude doložení rozhodnutí stavebního úřadu o změně stavby před jejím dokončením nebo písemné vyjádření stavebního úřadu, že budou tyto změny řešeny před vydáním souhlasu s užíváním stavby RD. Ostatní podmínky Smlouvy o hypotečním úvěru zůstávají beze změn. Poprosím vás tedy o souhlas stavebního úřadu a poté vyhotovíme dodatky na prodloužení čerpání. 

Máme předložit nový projekt s podsklepením, zdržel nám jej soused, nyní již čekáme na razítko SÚ a zjišťovali jsme u naší banky zda nám teď povolí čerpání, když máme odhad 2,1 mil. Kč a vyčerpáno 1,9 mil. Kč. Poradkyně volala, že řekli, že čerpat nemohu. Že nemají na základě čeho. Tomu rozumíme, nemají ten dodatek jak nám avizovali výše. Poradkyně nám sdělila, že jediná možnost aktuálně je udělat novou hypoteční smlouvu na tu nevyčerpanou částku 1,5 mil. Kč a ponechat tu starou na tu vyčerpanou částku. Chtějí udělat smlouvu s novou hypoteční sazbou cca 4,3 % na těch nevyčerpaných 1,5 mil. Kč s fixaci na 5 let, ne se stejnou sazbu. My se bráníme, že jsme měli mít dodatek beze změny ostatních podmínek a na základě toho jsme jednali, výslovně tam ten schvalovatel píše, že ostatní podmínky smlouvy se nemění. Obchodní místo jedná proti tomu, co ten schvalovatel napsal (v tom emailu výše). Vypadá to jakoby to nebyli administrativně schopni udělat skrze dodatek, což není náš problém, ale jejich. Máme fixaci do r. 2023. Aktuálně potřebujeme čerpat, stavba je v běhu - má na toto banka právo? Předem děkuj za odpověď.

Dobrý den,

vzhledem k aktuálnímu dění (vysoká inflace) cena peněz neustále roste. Není tak možné držet staré sazby donekonečna opakovaným prodlužováním doby čerpání. Postup banky se mi zdá velmi vstřícný (prodlužuje opakovaně dobru čerpání, neúčtuje Vám sankce za nevyčerpání úvěru, atd.). Kdyby banka nechtěla postupovat vstřícně, dobu čerpání by Vám neprodloužila a účtovala by Vám 5% sankci z nevyčerpané částky. Bez podrobného prostudování celého případu těžko soudit, co Vám kdo slíbil (centrála, pobočka) a do kdy nabízené podmínky platily. 

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2022, všechna práva vyhrazena