Banky.cz Slovník SVJ - Společenství vlastníků jednotek

Co je to SVJ - Společenství vlastníků jednotek

REKLAMA

Definice SVJ - Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) představuje základní právní formu pro správu bytových domů, ve kterých existuje více majitelů jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. SVJ umožňuje vlastníkům efektivně spravovat společné části budovy, jako jsou chodby, střechy, zahrady a další, a zajišťuje společný přístup k rozhodování o záležitostech týkajících se celého domu.

Založení a účel SVJ

Založení SVJ je nezbytným krokem při správě bytového domu, kdy dochází k přechodu z jednotlivých vlastnických práv na společnou správu domu. Účelem SVJ je zajištění správného fungování a údržby společných částí budovy a předcházení potenciálním konfliktům mezi jednotlivými vlastníky. SVJ taktéž zastupuje vlastníky v právních věcech, například při jednání s dodavateli služeb nebo ve vztahu k úřadům.

SVJ - Společenství vlastníků jednotek

Práva a povinnosti členů SVJ

Každý vlastník jednotky v bytovém domě, jenž je součástí SVJ, má určitá práva a povinnosti. Tyto povinnosti zahrnují přispívání na správu a údržbu společných částí domu, účast na hlasování o důležitých rozhodnutích a dodržování rozhodnutí přijatých společenstvím. Naopak práva členů SVJ zahrnují možnost ovlivňovat rozhodnutí o správě bytu a společných částí domu a právo na informace o hospodaření a správě domu.

SVJ a legislativa

SVJ je označení pro společenství, které spravuje budovu rozdělenou na samostatné bytové či nebytové jednotky. SVJ může být založeno dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nebo dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník nařizuje, že v budově mohou existovat pouze jednotky stejného druhu (§ 3063 zákona č. 89/2012 Sb.).

Samotné rozdělení budovy nastává projevem vůle vlastníka budovy vloženým do katastru nemovitostí. Prohlášení, či ujednání spoluvlastníků budovy se ukládá do sbírky listin. Okamžikem rozdělení budovy se jednotky stávají samostatným předmětem práv; je možno s nimi samostatně nakládat a převádět je na jinou osobu.

Správa domu vykonávaná SVJ je vymezena buď pouze na obsluhu společných prostor, nebo SVJ zajišťuje i veškerá média, údržbu, opravy, apod. Správu vykonává člen voleného orgánu SVJ, nebo jím pověřený správce.

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena