Banky.cz Slovník Spoluvlastnictví manželů (SJM)

Co je to Spoluvlastnictví manželů (SJM)

REKLAMA

Definice Spoluvlastnictví manželů (SJM)

Spoluvlastnictví manželů (společné jmění manželů) je zvláštní formou spoluvlastnictví, která vzniká v důsledku uzavření manželství. Toto spoluvlastnictví (SJM) se týká majetku, který byl nabyt během manželství oběma manželi nebo jedním z manželů. V článku se dozvíte o základních principech spoluvlastnictví manželů, jak lze toto spoluvlastnictví ukončit a jaké jsou práva a povinnosti manželů v této situaci.

Základní principy spoluvlastnictví manželů

Spoluvlastnictví manželů je založeno na několika základních principech:

  • Rovnoprávnost manželů: oba manželé mají stejná práva a povinnosti ve vztahu k společnému majetku.

  • Podílové spoluvlastnictví: každý z manželů má v majetku podíl, který je, pokud není dohodnuto jinak, stejný (každý vlastní polovinu majetku).

  • Společná správa majetku: oba manželé společně spravují majetek, rozhodují o jeho použití, údržbě a případném prodeji.

Spoluvlastnictví manželů (SJM)

Ukončení spoluvlastnictví manželů

Spoluvlastnictví manželů může být ukončeno několika způsoby:

  • Rozvodem: po rozvodu dochází k rozdělení společného majetku mezi bývalé manžele. To se většinou provádí dohodou mezi manžely nebo rozhodnutím soudu.

  • Dohodou: manželé mohou kdykoli během manželství dohodnout, že společný majetek rozdělí a každý z nich bude vlastnit určitou část majetku.

  • Smrtí jednoho z manželů: v případě smrti jednoho z manželů přechází jeho podíl na společném majetku na jeho dědice.

Mějte na paměti, že práva a povinnosti vztahující se k spoluvlastnictví manželů může ovlivnit předmanželská smlouva. Pokud manželé uzavřou předmanželskou smlouvu, která stanoví jiná pravidla pro spoluvlastnictví a správu majetku, budou tato pravidla mít přednost před zákonem.

Co se děje s běžným účtem po úmrtí

Co se děje s běžným účtem po úmrtí

22.1.2024 Běžný účet

Co se stane s účty v bance, když jejich majitel zemře? Za jak dlouho banka zjistí, že majitel účtu už nežije a na jak dlouho prostředky na účtu zablokuje? Co potřebujete bance doložit, aby vám coby dědicům vyplatila peníze z účtů zůstavitele? Jak se bude tento příjem danit? Musí banky pojišťovat i vklady na zablokovaných účtech?

Dotazy k Spoluvlastnictví manželů (SJM)

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena