Co je to Cena obvyklá

REKLAMA

Definice Cena obvyklá

Cena obvyklá je cena, za kterou se zboží nebo služby běžně prodávají v dané oblasti nebo v daném období. Tato cena je často používána jako referenční bod pro hodnocení ceny nemovitosti, zboží, nebo služeb. Cena obvyklá může být ovlivněna řadou faktorů, včetně poptávky a nabídky, cenové úrovně v regionu, nebo hodnoty peněz.

Faktory ovlivňující cenu obvyklou

  • Poptávka a nabídka: To jsou základní ekonomické síly, které ovlivňují ceny všeho, od nemovitostí po banány. Pokud je poptávka po něčem vysoká a nabídka nízká, cena obvyklá bude pravděpodobně vyšší.

  • Cenová úroveň v regionu: Cena obvyklá za nemovitost nebo službu bývá ovlivněna cenovou úrovní v daném regionu. Například, cena obvyklá za byt v centru Prahy bude pravděpodobně vyšší než v malém městě.

  • Hodnota peněz: Inflace nebo deflace ovlivňují kupní sílu peněz, což má dopad na cenu obvyklou.

Cena obvyklá

Jak určit cenu obvyklou

  • Porovnání cen: Porovnání cen podobných nemovitostí, zboží nebo služeb, které byly nedávno prodány nebo nabízeny, pomůže určit cenu obvyklou.

  • Hodnocení odborníkem: V některých případech, například při prodeji nemovitosti, je vhodné nechat cenu obvyklou stanovit odborníkem, jako je realitní makléř nebo odhadce.

Cena obvyklá je důležitým pojmem v ekonomice a je nepostradatelná pro každodenní transakce, jako je koupě domu nebo určování ceny služby.

Dotazy k Cena obvyklá

Zdanění prodávané darované nemovitosti

12.3.2024 Daně

Dobrý den, v roce 2022 jsem darem získal od rodičů rodinný domek. Po smrti rodičů jsem domek v roce 2023 prodal. V letošním roce jsem chtěl podat daň z příjmu fyzických osob a předal jsem podklady účetnímu k vyhotovení. Účetní mne však překvapil s tím, že chce použít administrativní odhad, který je však o více jak polovinu nižší než je cena obvyklá. A z tohoto rozdílu mi vypočítal 15 % daň, která tak činí cca 800 000 Kč. K takovému postupu jsem nenašel nikde žádné informace a na můj dotaz na finančním úřadu v loňském roce mi bylo sděleno, že se daní pouze rozdíl ceny tržní v případě nabytí i prodeje. To bych daň neplatil, neboť tržní odhad ceny byl 9 000 000 Kč a cena prodejní 8 800 000 Kč. Kdybych měl danit podle účetního a měl bych tuto informaci, nikdy bych k prodeji domu nepřistoupil.

Dobrý den,

obecně se daní zisk (rozdíl mezi prodejní cenou a nabývací hodnotou). Který účetní Vám toto řeší - mzdová účtárna zaměstnavatele? Doporučuji využít placených služeb daňového poradce, který Vám případně doporučí i vyhotovení nového odhadu. Pokud byste nemovitost nedostal darem ale až v rámci dědického řízení, byl byste velmi pravděpodobně od zdanění osvobozen (do lhůt po osvobození by se počítala i doba, po kterou v nemovitosti bydlel zůstavitel). 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Opakované prodlužování doby čerpání

Dobrý den, situace je taková. Máme úvěr hypoteční na RD 3,5 mil. Kč, sazbu 2,99 % do 11/2023 fixaci. Skrze covid/situaci na trhu se stavba pozdržela a my jsme nestihli termíny a nestihli vyčerpat. Máme vyčerpáno 1,9 mil. Kč a zbytek ne. Na podzim jsme žádali obchodní místo o prodloužení termínů, jednou nám již prodlužovali o půl roku. A nyní poslali naši žádost na centrálu a přišlo toto:

Termín na dokončení není nereálný, avšak z hlediska současné situace na trhu stavebních prací, je jeho splnění obtížně predikovatelné. Klienti provedli změnu projektu (podsklepení RD), což si vyžádalo další náklady na stavbu a v tuto chvíli cena obvyklá stávající nepokrývá čerpaný úvěr. Vzhledem ke změně projektu bude další čerpání HU vázáno na doložení rozhodnutí stavebního úřadu o změně stavby před jejím dokončením či písemné vyjádření stavebního úřadu , že budou tyto změny řešeny před vydáním souhlasu s užíváním stavby RD. Z výše uvedených důvodů schvaluji výjimku spočívající v prodloužení termínu na doložení kolaudace a závěrečné zprávě o stavu výstavby do 8.11.2022, prodloužení čerpání do 14.10.2022. Podmínkou dalšího čerpání nevyčerpané části HU, která bude také promítnuta do uzavíraného dodatku bude doložení rozhodnutí stavebního úřadu o změně stavby před jejím dokončením nebo písemné vyjádření stavebního úřadu, že budou tyto změny řešeny před vydáním souhlasu s užíváním stavby RD. Ostatní podmínky Smlouvy o hypotečním úvěru zůstávají beze změn. Poprosím vás tedy o souhlas stavebního úřadu a poté vyhotovíme dodatky na prodloužení čerpání. 

Máme předložit nový projekt s podsklepením, zdržel nám jej soused, nyní již čekáme na razítko SÚ a zjišťovali jsme u naší banky zda nám teď povolí čerpání, když máme odhad 2,1 mil. Kč a vyčerpáno 1,9 mil. Kč. Poradkyně volala, že řekli, že čerpat nemohu. Že nemají na základě čeho. Tomu rozumíme, nemají ten dodatek jak nám avizovali výše. Poradkyně nám sdělila, že jediná možnost aktuálně je udělat novou hypoteční smlouvu na tu nevyčerpanou částku 1,5 mil. Kč a ponechat tu starou na tu vyčerpanou částku. Chtějí udělat smlouvu s novou hypoteční sazbou cca 4,3 % na těch nevyčerpaných 1,5 mil. Kč s fixaci na 5 let, ne se stejnou sazbu. My se bráníme, že jsme měli mít dodatek beze změny ostatních podmínek a na základě toho jsme jednali, výslovně tam ten schvalovatel píše, že ostatní podmínky smlouvy se nemění. Obchodní místo jedná proti tomu, co ten schvalovatel napsal (v tom emailu výše). Vypadá to jakoby to nebyli administrativně schopni udělat skrze dodatek, což není náš problém, ale jejich. Máme fixaci do r. 2023. Aktuálně potřebujeme čerpat, stavba je v běhu - má na toto banka právo? Předem děkuj za odpověď.

Dobrý den,

vzhledem k aktuálnímu dění (vysoká inflace) cena peněz neustále roste. Není tak možné držet staré sazby donekonečna opakovaným prodlužováním doby čerpání. Postup banky se mi zdá velmi vstřícný (prodlužuje opakovaně dobru čerpání, neúčtuje Vám sankce za nevyčerpání úvěru, atd.). Kdyby banka nechtěla postupovat vstřícně, dobu čerpání by Vám neprodloužila a účtovala by Vám 5% sankci z nevyčerpané částky. Bez podrobného prostudování celého případu těžko soudit, co Vám kdo slíbil (centrála, pobočka) a do kdy nabízené podmínky platily. 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena