Banky.cz Slovník Převod družstevního podílu v bytovém družstvu

Převod družstevního podílu v bytovém družstvu

REKLAMA

Definice Převod družstevního podílu v bytovém družstvu

je zjednodušeně řečeno prodej družstevního bytu. O převodu přímo ve vztahu k bytu v právním slova smyslu nehovoříme, jelikož člověk žijící ve svém družstevním bytu není jeho vlastníkem, a tudíž s ním nemůže nakládat, ale vlastní pouze podíl v bytovém družstvu vlastnícím předmětný byt a s tímto podílem je spojeno právo k nájmu tohoto bytu.
Ten, na něhož je podíl v bytovém družstvu převeden, se stává členem bytového družstva a tím pádem také nájemníkem bytu. Stanovy bytového družstva mohou určit podmínky převodu podílu.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena