Banky.cz Slovník Doba splatnosti hypotéky

Co je to Doba splatnosti hypotéky

REKLAMA

Definice Doba splatnosti hypotéky

Doba splatnosti je klíčovým pojmem ve světě financí, označující termín, do kterého musí být splněn finanční závazek, například zaplacení faktury. Tento článek se zaměří na vysvětlení co je to doba splatnosti, jak je důležitá pro správu financí a jak se stanovuje v praxi.

Jaký je význam doby splatnosti

Správné stanovení a dodržování doby splatnosti je nezbytné pro efektivní řízení finančních prostředků. Mezi důležité aspekty patří:

  • Zajištění plynulého cash flow: Zásadní pro správné finanční fungování podniku.

  • Prevence finančních potíží: Pomáhá předejít zpožděním v platbách a souvisejícím problémům.

  • Základ pro obchodní dohody: Stanovuje pevné termíny pro splnění závazků.

Doba splatnosti hypotéky

Stanovení a výpočet doby splatnosti

Doba splatnosti faktury se obvykle počítá od data jejího vystavení a je ovlivněna různými faktory, včetně minimální doby splatnosti, která může být určena legislativou nebo oborovými pravidly.

  • Legislativní a oborové normy: Určují rámec pro stanovení doby splatnosti.

  • Specifické dohody mezi partnery: Možnost upravit termíny dle individuálních potřeb.

Splatnost hypotéky

Porozumění doby splatnosti je kritické pro každého, kdo se zabývá finančním plánováním a správou - ať už v osobním nebo podnikatelském kontextu.

Jedná se o časové období, které si z pravidla volí zákazník, po jakou dobu chce daný hypoteční úvěr splácet. Hypotéku je možno splácet od 1 roku do 30 let, kdy zmiňovaných 30 let je nejčastější délkou splácení.  

Délka splácení závisí na věku žadatele i spolužadatele, některé banky umí „natáhnout“ splatnost dle nejmladšího z žadatelů a některé naopak pouze stanovit podle produktivního období nejstaršího z žadatelů. I zde je možnost výjimek, včetně toho že se dá hypotéka „natáhnout“ až na 40 let, ale maximálně však do 70 let věku žadatele. 

Zákazník si musí dát pozor na to, že čím kratší si zvolí splatnost úvěru, tím vyšší bude měsíční splátka a tím pádem je kladen vyšší nárok na bonitu.

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena